Anda di halaman 1dari 55

Bahagian B soalan gambarajah jadual graf

POLA-1

SOALAN 1
PM PB Jenis Objek Masa diambil untuk menyerap / saat

BERBEZA

Kertas Tisu 5

Kapas 15

Tuala Tangan 25

Span 40
POLA-2 BERBEZA

Nyatakan a)Apa yang diubah (Pemboleh ubah dimanipulasikan) : b)Apa yang diperhatikan (Pemboleh ubah bergerak balas) :

PM
PB

c) Nyatakan hubungan (hipotesis) antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan pembolehubah yang bergrak balas?

PM
Jika ..

POLA-1

PB
maka

POLA-2

POLA-1

SOALAN 1
PM PB Jenis Objek Masa diambil untuk menyerap / saat

BERBEZA

Kertas Tisu 5

Kapas 15

Tuala Tangan 25

Span 40
POLA-2 BERBEZA

Nyatakan a)Apa yang diubah (Pemboleh ubah dimanipulasikan) : b)Apa yang diperhatikan (Pemboleh ubah bergerak balas) :

Jenis objek
masa diambil untuk menyerap

c) Nyatakan hubungan (hipotesis) antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan pembolehubah yang bergrak balas? jenis objek Jika

berbeza

masa diambil untuk menyerap maka

berbeza

SOALAN 2
PM Haiwan PB Keperluan makanan sehari / kg
POLA-2

BERBEZA / BESAR

BERTAMBAH

POLA-1

Tikus
Penguin Harimau Gajah

0.16
1.2 2.5 180

Nyatakan a)Apa yang diubah (Pemboleh ubah dimanipulasikan) : b)Apa yang diperhatikan (Pemboleh ubah bergerak balas) :

PM
PB

c) Nyatakan hubungan (hipotesis) antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan pembolehubah yang bergrak balas?

PM Jika .. POLA-1

PB maka PM

POLA-2

d) Tujuan penyiasatan di atas ? Untuk menyiasat hubungan di antara

dengan

PB

SOALAN 2
PM Haiwan PB Keperluan makanan sehari / kg
POLA-2

BERBEZA / BESAR

BERTAMBAH

POLA-1

Tikus
Penguin Harimau Gajah

0.16
1.2 2.5 180

Nyatakan a)Apa yang diubah (Pemboleh ubah dimanipulasikan) : b)Apa yang diperhatikan (Pemboleh ubah bergerak balas) :

haiwan
Keperluan makanan sehari

c) Nyatakan hubungan (hipotesis) antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan pembolehubah yang bergrak balas?

haiwan

Jika .. d) Tujuan penyiasatan di atas ? Untuk menyiasat hubungan di antara

bertambah besar

maka

Keperluan makanan sehari

bertambah

haiwan

dengan

Keperluan makanan sehari

SOALAN 3
Meningkat / bertambah PM PB Tahun Purata indeks pencemaran udara

POLA-1

1992 36

1996 78

2000 120

2004 150
POLA-2

Nyatakan a)Apa yang diubah (Pemboleh ubah dimanipulasikan) : b)Apa yang diperhatikan (Pemboleh ubah bergerak balas) :

Meningkat / bertambah

PM
PB

c) Nyatakan hubungan (hipotesis) antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan pembolehubah yang bergrak balas?

PM
Jika ..

POLA-1

PB
maka

POLA-2

d) Nyatakan tujuan penyiasatan di atas?

SOALAN 3
Meningkat / bertambah PM PB Tahun Purata indeks pencemaran udara

POLA-1

1992 36

1996 78

2000 120

2004 150
POLA-2

Nyatakan a)Apa yang diubah (Pemboleh ubah dimanipulasikan) : b)Apa yang diperhatikan (Pemboleh ubah bergerak balas) :

Meningkat / bertambah

tahun
Purata indeks pencemaran udara

c) Nyatakan hubungan (hipotesis) antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan pembolehubah yang bergrak balas?

tahun

Jika .. maka d) Tujuan penyiasatan di atas ? tahun purata indeks pencemaran udara Untuk menyiasat hubungan di antara dengan

meningkat

purata indeks pencemaran udara

meningkat

SOALAN INFERENS (SEBAB)


Nyatakan sebab (inferens) untuk perubahan dalam purata indeks pencemaran dari tahun 1992 hingga 2002?
Tahun Purata indeks pencemaran udara

1992 36

1996 78

2000 120

2004 150

Meningkat / bertambah

FAKTOR PENCEMARAN UDARA???

