Anda di halaman 1dari 9

SEK. MEN.

,
BENTONG PAHANG.
NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B1D1; Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi B1D1E1: Menyatakan dua cara mencantum bahagian projek B1D1E2: Menyatakan dua jenis bahan pembinaan projek UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

B1D1E1 Nyatakan dua cara mencantum bahagian projek tanggam, mengglu, memaku, memasang skru, merivet, merekat

B1D1E2 Nyatakan dua jenis bahan pembinaan projek Keluli lembut, aluminium, pvc, perspek

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh, .. ( )

SEK. MEN. KEB.


BENTONG, PAHANG.
NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B1D1; Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi B1D1E1: Menyatakan dua cara mencantum bahagian projek B1D1E2: Menyatakan dua jenis bahan pembinaan projek UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

B1DIE1 Tandakan dua cara mencantum bahagian projek

B1D1E2 Tandakan dua jenis bahan pembinaan projek

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh, .. ( )

SEK. MEN. KEB


BENTONG , PAHANG.
NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B2D1: Mengetahui dan memahami tentang rekabentuk dan penghasilan projek B2D1E1: Menerangkan lima alatan tangan termasuk mesin dari segi fungsinya B2D1E2: Menerangkan dua bahan pembinaan projek dari segi sifatnya UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

B2D1E1

1.

Terangkan lima alatan tangan berserta fungsinya di ruang yang disediakan.

Alatan tangan

fungsi

Pisau pemotong perspek Penebuk pusat riveter hot glue gun sander Gandin getah
B2D1E2

Memotong perspek Menandakan pusat lubang pada bahagian logam yang endak digerudi. Merivet atau mencantumkan kepingan logam. mencairkan batang glue panas semasa kerja mencatum. Meratakan dan melicinkan permukaan kayu. Untuk mengelakkan permukaan kepingan logam daripada menjadi calar.

2.

Terangkan dua bahan pembinaan projek dari segi sifatnya di ruang yang disediakan

Nama bahan

sifat

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh, .. ( )

SEK. MEN. KEB


NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B2D1: Mengetahui dan memahami tentang rekabentuk dan penghasilan projek B2D1E1: Menerangkan lima alatan tangan termasuk mesin dari segi fungsinya

BENTONG, PAHANG.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID 1. Senaraikan alatan tangan berikut mengikut fungsi yang di beri Tarikh Pentaksiran

Gandin getah Riveter

Penebuk pusat Sander


Nama alatan

Pisau pemotong perspek Hot glue gun


Bil 1 Fungsi Menandakan pusat lubang pada bahagian logam yang endak digerudi. Merivet atau mencantumkan kepingan logam. mencairkan batang glue panas semasa kerja mencatum. Untuk meratakan dan melicinkan permukaan kayu serta membuang bahagian karat pada keluli sebelum proses kemasan dijalankan Memotong perspek Untuk mengelakkan permukaan kepingan logam daripada menjadi calar.

2 3

5 6

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh, .. ( )
.

NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B2D1: Mengetahui dan memahami tentang rekabentuk dan penghasilan projek B2D1E2: Menerangkan dua bahan pembinaan projek dari segi sifatnya

SEK. MEN. KEB ,


BENTONG, PAHANG.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

Padankan bahan berikut berdasarkan sifat bahan yang diberi.

Perspek Keluli lembut Aluminium

Sifat bahan Ringan, tidak berkarat dan mudah dibentuk Dibuat daripada campuran besi dan karbon, mudah dibentuk dan dipotong Kepingan plastik yang keras. Terdapat dalam pelbagai warna dan ketebalan.

bahan

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh, .. ( )
.

NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B3D1: mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang rekabentuk dan penghasilan projek B3D1E1: menyediakan jadual kerja.

SEK. MEN. KEB


BENTONG, PAHANG.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

Anda dikehendaki menyediakan satu jadual kerja pembinaan projek yang lengkap di ruang yang disediakan.
Bil Aktiviti 1 2 3 Minggu 4 5 6 7 8

Melakar reka bentuk Perbincangan Perancangan kerja Mengukur/menanda memotong Membina/mencantum Membuat kerja kemasan Menguji/menilai pengubasuaian pendokumentasian Persembahan projek

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh, .. ( )
.

SEK. MEN. KEB.


NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B3D1: mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang rekabentuk dan penghasilan projek B3D1E1: menyediakan jadual kerja.

BENTONG, PAHANG.

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

Lengkapkan jadual kerja pembinaan projek berikut.


Bi l Aktiviti 1 2 3 Minggu 4 5 6 7 8

Melakar reka bentuk Perbincangan Perancangan kerja Mengukur/menanda memotong Membina/mencantum Membuat kerja kemasan Menguji/menilai pengubasuaian pendokumentasian Persembahan projek

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh, .. ( )

SEK. MEN. KEB


NAMA TINGKATAN NO. KAD PENGENALAN KOD EVIDENCE

B3D1E2 :Menghasilkan projek reka bentuk B4D1E1 : Menghasilkan projek reka bentuk mengikut prosuder(Mengukur, menanda, memotong, membina, mencantum dan membuat kemasan) B5D1E1 : Menghasilkan projek reka bentuk dengan daya usaha.(cantuman kukuh dan sempurna) B6D1E1 : menghasilkan projek reka bentuk dan melahirkan idea baru(kreatif dan inovatif dengan bahan kitar semula/bahan terbuang sebagai nilai tambah)

BENTONG, PAHANG.

AMALI
EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

BIL

KOD BAND B3D1E2 Menghasilkan projek reka bentuk B4D1E1 Menghasilkan projek reka bentuk mengikut prosuder(Mengukur, menanda, memotong, membina, mencantum dan membuat kemasan) B5D1E1 Menghasilkan projek reka bentuk dengan daya usaha.(cantuman kukuh dan sempurna)

Tarikh pentaksiran

B6D1E1 menghasilkan projek reka bentuk dan melahirkan idea baru(kreatif dan inovatif dengan bahan kitar semula/bahan terbuang sebagai nilai tambah)

*Tandakan jika pelajar telah menguasai dan

jika tidak menguasai dalam petak yang telah disediakan

Dilaksanakan oleh, ..

Disahkan oleh, .. ( )

NAMA