Anda di halaman 1dari 104

Pengantar

ika belasan tahun yang lalu hanya kalangan tertentu yang mengenal dan membaca kitab Maulid Simthud Durar di Indonesia, kini keadaannya telah berubah. Kitab ini dalam tahun-tahun belakangan semakin populer mendampingi kitab-kitab Maulid lain yang telah lebih dahulu ada. Sebelum tersebar luas di Indonesia, kitab ini telah menyebar di Jazirah Arab, Afrika, dan beberapa negeri lain di Asia, dan kini telah mencapai benua Eropa, Amerika, dan belahan dunia lainnya. Simthud Durar ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika ia berusia 68 tahun. Pada hari Kamis tanggal 26 Shafar 1327 H/18 Maret 1909, Habib Ali mendiktekan paragraf awal Maulid Simthud Durar setelah memulainya dengan basmalah, yakni mulai dari al-hamdu lillahil qawiyyi sulthanuh dan seterusnya hingga wa huwa min fawqi ilmi ma qad ra-athu rifatan fi syu-unihi wa kamala. Ia kemudian memerintahkan agar tulisan itu dibacakan kepadanya. Setelah pendahuluan itu dibacakan, ia berkata, Insya Allah aku akan menyempurnakannya. Sudah sejak lama aku berkeinginan untuk menyusun kisah Maulid. Pada hari Selasa awal Rabiul Awwal 1327 H/23 Maret 1909 M, ia memenrintahkan agar Maulid yang telah ia tulis dibaca. Kemudian pada malam Rabu 9 Rabiul Awwal 1327 H/31 Maret 1909 M, ia mulai membaca Maulidnya di rumahnya setelah Maulid itu disempurnakan. Dalam kesempatan itu ia mengatakan, Maulid ini sangat menyentuh hati, dan ia baru selesai disusun. Pada hari Kamis 10 Rabiul Awwal 1327 H/1 April 1909 M, ia menyempurnakannya lagi. Dua hari kemudian, Sabtu 12 Rabiul Awwal, ia membaca Maulid tersebut di rumah muridnya, Sayyid Umar bin Hamid Assegaf. Sejak saat itu, ia membaca Maulidnya sendiri, Simthud Durar. Sebelumnya ia membaca Maulid AdDibaiy.

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

2/27/2009, 9:00 AM

Disebutkan pula, Maulid Simthud Durar pertama kali dibaca di rumah Habib Ali, kemudian di rumah muridnya, Habib Umar bin Hamid. Para sahabatnya kemudian meminta agar Habib Ali membaca Maulid itu di rumah-rumah mereka. Memenuhi permintaan mereka, ia pun mengatakan, Selama bulan ini, setiap hari aku akan membaca Maulid Simthud Durar di rumah kalian secara bergantian. Habib Ali juga mengatakan, Dakwahku akan tersebar ke seluruh penjuru. Maulidku ini akan tersebar ke tengah-tengah masyarakat, akan mengumpulkan mereka kepada Allah dan akan membuat mereka dicintai Nabi SAW. Ia juga mengatakan, Jika seseorang menjadikan kitab Maulidku ini sebagai wiridnya atau menghafalnya, sir (rahasia) Al-Habib Shallallahu `Alaihi wa Sallam akan tampak pada dirinya. Aku yang mengarangnya dan mendiktekannya. Namun, setiap kali kitab itu dibacakan kepadaku, dibukakan bagiku pintu untuk berhubungan dengan Nabi SAW. Pujianku kepada Nabi SAW dapat diterima oleh masyarakat. Ini karena besarnya cintaku kepada Nabi SAW. Ketermasyhuran kitab Maulid Simthud Durar juga membuat penyusunnya semakin terkenal. Orang semakin tahu dan semakin ingin tahu lagi ihwal kehidupan dan kelebihannya sebagai salah seorang tokoh ulama Alawiyyin terkemuka abad ke-19 Masehi (abad ke-13 Hijriyyah) di Hadhramaut.

Tersebar ke Beberapa Negeri


Al-Habib Al-Imam Al-Allamah Ali bin Muhammad bin Husain AlHabsyi lahir pada hari Jumat 24 Syawwal 1259 H/18 November 1843 M di Qasam, sebuah kota di negeri Hadhramaut. Ia anak satusatunya pasangan Al-Imam Al-Arif billah Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi, seorang ulama terkemuka yang banyak berdakwah di berbagai tempat, dan Asy-Syarifah Alawiyyah binti Husain bin Ahmad Al-Jufri, wanita shalihah yang amat bijaksana. Yang menamainya adalah Habib Abdullah bin Husain Bin Thahir, guru ayahnya.

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

2/27/2009, 9:00 AM

Dari istri yang lain, ayahnya mempunyai empat putra dan seorang putri, yakni Abdullah, Ahmad, Husain, Syaikh, dan Aminah. Guru Habib Ali sangat banyak. Sejak kecil ia dididik oleh ayah dan ibunya. Guru-gurunya dari angkatan tua di antaranya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar dan Habib Abdullah bin Husain Bin Thahir. Adapun syaikh fath (guru pembuka tabir pengetahuan)nya adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ia pun menimba ilmu kepada para ulama besar lainnya, seperti Habib Muhsin bin Alwi Assegaf, Habib Abdurrahman bin Ali bin Umar Assegaf, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Gurunya yang terakhir sekaligus sahabat karibnya adalah Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Habib Ali juga pernah menimba ilmu di Makkah ketika ayahnya pindah dan tinggal di sana. Atas permintaan sang ayah, pada usia 17 tahun ia berangkat ke sana bersama rombongan haji dan belajar selama dua tahun. Setelah itu ia kembali ke Seiwun dan mengambil ilmu dari tokoh-tokoh ulama di sana. Pada usia yang amat muda, Habib Ali Al-Habsyi telah mempelajari dan mengkhatamkan Al-Quran dan berhasil menguasai ilmu-ilmu zhahir dan bathin sebelum mencapai usia yang biasanya diperlukan untuk itu. Oleh karenanya, sejak itu, ia diizinkan oleh para guru dan pendidiknya untuk memberikan ceramah-ceramah dan pengajianpengajian di hadapan khalayak ramai. Sehingga, dengan cepat sekali ia menjadi pusat perhatian dan kekaguman serta memperoleh tempat terhormat di hati setiap orang. Kepadanya diserahkan tampuk kepemimpinan tiap majelis ilmu, lembaga pendidikan, serta pertemuanpertemuan besar yang diadakan pada masa itu. Selanjutnya, ia melaksanakan tugas-tugas suci yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ia menghidupkan ilmu pengetahuan agama yang sebelumnya banyak dilupakan. Mengumpulkan, mengarahkan, dan mendidik para siswa agar menuntut ilmu, di samping membangkitkan semangat mereka dalam mengejar cita-cita yang tinggi dan mulia.

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

2/27/2009, 9:00 AM

Untuk menampung mereka, dibangunnya Masjid Riyadh di kota Seiwun (Hadhramaut), pondok-pondok dan asrama-asrama yang diperlengkapi dengan berbagai sarana untuk memenuhi keperluan mereka, termasuk soal makan-minum. Sehingga mereka dapat belajar dengan tenang dan tenteram, bebas dari segala pikiran yang mengganggu, khususnya yang bersangkutan dengan keperluan hidup sehari-hari. Bimbingan dan asuhan darinya yang seperti itu telah memberikan kepuasan yang tak terhingga baginya, hingga ia menyaksikan banyak sekali di antara murid-muridnya yang berhasil mencapai apa yang dicita-citakannya, kemudian meneruskan serta mensyiarkan ilmu yang telah mereka peroleh. Bukan saja di daerah Hadhramaut, tetapi juga tersebar luas ke beberapa negeri lainnya, di Afrika dan Asia, termasuk di Indonesia. Di tempat-tempat itu, mereka mendirikan pusat-pusat dakwah dan syiar agama. Mereka sendiri menjadi perintis dan pejuang yang gigih, sehingga mendapat tempat terhormat dan disegani di kalangan masyarakat setempat. Pertemuan-pertemuan keagamaan diadakan pada berbagai kesempatan. Lembaga-lembaga pendidikan dan majelis-majelis ilmu didirikan di banyak tempat, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan dalam ruang lingkup yang luas sekali. Murid-murid Habib Ali antara lain adalah anak-anaknya sendiri, Abdullah, Muhammad, Ahmad, dan Alwi. Juga saudaranya, Habib Syaikh bin Muhammad, dan kemenakannya, Habib Ahmad bin Syaikh. Kemudian Habib Jafar bin Abdul Qadir bin Abdurrahman bin Ali bin Umar bin Segaf Assegaf, Habib Muhammad bin Hadi bin Hasan Assegaf, Habib Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Assegaf, Habib Salim bin Shafi bin Syekh Assegaf, Habib Ali bin Abdul Qadir bin Salim bin Alwi Al-Aydrus, Habib Abdullah bin Alwi bin Zain Al-Habsyi, dan banyak lagi yang lainnya. Murid-muridnya yang mencapai derajat alim dalam ilmu fiqih dan lainnya, selain yang menetap di ribath, antara lain Habib Thaha bin Abdul Qadir bin Umar Assegaf, Habib Umar bin Abdul

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

2/27/2009, 9:00 AM

Qadir bin Ahmad Assegaf, Habib Alwi bin Segaf bin Ahmad Assegaf, Syaikh Hasan, Syaikh Ahmad, dan Syaikh Muhammad bin Muhammad Baraja. Selain murid-murid yang benar-benar belajar kepadanya, ada pula orang-orang yang selalu bersamanya dan seperti muridnya sendiri, yakni Habib Abdullah bin Ahmad bin Thaha bin Alwi Assegaf, Habib Alwi bin Ahmad bin Alwi bin Segaf Assegaf, Syaikh Ahmad bin Ali Makarim, Syaikh Ahmad bin Umar Hassan, Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Zain bin Hadi bin Ahmad Basalamah, dan Syaikh Ubaid bin Awudh Ba Fali.

Syiar Islam lewat Pena


Selain aktif berkegiatan dakwah dan penyebaran ilmu secara langsung, ia juga menggemakan syiar Islam lewat pena. Di samping kitab Maulid Simthud Durar, banyak juga karya lainnya, baik yang disusun langsung olehnya maupun oleh murid-murid, para pengikut, dan keturunannya. Di antaranya adalah kitab-kitab kumpulan amalannya yang berisi wirid, hizib, ratib, dan lain-lain, yang sebagian besar berasal dari Al-Quran, hadits, dan amalan para ulama terkemuka. Di tahun-tahun terakhir kehidupannya, penglihatan Habib Ali semakin kabur. Dan dua tahun sebelum wafatnya, ia kehilangan penglihatannya. Akhirnya pada waktu zhuhur hari Ahad 20 Rabiul Akhir 1333 H/7 Februari 1915 M, di kota Seiwun, Hadhramaut, ia kembali ke rahmatullah. Keesokan harinya jenazahnya diantarkan ke kubur dalam iringiringan yang sangat panjang. Setelah shalat Jenazah di halaman Masjid Riyadh yang diimami oleh anak dan khalifah (pengganti)nya, Habib Muhammad, jenazahnya dikebumikan di sebelah barat Masjid Riyadh. Dalam wasiatnya, Habib Ali menunjuk putranya, Habib Muhammad, sebagai khalifahnya. Mengenai Habib Muhammad ini, Habib Ali pernah mengatakan, Kalian jangan mengkhawatirkan anakku, Muhammad. Pada dirinya terletak khilafah

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

2/27/2009, 9:00 AM

zhahir dan bathin. Semoga Allah menjadikan dia dan saudarasaudaranya penyejuk hati. Semoga mereka dapat memakmurkan ribath dan Masjid Riyadh dengan ilmu dan amal. Semoga Allah menjadikan mereka sebagai teladan dalam setiap kebajikan, dan semoga Allah memberikan mereka keturunan yang shalih serta menjaga mereka dari berbagai fitnah zaman dan teman-teman yang buruk. Dari perkawinannya dengan seorang wanita Qasam, Habib Ali dianugerahi Allah SWT seorang anak yang dinamainya Abdullah. Dan dari perkawinannya dengan Hababah Fathimah binti Muhammad bin Segaf Mulachela, ia mendapatkan empat anak: Muhammad, Ahmad, Alwi, dan Khadijah. Di antara putra-putranya yang paling dikenal di Indonesia ialah putranya yang bungsu, Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, pendiri Masjid Riyadh di Gurawan, Solo (Surakarta). Ia dikenal sebagai peribadi yang amat luhur budi pekertinya, lemah lembut, sopan dan santun, serta ramah tamah terhadap siapa pun, terutama kaum yang lemah, fakir miskin, yatim piatu. Rumah kediamannya selalu terbuka bagi para tamu dari berbagai golongan dan tidak pernah sepi dari pengajian dan pertemuan-pertemuan keagamaan. Habib Alwi wafat di kota Palembang pada tanggal 20 Rabiul Awal 1333 H/7 Februari 1915 M, dan dimakamkan di kota Solo. Banyak sekali ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang telah dicatat dan dibukukan, di samping tulisan-tulisannya yang berupa pesan-pesan ataupun surat-menyurat dengan para ulama di masa hidupnya, juga dengan keluarga dan sanak kerabat, kawan-kawan serta murid-muridnya, yang semuanya itu merupakan perbendaharaan ilmu dan hikmah. Dalam bonus doa kali ini, alKisah mempersembahkan kepada Anda kitab Maulid Simthud Durar, yang lengkapnya berjudul Simthud Durar fi Akhbar Maulid Khayril Basyar wa Ma Lahu min Akhlaq wa Awshaf wa Siyar (Untaian Mutiara Kisah Kelahiran Manusia Utama; Akhlaq, Sifat, dan Riwayat Hidupnya).

