Anda di halaman 1dari 19

PENGENALAN KALKULUS

Kursus ini memfokus kepada konsep utama dalam kalkulus , fungsi dan graf, kefahaman asas kepada had dan teorem had, terbitan dan integral serta pola dan perhubungan. Teknologi digunakan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Pengetahuan adalah maklumat yang diketahui atau disedari oleh seseorang. Pengetahuan tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang benar atau berguna. Pengetahuan terdiri atas kepercayaan tentang kenyataan juga mungkin diperoleh berdasarkan pengalaman. Cara lain untuk mendapat pengetahuan ialah dengan pengamatan dan eksperimen. Kalkulus adalah satu cabang matematik. Kalkulus telah diwujudkan di sebahagian besar oleh Newton dan Leibniz, walaupun beberapa idea-idea yang telah digunakan oleh Fermat dan juga Archimedes. Kalkulus dibahagikan kepada dua bahagian, yang berkait rapat. Satu bahagian dipanggil "kalkulus pembezaan" dan bahagian yang lain dipanggil "kalkulus kamiran". Kalkulus kamiran membayangkan satu bentuk matematik yang mengenal pasti isipadu, luas dan penyelesaian kepada persamaan. Kalkulus pembezaan adalah satu kajian terhadap fungsi dan kadar perubahan dalam fungsi apabila pembolehubah diubah. Kalkulus kamiran menumpukan kepada menentukan jawapan matematik seperti saiz jumlah atau nilai . Kalkulus adalah cabang matematik yang dikembangkan dari algebra dan geometri. Kalkulus umumya mempelajari perubahan laju (dalam fungsi), seperti halaju, lengkung, dan isipadu. Perkembangan kalkulus awalnya didukung oleh Archimedes, Leibniz dan Newton juga Barrow, Descartes, de Fermat, Huygens, dan Wallis. Dasar dari kalkulus adalah pengamiran, pembezaan dan had. Luas adalah kuantiti fizik yang menyatakan ukuran suatu permukaan. Unit luas utama menurut Scale International (SI) adalah meter persegi sedangkan menurut sistem Imperial adalah kaki persegi. Pengukuran luas untuk bentuk-bentuk sederhana boleh dilakukan dengan menggunakan persamaan Matematik. Contohnya, untuk suatu segiempat, luas adalah lebar darab tinggi. Theorem Asas Kalkulus telah dikenali kerana ia menghubungkan dua cabang kalkulus, iaitu kalkulus pembezaan dan kalkulus kamiran. Kalkulus pembezaan terhasil daripada masalah tangen manakala kalkulus kamiran terhasil daripada masalah mencari luas. Guru kepada Newton di Cambridge, Isaac Barrow (1630 1677), menemui dua masalah dalam kalkulus adalah sangat berkaitan bahkan menyedari pembezaan dan kamiran adalah proses songsangan. Theorem Asas Kalkulus menunjukan hubungan songsang yang jelas antara pembezaan dan kamiran. Newton dan Leibniz menggunakan hubungan antara pembezaan dan kamiran untuk membina kalkulus sebagai kaedah matematik yang sistematik. Secara khusus mereka melihat Theorem Asas Kalkulus membolehkan mereka mengira luas dengan kaedah kamiran adalah mudah tanpa perlu menggunakan limit bagi suatu jumlah. Cabang kalkulus dipenuhi teori dan aplikasi pengamiran. Differential Calculus memfokuskan pada kadar perubahan, seperti kecerunan garis tangen dan halaju. Integral Calculus pula menekankan jumlah sesuatu nilai seperti panjang, luas kawasan dan isipadu. Penguasaan pelajar dalam Kalkulus Permulaan di peringkat tinggi amat penting bagi melangkah ke peringkat kalkulus yang lebih tinggi. Kesukaran pelajar dalam penyelesaian masalah berkaitan kalkulus sering dikaitkan dengan pengetahuan asas yang mereka miliki.

