Anda di halaman 1dari 33

TUGASAN KEDUA...

JOURNAL
1. Intensive Mathematics for Improving Middle school Mathematics Achievement R. Martin Action Research Journals NEFSTEM The Northeast Florida Science, Technology, and Mathematics Center for Education

2. Its about the Kids: Transforming Teacher-Student Relationships through Action Research DWIGHT ROGERS, CHERYL MASON BOLICK, AMY ANDERSON, EVELYN GORDON,MEGHAN MCGLINN MANFRA, and JAN YOW 3. A Social Construction Approach to Computer Science Education Philip Machanick* School of ITEE, University of Queensland, Australia 1. Its about the Kids: Transforming Teacher-Student Relationships through Action Research Kajian yang dijalankan bagi meneroka fenomena, mengenalpasti masalah bagi tujuan merancang strategi tindakan untuk penambahbaikan. Kajian yang dijalankan oleh guru terhadap masalah yang dihadapi melalui tindakan intervensi bagi tujuan menyelesaikan masalah atau meningkatkan keberkesanan amalan pengajaran. Dalam artikel ini penulis telah memaparkan penyelidikan tindakan yang dijalankan oleh 114 orang guru berpengalaman dari pelbagai peringkat dan tahap-tahap gred mereka telah didaftarkan dalam satu program bagi menguasai pendidikan.. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh mereka, penulis dapati penyelidikan tindakan tersebut adalah seperti : - Membina hubungan antara guru dan pelajar. - Memberi kefahaman yang jelas kepada pelajar tentang peranan mereka sebagai seorang pelajar - Peluang interaksi pelajar dalam bilik darjah. PERSOALAN YANG DIKEMUKAKAN : - Apakah yang saya mahu pelajar-pelajar ketahui? - Bagaimanakah saya ingin mengajar mereka? - Bagaimanakah cara komunikasi dengan pelajar yang berkesan? Tindakan yang perlu dilakukan adalah : - Tumpuan kepada pemikiran pelajar - Memahami perasaan pelajar - Tumpuan terhadap aspirasi pelajar

Contoh kajian

Carolyn seorang guru telan menjalankan penyelidikan tindakan terhadap cara guru membina hubungan baik dengan pelajar mereka. Tindakan yang dilakukan dalam penyelidikan ini ialah : - Guru mengkaji cara pengajaran mereka di dalam bilik darjah. - Menggalakkan guru untuk memahami amalan mereka terhadap para pelajar secara lansung. Ini kerana teknik pengajaran dan juga cara bagaimana seorang guru berkomunikasi dengan pelajar adalah penting dalam membina hubungan yang baik antara guru dan pelajar dan pelajar akan sentiasa menghormati guru dan guru akan menjadi lebih prihatin terhadap pelajarnya. Perancangan - Membina sikap yang lebih prihatin terhadap pelajar. - Memberi kefahaman kepada pelajar sebagai seorang pelajar. - Memberi peluang kepada pelajar dalam bilik darjah sama ada dari segi memberi pandangan atau idea-idea mereka dalam pembelajaran. Artikel ini dihasilkan oleh 114 guru yang pelbagai peringkat dan berdasarkan kepada tinjauan yang dilakukan mereka telah telah member tajuk yang khusus untuk program ini iaitu Guru sebagai Penyelidik. Program induk mereka didaftarkan dalam adalah tiga puluh satu jam, 2 tahun program siswazah. GURU SEBAGAI PENYELIDIK Rasional untuk melibatkan guru sebagai penyelidik adalah untuk mengembangkan kemahiran menyiasat pengajaran diri sendiri di samping memupuk keinginan memperbaiki pengajaran pembelajaran serta keadaan bekerja guru dan murid. Dengan cara ini, guru mempunyai kesempatan membuat pilihan bagi amalan pendidikan yang lebih baik