ASAP KENDERAAN

ASAP KILANG

Jawapan: Pengeluaran asap kenderaan dan kilang semakin bertambah banyak

SOALAN 4
PM
Masa (min) 0 2 4 6 8 10 Suhu Air (oC)

POLA-1 Bertambah / meningkat

PB

15

20

25

35

45

55

Bertambah / meningkat

Tujuan penyiasatan di atas ? Nyatakan a)Apa yang diubah (Pemboleh ubah dimanipulasikan) : b)Apa yang diperhatikan (Pemboleh ubah bergerak balas) : c)Ramalkan suhu pada minit ke -12? d) Nyatakan hubungan (hipotesis) antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan pembolehubah yang bergrak balas?

POLA-2

SOALAN 4
PM
Masa (min) 0 2 4 6 8 10 Suhu Air (oC)

POLA-1 Bertambah / meningkat

PB

15

20

25

35

45

55

Bertambah / meningkat

Apakah tujuan penyiasatan di atas? Untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB

POLA-2

Untuk menyiasat hubungan di antara masa dengan suhu


Nyatakan a)Apa yang diubah (Pemboleh ubah dimanipulasikan) : b)Apa yang diperhatikan (Pemboleh ubah bergerak balas) : c)Ramalkan suhu pada minit ke -12?

masa PM PB Suhu air

65 0C

d) Nyatakan hubungan (hipotesis) antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan pembolehubah yang bergrak balas?

SOALAN HUBUNGAN (HIPOTESIS)


Bertambah / meningkat POLA-1

PM

Masa (min)

10

PB

Suhu Air (oC)

15

20

25

35

45

55

Bertambah / meningkat

POLA-2

d) Nyatakan hubungan (hipotesis) antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan pembolehubah yang bergrak balas? Semakin
POLA-1

PM

semakin

POLA-2

PB

Semakin bertambah masa semakin bertambah suhu air

Excel UPSR 2011: Soalan 1


PM PB
Average circumference of stem after one week Purata ukurlilit batang anak benih selepas satu minggu 3 cm 1 cm Petri dish Piring petri P Q Number of seeds Bilangan biji benih 3 10

Nyatakan a)Apa yang diubah (Pemboleh ubah dimanipulasikan) :

PM

Bilangan biji benih


b)Apa yang diperhatikan (Pemboleh ubah bergerak balas) : Purata ukurlilit batang anak benih selepas satu minggu PB

Excel UPSR 2011: Soalan 2


POLA-1

PM

PB

POLA-2

Situation Situasi

Distance of hands to white cardboard Jarak tangan ke kadbod putih 10 cm 20 cm

The size of shadows Saiz bayang-bayang


Small Kecil Bigger Lebih besar

Bertambah

Bertambah

X Y

(a) What is the purpose (aim) of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini?

Untuk menyiasat hubungan di antara


Untuk menyiasat hubungan di antara dengan saiz bayang-bayang.

PM

dengan

PB

jarak tangan ke kadbod putih

Excel UPSR 2011: Soalan 2


PM
Distance of hands to white cardboard Jarak tangan ke kadbod putih 10 cm 20 cm

PB

Situation Situasi

The size of shadows Saiz bayang-bayang


Small Kecil Bigger Lebih besar

X Y

(i) What is changed (manipulated variable)? Apakah yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasikan)? Jarak tangan ke kadbod putih (ii) What is measured (responding variable)? Apakah yang diukur (pemboleh ubah bergerak balas)? Saiz bayang-bayang

PM

PB

SOALAN HUBUNGAN (HIPOTESIS)


Excel UPSR 2011: Soalan 2
(c) What is the relationship between the hand distance from the white cupboard and the size of shadow in this investigation? Apakah hubungan antara jarak tangan ke kadbod putih dengan saiz bayang-bayang dalam penyiasatan ini?

Semakin

POLA-1

PM

semakin

POLA-2

PB
bertambah

Semakin bertambah saiz bayang-bayang.

jarak tangan ke kadbod putih semakin

Cabaran Sains (Elit)-1


Jisim tuala/g

Masa/minit

(a) What is the purpose (aim) of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini?