Pengamiran (integration) ialah songsangan bagi pembezaan (differentiation). Jadi, teknik yang diaplikasikan bagi menyelesaikan soalan yang menuntut penyelesaian berupa pengamiran adalah berbeza sedikit jika dibandingkan dengan proses pembezaan. Kamiran ialah satu konsep penting dalam matematik yang bersama dengan pembezaan, membentuk antara operasi utama dalam kalkulus. Prinsip kamiran telah diterbitkan oleh Isaac Newton dan Gottfried Leibniz secara berasingan (mereka berada di tempat yang berbeza, namun menerbitkan hasil kerja pada waktu yang sama) pada lewat kurun ke-17. Melalui teori asas kalkulus, yang juga diterbitkan oleh mereka berdua, kamiran dikaitkan dengan pembezaan, satu konsep yang diketahui umum ketika itu. Terdapat dua jenis pengamiran iaitu pengamiran tentu dan tidak tentu. Proses pengamiran boleh digunakan untuk menyelesaikan pelbagai situasi iaitu menyelesaikan persamaan lengkung, mencari luas rantau berlorek dan juga isi padu janaan. Wikipedia menjelaskan secara lebih mendalam mengenai kamiran dan terbitan yang merupakan asas kalkulus. Kedua-duanya boleh diguna pakai dalam pelbagai bidang sains dan kejuruteraan. Perkembangan besar dalam kamiran muncul pada abad ke-17 apabila kedua-dua Newton dan Leibniz menerbitkan teori asas kalkulus (fundamental theorem of calculus). Teori ini membuktikan kaitan antara kamiran dan pembezaan. Perkaitan ini, dicampur dengan pembezaan yang jauh lebih senang daripada kamiran, digunakan oleh kedua-duanya untuk membuktikan kewujudan kamiran dengan sistematik dan saintifik. Kamiran menyelesaikan banyak masalah yang gagal diselesaikan dengan pembezaan. Sesuatu fungsi yang berterusan boleh dianalisa dengan tepat melalui kalkulus yang diberi nama infinitesimal calculus ini. Kerja-kerja Newton dan Leibniz ini akhirnya dipanggil kalkulus moden, dimana tatanama untuk kamiran diambil secara langsung dari kerja Leibniz. Kalkulus telah wujud sejak zaman purba dan, dalam bentuk yang paling mudah dan digunakan untuk mengira. Kepentingannya dalam dunia matematik dalam mengisi kekosongan menyelesaikan masalah yang kompleks apabila matematik mudah tidak boleh memberi jawapan. Apa yang orang tidak sedar ialah kalkulus diajar kerana ia digunakan dalam kehidupan seharian di luar bilik darjah sekolah tinggi dan kolej. Kalkulus mempunyai banyak aplikasi dunia sebenar. Apabila ada masalah yang lebih kompleks untuk menyelesaikan atau ia melibatkan bentuk yang luar biasa atau saiz, kalkulus menjadi alat untuk tiba pada penyelesaian. Sebagai contoh, jika terdapat bumbung besar yang akan dibina seperti bumbung yang dibina melebihi stadium sukan, pereka akan menggunakan aplikasi kalkulus untuk merancang saiz dan kekuatan struktur. Bagi seorang profesional yang cuba untuk menentukan kerja, luas, kelantangan, kecerunan, atau luas permukaan, kalkulus akan banyak membantu. Sebagai contoh, kalkulus adalah penting untuk mengenal pasti perjalanan jarak kereta dengan gerak balas pecutan. Hubungan antara kedudukan, halaju, dan pecutan membentuk salah satu tema penting dalam kalkulus pembeza. Kita akan mendapati bahawa hubungan ini juga merupakan aplikasi penting kamiran, terutama dalam kes-kes di mana salah satu kuantiti berubah dengan masa. Melalui idea asas kalkulus pembeza ini, keadaan yang paling mudah di mana anda boleh membaca bacaan speedometer apabila anda memandu pada kelajuan yang sama seluruh jarak. Kemudian, anda boleh menggunakan formula, kelajuan sama dengan jarak dibahagikan dengan masa. Kemudian kalkulus juga diperlukan dalam mencari sesuatu luas. Berdasarkan contoh, kalkulus adalah sangat penting dalam mengira luas padang atau ladang. Dengan menggunakan kalkulus, kita boleh menjimatkan masa dan tenaga untuk mengira luas itu. Tambahan pula, bagi rantau bentuk tidak

