Anda di halaman 1dari 7

BAB 9: KOMEN DAN CADANGAN

Hilmi Faridah Arkitek Sdn Bhd merupakan sebuah firma arkitek yang
terkenal di kepulauan ini. Dengan kepercayaan tinggi yang diberikan oleh
pelanggan terhadap perkhidmatan yang dilakukan dalam rekaan bangunan, hiasan
dalaman, dan tempat-tempat rekreasi yang lain. Firma ini telah berkembang menjadi
sebuah firma yang terunggul dan berdaya saing.

Secara amnya, latihan industri yang telah saya jalankan selama enam bulan
dari 12 JANUARI 2009 sehingga 12 JUN 2009 di firma Hilmi Faridah Arkitek Sdn
Bhd telah mencapai objektif sebenar latihan industri mengikut kehendak
pengurusan Politeknik Sultan Idris Shah bagi setiap pelajar yang menjalani latihan
industri samada pada peringkat sijil atau pun diploma.

Tujuan utama komen ini bukanlah bertujuan untuk mendedahkan keburukan


dan kelemahan syarikat. sepanjang saya menjalankan latihan industri di syarikat
tersebut, tetapi adalah untuk pihak syarikat memperbaiki segala kelemahan dan
kekurangan yang ada semasa pelajar menjalani latihan industri agar latihan yang di
jalankan mencapai kepuasan bersama, antara pelajar dan pihak syarikat.

Saya juga sebagai pelajar bersedia untuk menerima komen daripada pihak
politeknik dan pihak firma kerana segala apa yang saya buat, saya yakin saya tidak
sepenuhnya sempurna. Saya sebagai pelajar yang sentiasa ingin memeperbaiki
kelemahan diri dengan rendah dirinya meminta maaf sekiranya berlaku kesalahan
dan kesilapan sepanjang saya berada di firma Hilmi Faridah Arkitek Sdn Bhd ini.

“ Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti, jika ada silap
dan salah, jangan disimpan di dalam hati ”
9.1 Komen Untuk Syarikat

Pada keseluruhannya tidak banyak yang hendak di komen pada syarikat ini.
Ini kerana walaupun mempunyai beberapa kekurangan di dalam syarikat. Syarikat
ini dapat mengatasi dengan kecekapan dan kemahiran yang ada pada setiap staff
mereka. Tetapi untuk jangka masa panjang, permasalahan ini haruslah diatasi untuk
membolehkan syarikat ini terus berdaya saing dan sentiasa menjadi syarikat yang
terunggul di mata pelanggan.

Antara perkara-perkara yang perlu diatasi adalah :

• Kekurangan Tenaga Kerja

Kekurangan tenaga kerja dalam sesuatu organisasi adalah lazimnya


berlaku. Namun kekurangan ini haruslah diatasi. Kelewatan dalam menghantar
lukisan kepada pihak terlibat boleh berlaku jika kekurangan tenaga kerja.

• Kekurangan gaji ataupun elaun

Untuk memuaskan hati semua pihak bukanlah senang. Tetapi pada


pendapat
saya, sesuatu pekerjaan yang dilakukan haruslah bertetapan dengan keuntungan
yang diperolehi. Tanpa kehadiran staff-staff yang ada segala lukisan tidak akan
dapat diselesaikan mengikut kehendak pelanggan.

• Kelembapan komputer yang digunakan

Komputer yang digunakan memainkan peranan yang penting kerana


kelancaran lukisan yang dibuat bergantung penuh kepadanya.
• Pengagihan tugas

Dapat saya perhatikan pegagihan tugas tidak sekata. Ini kerana diwaktu-
waktu terdapat kerja yang banyak terdapat segelintir staff yang leka membuat kerja
lain.

9.2 Cadangan Untuk Syarikat

i. Menambahkan lagi tenaga kerja dalam bahagian pelukis pelan.