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

2/27/2009, 9:01 AM

Untuk menambah manfaat kehadiran kitab Maulid ini, disertakan pula DVD pembacaannya, yang kali ini dibawakan oleh Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf dari Solo, yang juga salah seorang didikan cucu penyusun Simthud Durar, yakni Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, yang belum lama meninggalkan kita kembali ke hadhirat-Nya. Semoga kita sekalian dapat mengambil manfaat sebesarbesarnya dari kitab ini dan juga dari pembacaannya. Dan mudahmudahan pula semakin besar kecintaan kita kepada insan termulia yang dikisahkan perjalanan hidupnya di dalamnya, junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. AY*AP

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

2/27/2009, 9:01 AM

Terjemah Maulid Simthud Durar


Bacaan Shalawat
Shalawat Pertama
Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Selama cahaya bintang bersinar di ufuk Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Pemuka, penutup, dan hamba yang didekatkan Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Insan pilihan dan hamba yang terkasih Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Selama bulan purnama bersinar dan kegelapan hilang Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Selama angin pertolongan mengembuskan pertolongan Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Selama unta masih berjalan di padang sahara Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan setiap orang yang bernasab kepadanya Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan setiap orang yang menjadi sahabatnya Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan ampunilah serta maafkanlah orang yang telah berbuat dosa Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan sampaikanlah semuanya kepada segala yang diinginkan Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan tempuhkanlah untuk kami jalan yang terbaik, ya Tuhan Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Perbaikilah dan mudahkanlah segala yang sulit Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Makhluk yang tertinggi dan terluas kedudukannya

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

2/27/2009, 9:01 AM

Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Hamba yang paling jujur yang menyampaikan kebenaran Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Manusia yang paling baik dan paling benar manhajnya Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Selama burung keberkahan berdendang dan bernyanyi

Shalawat Kedua
Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Bulan purnama termulia yang bersinar di alam Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Penyeru terbaik yang mengajak kepada kebenaran Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Insan pilihan, yang benar dan dibenarkan Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Manusia yang paling manis dan paling benar tutur katanya Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Orang yang paling utama yang mewujudkan ketaqwaan Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Pemilik akhlaq dermawan dan setia Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan himpunkanlah setiap yang tercerai berai dari kumpulannya. Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Perbaikilah dan mudahkanlah segala yang terhambat Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Bukalah segala kebaikan yang terkunci Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta yang cinta kepada Nabi Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta yang merindukannya Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan yang berpegang dengan tali Nabi Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepadanya

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

2/27/2009, 9:01 AM

Kisah Maulid
Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah, yang amat teguh kekuasaan-Nya Amat jelas bukti-bukti kebenaran-Nya Terbentang luas kedermawanan dan kemurahan-Nya Mahatinggi kemuliaan-Nya, mahaagung kedudukan-Nya Diciptakan segalanya dengan penuh hikmah Lalu diliputinya dengan ilmu-Nya Dihamparkan bagi mereka limpahan karunia-Nya Dengan kadar pembagian yang ditentukan dalam kehendak-Nya Maka diutus kepada mereka, demi rahmat-Nya seorang termulia di antara makhluk-Nya terkemuka di antara hamba-hamba-Nya Iradah-Nya yang azali menghendaki Mencipta hamba yang amat dikasihi ini Maka tersebarlah pancaran kemuliaannya Di alam nyata ataupun tersembunyi Aduhai, betapa agung anugerah ini Dilimpahkan oleh Dia Yang Maha Pemurah, Maha Pemberi Betapa tinggi nilai keutamaan ini Datang dari Tuhan Sumber segala ihsan Karunia teramat sempurna Dalam bentuk insan terpuji Kehadirannya mengharumi segenap penjuru Menghiasnya dengan sulaman indah penuh keagungan ************************************************************************ Limpahkan, ya Allah Semulia-mulia shalawat dan salam Atas junjungan dan Nabi kami, Muhammad Yang amat penyantun, amat penyayang.... ************************************************************************* 10

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

10

2/27/2009, 9:01 AM

Allah Mahabenar bertajalli Dalam alam kudus-Nya yang amat luas Menetapkan penyebaran anugerah-Nya Pada yang dekat dan jauh tak terkecuali Maka hanya bagi-Nya segala puji Tiada terhingga bilangannya Tiada menjemukan pengulangan sebutannya Betapapun sering diulang-ulang Atas perkenan-Nya menampilkan di alam kenyataan Perwujudan semulia-mulia insan Agar seluruh makhluk beroleh kemuliaan Tiada terhingga Dengan rahasia keutamaan yang mengiringi kehadirannya Tersebar merata di seluruh alam semesta Maka tiada satu pun rahasia itu Menyentuh menyatu dengan qalbu yang sadar Kecuali pasti karena curahan karunia Allah Melalui insan tersayang ini Bahagia dan suka ria berdatangan merasuki qalbu menyambut datangnya kekasih Allah pembawa anugerah bagi seluruh manusia Mahaagung Dia yang telah memuliakan wujud ini dengan nur berkilauan meliputi semuanya dengan keriangan dan kecantikan Mencapai tingkat keindahan tertinggi menjulang mengangkasa dengan kemuliaannya Mata memandang penuh damba bentuk insan sempurna pengikis segala yang sesat

11

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

11

2/27/2009, 9:01 AM

Meski sesungguhnya keluhuran dan kesempurnaannya melampaui segala yang bisa dicapai pengetahuan yang mana pun jua Mahasuci Allah, Tuhan Maha Pemurah Yang dalam kitab suci Al-Quran Al-Hakim Mengungkap berita gembira dengan firman-Nya, Telah datang kepadamu Seorang rasul dari kalangan sendiri Ia selalu prihatin atas apa yang menimpamu Sangat ia inginkan kamu beriman Ia sangat penyantun, sangat penyayang... Maka siapa saja yang sampai kepadanya berita gembira ini Serta menerimanya dengan hati dan pikiran sehat Niscaya ia beroleh petunjuk Ke arah jalan yang lurus ************************************************************************ Limpahkan, ya Allah Semulia-mulia shalawat dan salam Atas junjungan dan Nabi kami, Muhammad Yang amat penyantun, amat penyayang.... ************************************************************************* Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya Kesaksian terucapkan dengan lisan Mengungkap ketulusan dan kepatuhan Yang terkandung dalam hati sanubari Memperteguh tonggak-tonggak iman Yang tertanam jauh di dalam dada Rahasia hakikatnya tampak hanya bagi mereka Yang tulus patuh tiada sedikit pun ragu padanya

12

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

12

2/27/2009, 9:01 AM

Dan aku bersaksi bahwasannya Sayyidina Muhammad adalah hamba Allah Yang benar dalam ucapan dan perbuatannya Dan menyampaikan atas nama Allah Apa yang harus disampaikan Kepada hamba-hamba-Nya Tentang yang diwajibkan atau yang dianjurkan-Nya Dialah hamba Allah yang diutus Kepada penghuni alam seluruhnya Pembawa berita gembira di samping ancaman derita Maka ia pun menyampaikan risalah Dan menunaikan amanah Sehingga umat dalam jumlah besar Beroleh hidayah Allah dengan perantaraannya Jadilah ia pelita penerang dan bulan purnama Bagi pencari cahaya penembus kejahilan gelap gulita Aduhai, betapa agung karunia Allah dilimpahkan atas manusia Betapa luas nikmat Allah bertebaran hikmahnya Di lautan dan daratan luas merata Ya Allah, ya Tuhan kami Limpahkan shalawat dan salam Yang terbesar dan mencakup segalanya Teramat suci, luas jangkauannya Atas diri insan ini Yang dengan seksama memenuhi kewajiban perhambaan pada Tuhannya Dengan menyandang segala sifat sempurna Dan bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada Ilahi Serta menghadapkan diri kepada-Nya Dengan sebaik dan sesempurna cara

13

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

13

2/27/2009, 9:01 AM

Shalawat rahmat yang mengukuhkan Jalinan ikatan dengan pribadinya Bagi si pembaca shalawat atas dirinya Menjadikan hatinya terang benderang Tersentuh nur kecintaan dan kerinduan padanya Dan memasukkannya dengan inayah Allah ke dalam kelompoknya Demikian pula atas segenap keluarganya Serta para sahabatnya Yang menduduki puncak derajat yang tinggi Karena dekat kepadanya Dan bernaung di bawah bayang-bayang kemuliaan sejati Dengan mencintainya sepenuh hati Shalawat dan salam terus-menerus tiada hentinya Selama embusan angin mengharumi mayapada Menyebar sebutan indah mereka semuanya. ************************************************************************ Limpahkan, ya Allah Semulia-mulia shalawat dan salam Atas junjungan dan Nabi kami, Muhammad Yang amat penyantun, amat penyayang.... ************************************************************************* Amma badu Manakala iradat Allah dalam ilmu-Nya yang qadim Berkenan menampakkan inti kekhususan bagi manusia yang mulia Dengan keutamaan dan penghormatan Terwujudlah dengan kodrat gemilang Nikmat Ilahi yang luas merata Serta anugerah-Nya yang melimpah ruah

14

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

14

2/27/2009, 9:01 AM

Maka terkuaklah karsa cipta-Nya Di alam mutlak tiada berbatas Menyingkap keindahan disaksikan pandangan mata Mencakup segala sifat keindahan dan keelokan sempurna Dan berpindah-pindahlah ia dengan segala keberkahan Dalam sulbi-sulbi dan rahim-rahim yang mulia Tiada satu pun sulbi yang merangkumnya Kecuali beroleh nikmat Allah nan sempurna Laksana bulan purnama Berpindah-pindah dalam orbitnya Agar setiap tempat yang didiaminya Ataupun jalan yang dilaluinya Meraih kemuliaan tiada terhingga Demikianlah ditetapkan dalam suratan takdir azali Menampakkan rahasia nur ini Hanya dalam diri mereka Yang beroleh kekhususan dan keistimewaan Sehingga tiap kediamannya Selalu dalam sulbi-sulbi megah dan anggun Serta rahim-rahim yang suci bersih Sampai tiba saat ia datang ke alam nyata Sebagai manusia, tiada sama dengan manusia biasa Bagaikan nur cahaya benderang Penampilannya mencengangkan akal dan pikiran Maka tergeraklah jiwa dan semangat penulis ini Mencatat apa yang sampai kepadanya Tentang keajaiban nur mulia ini Meski lidah tak kan mampu mengungkap sifat-sifatnya walaupun sekelumit atau lebih sedikit

15

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

15

2/27/2009, 9:01 AM

Tapi sekadar penawar hati para pendengar Yang termasuk kalangan khusus di antara kaum mukminim Dan penghibur mereka yang terpaut hatinya Pada pesona nur yang terang ini Sebab bagaimana mungkin Pena para penulis mampu melukis Tentang segala sesuatu yang bersangkutan Dengan manusia paling utama Di antara manusia seluruhnya Namun hatiku tergerak Menuliskan yang kuhafal selama ini Tentang riwayat hidup manusia termulia Di antara makhluk semuanya Juga tentang karunia agung yang dilimpahkan Allah Pada peristiwa kelahirannya Yang meliputi seluruh penghuni alam semesta Dan panji-panjinya yang berkibar megah Di segenap penjuru jagat raya Terus-menerus sepanjang pergantian hari, bulan, dan tahun Semuanya itu didorong semata-mata Oleh kegandrunganku pada pribadi luhur ini Serta kerinduanku tuk mendengarkan selalu Sebutan sifat-sifatnya yang serba agung Dan kiranya Allah berkenan melipatgandakan manfaatnya Bagi si pembicara ataupun pendengarnya Sehingga keduanya kan memasuki pintu syafaat Dan menghirup sejuknya kenikmatan itu

