Anda di halaman 1dari 4

Ujian Kemahiran Microsoft Office Word

Bahagian A
Kertas ini mengandungi 10 soalan. Jawab semua soalan. 1. Rajah 1 menunjukkan salah satu komponen asas sebuah komputer yang bertindak sebagai pusat kawalan kepada keseluruhan sistem komputer atau lebih dikenali sebagai otak komputer. Komponen tersebut adalah...

Rajah 1

A. Random Access Memory(RAM) B. Motherboard

C. Central Processing Unit (CPU) D. Hard Disk Drive

2. Namakan komponen komputer yang ditunjukkan dalam Rajah 2.

Rajah 2 A. Papan Kekunci (Keyboard) C. Tetikus (Mouse)

D. Pencetak (Printer) B. Monitor

3. Untuk menaip perkataan yang tertinggal di dalam ayat...

A. Bawa kursor ke tempat yang betul di dalam ayat

dan taip perkataan yang tertinggal

Kelab Komputer SMAPT

Ujian Kemahiran Microsoft Office Word


B. Bawa kursor ke tempat yang betul, tekan Enter dan taip perkataan yang tertinggal C. Bawa kursor di permulaan ayat dan taip perkataan yang tertinggal

D. Taip semula keseluruhan ayat

4. Perisian utama untuk pemprosesan perkataan atau teks dalam Microsoft adalah...

A. Microsoft Office Excel B. Microsoft Office Access

C. Microsoft Office Powerpoint D. Microsoft Office Word

5. Antara berikut, yang mana satu adalah ikon pintasan untuk menebalkan huruf atau teks?

A. U

C. I

B. B

D.

6. Apakah cara yang betul untuk menyalin perkataan atau teks? A. Highlight Copy Paste C. Highlight Edit Cut Edit Paste

B. Highlight Edit Copy Edit Paste

D. Highlight Insert Table

7. Berapakah bilangan kolum (column) dan baris (row) bagi jadual di bawah?

Kelab Komputer SMAPT

Ujian Kemahiran Microsoft Office Word


Kolum (Column) 8 4 4 8 Baris (Row) 4 8 7 3

A. B. C. D.

8. Cara yang betul untuk memasukkan gambar ke dalam dokumen yang sedang ditaip adalah...

A. Insert Shape Clip Art

C. Table Insert Table

B. Insert Picture Clip Art

D. Insert WordArt

9. Untuk menyimpan dokumen yang telah siap ditaip, pilih arahan.....selepas arahan File. A. Save C. Print

B. New

D. Open

10.Apabila fail disimpan buat pertama kali... A. Fail tersebut akan dicetak (print) secara automatik C. Fail tersebut tidak perlu dinamakan

B. Fail tersebut perlu dinamakan

D. Klik Cancel pada kotak dialog Save yang terpapar

Bahagian B
Arahan: Salin teks berikut di dalam dokumen Microsoft Office Word. Simpan dokumen tersebut dengan NAMA PENUH - UJIAN MS WORD. Contoh: MOHD ADIB BIN ALIAS UJIAN MS WORD

Kelab Komputer SMAPT

Ujian Kemahiran Microsoft Office Word

AKTIVITI YANG AKAN DIADAKAN IALAH:


PERTANDINGAN MELUKIS POTRET TOKOH-TOKOH KEMERDEKAAN Terbuka kepada remaja berumur 13 hingga 17 tahun

PERTANDINGAN MEWARNA KEMERDEKAAN KANAK-KANAK Terbuka kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun

PERTANDINGAN PIDATO KEMERDEKAAN Terbuka kepada pelajar IPTA/IPTS

PERTANDINGAN MENULIS ESEI Terbuka kepada peserta berumur 16 dan 17 tahun (pelajar Tingkatan 4 dan 5)

Hadiah Utama Hadiah Kedua Hadiah Ketiga Saguhati x 5

RM 1000.00 RM 750.00 RM 500.00 RM 100.00

Borang penyertaan boleh didapati di: Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan

SAYA ANAK MERDEKA!

Kelab Komputer SMAPT