Kekurangan pekerja akan menyebabkan sesuatu lukisan itu lambat
disiapkan
ii. Menambahkan gaji dan elaun kepada para pekerja memandangkan
beberapa pekerja agak mengeluh akan gaji yang diperolehi setimpal
dengan kerja yang diberikan dan taraf hifup yang tinggi di kawasan ini.
Ini adalah untuk memastikan setiap pekerja yang berada di firma ini
dapat memotivasi kan diri untuk menjadi lebih baik seiring dengan
motto syarikat “do mistake at the first time, zero mistake in all time”
iii. Walaupun setiap pekerja diharapkan mempunyai segala jenis
kemahiran yang ada, pihak syarikat boleh juga sesekali untuk
memberikan kursus yang lebih kepada staff memandangkan wujudnya
perisian yang baru seiring dengan dunia teknologi sekarang. Dengan
adanya kemahiran yang tinggi pada setiap staff, firma ini akan lebih
berdaya saing dan lebih disukai oleh pelanggan.
iv. Sillaturrahim yang lebih erat perlulah dipupuk diantara majikan dan
pekerja untuk menjamin persefahaman sesame mereka. Aktiviti-aktiviti
seperti percutian bersama, Hari Keluarga dan riadaha dapat dilakukan
untuk majikan dan pekerja meluangkan masa bersama.
v. Pihak syarikat perlulah mengeluarkan sijil tamat latihan industri kepada
pelatih sebagai bukti pelatih pernah menjalani latihan industri di
syarikat tersebut. Ini adalah penting untuk membuktikan kepada orang
lain bahawa pelatih tersebut pernah menimba pengalaman di salah
sebuah firma yang terunggul di abad ini.
vi. Penyelarasan elaun perlulah dilakukan setimpal dengan kerja yang
diberikan kepada pelatih. Ini dapat menjamin pelatih untuk lebih
menyukai firma tersebut dan seterusnya memilih firma itu sebagai
tempat meneruskan kerjaya.
vii. Pekerjaan lebih masa oleh para pekerja haruslah dihargai dan perlu
dibayar setimpal dengan masa yang diluangkan untuk memastikan
setiap lukisan itu dihantar mengikut tarikh penghantaran yang
ditetapkan.

10.3 Komen Kepada Politeknik khususnya Unit Latihan Industri


Unit latihan industri Politeknik Sultan Idris Shah seharusnya memastikan
penempatan pelajar yang ingin menjalani latihan industri bersesuaian dengan
bidang yang diceburinya. Ini adalaha untuk memastikan segala ilmu yang diperolehi
dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pelajar untuk kegunaannya di masa akan
dating.
Selain itu mereka juga haruslah memastikan segala surat-menyurat telah
dihantar atau diumumkan kepada pelajar dengan sistematik dan lebih cekap lagi
kerana sesetengah pelajar tidak menerima sebarang maklumat yang penting seperti
jadual bekerja, had bonus dan elaun yang akan diberikan, perkhidmatan dan
kemudahan penempatan di temapt latihan dan sebagainya.
Pihak latihan industri diharapkan agar sentiasa mengadakan lawatan
dengan lebih kerap ke tempat latihan pelajar supaya hubungan diantara pensyarah,
pelajar dan pihak firma lebih erat. Disamping dapat memahami kerja yang dilakukan
oleh pelajar di firma ini.
10.3.1 Cadangan Untuk Pihak Politeknik

i. Pihak Politeknik seharusnya lebih menekankan agar pelajar yang menjalani


latihan industri supaya memilih tempat latihan yang sesuai dengan kursus pelajar
iaitu dengan menyemak tempat latihan yang di pilih oleh pelajar dan mengenal pasti
perkhidmatan yang diberikan oleh sesebuah syarikat itu.
ii. Keperihatinan pihak Politeknik yang sedia ada terhadap pelajar yang
menjalani latihan industri haruslah di tingkatkan dan di teruskan seiring dengan
objektif latihan industri ini.
iii. Di harapkan agar lawatan ke tempat latihan industri adalah daripada
pensyarah dari jabatan yang sama dengan pelajar yang di lawati supaya apa yang
diberitahu oleh pegawai operasi di syarikat lebih difahami.
v. Pihak Politeknik Sultan Idris Shah seharusnya berbincang dengan pihak
pengurusan syarikat untuk mendapatkan gambaran mengenai gerak kerja yang di
lakukan oleh syarikat untuk memastikan kesesuaian kursus pelajar dengan gerak
kerja syarikat.