16

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

16

2/27/2009, 9:01 AM

************************************************************************ Limpahkan, ya Allah Semulia-mulia shalawat dan salam Atas junjungan dan Nabi kami, Muhammad Yang amat penyantun, amat penyayang.... ************************************************************************* Kini tiba saat penaku ini Menggoreskan yang digerakkan jari tanganku Yang bisa terjangkau oleh pikiran Tentang sifat hamba yang sempurna dan dikasihi ini serta perilakunya yang terluhur di antara semua perilaku Dan di sinilah sepatutnya kutuliskan Apa yang telah sampai ke pengetahuanku Tentang berita dan kisah insan tercinta ini Agar kalam dan kertas beroleh kemuliaan Pendengaran dan penglihatan pun berkesempatan Bertamasya dalam taman-tamannya yang indah mempesona Telah sampai kepada kami Dalam hadits-hadits yang masyhur Bahwa sesuatu yang mula pertama dicipta Allah Ialah nur yang tersimpan dalam pribadi ini Maka nur insan tercinta inilah Makhluk pertama muncul di alam semesta Darinya bercabang seluruh wujud ini Ciptaan demi ciptaan Yang baru datang ataupun yang sebelumnya Sebagaimana diriwayatkan Abdurrazzaq Dengan sanadnya yang sampai pada Jabir bin Abdullah AlAnshari, semoga Allah meridhai keduanya

17

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

17

2/27/2009, 9:01 AM

Bahwasanya ia pernah bertanya, Demi ayah dan ibuku, ya Rasulullah Beri tahukanlah kepadaku tentang sesuatu Yang diciptakan Allah sebelum segalanya yang lain Jawab beliau, Wahai Jabir, sesungguhnya Allah Telah menciptakan nur nabimu, Muhammad, dari nur-Nya Sebelum sesuatu yang lain Dan telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah Bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, Aku adalah yang pertama di antara para nabi dalam penciptaan Namun yang terakhir dalam kerasulan Banyak pula riwayat lain menyatakan Bahwa beliaulah yang pertama adanya Dan termulia di antara mereka semua Dan manakala kebahagiaan abadi menampakkan Pengamatannya yang tersembunyi Mengkhususkan manusia yang dipilihnya Dengan kekhususan yang sempurna Dititipkannya nur benderang ini Pada berbagai sulbi dan rahim yang dimuliakan di antara penghuni jagat raya Dan berpindah-pindahlah ia dari sulbi Adam, Nuh, dan Ibrahim Sehingga pada akhirnya Sampailah ia ke ayahandanya Yang terpilih menerima kehormatan tiada terhingga: Abdullah bin Abdul Muththalib yang bijak dan berwibawa Serta ibundanya, Aminah, yang mulia Yang selalu merasa aman dan tenteram Meski di tengah apa saja yang menggelisahkan

18

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

18

2/27/2009, 9:01 AM

Maka disambutlah ia oleh sulbi Abdullah Dan diteruskan kepada Aminah, istrinya Yang merangkumnya dengan penuh kasih sayang Demi menjaga dan memelihara mutiara amat berharga Dengan pertolongan Allah, yang selalu mendampinginya Ia pun mengandungnya di bawah pengawasan Allah Dengan segala kemudahan dan keringanan Tiada sedikit pun berat terasa Ataupun sakit diderita Bulan demi bulan berlalu Sampai hampir tiba saatnya Kandungan itu lahir ke alam nyata Agar luapan keutamaannya Menggenangi penghuni alam semesta Tebaran keluhuranya Melingkungi mereka semua ************************************************************************ Limpahkan, ya Allah Semulia-mulia shalawat dan salam Atas junjungan dan Nabi kami, Muhammad Yang amat penyantun, amat penyayang.... ************************************************************************* Sejak berpaut padanya mutiara indah terpelihara ini alam seluruhnya bergemilang riang gembira di pagi hari maupun di kala senja dengan kian mendekatnya saat terbit cahaya peliat penerang ini Demikian pula semua pandangan mata Menatap bersama menanti kelahirannya Penuh kerinduan memungut permata baiduri tiada ternilai

19

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

19

2/27/2009, 9:01 AM

Binatang peliharaan Quraisy pun semuanya bagaikan menyeru dengan fasih kata-kata mengumumkan berita nan sempurna Setiap wanita yang mengandung di tahun itu niscaya ia melahirkan bayi lelaki Hal itu semua disebabkan berkah kemuliaan imam pembawa bahagia ini Demikianlah bumi dan langit Bergelimang wangi-wangian riang gembira Menanti lahirnya insan termulia Di antara segenap penghuninya ke alam nyata Setelah tersimpan sekian lama Dalam beberapa sulbi dan rahim berganti-ganti Maka berkenanlah Allah SWT Menampakkan karunia gemilang-Nya Pada wujud semesta ini Menghidangkan rahmah penghormatan dan kemuliaan Dengan kehadiran insan luhur ini ************************************************************************ Limpahkan, ya Allah Semulia-mulia shalawat dan salam Atas junjungan dan Nabi kami, Muhammad Yang amat penyantun, amat penyayang.... ************************************************************************* Dan ketika hampir tiba saatnya Kelahiran insan tercinta ini Gema ucapan selamat datang yang hangat Berkumandang di langit dan di bumi Hujan kemurahan Ilahi tercurah Atas penghuni alam dengan lebatnya Lidah malaikat bergemuruh Mengumumkan kabar gembira

20

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

20

2/27/2009, 9:01 AM

Kuasa Allah menyingkap tabir rahasia tersembunyi Membuat nurnya terbit sempurna di alam nyata Cahaya mengungguli segenap cahaya Ketepatan-Nya pun terlaksana Atas orang-orang pilihan Yang nikmat-Nya disempurnakan bagi mereka Yang menunggu detik-detik kelahirannya Sebagai penghibur pribadinya yang beruntung Dan ikut bergembira mereguk nikmat berlimpah ini Maka hadirlah dengan taufik Allah Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah Bersama keduanya datang mengiring Sejumlah bidadari surga yang beroleh kemuliaan agung Yang dibagi-bagikan oleh Allah atas mereka yang dikehendaki Dan tibalah saat yang telah diatur Allah Bagi kelahiran ini Maka menyingsinglah fajar keutamaan nan cerah Terang benderang menjulang tinggi. Dan lahirlah insan pemuji dan terpuji Tunduk khusyu di hadapan Allah Dengan segala penghormatan tulus dan sembah sujud

Bacaan Mahallul Qiyam


Alam bersinar-seminar bersuka ria menyambut kelahiran Al-Musthafa Ahmad riang gembira meliput penghuninya sambung-menyambung tiada hentinya

21

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

21

2/27/2009, 9:01 AM

Bergembiralah, wahai pengikut Al-Quran burung-burung kemujuran kini berkicauan bersuluhlah dengan sinar keindahan mengungguli semua yang indah tiada bandingan Kini wajiblah bersuka cita Dengan keberuntungan terus-menerus tiada habisnya Manakala kita beroleh anugerah Padanya terpadu kebanggaan abadi Bagi Tuhan segala puji tiada bilangan mampu mencakupnya atas penghormatan dilimpahkan-Nya bagi kita dengan lahirnya Al-Musthafa Al-Hadi Muhammad Ya Rasulullah, selamat datang, ahlan wa sahlan Sungguh kami beruntung dengan kehadiranmu Ya Ilahi, ya Tuhan kami semoga Kau berkenan memberi nikmat karunia-Mu menyampaikan kami ke tujuan idaman demi ketinggian derajat Rasul di sisi-Mu Tunjukilah kami jalan yang ia tempuh agar dengannya kami bahagia beroleh kebaikan melimpah Rabbi, demi mulia kedudukannya di sisi-Mu tempatkanlah kami di sebaik tempat di sisinya Semoga shalawat Allah meliputi selalu rasul termulia, Muhammad serta salam terus-menerus silih berganti setiap saat

22

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

22

2/27/2009, 9:01 AM

Dan pada saat Nabi SAW dilahirkan ibunya Ia lahir seraya menunjukkan pandangan ke arah langit Bagai isyarat ia beroleh kemuliaan Serta kehormatan yang tinggi menjulang Adapun Maulid-nya hari Senin bulan Rabiul Awwal Tempat kelahiran serta makamnya di Al-Haramain Dan telah diriwayatkan bahwa beliau dilahirkan Dalam keadaan telah terkhitan Bermata bagaikan bercelak Tali pusatnya telah terpotong bersih Semua itu terlaksana dengan kuasa qudrah Ilahi Berkat keluhuran kedudukannya, di sisi Tuhannya Dan bersamaan dengan waktu kelahirannya Tampak beberapa keajaiban Membuktikan bahwa ia insan termulia Di antara semua makhluk Paling utama di antara yang dikasihi Allah Sebagaimana diriwayatkan Abdurrahman bin Auf dari ibunya bernama Syaffaa (semoga Allah meridhai keduanya), Pada saat Rasulullah SAW dilahirkan oleh Aminah ia kusambut dengan kedua telapak tanganku Dan terdengar tangisnya pertama kali Lalu kudengar suara berkata, Semoga rahmat Allah atas dirimu. Dan aku pun menyaksikan cahaya benderang di hadapannya Menerangi timur dan barat Hingga aku dapat melihat Sebagian gedung-gedung bangsa Rum

23

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

23

2/27/2009, 9:01 AM

Lalu kubalut ia dalam pakaiannya dan kutidurkan Namun tiba-tiba kegelapan dan ketakutan Datang meliputi diriku dari kananku Sehingga aku menggigil karenanya Dan kudengar suara bertanya, Ke mana ia kau bawa pergi? Ke barat! jawab suara lainnya. Lalu perasaan itu menghilang dari diriku Namun sejenak kemudian kembali lagi Kegelapan dan ketakutan meliputi diriku Datang dari sebelah kiri Hingga tubuhku menggigil karenanya Dan kudengar lagi suara bertanya, Ke mana ia kau bawa pergi? Ke timur! jawab suara lainnya Peristiwa itu melekat dalam pikiranku Sampai tiba saat beliau menjadi utusan Allah Maka aku pun termasuk di antara orang-orang pertama Yang mengikutinya dalam Islam Dan betapa banyak riwayat hidupnya Mencatat mujizat-mujizat besar Serta bukti-bukti gemilang tentang kenabiannya Yang semuanya menunjukkan tinggi kedudukannya di sisi Tuhannya Dan bahwa inayah Allah Di setiap saat menjaganya Dan bahwasanya dialah sebaik penunjuk Yang menunjukkan jalan yang lurus

24

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

24

2/27/2009, 9:01 AM

************************************************************************ Limpahkan, ya Allah Semulia-mulia shalawat dan salam Atas junjungan dan Nabi kami, Muhammad Yang amat penyantun, amat penyayang.... ************************************************************************* Kemudian setelah sempurna kelahirannya Sesuai yang dikehendaki qudrat Ilahi Dan nur cahayanya yang terang Bertebaran di seluruh mayapada Berlombalah para inang pengasuh ingin menyusuinya Makin besar pula keinginan penghuni bumi memeliharanya Dan terlaksanalah kehendak Allah Mahaagung lagi Mahabijaksana Yang ditetapkan-Nya semenjak dahulu kala Bahwasanya Sayyidah Halimah paling utama Mendidik mengasuh insan tercinta ini Maka tatkala kedua matanya memandangnya Lalu terungkap rahasia qudrah Rabbaniyyah pada dirinya Tercurahlah keriangan dan suka cita dalam hatinya Menunjukkan ia beroleh kehormatan di sisi Allah Dalam kadar besar tiada terhingga Kasih sayangnya segera tertuju pada bayi mulia itu Seperti hanya para ibu terhadap putra kandungnya Dan besarlah keinginan tuk menyusuinya Dengan harapan memperoleh berkahnya Yang tersebar luas meliputi alam semesta Ia pun mohon dari ibundanya yang mulia Agar menyerahkan padanya Tugas menyusui dan mengasuh, serta mendidiknya Dengan cinta kasih sayang sepenuhnya