Cari

PM

PB

PB Jisim tuala/g

Cabaran Sains (Elit)-1

Masa/minit PM (a) What is the purpose (aim) of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? Untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB

PB Jisim tuala/g

Cabaran Sains (Elit)-1

Masa/minit PM (a) What is the purpose (aim) of the investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? Untuk menyiasat hubungan di antara masa dengan jisim tuala

(b) What is the trend of change in the mass of towel? Apakah corak perubahan jisim tuala? Menurun berkurang Lihat pada / graf di atas dan bina garisan lurus (menaik / menurun)

Sekumpulan murid menjalankan eksperimen dengan menggunakan empat keping roti yang sama jenis dan saiz, dititiskan dengan bilangan air yang berbeza. Selepas seminggu kulat tumbuh pada roti.
JENIS BAHAN KEADAAN MENTOL

A B C D

Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala

Tinggi bola di lepaskan /cm Ketinggian lantunan bola /cm

15 10

20 14

25 18

30 22

35 26
adonie

Bayang-bayang

Bayang-bayang

Lampu suluh

Objek Skrin

Lampu suluh Objek Skrin

35
Isi padu air 30 yang terkumpul (ml) 25

20
PB

15 10 5 0 4 6 8 10 Bilangan ketulan ais


adonie

Ais

12
PM

INFERENS
Proses buat kesimpulan awal untuk menerangkan sesuatu peristiwa / kejadian / objek berdasarkan pemerhatian. KESIMPULAN AWAL INI MUNGKIN BETUL ATAU TIDAK

adonie

TEKNIK MENJAWAB SOALAN KEMAHIRAN PROSES SAINS

1. Inferens
Nyatakan pemerhatian diikuti dengan sebab mengapa terjadi sesuatu perkara atau fenomena yang diperhatikan. ( Pemerhatian + Sebab )
adonie

Langkah-langkah semasa ingin menjawab soalan Inferens


Langkah 1 Cari dua perkara yang tidak sama / berbeza.
Contoh : A -Hidup A -liang terbuka B -Mati B -liang tertutup

adonie

Langkah 2

Tentukan PM dan PB
Contoh : Antara dua yang tak sama, yang mana merupakan hasil atau keputusan eksperimen. Ia adalah PB iaitu A -hidup B -mati
adonie

Bila dah tahu PB maka yang tak sama satu lagi adalah PM iaitu: A liang terbuka B liang tertutup

Tuliskan di hujung dua yang tak sama PM dan PB. Contoh: [ A hidup B mati ] PB [ A liang terbuka B liang tertutup ] PM

adonie

Langkah 3 Bacalah soalan selepas tentukan PM dan PB. Contoh : A Berikan inferens tentang biji benih B jawapan inferens mesti mula dengan pemerhatian. ______(PB)___ kerana ___________ pemerhatian
adonie

Untuk menjawab soalan inferens PM hendaklah dijadikan soalan. Kenapa bila PM, PB? Contoh: Kenapa bila liang biji benih tertutup(PM), biji benih mati(PB)? Jawapan: Biji benih B mati kerana tidak mendapat udara/tidak boleh bernafas
adonie

Contoh: Menjitukan Inferens

A Inferens:

Pokok dalam pasu A mendapat baja yang cukup manakala pokok dalam pasu B tidak mendapat baja yang cukup. Nyatakan satu pemerhatian lain untuk menyokong inferens di atas. adonie

1.

a)Apakah pemerhatian di atas ? b)Berikan inferens tentang magnet P. c) Berikan hipotesis yang ingin diuji.

adonie

1. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat? 2. Nyatakan inferens yang dapat menyokong pemerhatian di atas.

adonie

Bila jawab soalan KPS Perhatikan yang tak sama Mesti cari dua yang tak sama Baru mudah untuk menjawab
Dari dua yang tak sama Cari mana hasil eksperimen Itu pembolehubah gerakbalas Yang tak sama diakhir eksperimen Satu lagi yang masih tinggal Yang tak sama diawal eksperimen Itu pembolehubah manipulasi Awal lagi ditetapkan tak sama

Bila kita nak buat inferens Yang dilihat adalah gerakbalas PM pula jadikan soalan Kenapa bila PM,PB demikian Bila tanya perbezaan inferens Kena nyata dua pemerhatian Mesti lihat beza A dengan B Juga beza inferens A dengan B

Hati senang nak jawab inferens Sunguh gembira saya dah faham Moga saya akan berjaya Dapat 5A dalam UPSR
adonie

2. Meramal
Menjangkakan apa yang akan berlaku pada masa akan datang berdasarkan pengalaman/pengetahuan atau data-data/maklumat yang terbukti kesahihannya. Teknik : i. ii. iii. Kenal pasti pola perubahan kedua-dua pembolehubah dalam data. Menjangkakan apa yang akan berlaku sekiranya eksperimen yang sama diulang semula pada situasi yang sama atau situasi lain. Menggunakan kemahiran matematik untuk membuat pengiraan sama ada untuk ramalan sisipan data atau ekstrapotasi data.

