Anda di halaman 1dari 20

PERUBAHAN DALAM PENGURUSAN Click to edit Master subtitle style KEJURURAWATAN OLEH: HASIAH BTE OMAR

11 3/25/12

PENGENALAN
Dunia mengalami banyak perubahan dalam pelbagai bentuk seiring dengan kemajuan dan teknologi. Perubahan merupakan sebahagian daripada hidup kita. Perubahan adalah satu keperluan dan setiap organisasi pasti akan menghadapinya, mahu atau tidak mahu. Perubahan adalah agenda khas 22 3/25/12

DEFINISI

33

3/25/12

AGEN PERUBAHAN
Agen perubahan adalah orang yang bekerja untuk membawa perubahan. Ia terdiri daripada seorang individu atau sekumpulan dalam organisasi yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan perubahan.
44 3/25/12

SAMBUNGAN.
Ia juga merupakan perantara di antara pihak pengurusan dan kakitangan kejururawatan. Jururawat profesional adalah agen perubahan juga merupakan penggerak dan pelopor untuk merawat dan menjaga hal ehwal kebajikan pesakit, pelanggan dan kakitangan yang lain.
55 3/25/12

Mampu memahami hasil perubahan Komited.

PERANAN AGEN PERUBAHAN

Bijak menggunakan sumbersumber secara profesional dan berkesan. Mampu memberi maklum balas kepada pengurusan perubahan. Mampu sediakan kumpulan
66 3/25/12

TEORI KURT LEWIN (1951)


Mendefinisikan perubahan sebagai pergerakan satu titik statik kepada satu tahap atau keadaan yang lain.

Ia melibatkan tiga fasa yang berkait rapat iaitu Fasa Kesedaran (unfreezing), Fasa Perubahan
unfreezing changin g
77 3/25/12

refreezing

JENIS JENIS PERUBAHAN


Perubahan personal Perubahan professional Perubahan organisasi
88 3/25/12

AGEN PERUBAHAN
Akibat dari bebanan kerja dan kurang kakitangan yang berpengalaman maka konflik sering terjadi di kalangan kakitangan seperti sering bercanggahan pendapat antara satu dengan lain. Jururawat juga tidak dapat memenuhi kehendak pesakit dan pelanggan sepenuhnya kerana disebabkan tekanan kerja dan kurang pengalaman. Saya sebagai agen perubahan ingin membuat perubahan agar semua pihak berpuashati dan tiada berlaku konflik lagi.
99 3/25/12

Konflik dalam maksud yang mudah dapat dihuraikan sebagai perbezaan


1010

KONFLIK

3/25/12

FAKTOR-FAKTOR TERJADI KONFLIK

Faktor-faktor ini memberi kesan merosakkan proses komunikasi, melahirkan kebencian antara staf atau pesakit, menjatuhknan estim-diri, menimbulkan rasa dendam serta menimbulkan syak wasangka antara satu sama lain.
1111 3/25/12

KONFLIK yang positif


konflik yang menyokong matlamat organisasi dan memperbaiki tahap pencapaian organisasi. Ini bermakna konflik tersebut menjadi sumber perubahan yang progresif kepada organisasi.

Konflik yang negatif


konflik yang menghalang unsur-unsur 1212 3/25/12 positif dalam menuju pencapaian

PROSES PERUBAHAN
Satu proses dimana ia merupakan proses menangani masalah konflik di tempat kerja terdiri dari penilaian, perancangan, perlaksanaan, penilaian semula dan stabilisasi.

1313

3/25/12

PENILAIAN & PERANCANGAN

Penilaian bertujuan untuk mengenalpasti masalah,mengumpul dan menganalisis data bagi mencapai satu penyelesaian sesuatu masalah. Perancangan dibuat berdasarkan maklumat yang diperolehi setelah penilaian dibuat.
1414 3/25/12

PERLAKSANAAN & PENILAIAN SEMULA


Perlaksanaan telah dilakukan bagi menangani konflik agar perubahan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Kaedah penilaian semula dilakukan bagi memastikan semua perlaksanaan dan keberkesanan dalam membuat perubahan berjalan lancar sebelum pengubahsuaian dibuat agar tidak berlaku kegagalan.
1515 3/25/12

STABILISASI
Stabilisasi dibuat dan akan dirancang setiap 6 bulan pertama atau satu tahun setelah perlaksanaan dijalankan bagi memastikan bahawa 1616 3/25/12 perubahan yang dibuat

ISU DITEMPAT KERJA YANG PERLUKAN PENAMBAHBAIKAN


v

persekitarannya terhad dan ruang yang sempit Kaunter atau meja yang merupakan stesyen bagi jururawat agak tidak teratur kedudukannya Susunatur katil pesakit terlalu rapat diantara satu sama lain Tahap kebersihan didalam wad juga kurang memuaskan 1717 3/25/12 Stor menempatkan alat perubatan

KAEDAH 5S DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN

Sisih (Seiri) Susun (Seiton) Sapu (Seiso) Seragam (Seiketsu) Sentiasa Amal( Shitsuke)
1818 3/25/12

RUMUSAN
Perubahan yang telah dibuat telah dapat menamatkan konflik dan semua pihak berasa berpuashati dengan perubahan yang dibuat. Bebanan kerja telah dapat dikurangkan, komunikasi diantara kakitangan kejururawatan dan pelanggan lebih efektif, segala halanganhalangan perubahan telah tiada lagi.

1919

3/25/12

TERIMA KASIH

2020

3/25/12