25

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

25

2/27/2009, 9:01 AM

Maka diluluskan permohonan itu Setelah menyaksikan ketulusan ucapanya Dengan segala tanda yang meyakinkannya Mengenai cara pemeliharaan yang sempurna Segera Halimah membawanya pulang ke kampung Dengan hati riang dan ceria Diiring penjagaan Allah dan inayah-Nya Yang terus-menerus menyertainya Dalam perjalanan pulang itu Ia menyaksikan berbagai mujizat yang mengherankan dan membuatnya bertambah yakin betapa besar kemuliaan bayi yang bersamanya Unta tua dan keledai miliknya yang lemah tiada berdaya Kini berlomba mengalahkan yang lain dalam kafilahnya Air susu unta dan kambingnya Memancar deras dengan lebatnya Membuat takjub tiap orang melihatnya Dua tahun Nabi SAW tinggal bersama Halimah dan suaminya Selama itu keduanya menikmati berkah dan mujizat-mujizatnya Yang mengagumkan setiap mata yang menyaksikan dan rahasia hikmahnya tersebar merata di mana-mana Sampai pada suatu hari Ketika sedang menggembala domba datang kepadanya beberapa malaikat Membawa penghormatan khusus baginya Yang keberkahannya meliputi umat manusia

26

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

26

2/27/2009, 9:01 AM

Mereka membaringkannya dengan hati-hati Lalu membelah dadanya dengan lemah lembut Dan mengeluarkan apa yang mereka keluarkan Lalu menyimpankan rahasia ilmu dan hikmah ke dalamnya Tiada suatu kotoran mengganggu yang dikeluarkan malaikat dari hatinya tapi mereka hanya menambahkan kesucian di atas kesucian. Dalam pada itu Beliau tetap dalam kekuatan dan ketabahan hati Menyaksikan tanda-tanda kebesaran kuasa Ilahi Yang dialami dalam dirinya sendiri Namun berita kejadian itu akhirnya sampai juga ke pendengaran Halimah yang baik hati Ia pun gelisah dan khawatir Akan bencana yang mungkin menimpa putranya itu Tidak diketahuinya bahwa ia dijaga oleh Tuhannya Dengan penjagaan amat sempurna Maka dibawanya pulang segera kepada bundanya Meski perpisahan itu berat terasa dalam hatinya namun semata-mata disebabkan kegundahan Dan kecemasan atas keselamatannya Padahal ia sebenarnya Dengan karunia Allah Dalam benteng penjagaan yang kokoh kuat Serta kedudukan amat tinggi dan mulia

27

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

27

2/27/2009, 9:01 AM

************************************************************************ Limpahkan, ya Allah Semulia-mulia shalawat dan salam Atas junjungan dan Nabi kami, Muhammad Yang amat penyantun, amat penyayang.... ************************************************************************* Rasulullah SAW tumbuh dengan sifat-sifat paling sempurna Dikelilingi selalu pemeliharaan Allah Maha Kuasa Serta diliputi rahmat-Nya berlimpah-limpah Ia tumbuh dalam sehari Seperti bayi lain dalam sebulan Keluhuran pribadinya tampak sempurna Sejak usianya yang amat muda Menjadi saksi bahwa dialah penghulu keturunan Adam semuanya Bintang-bintang kemujuran selalu bersamanya demikian pula segenap benda di alam ini menampakkan kesetiaan dan kepatuhan padanya Tiap kali ia meniupi penderita sakit Niscaya Allah melimpahkan kesembuhan baginya Tiap kali berdoa memohon hujan Niscaya Allah selalu menurunkannya Demikian keadaannya sehari-hari Sampai ia telah melewati masa mudanya Dan mencapai usia dewasa Saat itulah Allah mengkhususkannya Dengan kemuliaan hanya baginya seorang Dan turunlah Jibril Ar-Ruhul Amin Membawa kabar gembira dari Tuhan Seru Sekalian Alam

28

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

28

2/27/2009, 9:01 AM

Membacakan baginya ayat-ayat suci Al-Quran Al-Hakim, Dan sesungguhnya kepadamu telah diberikan Al-Quran dari hadirat Allah, Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Adapun mula pertama diturunkan kepadanya Di antara ayat-ayat suci padat berisi Yang berasal dari hadirat Allah SWT ialah, Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah yang paling mulia Yang mengajar dengan kalam Mengajar manusia apa yang tidak ia tahu. Oh betapa agungnya kabar gembira ini Karunia sempurna datang dari Allah Maha Pengasih lagi Maha Pemurah Ditujukan kepada insan mulia ini Lalu dikuatkan lagi dengan firman-Nya, Ar-Rahman, Tuhan Maha Pemurah mengajarkan Al-Quran mencipta insan lalu diajarinya fasih perkataan Dan tiada syak lagi tentunya beliaulah insan yang dimaksud dengan pemberian ajaran itu dari hadirat Allah, Yang Maharahman dan Rahim ************************************************************************ Limpahkan, ya Allah Semulia-mulia shalawat dan salam Atas junjungan dan Nabi kami, Muhammad Yang amat penyantun, amat penyayang.... *************************************************************************

29

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

29

2/27/2009, 9:01 AM

Adapun Nabi SAW Setelah kepadanya wahyu suci diturunkan Segera bertindak memikul beban dakwah dan tabligh Menyeru manusia ke jalan Allah dengan penuh kesadaran Yang diikuti dengan tulus dan patuh Oleh mereka yang berpikiran terang Di antara kaum Muhajirin dan Anshar Yang beroleh kehormatan tertinggi Mendahului yang lain memenuhi seruan ini Sesuai yang tercantum dalam takdir Ilahi Dan dengan tekad kuat Nabi tercinta ini Demikian pula para sahabatnya Allah berkenan menyempurnakan agama ini Dan dengan kepahlawanan mereka pula Allah menumpas habis kaum kafir dan ingkar Banyak sekali mujizat hebat berkaitan dengan dirinya Membuktikan bahwa dialah yang termulia Di antara penghuni bumi dan langit seluruhnya Di antaranya memperbanyak yang sedikit Kesembuhan si penderita sakit Ucapan salam terdengar dari seonggok batu Ketaatan pohon kepadanya Terbelahnya buah purnama Pemberitahuan tentang hal-hal ghaib Rintihan pokok kurma yang rindu padanya Yang kesemuanya jauh menembus kebiasaan yang berlaku Demikian pula biawak dan menjangan Memberi kesaksian tentang kenabian dan kerasulannya Dan masih banyak lagi bukti gemilang

30

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

30

2/27/2009, 9:01 AM

Serta mujizat menakjubkan Yang dijadikan Allah sebagai pendukung risalahnya Dan hanya baginya dikhususkan di antara semua makhluk-Nya Banyak pula tanda ghaib mendahului nubuwahnya Dan merupakan alamat terkuat bagi kenabian dan kerasulannya Tersiarnya itu semua secara meluas Mendatangkan bahagia bagi kaum beriman yang tulus Namun menambah malang si kafir ataupun munafik Dan tiada satu pun orang berpikiran sehat Kecuali pasti menerimanya dengan keyakinan serta penyerahan sepenuhnya ************************************************************************ Limpahkan, ya Allah Semulia-mulia shalawat dan salam Atas junjungan dan Nabi kami, Muhammad Yang amat penyantun, amat penyayang.... ************************************************************************* Dan di antara kehormatan yang dikhususkan Bagi Rasul termulia ini Mirajnya ke hadirat Allah Maha Penyayang Yang kebaikan-Nya selalu melimpah Yang karunia-Nya selalu tercurah Serta adanya bukti-bukti kuasa-Nya yang gemilang Yang dialami pada peristiwa itu Dan kemuliaan bagi langit-langit serta penghuninya Dengan terbitnya nur pelita itu bagi mereka Maka Rasulullah SAW mengarungi angkasa Bersama Jibril Al-Amin Menuju hadirat Allah Al-Malikul Jalil Diiringi segala kemuliaan dan penghormatan

31

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

31

2/27/2009, 9:01 AM

Tiada penghuni yang dimasukinya Kecuali segera menyongsong kedatangannya Dengan penghormatan dan berbagai ucapan selamat datang Setiap rasul yang dilewati Menyampaikan kabar gembira yang diketahuinya Tentang tinggi kedudukannya di sisi Tuhannya Sampai ia melampaui ke tujuh lapis langit Dan mencapai hadirat mutlak tiada berbatas Di sana ia diliputi belaian karunia lembut Penuh keakraban Datang dari hadirat Ilahi Meyambutnya dengan ragam ucapan selamat Memuliakannya dengan berbagai anugerah besar Melimpahkan padanya seindah-indah pemberian Dan memanggilnya dengan semulia-mulia salam Setelah ia sendiri menunjukkan puji-pujian ke hadirat Ilahi, At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Aduhai, betapa lembut belaian karunia Yang diterimanya itu Betapa indah pertemuan yang agung itu Dalam hadirat serba gemilang Saat dzat (Rasul) memberi kesaksiannya Bagi keagungan Dzat (Allah) Tuhannya. Seraya merangkum rahmah Ilahiyyah penuh kasih sayang serta anugerah-Nya yang melimpah ruah dalam suasana khusyu dan penyerahan diri kepada-Nya. Itulah tingkatan yang memaksa setiap idaman jatuh berderai memendam sesal dan putus asa demi melihatnya amat tinggi tinggi sekali dari segala jangkauan

32

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

32

2/27/2009, 9:01 AM

Banyak sekali pengalaman halus melekat pada jiwa Rasul Yang diperolehnya dalam perjumpaan ketika itu Serta ilmu dan pengetahuan yang dicapainya Tatkala Allah mewahyukan kepada hamba-Nya Apa yang diwahyukan-Nya Dan tiada hati Rasul mendustakannya. Itu semata-mata karunia hadirat Maha Pengasih Dikhususkan bagi insan ini seorang Simpati penuh kasih sayang ditujukan kepadanya Tiada mungkin jin dan manusia mana pun merangkumnya Itulah pemberian teramat istimewa Pena siapa pun tak kan berani mencoba Menguraikan tentang hakikatnya Lidah pun tak kan mampu mengungkapkan Makna halus yang tersembunyi padanya Hadirat Allah yang maha-luas mengkhususkannya Hanya bagi pandangan Nabi yang menatap dengan saksama Dan telinganya yang mendengar dengan cermat Maka tiada keinginan seseorang patut mengidamkan Tersingkap baginya rahasianya yang tersembunyi Atau meliput cahaya nurnya dengan sempurna Karena itu adalah hadirat terlalu agung Untuk bisa dilihat para pengamat Dan tingkatan tiada mungkin tercapai Kecuali bagi penghulu para rasul Maka sungguh berbahagia hadirat Muhammad Menerima anugerah agung berlimpah Berdatangan dari hadirat Allah Yang Maha Esa Aduhai, betapa beruntungnya ia Mencapai kedudukan setinggi ini.

33

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

33

2/27/2009, 9:01 AM

************************************************************************ Limpahkan, ya Allah Semulia-mulia shalawat dan salam Atas junjungan dan Nabi kami, Muhammad Yang amat penyantun, amat penyayang.... ************************************************************************* Dan manakala telinga telah beroleh kehormatan mendengarkan berita-berita sekitar insan tercinta tersayang ini serta kemuliaan yang menyertainya dalam alam nyata ataupun yang ghaib tergeraklah keinginan penulis menyebut sebagian kesempurnaan pemimpin ini dalam bentuk tubuh serta akhlaqnya Agar para pendengar dapat mengetahui Kemuliaan yang dikaruniakan Allah atas dirinya Pada sifat-sifat indah dan perilaku menarik Yang dikhususkan baginya oleh inayah Khaliqnya Dan kini kuharap pendengar uraianku ini Mengikuti dengan penuh perhatian Sifat-sifat luhur yang kan kucatat baginya Yang menempatkan insan mulia ini Dalam kedudukan yang amat tinggi Sebab tiada manusia mana pun bisa menyamai junjungan ini Dalam bentuk fisik dan perilakunya Dan tiada seorang pun mampu menyelami rahasia hikmah Allah Yang tersembunyi dalam keindahan tubuh dan kesempurnaan akhlaqnya Pemeliharaan Allah sejak semula Telah mencetaknya dalam tabiat dan akhlaq luhur Serta membentuknya dengan rupa elok Bagaikan bulan purnama

34

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

34

2/27/2009, 9:01 AM

Beliau seorang berperawakan sedang Warna kulitnya putih kemerah-merahan Dahinya lebar serasi Panjang rambutnya sampai batas telinga Kedua lengan dan kaki serta persendian Semuanya dalam bentuk dan ukuran sempurna Mantap dalam keseluruhan keindahan Serta keserasian sifat-sifatnya Tiada seorang pun menyamainya Dalam kesempurnaan penglihatan, pendengaran, ataupun ucapannya Sungguh Allah telah menciptakannya dalam bentuk terbaik Padanya, segala keindahan terangkum dan terkhususkan Bila ia berbicara Mutiara-mutiara ilmu dan hikmah ditaburkannya Tiada seorang ahli khutbah yang ulung Mampu membawakan ucapan rapi padat berisi Seperti yang selalu diucapkannya Bila mata bertamasya Dalam taman keelokannya yang mempesona Tiada kan dijumpainya di antara seluruh wujud Makhluk mana pun memiliki sifat setara dengannya Dialah pemimpin yang setiap kali tertawa cukup tersenyum dengan anggunnya Dengan langkah tenang mantap ia berjalan Bila tertidur hanya sekejap saja Perilakunya lembut selembut angin sepoi nan sejuk Wajahnya cerah secerah taman yang menyegarkan Pribadinya perwujudan segala sifat luhur Kasih sayang namun tegas dalam sikap Kuat dalam tekadnya