adonie

Contoh: Ekstrapolasi Data


Masa / min Panjang Lilin / cm 0 28 5 26 10 24 15 22 20 20

Ramalkan panjang lilin yang tinggal selepas 1 jam ianya dinyalakan


jam (15 min): 6 cm I jam (60 min / 5 x 15 min): 4 x 6cm =24cm baki lilin 28cm - 24 cm = 4 cm.
adonie

1) Dimanipulasi 2) Bergerakbalas 3) Dimalarkan DIMALARKAN

Perkara yang diubah / berbeza / tidak sama Hasil eksperimen yang dicatat Perkara yang ditetapkan / tidak berubah / sama BERGERAKBALAS

DIMANIPULASI

Isi padu awal air (ml)

Bilangan ketulan ais yang dimasukkan

Isi padu akhir air (ml)

100 100 100

1 2 3
adonie

125 130 140

1) Satu pernyataan umum yang perlu diuji untuk membuktikan kesahihannya 2) Mengait / menghubungkan antara PM dengan PB 3) Terdapat dua cara menjawab soalan hipotesis

1) Hipotesis biasa :
Semakin(lihat corak PM), semakin (lihat corak PB). 2) Hipotesis prinsip :

Jika ........(PM)........maka......(PB)............
adonie

PANDUAN MEMBUAT HIPOTESIS

1. 2. 3. 4. 5.

Kenal pasti pembolehubah yang dimanipulasikan Kenal pasti pembolehubah yang bergerakbalas Kenal pasti corak bagi setiap pembolehubah Pastikan setiap corak bagi setiap pembolehubah Kaitkan hubungan di antara dua pembolehubah yang telah di kenal pasti 6. Buatkan ayat yang menggambarkan perkataan di antara dua pembolehubah yang telah dikenal pasyi dengan menggunakan perkataan semakin 7. Jangan lupa nyatakan corak bagi setiap pembolehubah
CONTOH TEKS HIPOTESIS

adonie

30 minit

35 minit
adonie

40 minit

Bayang-bayang

Bayang-bayang

Lampu suluh

Objek Skrin

Lampu suluh Objek Skrin

1) Apakah pembolehubah yang: a) Dimanipulasi ? b) Bergerakbalas ? : ........................................ : ........................................

2) Apakah hipotesis yang ingin diuji ?


..........................................................................
adonie

BAHAN

KEADAAN MENTOL

A B
A B C D

Menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala

C D

Berdasarkan eksperimen di atas, apakah hipotesis yang ingin diuji?

KAITKAN DENGAN PRINSIP SAINS

Jika (lihat PM), maka (lihat PB)..


adonie

3. Mentafsir data.
Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Biasanya kita mentafsir data berdasarkan kepada hasil keputusan eksperimen yang telahpun dicatatkan. Soalan-soalan yang menguji KPS mentafsir data ialah :
adonie

i.

Membuat pernyataan tentang maksud / tujuan / tajuk penyiasatan. Teknik : Mulakan menjawab dengan ayat: (Umha) Mengkaji kesan/menyiasat hubungan antara (PM) ke atas/terhadap (PB)

adonie

ii. Pola atau corak yang terdapat dalam data yang dikumpul sama ada corak perubahan atau corak pertambahan / pengurangan sesuatu pembolehubah dalam penyiasatan.
Teknik : Sekiranya soalan meminta corak perubahan sesuatu pembolehubah, calon perlu melihat susunan angka dalam data. Turutan angka bertambah, gunakan perkataan menaik / meningkat / semakin bertambah Turutan angka menurun, gunakan perkataan berkurang / semakin rendah /menurun. Beberapa angka dalam data sama, gunakan perkataan tetap / mendatar
adonie

iii. Membuat kesimpulan.