10.4 Komen Kepada Pelajar Latihan Industri.


Sebagai pelajar yang menjalani latihan industri diharapkan agar sentiasa
mengikuti dan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pihak politeknik
mahupun pihak firma supaya tidak berlaku masalah kepada diri sendiri. Tambahan
lagi kita sebagai pelajar membawa bersama nama baik Politeknik Sultan Idris Shah
ke tempat latihan indsutri ini.
Segala nama baik politeknik berada ditangan pelajar dan diharapkan tidak
menjatuhkan maruah politeknik. Selain itu etika bersama dengan pihak firma
haruslah dijaga dengan tidak bercerita hal-hal polisi ataupun hal keburukan kepada
pihak luar. Selain itu para pelajar haruslah menjaga kredibilti dan segala maklumat
rahsia syarikat untuk menjamin keunggulan dan kejayaan syarikat itu sendiri.
10.4.1 Cadangan kepada Pelajar yang menjalani latihan.

i. Sentiasa menunjukkan sikap yang positif supaya mendapat kepercayaan


oleh pihak firma. Dengan ini peluang untuk bekerja semula di firma itu lebih
terjamin dan lebih dipercayai.

ii. Hargai setiap kemudahan yang disediakan di syarikat dengan menjaga


peralatan-peralatan, menjaga kebersihan dan sebagainya.

iii. Ketepatan kehadiran setiap hari adalah amat penting begitu juga dengan
isu-isu disiplin seperti yang telah ditetapkan oleh pihak firma mahupun
politeknik.

iv. Sebagai pelajar yang sedang belajar, haruslah menerima apa jua kerja yang
diberi tanpa sebarang keluhan dan haruslah sentiasa berfikir bahawa semua
ini adalah peluang, dan ketahuilah pengalaman yang berharga tidak dapat
dibeli dengan wang ringgit.

v. Lebih bersedia dalam apa jua masalah yang akan dialami seperti tempat
tinggal, pengangkutan, kewangan dan sebagainya. Mengamalkan sikap rajin
dan berdedikasi supaya segala kerja yang diberikan dapat memuaskan hati
semua pihak dan dapat menyiapkannya dengan sempurna pada masa yang
ditetapkan.
10.5 Kesimpulan

Sebagai seorang hamba Allah S.W.T yang wujud di muka bumi ini, pasti
mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Oleh itu kita tidak
seharusnya meninggi diri akan kelebihan yang diperolehi dan tidak berputus asa
akan kekurangan yang ada pada diri. Sebagai manusia tidak salah untuk kita
sentiasa bernasihat-nasihat dang memperingati diantara satu sama lain. Ini kerana
semua ini adalah untuk kebaikan dan kemantapan individu itu sendiri. Dan
seterusnya akan berjaya mengetuai sesebuah syarikat itu dengan lebih mantap lagi.
Apa yang diharapkan adalah semua yang terlibat secara langsung atau tidak
langsung dengan program latihan industri ini akan sentiasa berhijrah dari
kelemahan kepada kelebihan begitu juga dengan diri saya.
Sekali lagi sebagai hamba Allah S.W.T yang biasa ingin saya menyusun
sepuluh jari saya memohon maaf dan keampunan terutama sekali kepada pihak
firma sekiranya saya telah melakukan kesalahan dan kesilapan yang menyebabkan
saya tidak disenangi oleh pihak tuan. Tetapi jauh dihati saya, ingin sekali untuk saya
memberikan khidmat bakti saya di firma Hilmi.Faridah Arkitek Sdn Bhd ini kerana
bagi saya selama 6 bulan saya menjalani latihan industri disini, saya seolah-olah
sudah mempunyai saudara baru. Kemesraan, keprihatinan, dan segala pengalaman
yang diperolehi disini tentu sekali tidak dapat saya nilai dengan wang ringgit. Tinggi
harapan saya supaya pihak Hilmi.Faridah Arkitek Sdn Bhd akan sentiasa menerima
kehadiran saya dengan tangan yang terbuka pabila terdetik dihati untuk bekerjaya
disana. Insya Allah....