35

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

35

2/27/2009, 9:01 AM

Keanggunan, kesucian, serta rasa malu Mengiringi selalu, menghias gerak-geriknya Ucapan dan tindakannya teratur rapi Sungguh sulit menyamainya Bentuk tubuhnya sempurna Demikian pula akhlaq yang disandangnya Adil dan dermawan Bila dan di mana pun ia berada. Bila berjalan, seakan-akan turun dari ketinggian Mendahului orang yang cepat dalam berjalan Meski tampak selalu tenang tidak tergesa Demikianlah ia bagai pusaka tersimpan rapi Dalam wadah kokoh tertutup rapat Tiada anak kunci mampu membuka pintu sifat-sifatnya Atau bak bulan purnama Membuat takjub akal dan pikiran Setiap kali membayangkan keindahannya Atau berkas cahayanya tampak bagi penglihatan Insan tersayang membuat iri bulan purnama setiap kali memandangi indah wajahnya akal dan pikiran dalam kebingungan bila ingin menggambarkan makna hakikatnya Gerangan bagaimana kata-kata mampu mengungkapkan Tentang sifat-sifat yang mendatangkan putus asa Bagi siapa yang ingin menjelaskan Atau betapa akal dapat mencapai Arti dzat yang tiada sesuatu pun mungkin Menyamai atau menyerupainya

36

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

36

2/27/2009, 9:01 AM

Sungguh sempurna sifat-sifat keluhurannya andaikan ia menghadiahkan sinar bagi bulan purnama pasti tak kan ia tertutup oleh gerhana betapapun banyak cara dilakukan orang mencoba menguraikan sifat keluhurannya namun sampai zaman berakhir tak kan mungkin mereka meliputi semuanya. Oh betapa tinggi derajatnya yang agung Betapa luas keutamaanya merata di mana-mana ************************************************************************ Limpahkan, ya Allah Semulia-mulia shalawat dan salam Atas junjungan dan Nabi kami, Muhammad Yang amat penyantun, amat penyayang.... ************************************************************************* Demikian luhur akhlaq Rasulullah SAW Sehingga terasa sempit kitab-kitab besar untuk merangkumnya Sebab beliau sebaik-baik manusia Dalam keindahan akhlaq ataupun bentuk tubuhnya Selalu terdepan dalam berbuat kebajikan Lembut hatinya, luas kasih sayangnya Terutama bagi kaum beriman semuanya Teramat baik, teramat penyantun Tiada berucap sesuatu melainkan berisi kebaikan Sederhana perangainya Singkat dan padat kalimat yang diucapkannya Bila si miskin memanggilnya

37

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

37

2/27/2009, 9:01 AM

Ia selalu tanggap memenuhinya segera Dirinya bagai ayah penuh kasih sayang Untuk si yatim-piatu atau janda yang lemah Rendah hatinya namun amat kuat wibawanya Membuat orang paling kuat pun Gemetar berhadapan dengannya Tiap jalan dilaluinya Atau pun rumah yang dikunjunginya Menjadi semerbak harum baunya Sebutan tentang pribadinya Mewangikan tiap majelis dan pertemuan Beliau adalah pusat perpaduan Bagi segala sifat kesempurnaan Tiada banding dalam fisik dan perilakunya Karena mendapat kekhususan termulia Maka tiada satu pun perangai manusia terpuji Melainkan pasti bersumber dari dirinya Insan terbaik di antara mereka semua Telah kusimpulkan sifat-sifat insan tercinta ini dalam dirinya terkumpul kemuliaan dengan segala bentuknya pekerti indah amat tinggi menjulang bagai bersemayam di atas bintang nan tinggi Kiranya pena telah cukup berkelana Dengan perasaan riang ceria Mencatat yang diketahui tentang Maulid Nabi mulia ini Dan mengisahkan sebagian kehormatan dan penghormatan Serta budi pekertinya yang amat luhur Yang dikaruniakan Allah baginya

38

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

38

2/27/2009, 9:01 AM

Kini tiba saat menarik kembali kendalinya Dan sepatutnya kubacakan salam atas nabi ini pemimpin penghuni alam: Assalamu alayka ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayka ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayka ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Dan dengan itu sempurnalah penutup kata ini Sebagaimana telah sempurna di awal pembukanya Maka bagi Rasul shalawat dan salam setinggi-tingginya ************************************************************************ Limpahkan, ya Allah Semulia-mulia shalawat dan salam Atas junjungan dan Nabi kami, Muhammad Yang amat penyantun, amat penyayang.... ************************************************************************* Kini, setelah selesai menyunting Untaian mutiara sifat Nabi SAW Kuhadapkan diriku ke hadirat Ilahi Seraya bertawasul dengan pemimpin dan kekasihku: Muhammad SAW Semoga Allah SWT berkenan Menjadikan usahaku menyusun ini Sebagai suatu yang terpuji dan mendatangkan ganjaran bagiku Dan semoga Dia mencatat amalku di antara amal-amal yang diterima-Nya Dan permohonanku di antara permohonan yang ikhlas ditujukan kepada-Nya

39

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

39

2/27/2009, 9:01 AM

Serta memperoleh pahala-Nya yang saling berkesinambungan Ya Allah, ya Tuhan kami Yang kepada-Nya tertuju semua cita dan idaman Agar kembali setelah itu dengan segala keberhasilan Dan di pintu keperkasaan-Nya Dihentikan semua kafilah harapan agar setelah itu digenangi luapan anugerah-Nya Sesungguhnya kami menghadap kepada-Mu Dengan semulia-mulia wasilah di sisi-Mu: Penghulu Segenap Rasul Hamba-Mu yang selalu benar dalam ucapannya Yang selalu tulus terpercaya Junjungan kami: Muhammad Yang risalahnya meliputi seluruh jagat raya Semoga Engkau berkenan melimpahkan shalawat dan salam atas dzat sempurna itu Tempat penyimpanan amanah-Mu Pemegang rahasia-Mu Pengibar panji dakwah-Mu yang mencakup segalanya Leluhur kami yang besar Yang Engkau kasihi dan Engkau khususkan Dengan kemuliaan megah dan anggun Pada setiap tempat dan kedudukan yang dekat kepada-Mu Pembagi karunia-Mu di antara hamba-hamba-Mu Pengedar hidangan petunjuk-Mu bagi mereka yang Kau kasihi Pemuka seluruh penghuni langit dan bumi

40

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

40

2/27/2009, 9:01 AM

Termulialah di antara makhluk manusia dan jin Hamba-Mu yang Kau kasihi sepenuhnya Yang Kau khususkan dengan sebesar kekhususan dari-Mu Ya Allah, ya Tuhan kami Limpahkan shalawat dan salam atas dirinya Demikian pula keluarga dan sahabatnya Serta mereka yang dekat kepadanya dari para pencintanya Ya Allah, ya Tuhan kami Sesungguhnya kami menghadapkan kepada-Mu Kedudukan terhormat Nabi mulia ini di sisi-Mu Dan bertawasul dengan derajatnya yang tinggi di sisi-Mu Agar Kau berkenan menjaga dan memelihara kami Dalam segala gerak dan diam kami Dengan pandangan inayah-Mu Dan memberikan perlindungan-Mu kepada kami Dalam segala keadaan dan tindakan kami Dengan pimpinan-Mu yang sempurna Dan penjagaan-Mu yang teguh dan kokoh Dan semoga Engkau mengabulkan puncak idaman kami Memperoleh kemulian dekat kepada-Mu Dan kepada insan tercinta ini Dan semoga Engkau berkenan menerima Niat dan amalan kami Pada segala gerak-gerik kami Dan memasukkan kami dalam golongan mereka Yang selalu hadir dalam hadhiratnya Yang mengikuti jalan yang ditempuhnya Melaksanakan kewajiban terhadap-Mu dan terhadapnya Dan selalu menjaga perjanjian dengan-Mu dengan sebaik-baiknya

41

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

41

2/27/2009, 9:01 AM

Allahuma, ya Allah, ya Tuhan kami Sesungguhnya kami selalu mendambakan dengan sangat Memperoleh rahmat khusus dari sisi-Mu Maka janganlah Engkau mengecewakan kami. Dan kami memiliki persangkaan baik Akan kasih sayang-Mu Yang kami jadikan wasilah kami kepada-Mu Maka janganlah Engkau mengecewakan kami. Benar-benar kami beriman kepada-Mu Dan kepada Rasul-Mu Kini kami menujukan permohonan kami kepada-Mu Dengan mengharapkan Rasul-Mu itu Sebagai pemberi syafaat Semoga Engkau memberikan pengampunan-Mu kepada orang yang berdosa di antara kami Dan ihsan dan kebaikan dari-Mu kepada yang telah membuat kelalaian Yang meminta memperoleh apa yang dimintanya Yang mengharapkan sesuatu mendapatkan apa yang diharapkannya Dan Engkau jadikan kami termasuk yang menolong kekasih ini, dan membelanya Dan semoga Engkau menebarkan keberkahannya Dan keluhuran arah tujuannya Meliputi anak-anak dan orangtua kami Juga penghuni negeri dan daerah kami Serta segenap kaum muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat Di seluruh penjuru dunia

42

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

42

2/27/2009, 9:01 AM

Dan kekalkanlah panji agama yang lurus di seluruh negeri agar tetap tersebar Dan panji-panji iman dan Islam tetap tegak dengan pemeluknya Dalam makna maupun gambarannya Dan hilangkanlah ya Allah, Ya Tuhan kami penderitaan para penderita Lunasilah utang mereka yang dibebani utang-utang Ampunilah orang-orang yang berdosa Terimalah taubat mereka yang bertaubat Dan tebarkanlah rahmat-Mu atas hamba-hamba-Mu Kaum mukminin semuanya Dan tolaklah kejahatan orang-orang yang melanggar Serta mereka yang bertindak zhalim Mantapkanlah keadilan dengan penguasa-penguasa Yang adil dan benar Di setiap kota dan negeri Teguhkanlah mereka dengan kekuatan dari sisi-Mu Dan kemenangan atas kaum pembangkang Kaum munafiqin dan kuffar Peliharalah kami, ya Allah Dalam benteng-benteng yang kokoh Terhadap segala bala dan malapetaka Dan dalam tempat-tempat persimpanan yang aman Terhadap segala dosa dan kesalahan Dan tetapkanlah diri kami dalam kepatuhan kepada-Mu Dan ketulusan hati dalam beramal demi keridhaan-Mu Dan bila tiba saat Engkau mencukupkan masa hidup kami Wafatkanlah kami sebagai muslim dan mukmin sejati Dan penuhilah akhir hidup kami semua Dengan kebaikan dari sisi-Mu Dan limpahkanlah shalawat dan salam Atas Nabi ini, yang dicintai dan dikasihi

43

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

43

2/27/2009, 9:01 AM

Oleh jasad, ruh, dan jiwa kami Juga atas keluarga dan sahabatnya Serta mereka yang berhubungan nasab dengannya Demikianlah kami akhiri doa kami Dengan ucapan, Walhamdu lillahi rabbil-`alamin.

