Kawan Yang Tidak Jujur Selamat sejahtera kawan-kawan, guru-guru dan hadirin sekalian.

Tajuk cerita saya pada hari ini ialah “Kawan Yang Tidak Jujur”. Terdapat seekor ru ah ernama Joe. !a mempunyai saha at ernama "onnie. "onnie ialah seekor keldai. Joe sangat licik. "onnie pula seekor keldai yang kurang cerdik. #leh itu, Joe sering mengam il kesempatan terhadap kawannya itu. $ada suatu petang, Joe dan "onnie erjalan-jalan di dalam hutan. Ti a-ti a mereka terserempak dengan seekor singa. Kedua-duanya tidak dapat melarikan diri. Joe yang licik mendapat idea untuk melepaskan diri dari singa itu. !a erpura-pura erani di hadapan kawannya itu. “Kamu tunggu di sini. %iar aku pergi erunding dengan singa itu,”kata Joe. Joe erjalan ke arah singa. “&ai, 'ncik Singa( Tolong jangan makan saya( Saya akan awakan keldai itu ke se uah gua. Tuan oleh menikmati dagingnya yang la)at itu di sana,” kata Joe dengan lemah lem ut. “%aiklah, aku akan lepaskan kau( Tapi, kau mesti ertindak cepat(” jawa singa dengan garang. Joe kem ali menemui "onnie. “Singa itu tak mahu makan kita sekarang( *e ih aik kita pergi segera dari sini dan menyorok di dalam gua.” Ketika ru ah dan keldai itu masuk ke dalam gua, singa terus menerkam ru ah. Kemudian, ia mem aham keldai. Kedua-dua saha at itu menjadi makanan singa.

%egitulah ceritanya kawan-kawan. kita perlu sentiasa ersikap jujur. . ingatlah. Sekian. terima kasih.