teratur, kita tidak boleh menggunakan kaedah integrasi tetapi cara yang paling mudah adalah skala panjang, kemudian memecahkan ia ke dalam segiempat tepat yang sama lebar dan mengira jumlah kawasan tersebut. Dalam idea asas kalkulus kamiran ini, bentuk yang paling mudah untuk mengira luas ialah dengan menggunakan segi empat tepat. Luas tersebut merupakan panjang segi empat didarab dengan lebarnya. Sebagai contoh, "batu persegi" adalah ukuran untuk mengukur ukuran sebidang tanah. Untuk mengira luas rantau yang lebih rumit, kita bina rantau ini ke dalam bentuk segiempat tepat kecil yang banyak. Walaupun matematik kalkulus mungkin kelihatan tidak relevan dan tidak diperlukan, jika kita fikir semula akan hal ini kita akan menyedari bahawa mempelajarinya adalah satu kepuasan. Kita akan mengetahui keindahan sebenarnya apabila kita memahami keupayaan alat ini sangat kuat untuk menggambarkan asal usul persekitaran kita. Bagi saya, tiada apa yang lebih seronok daripada pembelajaran matematik kalkulus. Istilah "Kalkulus" sering membuat pelajar matematik gementar dalam berada ketakutan kerana reputasinya sebagai kursus yang sukar untuk diajar di sekolah-sekolah hari ini. Kalkulus memainkan peranan yang besar di universiti-universiti dan juga mata pelajaran penting kepada pelajar kolej dalam bidang ekonomi, sains, perniagaan, kejuruteraan, sains komputer, dan sebagainya. Masyarakat perlu sedar bahawa jika kalkulus ini bukan sebahagian daripada subjek matematik, kita tidak akan menikmati semua teknologi yang popular hari ini seperti kereta, telefon bimbit, komputer, motosikal, dan lain-lain mata pelajaran Matematik boleh dianggap menjadi sumber dunia moden hari ini.

PENGAMIRAN
BINAAN FUNGSI GRAF
Dalam tugasan ini, saya telah membina fungsi mudah yang berbentuk linear ataupun bersifat garis lurus. Saya berkali-kali mencuba jaya pelbagai fungsi yang lain sebelumnya serta melukisnya menggunakan perisian Geometry Sketch Pad (GSP) tetapi setelah menimbang baik buruknya, saya bersetuju memilih garis lurus sebagai fungsi binaan memandangkan binaan janaan untuk bentuk 3D yang boleh dibentuk dengan menggunakan garis linear lebih pelbagai. Fungsi yang telah saya pilih ialah : Fungsi Pertama : y = -x + 2

Garis yang menjunam menunjukkan bahawa kecerunan bagi fungsi pertama (Rajah 1) dalah negatif.

Fungsi Kedua : y = x + 2

Sekiranya dilihat daripada fungsi, garis linear seolah-olah bergerak ke atas. Di sini, gambar ini menunjukkan bahawa garis linear dalam Rajah 2 mempunyai kecerunan positif.

Kedua-dua fungsi digabungkan dalam satu satah Cartesian

Proses Pengamiran Untuk membentuk bentuk 3D, putaran sebanyak 360 darjah harus berlaku. Oleh yang demikian, proses yang bakal berlaku ialah pengamiran bagi mencari nilai isipadu bentuk 3D yang bakal terbentuk. Untuk gambaran yang lebih jelas, Rajah 4 akan menunjukkan proses putaran.