Tujuan Kajian Tindakan - Memperbaiki amalan guru dalam membina hubungan guru Subjek Kajian Tindakan Pelajar dan guru yang terlibat dengan kajian menjadi sampel Langkah-langkah dalam penyelidikan : - Merumus satu soalan, - Mengutip data, - Mengkaji keputusan-keputusan,

- Merenungkan/ Refleksi implikasi-implikasi. - Membuat laporan LAPORAN KAJIAN Hasil laporan penyelidikan- 71% atau 81 daripada 114 guru yang terlibat dalam penyelidikan ini ialah bagi mengekalkan penyelidikan tindakan ini telah dilaksanakan untuk menggalakkan guru bagi membuka dan melaksanakan cara-cara baru dan berbeza dalam komunikasi dengan pelajarpelajar mereka dan lebih lengkap melibatkan mereka dalam kurikulum dan pengajaran membuat keputusan.

ANALISIS DATA CIRI-CIRI KAJIAN TINDAKAN - Satu pendekatan untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui perubahan P&P - Dilakukan oleh guru atau pendidik dalam konteks tugas seharian - Fokus utama ialah ke atas amalan diri guru - Dilakukan dalam situasi sebenar bilik darjah - Melibatkan tindakan intervensi bagi menyelesaikan masalah P&P guru - Melibatkan guru membina teori-teori daripada pengalaman sebenar yang mereka lalui - Dilakukan secara berterusan, berkembang mengikut kitar refleksi kendiri FAEDAH KAJIAN TINDAKAN i) Mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan P&P, keadaan murid, suasana bilik darjah dsb ii) Mempelbagaikan kaedah P&P iii) Membentuk budaya penyelidikan sebagai asas dalam membuat keputusan iv) Memudahkan guru menerima perubahan Kurikulum Kepada Kanak-kanak Penyelidikan tindakan mempunyai potensi bagi bagi untuk melihat pembelajaran anak-anak dan masalah-masalah tingkah laku mereka.Guru sebagai Penyelidik bermula bagi memb angunkan sikap lebih prihatin (van Manen 1990) orientasi terhadap pelajar-pelajar mereka menerusi tindakan penyelidikan. Guru-guru memikirkan bagaimana hendak mewujudkan hubungan pelajar dengan guru : - Mewujudkan beberapa cara atau teknik dalam berkomunikasi dengan pelajar. - Membuka ruang dan bersifat terbuka kepada pelajar dalam bilik darjah. - Memberi sedikit kebebasan kepada pelajar dalam bilik darjah

- Memahami dan mendalami keperluan dan kepentingan terhadap pelajar. Guru-guru hendaklah memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam bilik darjah iaitu : - Membuat keputusan terhadap sesuatu masalah dalam pembelajaran - Pertanyaan di dalam bilik darjah dalam proses pengajaran dan pembelajaran Tindakan penyelidikan menjadi lebih teratur dengan prosedur-prosedur yang mana ia menjadi satu transformasi proses melalui yang guru-guru dijadikan lebih terlibat dengan pelajar-pelajar mereka. Oleh itu, pembelajaran dalam bilik darjah adalah berpusatkan kepada para pelajar dalam bilik darjah. Maka secara tidak langsung akan memberi kesan positif antara guru dan pelajar iaitu : i. Pengajaran berpusatkan pelajar. ii. Membina hubungan dan pemahaman yang baik dengan pelajar. iii. Memberi peluang kepada pelajar seperti dalam memberi pendapat dan idea-idea mereka. Teknik/ Kaedah Dalam mencapai objektif tersebut kajian tindakan yang dilakukan, guru-guru menggunakan pelbagai teknik dan kaedah seperti : -Pemerhatian -Soal selidik Penyelidikan tindakan boleh jadi satu kenderaan yang menggalakkan lebih komunikasi terbuka antara guru dan pelajar. Sebagai Rock dan Levin (2002) memerhatikan dengan pra perkhidmatan guru-guru, melalui penyelidikan tindakan, guru-guru berinteraksi, bercakap, dan mendengar kanak-kanak dalam baru dan berkembang cara-cara Pengumpulan Data Dengan menggunakan satu kepelbagaian pengumpulan data formal teknik-teknik, termasuk : i. Temuduga-temuduga, ii. Soal selidik, iii. Penilaian-penilaian bertulis Pengumpulan data juga dilakukan dengan komunikasi peribadi antara guru dan pelajar iaitu dengan kekerapan interaksi pelajar dan guru sama ada hal peribadi atau hal pengajaran dan

