Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK SUNGAI PETANI 1 LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI

(diisi oleh Pegawai Pemeriksa) Jenis Inventori Daftar Lengkap Kemaskini


Ya Tidak Ya Tidak

KEW.PA-11

Bil

Lokasi
Mengikut Rekod Sebenar

Kuantiti
Mengiku t Rekod Sebenar

Keadaan Inventori

Catatan

(Tandatangan) (Nama Pegawai Pemeriksa 1) . (Jawatan) .. (Tarikh Pemeriksaan)

(Tandatangan) (Nama Pegawai Pemeriksa 2) . (Jawatan) .. (Tarikh Pemeriksaan)

Nota: Daftar: Tandakan pada yang berkenaan. Lokasi: Nyatakan lokasi inventori mengikut rekod dan lokasi inventori semasa pemeriksaan. Keadaan Inventori : Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak digunakan. Catatan: Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan.