P. 1
Doa Sempena Majlis Penutup Kursus

Doa Sempena Majlis Penutup Kursus

|Views: 8|Likes:
Dipublikasikan oleh Abu Khairul Amirin
Doa Majlis bahasa melayu ikut kesesuaian majlis
Doa Majlis bahasa melayu ikut kesesuaian majlis

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Abu Khairul Amirin on Jun 04, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2015

pdf

text

original

DOA SEMPENA MAJLIS PENUTUP KURSUS/SEMINAR/BENGKEL

مِ سْ بِ لِ ا نِ مَ حْ رّ لا مِ يْ حِ رّ لا
دُ مْ حَ ـلْ ا لِ يْ ذِ لا هِ تِ مَ عْ نِ بِ مّ تِ تَ تُ احَ ـلِاصّ لاُ !"َ صّ لا#َ $ُ "َ سّ لا#َ ُ %&َ'َ انَ لِ(ْ )ُ *َ نَ يْ +ِ ,ا %&َ'َ #َ هِ لِ-. َ
هِِ باحَ /ْ -#َ نَ يْ عِ مَ ـ0ْ - .
Ya Allah Engkaulah Penguasa Langit an !u"i se#ta $e!enaha#aan anta#a
keua%uan&a '
Ya Allah \kami merafakkan kesyukuran di atas keizinan-Mu untuk kami berkampung
selama ( Nyatakan bilangan hari ) dalam (Nyatakan Nama Kursus) . Kami juga
bersyukur kerana ngkau mengizinkan kami menghadirkan diri ! em"si dan r"h kami
sehingga dapat menyelesaikan kursus ini dengan jayanya .
Ya Allah Bagi%Mu segala $u(i an $u(a )
Kurniakanlah kami lisan yang lembut basah !mengingati dan menyebut nama-Mu !
hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu serta badan yang ringan
menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu.
Ya Mun*ila# Rah"at +a Ya ,atihal Ba#akat )
Kembangkanlah lembayung dan gel"mbang rahmat-Mu kepada kami ! ibu bapa
kami ! keluarga dan anak-anak kami ! guru-guru kami ! anak-anak didik kami di
sek"lah ! sahabat-sahabat seperjuangan dalam bidang pendidikan .
Ya Allah ) -aahial .a(at )
#ika dan saat ini kami hulurkan tangan kehambaan yang penuh dengan n"da dan
d"sa serta tangan penuh dengan pengharapan !
$esungguhnya kami berlumuran dengan d"sa ! maka ampunkanlah d"sa-d"sa kami
%
$esungguhnya kami lemah dalam sendirian ! maka kuatkanlah kami dan &slam
dalam amal jamai'e dan k"lektif %
$esungguhnya kesabaran kami punya batasnya ! maka kurniakanlah kami nikmat
kesabaran seumpama sabarnya Nabi-nabi (lul'azmi %
$esungguhnya kami amat )enderung untuk mengutamakan diri kami ! maka didiklah
hati kami untuk mengutamakan keperluan saudara-saudara seagama kami
sebagaimana Kekasih-Mu mendidik para sahabat baginda berbuat demikian%
$esungguhnya hati kami juga sentiasa berb"lak balik dan ber)erai berai ! maka
satukanlah hati-hati kami dan berikanlah kami ruang dan masa untuk bantu-
membantu dalam menegakkan amal makruf dan nahi mungkar .
مّ 1ُ &ّلاَ 2ْ عَ 0ْ ا انَ عَ مْ 0َ اذَ 3َ اع4 مْ 0َ ا+4 (ْ حُ رْ +َ انَ ـَ5َ ر6 7َ تَ #َ نْ +ِ 8ِ دِ عْ بَ ا45ر6 7َ تَ ا+4 (ْ صُ عْ +َ 9َ #َ 2ِ عَ :ْ تَ مّ 1ُ &ّلا انَ يْ ;ِ 9َ #َ
انَ عَ +َ 9َ #َ نْ +َ انَ عُ <َ تْ =َ اي>?ِ @َ 9َ #َ اA4 #ْ رُ Bْ +َ 9َ #َ ا+4 #ْ رُ حْ +َ .
انَ بّ*َ انَ تِ ا.َ C;ِ ايَ Dْ د6 لا Eنَ سَ حَ 4 C;ِ #َ !ِ رَ Fِ ,ا Eنَ سَ حَ انَ 5ِ #َ 4 Gَ اذَ 'َ *انّلا ِ
%&ّ/َ #َ لُ ا %&َ'َ دH مّ حَ +ُ %&َ'َ #َ هِ لِا.َ هِ <ِ حْ /َ #َ مَ &ّ)َ #َ لِِّ دُ مْ حَ لْ ا#َ GI *َ نَ يْ مِ لَاعَ لا

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->