44

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

44

2/27/2009, 9:01 AM

SIMTHUD DURAR
Bismillhir-rahmnir-rahm Y rabbi shalli al Muhammad M lha fil-ufqi nru kaukab Y rabbi shalli al Muhammad Al-ftihil-khtimil-muqarrab Y rabbi shalli al Muhammad Al-mushthafl-mujtabl-muhabbab Y rabbi shalli al Muhammad M lha badrun wa ghba ghaihab Y rabbi shalli al Muhammad M rhu nashrin bin-nashri qad hab Y rabbi shalli al Muhammad M sratil-su bathna sabsab Y rabbi shalli al Muhammad Wa kulli man lilhabbi yunsab Y rabbi shalli al Muhammad Wa kulli man linnab yashhab Y rabbi shalli al Muhammad Waghfir wa smih man kna adznab Y rabbi shalli al Muhammad Wa ballighil-kulla kulla mathlab Y rabbi shalli al Muhammad Wasluk bin rabbi khayra madzhab Y rabbi shalli al Muhammad Washlih wa sahhil m qad tasha`-`ab Y rabbi shalli al Muhammad Alal-bary jhan wa arhab Y rabbi shalli al Muhammad Ashdaqi abdin bil-haqqi arab Y rabbi shalli al Muhammad Khairil-war manhajan wa ashwab

45

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

45

2/27/2009, 9:01 AM

Y rabbi shalli al Muhammad M thairu yumnin ghann fa athrab *** Y rabbi shalli al Muhammad Asyrafi badrin fil-kauni asyraq Y rabbi shalli al Muhammad Akrami din yad ilal-haq Y rabbi shalli al Muhammad Al-mushthafsh-shdiqil-mushaddaq Y rabbi shalli al Muhammad Ahlal-war manthiqan wa ashdaq Y rabbi shalli al Muhammad Afdhali man bit-tuq tahaqqaq Y rabbi shalli al Muhammad Man bis-sakh wal-waf takhallaq Y rabbi shalli al Muhammad Wajma minasy-symli m tafarraq Y rabbi shalli al Muhammad Washlih wa sahhil m qad taawwaq Y rabbi shalli al Muhammad Waftah minal-khyri kulla mughlaq Y rabbi shalli al Muhammad Wa lihi wa man bin-nabiyyi taallaq Y rabbi shalli al Muhammad Wa lihi wa man lilhabbi yasyaq Y rabbi shalli al Muhammad Wa man bihablin-nabiyyi tawatstsaq Y rabbi shalli al Muhammad Y rabbi shalli alaihi wa sallim. *** Bismillhir-rahmnir-rahm alwdhihi burhnuh Alhamdu lillhil-qawiyyi sulthnuh tal majduhu wa almabsthi fil-wujdi karamuhu wa ihsnuh azhuma synuh khalaqal-khalqa lihikmah wa thaw alaih il-

46

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

46

2/27/2009, 9:01 AM

mah wa basatha lahum min fidhil-minnati m jarat bihi f aqdrihilqismah fa arsala ilaihim asyrafa khalqihi wa ajalla abdihi rahmah taallaqat irdatuhul-azaliyyatu bikhalqi hdzal-abdil-mahbb fantasyarat tsru syarafihi f awlimisy-syahdati wal-ghuyb fam ajalla hdzal-mannal-ladz takarrama bihil-mannn wa m azhama hdzal-fadhlal-ladz baraza min hadhratil-ihsn shratan kmilatan fataaththarat biwujdih aknfulzhaharat f haykalin mahmd wujd wa tharrazat burdal-awlimi bithirzit-takrm. Allhumma shalli wa sallim asyrafash-shalti wat taslm al sayyidin wa nabiyyin Muhammadinir-rafir-rahm tajalliyan qadh Tajallal-haqqu f lami qudsihil-wsi bintisyri fadhlihi fil-qarbi wasy-sysi falahul-hamdul-ladz l tanhashiru afrduhu bitadd wa l yumallu takrruhu bikatsrati tardd haytsu abraza min lamil-imkn shrata hdzal-insn liyatasyarrafa biwujdihits-tsaqaln wa tantasyira asrruhu fil-akwn fam min sirrinit-tashala bihi qalbu munb ill min sawbighi fadhlillhi al hdzal-habb Ya laqalbin surruhu qad tawl Bihabbin ammal-anma nawl Jalla man syarrafal-wujda binrin Ghamaral-kauna bahjatan wa jaml Qad taraqq fil-husni al maqmin Wa tanh f majdihi wa tal Lhazhathul-uynu fmajtalathu Basyaran kmilan yuzhudh-dhall Wahwa min fauqi ilmi m qad raathu Rifatan f syunihi wa kaml. Fasubhnal-ladz abraza min hadhratil-imtinn M yajazu an washfihil-lisn Wa yahru f taaqquli manhil-jann intasyara minhu f lamil-bu-thni wazh-zhuhr m mala-al-wujdalkhalqiyya nr fatabrakal-lhu min ilhin karm basysyaratn ytuhu fidz-dzikril-hakm bi bisyrati laqad jakum raslum-min anfusikum azzun alaihi m anittum harshun alaikum bil-

47

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

47

2/27/2009, 9:01 AM

muminna raufur-rahm talaqq h biqalbin salm

faman f ja-at-hu hdzihil-bisyratu wa faqad hudiya il shirtim-mustaqm.

Allhumma shalli wa sallim asyrafash-shalti wat taslm al sayyidin wa nabiyyin Muhammadinir-rafir-rahm Wa asyhadu an-l ilha illallhu wahdahu l syarka lahu syahdatan yuribu bihal-lisn amm tadhammanahul-jann minat-tashdqi bih wal-idzn tatsbutu bih fish-shudri minalmni qawiduh wa talhu al ahlil-yaqni min sirri dzlikalidzn wat-tashdqi syawhiduh wa asyhadu anna sayyidan Muhammadanil-abdash-shdiqa f qaulihi wa filih wal-muballigha anillhi m amarahu bitablghihi likhalqihi min fardhihi wa naflih abdun arsalahullhu lillamna basyran wa nadzra faballagharrislah wa addal-amnah wa hadallhu bihi minal-ummati basyaran katsra fakna f zhulmatil-jahli lilmustabshirna sirjan wa qamaran munra fam azhamah min minnatin takarramallhu bih alal-basyar wa m ausaah min nimatin intasyara Allhumma shalli wa sallim biajallishsirruh fil-bahri wal-bar shalawti wa ajmaih wa azkat-tahiyyti wa awsaiha al hdzalabdil-ladz waff bihaqqil-ubdiyyah wa baraza fh f khilatilkamal wa qma bihaqqir-rubbiyyati f mawthinil-khidmati lillhi wa aqbala alaihi ghyatal-iqbl shaltan yattashilu bih rhulmushall alayhi bih fayanbasithu f qalbihi nru sirri taalluqihi bihi wa hubbih wa yuktabu bih biinyatillhi f hizbih wa al wa lihi wa shahbihil-ladznartaqaw shahwatal-majdi biqurbih m tafayya zhillasy-syarafil-ashliyyi biwuddihi wa hubbih aththaral-akwna binasyri dzikrhum nasm. Allhumma shalli wa sallim asyrafash-shalti wat taslm al sayyidin wa nabiyyin Muhammadinir-rafir-rahm (Amm bad) Falamm taallaqat irdatullhi fil-ilmil-qadm bizhuhri asrrit-takhshshi lilbasyaril-karm bit-taqdmi wat-takrm nafadzatil-qudratul-bhirah bin-nimatil-wsiati wal-minnatilghmirah fanfalaqat baydhatut-tashwr fil-lamil-muthlaqil-

48

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

48

2/27/2009, 9:01 AM

kabr an jamlin masyhdin bil-ain hwin liwashfil-kamlilmuthlaqi wal-husnit-tmmi waz-zain fatanaqqala dzlikal-jamlulmaymn fil-ashlbil-karmati wal-buthn fam min shulbin dhammah ill wa tammat alayhi minallhin-nimah fahuwalqamarut-tmmul-ladz yatanaqqalu f burjih liyatasyarrafa bihi mawthinus-tiqrrihi wa maudhiu khurjih wa qad qadhatilaqdrul-azaliyyatu bim qadhat wa azhharat min sirri hdzan-nri m azhharat wa khashshashat bihi man khashshashat fakna mustaqarruhu fil-ashlbil-fkhirah wal-arhmisy-syarfatiththhirah hatt baraza f lamisy-syahdati basyaran l kalbasyar fataallaqat wa nran hayyaral-afkra zhuhruhu wa bahar himmatur-rqimi lihdzihil-hurf bian yarquma f hdzal-qirthsi m huwa ladayhi min ajibi dzlikan-nri marf wa in knatilalsunu l taf biusyri misyri aushfi dzalikal-maushf tasywqan lissmin min khawashshil-muminn wa tarwhan lilmutaalliqna bihdzan-nril-mubn wa illa fa-anna turibul-aqlm an syu-ni khairil-anm wa lkin hazzan il tadwni m hafizhtuhu min siyari asyrafil-makhlqn wa m akramahullhu bihi f mawlidihi minal-fadhlil-ladz ammal-lamn wa baqiyat ryatuhu fil-kauni mansyratan al marril-ayymi wasy-syuhri was-sinn dat taalluqi bihdzihil-hadhratil-karmah wa lijuttasyawwuqi il sami awshfihal-azhmah wa laallallha yanfau bihil-mutakallima was-smi fayadkhulni f syafati hdzannabiyyisy-syfi wa yatarawwahni birawhi dzlikan-nam Allhumma shalli wa sallim asyrafash-shalti wat taslm al sayyidin wa nabiyyin Muhammadinir-rafir-rahm Wa qad na lilqalami an yakhuththa m harrakathu fhil-anmil mimmas-tafdahul-fahmu min shifti hdzal-abdil-mahbbil-kmil wa syamilihil-lat hiya ahsanusy-syamil wa hun hasuna an nutsbita m balagha ilayn f syani hdzal-habbi min akhbrin wa tsar liyatasyarrafa bikitbatihil-qalamu wal-qirthsu wa tatanazzaha f hadiqihil-asmu wal-abshr wa qad balaghan filahdtsil-masyhrah anna awwala syaiin khalaqahullhu huwannrul-mdau f hdzihish-shrah fanru hdzl-habbi awwalu

49

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

49

2/27/2009, 9:01 AM

makhlqin baraza fil-lam wa minhu tafarraal-wujdu khalqan bada khalqin fm hadatsa wa m taqdam wa qad akhraja abdurrazzqi bisanadihi an jbiribni abdillhil-anshriyyi radhiyallhu anhum qlaqultu y Raslallhi biab wa umm akhbirn an awwali syaiin khalaqahullhu qablal-asyy qla y jbiru innallha khalaqa qablal-asyyi nra nabiyyika Muhammadin shallallhu alaihi wa sallama min nrih wa qad warada fi hadtsi ab hurairata radhiyallhu anhu annahu ql qla raslullhi shallallhu alayhi wa sallama kuntu awwalan-nabiyyna fil-khalqi wa khirahum fil-bats wa qad taaddadatir-riwytu biannahu awwalul-khalqi wujdan wa asyrafuhum maulda wa lamm knatis-sadatul-abadiyyah lah mulhazhatun khafiyyah ikhtashshat man syat minalbariyyah bikamlil-khushshiyyah fastawdaat hdzan-nralmubn ashlba wa buthna man syarrafathu minal-lamn fatanaqqala hdzan-nru min shulbi dama wa nhin wa ibrhm hatt awshalat-hu yadul-ilmil-qadm il man khashshashat-hu bit-takrmi abhil-karm abdillhib-ni abdil-muththalibi dzil-qadrilazhm wa ummihil-lat hiy fil-makhwifi minah as-sayyidatilkarmati minah fatalaqqhu shulbu abdillhi faalqhu il bathniha fadhammat-hu ahsyuh bimanatillhi muhfazhatan al haqqi hdzihid-durrati wa shawnih fahamalathu biriyatillhi kam warada anh hamlan khaffan l tajidu lahu tsiqala wa l tasyk hatt marrasy-syahru badasy-syahri minhu alaman wa l ilala wa qaruba waqtu burzihi il lamisy-syahdati min hamlih litanbasitha al ahli hdzal-lami fuydhtu fadhlih wa tantasyira fhi tsru majdihish-shamm Allhumma shalli wa sallim asyrafash-shalti wat taslm al sayyidin wa nabiyyin Muhammadinir-rafir-rahm Wa mundzu aliqat bihi hdzihid-durratul-maknnah waljauharatul-mashnah wal-kaunu kulluhu yushbihu wa yums f surrin wabtihj biqurbi zhuhri isyrqi hdzas-sirj wal-uynu mutasyawwifatun il burzih mutasyawwiqatun ilal-tiqthi jawhiri kunzih wa kullu dbbatin li quraisyin nathaqat bifashhilibrah mulinatan bikamlil-bisyrah wa m min hmilin hamalat f