Proses pengiraan isipadu model 3D yang telah dibina

2 Isipadu = dx Isipadu = +

Bentuk 3D yang terhasil :

Seperti yang telah ditunjukkan di atas, beberapa kegunaan bagi objek 3D yang tehasil daripada fungsi yang telah dijanakan menggunakan pengapplikasian kamiran terhingga ini. Antara kegunaan yang telah digambarkan melalui objek 3D yang terhasil ialah seperti kerusi mini, alat muzik, bekas pensel dan juga pasu bunga hiasan. Kerusi mini merupakan gambaran pertama yang boleh dijanakan dengan objek 3D yang terhasil. Kerusi mini ini banyak kegunaannya kepada masyarakat sekarang yang memerlukan gadjet-gadjet modan sebahai aksesori perhiasan rumah. Kerusi ini boleh sahaja digunakan oleh kanak-kanak sebagai kerusi belajar dan dipadankan dengan meja mini. Selain itu, kegunaan kerusi ini juga sesuai digayakan dengan meja Jepun bagi sudut-sudut kecil dalam rumah. Kegunaan kedua bagi objek 3D tersebut ialah bentuk alat muzik iaitu dikenali sebagai darbuka. Darbuka merupakan alat muzik ketukan yang boleh dihasilkan melalui bentuk 3D tersebu dimana kegunaan darbuka merupakan sangat meluas dalam kalangan pemuzik irama nasyid terutamanya sekolah-sekolah dan juga nasyid professional. Darbuka adalah pelengkap bagi sesuatu muzik irama nasyid bagi penghasilan muzik latar selain daripada conga. Ketiga, model bentuk 3D ini juga boleh digunakan oleh pelbagai golongan seperti golongan pelajar dan juga individu-individu yang berkerja di pejabat bagi tujuan menyimpan perkakasan alat tulis seperti pensel, pen dan pembaris. Tujuannya juga sama,iaitu supaya alatan-alatan ini tersimpan kemas didalam bekas yang berbentuk menarik di atas-atas meja kerja atau belajar. Ini bakal menjimatkan ruang dimana ruang meja akan kurang digunakan. Mengikut kebiasaannya meja seorang murid sentiasa dipenuhi dengan alatan-alatan tulis yang berselerak. Akhir sekali, bentuk 3 Dimensi jannaan saya ini juga boleh dijadikan sebagai penambah seri. Model ini boleh dijadikan pasu untuk meletak dan menghias bunga-bunga kering sebagai barangan perhiasan dalam rumah serta di pejabat. Model ini boleh diletakkan di penjuru meja, Berdekatan dengan televisyen, ruang cabinet dan sebagainya. Ruang tapak yang lebih luas menjamin kestabilan bagi model ini.

PEMBEZAAN
Pembezaan adalah kaedah algebra untuk mencari terbitan bagi satu fungsi di mana-mana tempat. Derivatif adalah satu konsep yang menjadi punca kalkulus. Terdapat dua cara untuk memperkenalkan konsep ini, cara geometri (sebagai kecerunan lengkung a), dan cara fizikal (sebagai kadar perubahan). Kecerunan lengkung yang diterjemahkan kepada kadar perubahan apabila melihat aplikasi kehidupan sebenar. Sama ada cara, kedua-dua cerun dan kadar serta-merta perubahan adalah sama, dan fungsi untuk mencari kedua-dua ini di mana-mana tempat yang dipanggil derivatif.

Konsep Geometri daripada derivatif


Jika anda pernah mendapati cerun garis pada graf, iaitu terbitan. Apabila kita melihat keluk dan bukannya graf linear, ia menjadi sukar untuk mencari cerun di setiap titik, kerana cerun yang sentiasa berubah-ubah. Satu cara untuk mencari kecerunan adalah untuk mengezum masuk pada graf di tempat dan mendapati cerun pada ketika itu.

