Anda di halaman 1dari 25

Penentuan kedudukan konvensional

Dipat

Latit

ak
jar

bering

Konsep penentuan kedudukan menggunakan peralatan ukur konvensional


GPS

Kodinit latitud, longitud dan altitud bagi menentukan


kedudukan menggunakan GPS
GPS
• Jangan keliru!.. Konsep ukur adalah untuk
menentukan kedudukan. Penggunaan
Teodolait, Total Station atau GPS adalah
contoh alat untuk mendapatkan
kedudukan. Kaedah sahaja yang
membezakannya.!
Teknologi Penentududukan Geodetic Angkasa
GPS
• “Salah satu sebab satelit digunakan
adalah kerana ia tidak mengenal
sempadan negara, boleh digunakan
secara global dan isyaratnya boleh
dicapai sama ada di darat, laut dan
udara”
GPS

Satelit GPS
GPS
• “Asalnya GPS digunakan untuk tentera
Amerika. Contohnya ketika Perang
Teluk, GPS digunakan untuk
menentukan kedudukan strategik
tentera Iraq”
Komponen Asas GPS
Segmen Angkasa

Gugusan Satelit GPS


Segmen Kawalan Bumi

Kedudukan lima stesen bumi yang membentuk Segmen kawalan


• Segmen Kawalan bertindak sebagai pusat kawalan bagi
menjejak dan mengawal operasi sistem satelit-satelit
GPS

Hubungan antara setiap stesen kawalan


Segmen Pengguna
Terdiri dari komponen
• * Pengguna
• * Alat Penerima
• * Perkakasan
Pengguna GPS
• * Tentera
• * Orang Awam
Teknik penentududukan
GPS

i. Penentududukan mutlak
i. Penentududukan relatif
iii. Penentududukan jaringan
Penentududukan Mutlak
• Penentududukan yang dilakukan pada satu titik sahaja
dan hanya satu alat penerima diperlukan.

• Kedudukan empat satelit dicerap serentak untuk


mendapatkan ketepatan kedudukan
Penentududukan Relatif
• Penentududukan yang dilakukan secara serentak pada
sekurang-kurangnya dua stesen cerapan terhadap
satelit-satelit yang sama

GARIS DASAR

Titik diketahui kodinitnya Titik tidak diketahui kodinitnya


Penentududukan Jaringan
• Penentududukan yang dilakukan terhadap
stesen-stesen cerapan yang bertaburan di
atas suatu jaringan.
Teknik Penentududukan GPS

• Perbezaan ketara ketiga-tiga teknik


penentududukan GPS adalah dari segi
bilangan stesen cerapan atau bilangan
alat penerima GPS”
Teknik Pengukuran GPS

2. Teknik Pengukuran Statik


3. Teknik Pengukuran Kinematik
4. Teknik Pengukuran Kinematik Rapid Static
(Statik Cepat)
5. Teknik Pengukuran Reoccupation (Ulangan
Pendudukan)
6. Teknik Pengukuran Stop & Go ( Henti dan
Jalan)
7. Teknik Pengukuran Masa Hakiki (Real Time
Kinematic - RTK)
Penentududukan GPS

Pengukuran GPS

Bidang Ukur Navigasi

Mutlak Pembezaan Pembezaan Mutlak

Pasca Pemprosesan Masa Hakiki

Statik Stop & Go

Pseudokinematic Rapid Static

Fasa Pembawa (RTK) Jarak Semu


(DGPS)
Kinematik

Gambaran keseluruhan teknik pengukuran GPS


Pengukuran Statik:
• Digunakan dalam kerja ukur berkejituan tinggi,
tempoh cerapan 1-3 jam dan kaedah ukur GPS
konvensional

GPS cadastral control survey


Teknik Pengukuran Kinematik
• Ketepatan penentududukan bertahap sentimeter
bagi antena bergerak.
Teknik Pengukuran Rapid Static
• Kategori penentududukan statik dengan masa
cerapan yang pendek (5-20 minit) memberikan
ketepatan sehingga sentimeter
Pengukuran Reoccupation
• Melakukan dua "kerja" bagi satu lokasi,
setiapnya melakukan cerapan secara statik
dalam tempoh yang singkat (beberapa minit)
Pengukuran Stop & Go
• Tempoh cerapan statik yang sangat singkat (<1
minit)... penerima bergerak dari satu titik ke titik
yang lain..."
Teknik Pengukuran Masa Hakiki ( RTK
GPS )

• Kaedah ini memerlukan
dua atau lebih alat
penerima GPS. Satu alat
diletakkan di stesen tetap
sebagai ‘ base’dan satu
lagi dibawa untuk
mendapatkan titik-titik
atau ke stesen-stesen
lain. Ianya bertindak
sebagai ‘ rover’