Anda di halaman 1dari 6

MARI MENYANYI

Satu dua jadinya duaDua!


Dua dua jadinya empat Empat!
Tiga dua jadinya enam
Empat dua jadinya lapan
Lima dua jadinya sepuluh Sepuluh!
Enam dua jadinya dua belas Dua
Belas!
Tujuh dua jadinya empat belas
Lapan dua jadinya enam belas
( Mengikut irama lagu Lompat Si Katak
Lompat )

3 + 3 = 6
2 X 3 = 6
Bilangan
Kumpulan

Bilangan
Setiap

Jumla
Keseluruha

20