Satu cara untuk mencari cerun menggunakan peningkatan berbanding kaedah jangka, atau formula untuk cerun:

Cara untuk mendapatkan cerun yang lebih baik-kira, atau derivatif, adalah untuk membuat dua nilai x sehampir mungkin. Ini adalah satu proses yang rumit apabila anda mahu untuk mencari cerun bagi banyak mata pada graf. Ini adalah di mana perbezaan datang masuk takrif terbitan datang daripada mengambil had formula cerun kerana kedua-dua mata pada satu majlis mendapat lebih dekat dan lebih dekat bersama-sama. Sebagai contoh, katakan kita mempunyai titik P (x, f (x)) pada keluk dan kami ingin mencari cerun (atau derivatif) pada ketika itu. Kita boleh mengambil tempat di suatu tempat berhampiran P pada keluk, katakan Q (x + h, f (x + h)), di mana h adalah nilai kecil. Sekarang kita boleh palam nilai-nilai ini ke dalam formula cerun:

Penyelesaian ini akan membawa kita anggaran cerun, tetapi ia masih tidak akan membawa kita nilai tepat. Kami mahu h menjadi sekecil mungkin supaya kita boleh mendapatkan cerun di P, jadi kita biarkan h pendekatan 0.

Had Definisi bagi derivatif Ini adalah cerun garis tangen, atau terbitan pada titik P. Ini memberikan kita kadar serta-merta perubahan y terhadap x. Sebagai contoh. Pertimbangkan fungsi:

Kemudian kita gantikan x + h dalam bagi x

Daripada had, kita akan mendapat

Sekarang kita permudahkan;

Faktorkan h;

Kita boleh mendapati; h pergi ke 0, dan sekarang kita mempunyai 6x +2.

Ungkapan linear 6x +2 adalah terbitan bagi upacara itu, dan kita boleh mencari kecerunan tangen pada mana-mana titik di atas keluk dengan memasang dalam nilai x koordinat. Dalam graf di bawah, fungsi asal merah dan derivatif adalah hijau.

Perhatikan ; apabila cerun parabola adalah negatif, fungsi terbitan di bawah sifar, dan apabila cerun parabola adalah positif, begitu juga dengan fungsi derivatif. Apabila nilai rendah parabola dan perubahan cerun daripada negatif kepada positif, fungsi terbitan berubah dari negatif kepada positif. Kita boleh melihat bahawa pada f (-1), f (-1) = -4, jadi cerun di -1 adalah -4. Begitu juga, pada f (0), f (0) = 2, jadi cerun pada 0 ialah 2. Walaupun kita lihat bentuk derivatif menggunakan had, ia juga boleh dikenali sebagai dy/dx, f '(x), atau y'

Catatan yang berbeza ( different notation ) untuk terbitan

d / dx bermakna kita mengambil terbitan berkenaan dengan x. f '(x) menandakan terbitan f (x), dan y' menandakan terbitan y.

Mengambil Terbitan Polinomial


Mencari derivatif untuk sesetengah fungsi adalah lebih sukar daripada yang lain, dan boleh menjadi satu proses yang rumit apabila menggunakan formula cerun. Alhamdulillah, ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan terbitan polinomial tanpa menggunakan had. Newton dan Leibniz menemui cara mudah untuk mencari terbitan fungsi keras yang hanya mengambil beberapa langkah. Mari kita lihat satu contoh:

Langkah pertama untuk mencari terbitan ini adalah untuk mengambil apa-apa pelopor dalam fungsi dan membawanya ke bawah, mendarabkannya kali pekali.