50

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

50

2/27/2009, 9:01 AM

dzlikal-m ill atat f hamlih bighulm min barakti wa sadati hdzal-imm wa lam tazalil-ardhu was-samwt mutadhammikhatan biithril-farahi bimulqti asyrafil-bariyyt wa burzihi min lamil-khafi il lamizh-zhuhr bada tanaqqulihi fil-buthni wazh-zhuhr fa`azh-harallhu fil-wujdi bahjatattakrm wa basatha fil-lamil-kabri midatat-tasyrfi wat-tazhm biburzi hdzl-basyaril-karm. Allhumma shalli wa sallim asyrafash-shalti wat taslm al sayyidin wa nabiyyin Muhammadinir-rafir-rahm Fahna qaruba awnu wadhi hdzal-habb alanatiswa samwtu wal-aradhna wa man fhinna bit-tarhb amthrul-jdil-ilhiyyi al ahlil-wujdi ta-tsij wa alsinatulmalikati bit-tabsyri lillamna taij wal-qudratu kasyafat qina hdzal-mastr liyabruza nruhu kmilan f lamizhzhuhr nran fqa kulla nr wa anfadzal-haqqu hukmah al man atammallhu alaihin-nimah min khawshshiltansan ummah an yahdhura inda wadhihi ummah lijanbihal-masd wa musyrakatan lah f hdzas-simthilmamdd fahadharat bitawfqillhis-sayyidatu maryamu wassayyidatu siyah wa maahum minal-hril-ni man qasamallahu lahu minasy-syarafi bil-qismatil-wfiyah faatalwaqtul-ladz rattaballhu al hudhrihi wujda hdzal-mauld fan-falaqa shubhul-kamli minan-nri an amd wa barazalhmidul-mahmd mudzinan lillhi bit-tazhmi was-sujd. Mahallul Qiyam (Saat Berdiri) Asyraqal-kawnubtihjan biwujdil-mushthafahmad Wa liahlil-kawni unsun wa surrun qad tajaddad Fathrab yhlal-matsn fahazrul-yumni gharrad

51

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

51

2/27/2009, 9:01 AM

Wastadh bijamlin fqa fil-husni tafarrad Wa lanal-busyr bisadin mustamirrin laisa yanfad Haitsu tn athan jamaal-fakhral-muabbad Falirabb kullu hamdin jalla an yahshurahul-ad Idz habn biwujdilmushthafal-hd Muhammad Y Raslallhi ahlan bika inn bika nasad Wa bijhih y ilh jud wa balligh kulla maqshad Wahdin nahja sablih kay bihi nasad wa nursyad Rabbi ballighn bijhih f jiwrihi khayra maqad Wa shaltullhi taghsy asyrafar-rusli Muhammad Wa salmun mustamirrun kulla hnin yatajaddad Allhumma shalli wa sallim wa brik `alaih Wa hna baraza shallallhu alaihi wa sallama min bathni ummihi baraza rfian tharfahu ilas-sam mumiyan bidzlikar-rafi il anna lahu syarafan al majduhu wa sam wa kna waqtu maulidi sayyidil-kaunain minasy-syuhri syahra rabil-awwali wa minal-ayymi yaumal-itsnain wa maudhiu wildatihi wa qabrihi wa qad warada annahu shallallhu alayhi wa bil-haramain sallama wulida makhtnan makhlan maqthas-surrah tawallat dzlika lisyarafihi indallhi aydil-qudrah wa maas burzihi il hadzal-lami zhahara minal-ajib m yadullu al annahu asyraful-makhlqna wa afdhalul-habib faqad warada an abdirrahmnib-ni aufin an ummihisy-syaffi radhiyallhu anhum

52

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

52

2/27/2009, 9:01 AM

qlat lamm waladat minatu radhiyallhu anha raslallhi sallallhu alaihi wa sallama waqaa al yadayya fastahalla fasamitu qailan yaqlu rahimakal-lhu au rahimaka rabbuka qalatisy-syaffu faadha lahu m baynal-masyriqi wal-maghrib hatt nazhartu il badhi qushrir-rm qlat tsumma albastuhu wa adhjatuhu falam ansyab an ghasyiyatn zhulmatun wa rubun wa qasyarratun an yamn fasamitu qilan yaqlu aina dzahabta bihi qla ilal-maghrib wa asfara dzlika ann tsumma wadadir-rubu wazh-zhulmatu wal-qasyarratu an yasr fasamitu qilan yaqlu ayna dzhahabta bihi qla ilal-masyriq qlat falam yazalil-hadtsu minn al blin hattb-taatsahullh Fakuntu min awalin-nsi islm wa kam tarjamatis-sunnatu min azhmil-mujizt wa bhiril-ytil-bayyint bim yaqdh biazhmi syarafihi inda maulh wa anna aina inyatihi f kulli hnin tarh wa annahul-hd ilash-shirthil-mustaqm Allhumma shalli wa sallim asyrafash-shalti wat taslm al sayyidin wa nabiyyin Muhammadinir-rafir-rahm Tsumma innahu shallallhu alayhi wa sallama bada an hakamatil-qudratu bizhuhrih wantasyarat fil-akwni lawmiu nrih tasbaqt il radhihil-murdhit wa tawaffarat raghabtu fanafadzal-hukmu ahlil-wujdi f hadhnati hdzihidz-dzt biwsithatis-sawbiqil-qadmah minal-hadhratil-azhmah biannal-aul bitarbiyati hdzal-habbi wa hadhnatihis-sayyidatu halmah wa hna lhazhathu uynuha wa baraza f syaniha min asrril-qudratir-rabbniyyati maknnuha nzala qalbah m dalla al anna hazhzhaha minalminal-farahi was-surr karmati indal-lhi hazhzhun maufr fahanat alayhi hunuwwalummahti alal-bann wa raghibat f radhihi thamaan f nayli baraktihil-lat syamilatil-lamn fathalabat min ummihilkarmah an tatawall radhahu wa hadhnatahu wa tarbiyatahu faajbath bit-talbiyati lidha lim raat bil-ainir-rahmah min shidqih f husnit-tarbiyati wa wufri dawha fatarahhalat bihi il manzilih masrrah wa hiya biriyatil-lhi mahffatun wa biayni inyatihi manzhrah fasyhadat f tharqih min

53

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

53

2/27/2009, 9:01 AM

gharbil-mujizt m dallah al annahu asyraful-makhlqt faqad atat wa syrifuh wa atnuh dhafatn wa rajaat wa hum lidawbbil-qfilati tasbiqn wa qad darratisy-syrifu wasywa syiyhu minal-albn bim hayyaral-uqla wal-adzhan tatalaqq baqiya indah f hadhnatih wa zaujih sanatayn min baraktihi wa ajibi mujiztihi m taqarru bihil-ayn wa hatt wjahathu malikatuttantasyiru asrruhu fil-kaunayn takhshshi wal-ikrm bisy-syarafil-ladz ammat barakatuhulnm wa huwa yarl-aghnm fadh-jahu alal-ardhi idhja tasyrf wa syaqqau bathnahu syaqqan lathf tsumma akhraj min qalbihi m akhrajhu wa auda fhi min asrril-ilmi walhikmati m audahu wa m akhrajal-amlku min qalbihi adzan. Wa lkinnahum zdhu thuhran al thuhrin wa huwa maa dzlika f quwwatin wa tsabt yatashaffahu min suthril-qudratililhiyyati bhiral-ayt fabalagha il murdhiatihish-shlihatilfatakhawwafat affah m hashala al dztihisy-syarfah alayhi min hditsin takhsyh wa lam tadri annahu mulhazhun faraddathu il ummihi bil-mulhazhatit-tammati min maulh wa hiya ghayru sakhiyyatin bifirqih wa lkin lim qma maah wa huwa bihamdil-lhi f min huznil-qalbi alayhi wa isyfqih hishnin m niin wa maqmin karm Allhumma shalli wa sallim asyrafash-shalti wat taslm al sayyidin wa nabiyyin Muhammadinir-rafir-rahm Fanasyaa shallal-lhu alayhi wa sallama al akmalil-aushf yahuffuhu minal-lhi jamlur-riyati wa ghmirul-althf fakna yasyibbu fil-yaumi syabbash-shabiyyi fisy-syahr wa yazhharu alayhi f shibhu min syarafil-kamli m yasyhadu lahu bi annahu sayyidu waladi dama wa l fakhr wa lam yazal wa anjumu sudihi thliah wal-kintu liahdihi hfizhatun wa liamrihi thiah fam nafatsa al mardhin ill syafhul-lh wa l hatt balagha tawajjaha f ghaytsin ill wa anzalahu maulh minal-umri asyuddah wa madhat lahu min sinnisy-syabbi walkuhlati muddah fjaathul-hadhratul-ilhiyyatu bim fanazala alaihir-rhul-amn bilsyarrafathu bihi wahdah

54

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

54

2/27/2009, 9:01 AM

busyr min rabbil-lamn fatal alayhi lisnudz-dzikril-hakm syhida (wa innaka latulaqqal-qurna min ladun hakmin alm) fakna awwala m nazala alayhi min tilkal-hadhrati min jawmiilhikam qauluhu tal: (iqra bismir-rabbikal-ladz khalaq khalaqal-insna min alaq iqra wa rabbukal-akram alladz allama bil-qalam allmal-insna m lam yalam) fam min azhamah min bisyratin aushalath yadul-ihsn hadhratil-imtinn il hdzal-insn wa ayyadath bisyratu khalaqal-insna allamahul-bayn) (arrahmn allamal-qurn wa l syakka annahu shalal-lhu alayhi wa sallama huwalinsnul-maqshdu bihdzat-talm min hadhratir-rahmnirrahm Allhumma shalli wa sallim asyrafash-shalti wat taslm al sayyidin wa nabiyyin Muhammadinir-rafir-rahm Tsumma innahu bada m nazala alaihil-wahyul-balgh tahammala-abad-dawati wat-tabligh fadaal-khalqa ilal-lhi al bashrah faajbahu bil-idzni man knat lahu bashratun munrah wa hiya ijbatun sabaqat bihal-aqdhiyyatu wal-aqdr tasyarrafa bis-sabqi ilaihal-muhjirna wal-anshr wa qad akmalal-lhu bihimmati hdzal-habbi wa ashhbihi hdzad-dn wa akbata bisyiddati basihim qulbal-kfirna wal-mulhidn fazhahara al yadayhi min azhmil-mujizt m yadullu al annahu asyrafu ahlil-ardhi was-samwat faminh taktsrul-qall wa burul-all wa taslmul-hajar wa thatusy-syajar wansyiqqul-qamar wal-ikhbru bil-mughayyabt wa hannuljidzil-ladz huwa min khawriqil-dt wa syahdatu dhabbi lahu wal-ghazlah bin-nubuwwati war-rislah il ghayri dzlika min bhiril-yt wa gharibil-mujizt allat ayyadahul-lhu bih f rislatih wa khashshashahu bih min bayni bariyyatih wa qad taqaddamat lahu qablan-nubuwwati irhsht hiya al nubuwwatihi wa rislatihi min aqwal-almat wa maa zhuhrih wan-tisyrih saida bihash-shdiqna minal-muminn wa syaqiya bihl-mukadzdzibna minal-kfirna wal-munfiqn wa talaqqh bit-tashdqi wat-taslm kullu dz qalbin salm

55

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

55

2/27/2009, 9:01 AM

Allhumma shalli wa sallim asyrafash-shalti wat taslm al sayyidin wa nabiyyin Muhammadinir-rafir-rahm Wa minasy-syarafil-ladz ikhtashshal-lhu bihi asyrafa rasl mirjuhu il hadhratil-lhil-barril-washl wa zhuhru aytillhil-bhirati f dzlikal-mirj wa tasyarrufus-samwti wa man fauqahunna biisyrqi nri dzlikas-sirj faqad arajal-habbu shallal-lhu alayhi wa sallama wa maahul-amnu jibrl il hadhratil-malikil-jall maat-tasyrfi wat-tabjl fam min samin walajah illa wa bdarahu ahluh bit-tarhbi wat-takrmi wat-tahl wa kullu raslin marra alayh basysyarahu bim arafahu min haqqihi indal-lhi wa syarfi manzilatihi ladayh hatt jwazas-sabath-thibq wa washala il hadhratil-ithlq ghawmirun-nafahtilnzalathu minal-hadhratil-ilhiyyah qurbiyyah wa wjahathu bit-tahiyyt wa akramathu bijazlilathiyyt wa aulathu jamlal-hibt wa ndathu bisyarfittaslmt bada an atsn al tilkal-hadhrati bit-tahiyyatilmubraktish-shalawtith-thayyibt faya lah min nafahtin ghmirt wa tajalliytin liytin f hadhartin bhirt tasyhadu fhdz-dztu lidz-dzt wa tatalaqq awthifar-rahmt wa sawbighal-fuydhti biaydil-khudhi wal-ikhbt Rutabun tasquthul-amniyyu hasr Dnah m wara hunna waru Aqalal-habbu shallal-lhu alayhi wa sallama f tilkal-hadhrati min sirrih m aqal wat-tashala min ilmih bimat-tashal fa m kadzabal-fudu m ra fam auh il abdih m auh hiya illa minhatun khashshashat bih hadhratul-imtinn hdzalinsn wa aulathu min awthifihar-rahmati m yajizu an hamlihits-tsaqaln wa tilka mawhibu l yajsurul-qalamu al syarhi haqiqiha wa l tastathul-alsunu an turiba an khafiyyi daqiqiha khashshashat bihal-hadhratul-wsiah hdzihilaynan-nzhirata wal-udzunas-smiah fal yathmau thmiun fa fil-iththili al mastriha wal-ihthati bisyuhdi nriha innah hadhratun jallat an nazharin-nzhirn wa rutbatun azzat