Teknik :
Lihat markah dan pola dalam data yang diberi dalam jadual. Satu pola sahaja, gunakan cara menjawab soalan hipotesis iaitu: Semakin .(Pola PM) .., semakin ..(Pola PB) . Jika terdapat dua pola dalam data yang diberi, calon perlu menerangkan kedua-duanya sekali. Jika terdapat lebih daripada dua pola dalam data, calon perlulah menerangkan kesemua pola perubahan PM dan PB dalam data.
adonie

Contoh :
Masa biji benih direndam/minit
5 10 15

Berat biji benih/gram


10 15 25

20
25 30 35

40
60 70 75

40

75

Kesimpulan penyiasatan (2 markah) Dari minit 5 hingga ke 35 masa biji benih direndam, berat biji benih bertambah dan selepas minit ke 35 masa biji benih direndam, berat biji benih tetap tidak berubah. (2 markah) Semakin bertambah masa biji benih direndam, semakin bertambah berat biji benih (1 markah) adonie

Suhu / C Bilangan biji bercambah

20 10

25 20

30 40

35 70

40 70

45 10

50 0

Kesimpulan penyiasatan (2 markah) Suhu 35 C hingga 40 C paling banyak bilangan biji benih bercambah. Suhu kurang daripada 35C dan lebih daripada 40 C bilangan bercambah adalah sedikit.

adonie

iv. Rumusan

Ada kaitan dengan membuat kesimpulan tetapi penerangannya lebih ringkas dan menggunakan data yang dicatat.
Klu jawapan Lihat pada pb dahulu diikuti pm. Nyatakan jawapan pada pm sahaja. Lihat hasil yang paling banyak dihasilkan.
adonie

Contoh soalan rumusan


Berat baja Berat baja (g) 5 10 15 20 25 30 35

Bilangan buah cili yang dihasilkan

20 30 50 80 80 80 40

Paling banyak

Jadual menunjukkan maklumat yang didapati dalam satu penyiasatan yang dijalankan oleh Ani. Pokok cili daripada bahan yang sama telah ditanam pada masa yang sama tetapi pada keadaan berat baja yang berbeza. Nyatakan rumusan berdasarkan maklumat dalam jadual.
Jawapan : Berat baja di antara 20 hingga 30 gram paling banyak menghasilkan buah cili.
adonie

v.

Menyatakan hubungan antara dua pembolehubah dalam penyiasatan.

Teknik :
i. Gunakan ayat seperti menjawab soalan hipotesis tetapi pola/corak perubahan PM dan PB mestilah sama seperti dalam data. ii. Menyatakan kesan perubahan PM ke atas perubahan PB. iii. Menjelaskan hubungan dua pembolehubah sama ada berkadar terus atau berkadar songsang.
adonie

Contoh Jadual 1:
Jisim ladung (g) Bilangan ayunan dalam masa 30 saat

10 20 30 40

20 20 20 20

Jisim ladung bertambah, bilangan ayunan dalam masa 30 saat tetap sama.
adonie

Contoh Jadual 2 :
Isipadu air (ml) Masa mendidih (minit)

100 200 300 400 500

10 15 20 25 30

Isipadu air bertambah menyebabkan masa untuk air mendidih pun bertambah. Semakin bertambah isipadu air semakin bertambah masa untuk air mendidih.
adonie

MENTAFSIR DATA Isi padu air (ml) Masa untuk air mendidih ( minit)

40 14

50 16

60 18

70 20

80 22

90 24

100 26

1) 2) 3) 4)

Nyatakan dua pembolehubah / dua maklumat. Apakah hubungan antara dua pembolehubah ? Corak perubahan masa untuk air mendidih Ramalkan masa air mendidih jika 120 ml air digunakan

5) Apakah tujuan eksperimen dijalankan?

6) Apakah kesimpulan / rumusan yang boleh dibuat?


7) Berikan satu cadangan supaya air di atas cepat mendidih.
adonie

1. Isi padu air dan masa untuk air mendidih


2. Apabila isi padu bertambah maka masa untuk air mendidih juga bertambah 3. Semakin meningkat 4. 30 minit 5. Untuk menyiasat hubungan di antara isi padu air dengan masa untuk air mendidih. 6. Semakin bertambah isi padu air semakin bertambah masa untuk air mendidih

7. Kurangkan isi padu air / kuatkan nyalaan api


adonie

Selepas beberapa hari didapati ikan-ikan dalam balang K mati manakala ikan-ikan dalam balang J masih hidup.

Berdasarkan pernyataan di atas, berikan satu cadangan supaya ikanikan dalam balang K sepatutnya dapat diselamatkan.

adonie

Fahamkan segala maklumat seperti PM, PB, PML, Tujuan Eksperimen, konsep atau fakta Sains yang diutarakan, maka pelajar dikehendaki membaca pecahan soalan keseluruhannya sepintas lalu. Tujuannya supaya jawapan bagi setiap soalan tidak sama atau diulang bagi setiap soalan.
adonie

Semasa membaca setiap soalan, cuba fahamkan kehendak utama soalan (CARI KATA KUNCI SOALAN). Anda boleh gariskan kata kunci soalan tersebut.

adonie