Kita perlu membawa 2 turun dari atas dan ia didarabkan dengan 2 di hadapan x. Kemudian, kita kurangkan eksponen oleh 1. Terbitan akhir pendaraban itu adalah 2 * (2) x1, atau 4x. Untuk term kedua, eksponen dianggap sebagai 1, jadi kita perlu membawa nilai 1 ke bawah dan ia didarabkan dengan pekali di hadapan x. Kemudian, kita kurangkan eksponen oleh 1, menjadikannya 0. Terbitan akhir derivatif ini adalah 1 * (-5) x. Ambil perhatian bahawa apa-apa bilangan dinaikkan kepada kuasa 0 ialah 1, jadi jawapan akhir yang telah disimplify adalah 1 * (5) * 1, atau -5. Term ketiga dihapuskan kerana ia tidak mempunyai x, yang bermakna ia adalah satu pemalar. Sebab untuk ini adalah kerana nombor 3 boleh ditulis sebagai 3x, dan apabila nilai 0 telah digantikan, nilai tersebut bertukar menjadi 0. Sekarang kita mempunyai derivatif yang termudah:

Perhatikan bahawa derivatif adalah linear dan fungsi asal adalah kuadratik. Derivatif akan sentiasa mempunyai satu darjah kurang daripada fungsi asal. Berikut adalah peraturan umum untuk mengambil terbitan dari semua segi polinomial di mana c adalah pemalar:

Ini biasanya dipanggil Peraturan Kuasa ( Power Rule )

Beza dan Bukan beza


Sekarang, anda perlu berhati-hati apabila mencari derivatif, kerana tidak setiap fungsi mempunyai satu. Kebanyakan fungsi beza, yang bermaksud bahawa derivatif wujud pada setiap titik pada majlis itu. Sesetengah fungsi, bagaimanapun, tidak benar-benar beza. Mari kita menyelesaikan terbitan fungsi berikut pada x = 0.

Had h menghampiri nilai 0 dari kiri adalah berbeza daripada apabila h menghampiri 0 dari sebelah kanan. Ini adalah bersamaan dengan derivatif (atau cerun) di sebelah kiri adalah -1, manakala terbitan sebelah kanan ialah 1. Yang manakah cerun di mana mereka bertemu di asal?

Daripada graf, kita dapat melihat bahawa pada asal tidak ada cerun yang pasti kerana terdapat pelbagai tangen, jadi tidak ada terbitan pada ketika itu. Oleh itu, fungsi ini tidak mempunyai derivatif pada x = 0, jadi ia adalah beza di mana-mana kecuali untuk x = 0. Kita mesti ambil perhatian bahawa untuk fungsi menjadi beza, ia mesti berterusan.

Mencari Garisan Tangen


Sebelum itu, kita mendapati cerun garis tangen pada titik menggunakan definisi had daripada derivatif. Mari kita buat satu contoh mencari garis tangen pada titik yang diberikan dengan menggunakan kaedah kuasa untuk polinomial. Cari persamaan untuk garisan tangen kepada graf f (x) = x2 + 3x di (1,4).

Kita mencari derivatif menggunakan kaedah kuasa untuk perbezaan

Letakkan x-koordinate ke derivatif untuk mendapatkan cerun

Sekarang kita boleh menggunakan titik cerun untuk mencari titik persamaan garis tangen. (1,4) adalah titik dan 5 adalah cerun

Konsep fizikal daripada derivatif


Isaac Newton memberi tumpuan kepada konsep fizikal perbezaan kerana ia digunakan untuk mekanik dan kadar serta-merta perubahan. Kerana ia berkaitan dengan mekanik, kadar perubahan ditakrifkan sebagai halaju, atau kelajuan, apabila kita bercakap mengenai jarak dalam tempoh masa. Sama seperti pendekatan geometri, menggambarkan bahawa anda adalah perjalanan dari titik A ke titik B. Kami menggunakan formula untuk cerun untuk mencari halaju purata:

Sekarang, jika kita ingin mencari halaju serta-merta, kita mahu perubahan dalam masa untuk mendapatkan lebih kecil dan lebih kecil. Kami memperkenalkan konsep had sebagai perubahan dalam pendekatan masa 0. Kami berakhir dengan ;

Perhatikan bahawa ini adalah sama seperti definisi geometri terbitan, tetapi dengan pembolehubah yang berbeza. Takrifan fizikal berdasarkan kira definisi geometri, dan semua peraturan derivatif terpakai bagi kedua-duanya. Walaupun anda boleh mencari kelajuan dengan mengambil derivatif, anda juga boleh mencari pecutan dengan mengambil terbitan kedua, iaitu mengambil terbitan derivatif. Sebagai contoh. Cari halaju dan pecutan sesuatu zarah dengan kedudukan yang diberikan s (t) = t3 - 2t2 - 4t + 5 pada t = 2 di mana t diukur dalam saat dan s diukur dalam kaki.