56

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

56

2/27/2009, 9:01 AM

al ghayri sayyidil-mursaln fahan-an lilhadhratil-muhammadiyyah m wjahah min athyal-hadhratil-ahadiyyah wa bulghuh il hdzal-maqmil-azhm Allhumma shalli wa sallim asyrafash-shalti wat taslm al sayyidin wa nabiyyin Muhammadinir-rafir-rahm Wa haytsu tasyarrafatil-asmu biakhbari hdzl-habbilwa m hashala lahu minal-karmati f awlimisymahbb taharrakat himmatul-mutakallimi il syahdati wal-ghuyb liyarifasnasyri mahsini khalqi hdzas-sayyidi wa akhlqih smiu m akramahul-lhu bihi minal-washfil-hasani wal-khalqiljamlil-ladz khashshashathu bihi inyatu khallqih falyuqbilis-smiu m umlhi alayhi min syarfil-akhlqi biudzunin wiyah fa innahu saufa yajmauhu min aushfil-habbi alarrutbatil-liyah falaysa yusybihu hdzas-sayyida f khalqihi wa akhlqihi basyar wa l yaqifu ahadun min asrri hikmatillhi f khalqihi wa khuluqihi al aynin wa l atsar fa innalinyatal-azaliyyah thabaathu al akhlqin saniyyah wa falaqad kna aqmathu f shratin hasanatin badriyyah shallal-lhu alaihi wa sallama marbal-qmah abyadhal-launi wsial-jabni hasanahu syarahu musyarrban bihumrah baynal-jummati wal-wafrah wa lahul-itidlul-kmilu f mafshilihi wa athrfih wal-istiqmatul-kmilatu f mahsinihi wa aushfih lam yati basyrun al mitsli khalqih f mahsini nazharihi wa samihi wa nuthqih qad khalaqahul-lhu al ajmali shrah fh jamul-mahsini mahshrah wa alayh maqshrah idz takallama natsara minal-marifi wal-ulmi nafisad-durar wa laqad tiya min jawmiil-kalimi m ajaza anil-ityni bimitslihi mashqiul-bulaghi minal basyar fal tajidu tatanazzahul-uynu f hadiqi mahsini jamlih makhlqan fil-wujdi al mitslih Sayyidun dhihkuhut-tabassumu wal-masy yul-huwain wa naumuhul-ighfu m siw khulqihin-nasmu wa l ghai ru muhayyahur-raudhatul-ghannau rahmatun kulluhu wa hazmun mujizulwa azmun wa waqrun wa ishmatun wa hayu

57

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

57

2/27/2009, 9:02 AM

qauli wal-fili karmu alkhalqi wal-khuluqi muqsithun mithu Wa idz masy fakaannam yanhaththu min shabab fayaftu saral-masyyi min ghayri khabab fa huwal-kanzulmuthalsamul-ladz l yat al fathi bbi aushfihi mifth walbadrut-timmul-ladz yakhudzul-albba idza takhayyalathu au sanhu lah lh habbun yaghrul-badru min husni wajhihi famdz yuribul-qaulu tahayyaratil-albbu f washfi manhu an washfin yujizul-wshifn au yudrikul-fahmu man dztin jallat an yakna lah f washfih musyrikun au qarn Kamulat mahsinuhu falau ahdas-san lilbadri inda tammihi lam yukhsafi wa al tafannuni wshifhi biwashfihi yafnazzamnu wa fhi mlam yshafi fam ajalla qadrahul-azhm wa ausaa fadhlahul-amm Allhumma shalli wa sallim asyrafash-shalti wat taslm al sayyidin wa nabiyyin Muhammadinir-rafir-rahm Wa laqadit-tashafa shallallhu alayhi wa sallama min mahsinilakhlq bim tadhqu an kitbatihi buthnul-awrq kna shallallhu alaihi wa sallama ahsanan-nsi khuluqan wa khalq wa awwalahum il makrimil-akhlqi sabq wa awsaahum bilmuminna hilman wa rifq barran raf l yaqlu wa l yafalu ill marf lahul-khuluqus-sahl wal-lafzhul-muhtaw alalmanal-jazl idz dahul-misknu ajbahu ijbatan muajjalah wa huwal-abusy-syafqur-rahmu bil-yatmi wal-armalah wa lahu maa suhlati akhlqihil-haibatul-qawiyyah allat tartaidu minh fari-shul-aqwiyi minal-bariyyah wa min nasyri thbihi taaththaratith-thuruqu wal-manzil wa biarfi dzikrihi tathayyabatilfahuwa shallallhu alayhi wa sallama majlisu wal-mahfil jmiush-shiftil-kamliyyah wal-munfaridu f khalqihi wa khuluqihi bi asyrafi khushshiyyah fam min khuluqin fil-bariyyati mahmd ill wa huwa mutalaqqan an zaynil-wujd Ajmaltu fi washfil-habbi wa syanihi wa lahul-ul f majdihi wa maknihi awshfu izzin qad tal majduh akhadzat al

58

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

58

2/27/2009, 9:02 AM

najmis-suh biinnihi Wa qadinbasathal-qalamu f tadwni m afdahul-ilmu min waqii maulidin-nabiyyil-karm wa hikyati m akramallhu bihi hdzal-abdal-muqarraba minat-takrmi wattazhmi wal-khuluqilazhm fahasuna minn an umsika ainnatalaqlm f hdzal-maqm wa aqraas-salm al sayyidilanm Assalmu alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullhi wa baraktuhu (tiga kali) wa bidzlika yahsunul-khatmu kam faalayhi afdhalush-shalti wat-taslm yahsunut-taqdm Allhumma shalli wa sallim asyrafash-shalti wat taslm al sayyidin wa nabiyyin Muhammadinir-rafir-rahm Walamma nazhamal-fikru min darril-awshfil-Muhammadiyyati uqd tawajjahtu ilallhi mutawassilan bisayyid wa habibb Muhammadin shallallhu alaihi wa sallama an yajala say fhi masykran wa fil fhi mahmd wa an yaktuba amal fil-amlilmaqblah wa tawajjuh fit-tawajjuhtil-khlishati wash-shiltilmawshlah Allhumma y man ilayhi tatawajjahul-mlu fatadu zhfirah wa al bbi izzatihi tuhaththur-rihlu fataghsyh minhulfuydhtul-ghmirah natawajjahu ilayk biasyrafil-wasili ladaik sayyidil-mursaln abdikash-shdiqil-amn sayyidin Muhammadinil-ladz ammat rislatuhul-lamn An tushalliya wa tusallima al tilkadz-dztil-kmilah mustaudai amnatik wa hafzhi sirrik al-abil-akbar alwa hmili ryati dawatikasy-symilah f kulli mahbbi laka wal-mukhashshashi bisysyarafil-afkhar mawthinin min mawthinil-qurbi wa mazhhar qsimi imddika f ibdik wa sq kusi irsydika li-ahli widdik sayyidil-kaunain alwa asyrafits-tsaqalain al-abdil-mahbbil-khlish makhshshi minka bi ajallil-khashish Allhumma shalli wa sallim wa ahli hadhratiqtirbihi min alaihi wa al lihi wa ashhbih ahbbih Allhumma inn nuqaddimu ilaika jha hdzan-nbiyyilkarm wa natawassalu ilaika bisyarafi maqmihil-azhm an wa an tulhizhan f haraktin wa sakantina bi ayni inyatik tahfazhan f jami athwrin wa taqallubtin bijamli riyatik wa hashni wiqyatik wa an tuballighan min syarafil-qurbi ilayka wa il hdzal-habbi ghyata mlin wa tataqabbala minn m

59

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

59

2/27/2009, 9:02 AM

taharrakn fhi min niyytin wa amlin wa tajalan f hadhrati hdzal-habbi minal-hdhirn wa f thariqit-tibihi minas-slikn wa liahdika minalwa lihaqqika wa haqqihi minal-muaddn hfizhn (Allhumma) inna lan athman f rahmatikal-khshshati fal tuhrimn wa zhunnan jamlatan hiya waslatun ilayka fal tukhayyibn mann bika wa biraslika wa m ja bihi minaddn wa tawajjahn bihi ilayka mustasyfin an tuqbilal-mudzniba minn bil-ghufrn wal-musa bil-ihsn was-sila bim saal wal-muammila bim ammal wa an tajalana mimman nashara hdzal-habba wa wzarah wa wlhu wa zhharah wa umma bibarakatihi wa syarfi wijhatihi awldan wa wlidn wa ahla quthrin wa wdna wa jamal-muslimna wal-muslimt walmuminna wal-mumint fi jamil-jiht wa adim ryatad-dnilqawmi f jamil-aqthri mansyrah wa malimal-islmi wal-mni biahlih mamrah manan wa shrah waksyifillhumma kurbatal-makrbn waqdhi daynal-madnn waghfir lil mudznibn wa taqabbal tawbatat-taibn wansyur rahmataka al ibdikalmuminna ajman wakfi syarral-mutadna wazh-zhlimn wabsu-thil-adla bi wultil-haqqi fi jamin-nawh wal-aqthr wa ayyidhum bitaydin min indika wa nashrin alal-munidna minalmunfiqna wal-kuffr waj-aln y rabbi fil-hishnil-hashni min jamil-balya wa fil-hirzil-makni minadz-dzunbi wal-khathya wa adimn fil-amali bithatika wash-shidqi f khidmatika qimn wa idz tawaffaytan fatawaffan muslimna muminn wakhtim lan minka bikhayrin ajman wa shalli wa sallim al hdzal-habbilmahbb lil-ajsmi wal-arwhi wal-qulb wa al lihi wa shahbihi wa man ilaihi mansb wa khiru dawn anil-hamdu lillhi rabbillamn

60

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

60

2/27/2009, 9:02 AM

44

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

61

2/27/2009, 9:02 AM

43

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

62

2/27/2009, 9:02 AM

42

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

63

2/27/2009, 9:02 AM

41

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

64

2/27/2009, 9:02 AM

40

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

65

2/27/2009, 9:02 AM

39

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

66

2/27/2009, 9:02 AM

38

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

67

2/27/2009, 9:02 AM

37

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

68

2/27/2009, 9:02 AM

36

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

69

2/27/2009, 9:02 AM

35

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

70

2/27/2009, 9:02 AM

34

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

71

2/27/2009, 9:02 AM

33

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

72

2/27/2009, 9:02 AM

32

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

73

2/27/2009, 9:02 AM

31

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

74

2/27/2009, 9:02 AM

30

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

75

2/27/2009, 9:02 AM

29

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

76

2/27/2009, 9:02 AM

28

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

77

2/27/2009, 9:02 AM

27

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

78

2/27/2009, 9:02 AM

26

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

79

2/27/2009, 9:02 AM

25

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

80

2/27/2009, 9:02 AM

24

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

81

2/27/2009, 9:02 AM

23

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

82

2/27/2009, 9:02 AM

22

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

83

2/27/2009, 9:02 AM

21

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

84

2/27/2009, 9:02 AM

20

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

85

2/27/2009, 9:02 AM

19

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

86

2/27/2009, 9:02 AM

18

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

87

2/27/2009, 9:02 AM

17

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

88

2/27/2009, 9:02 AM

16

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

89

2/27/2009, 9:02 AM

15

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

90

2/27/2009, 9:02 AM

14

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

91

2/27/2009, 9:02 AM

13

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

92

2/27/2009, 9:02 AM

12

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

93

2/27/2009, 9:02 AM

11

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

94

2/27/2009, 9:02 AM

10

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

95

2/27/2009, 9:02 AM

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

96

2/27/2009, 9:02 AM

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

97

2/27/2009, 9:02 AM

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

98

2/27/2009, 9:02 AM

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

99

2/27/2009, 9:02 AM

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

100

2/27/2009, 9:02 AM

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

101

2/27/2009, 9:02 AM

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

102

2/27/2009, 9:02 AM

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

103

2/27/2009, 9:03 AM

SIMTHUD DURRAR_OK.p65

104

2/27/2009, 9:03 AM