Halaju didapati dengan mengambil terbitan kedudukan.

Pada 2 saat, halaju adalah 0 kaki sesaat. Pecutan didapati dengan mengambil terbitan fungsi halaju, atau terbitan kedua kedudukan.

Pada 2 saat, pecutan adalah 8 kaki per saat persegi.

Mari kita menganalisis graf dari perspektif fizikal. Lengkung hitam adalah kedudukan objek. Perhatikan bahawa apabila lengkung itu mempunyai bonggol, fungsi halaju melanggar nilai 0. Gambar objek akan jarak tertentu dalam garis lurus dan kemudian kembali - objek tidak boleh berpusing di sekeliling tanpa halaju berada di nilai 0. Ini adalah sama untuk pecutan kerana ia berkaitan dengan fungsi halaju. Juga, apabila pecutan ialah 0, graf fungsi kedudukan kelihatan seperti garis lurus sekitar ketika itu. Ini adalah kerana apabila pecutan adalah 0, halaju objek itu tinggal yang sama, oleh itu cerun akan berterusan.

Ringkasan Pembezaan
Secara ringkasnya, derivatif pada asasnya cerun, atau kadar serta-merta perubahan, garis tangen di mana-mana titik di atas keluk. Apabila anda mengambil terbitan fungsi, anda berakhir dengan satu lagi fungsi yang menyediakan cerun fungsi asal. Terbitan fungsi mesti mempunyai had yang sama dari kiri ke kanan untuk ia menjadi beza pada ketika itu. Terbitan ini juga boleh memberitahu kita tentang kadar perubahan daripada satu kuantiti berbanding dengan yang lain apabila melihat keadaan dunia sebenar. Jika kita tahu berapa banyak jarak kereta telah mengembara dari masa ke masa, terbitan boleh memberitahu kita halaju dan pecutan itu pada bila-bila masa.

BIBLIOGRAFI
1) Buku Abu Osman Md. Tap. (1988). Jilid II: Kalkulus dengan satu pemboleh ubah.Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka Chew, Khoo,May,Ooi,Rohaiza. (2008). Additional Mathematics Form 5: Selangor Nur Niaga Sdn. Bhd. Mustapha Majid (1994), Kalkulus asas untuk pelajar kejuruteraan dan sains jilid 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ong Beng Sim (2005), Mathematics for STPM Pure Mathematics. Selangor : Penerbitan Fajar Bakti Sdn Bhd 2) Internet A Dendane. (2007). Free Kalkulus Tutorial dan Masalah. [web document]. Diperoleh pada 25 Julai, 2012, dari http://www.analyzemath.com/malay/calculus.html Wikipedia. (2012) Calculus.. *web document+. Diperoleh 20 Julai, 2012, dari http://en.wikipedia.org/wiki/Calculus Tutor Circle. (2012). Comparison Between Integration And Differentiation. [web document]. Diperoleh pada 23 Julai, 2012, dari http://www.tutorcircle.com/comparison-betweenintegration-and-differentiation-t1iip.html# Chee Jun Wie . (2001). Anti kamiran pembezaan dan kamiran tak tentu. [web document]. Diperoleh pada 25 Julai, 2012, dari http://www.analyzemath.com/malay/calculus.html

( pandai2 kau la nak edit camne.. aku dah edit dah sbnarnye.. cume nak tambah ape2 ke tapi muka surat jgn lebih dari 20 halaman.. dan pandai2 korang la nak wat cover page dye camne.. oke??? ) Beruntung kan aku buatkan? :PPPPP hahaha

Anda mungkin juga menyukai