pembelajaran. Ini kerana guru-guru juga bertindak sebagai seorang kaunselor yang memberi kepercayaan bagi pelajar untuk meluahkan segala permasalahan mereka Hasil Dapatan Wujudnya sikap prihatin guru terhadap pelajarnya dan mereka ini berupaya untuk mengenali pelajarnya dengan lebih baik dengan komunikasi dan interaksi yang baik. Menumpukan perhatian terhadap permasalahan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Perkara ini menimbulkan minat dan menggalakkan pelajar untuk lebih aktif dalam bilik darjah. Disamping itu, dapat menggalakkan pembelajaran kendiri pelajar. Penyertaan dalam penyelidikan tindakan mempunyai potensi untuk menggalakkan guru-guru untuk menjadi lebih prihatin pelajar-pelajar melalui wujud hubungan lebih kukuh dan menggunakan cara-cara baru dalam berkomunikasi dengan pelajar untuk memahami pemikiran pelajar-pelajar, perasaan, dan aspirasi mereka. 2. Sekolah Sekolah Successful : Daripada penyelidikan untuk Rancangan Tindakan International Center Leadership dalam Pendidikan telah dicipta pada 1991 adalah bertujuan untuk membantu sekolah-sekolah bagi menggerakkan semua pelajar terhadap pendidikan. Dalam tahuntahun kebelakangan ini, misi yang telah diterima oleh pertubuhan-pertubuhan lain, termasuk Jabatan Pendidikan Amerika Syarikat, Majlis Negeri Ketua Pegawai-pegawai Sekolah (CCSSO), dan sebagainya. Pada awalnya tenaga pengajar dan pembuat dasar International Center, dan orang ramai telah menyokong misi ini bagi kepentingan para pelajar di sekolah. Ini dapat membantu masyarakat dan sekolah dalam pendidikan. TEKNIK PEMERHATIAN Satu pemerhatian telah dilakukan terhadap pelajar-pelajar sekolah dalam kurikulum mereka. Perubahan penting berlaku adalah mengkhusus sekolah-sekolah untuk menyediakan data dan kaedah-kaedah bagi menjadikan perubahan perlu itu untuk menawarkan pelajar-pelajar mengikut kehendak pendidikan dan peluang kerjaya yang releven kepada mereka. Dunia hari ini memerlukan perubahan yang selari dengannya dari segi persiapan diri seperti kemajuan teknologi, kemahiran, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Oleh itu, pelajar sekolah perlulah membuat persediaan diri mereka bagi menghadapi persaingan dunia kini. Penyelidikan Perbincangan dasar kajian, dan penyelidikan banyak telah dibuat tentang penyusunan semula sekolah. 7 meta analisis telah utarakan dan satu rumusan International Center penemuanpenemuan pada setiap meta analisis. Antaranya ialah seperti :

1. Ronald R Edmonds, Mencari Sekolah-sekolah Berkesan Institut untuk Penyelidikan Mengajar, College of Education, Michigan State University, 1981 Dr. Edmonds yang mengetuai penyelidikan ini dalam penyusunan semula sekolah dalam 1970s, dan kerjanya masih amat dihormati oleh pemimpin-pemimpin pendidikan. Belaiu menyatakan 5 ciri-ciri sekolah yang successful: i. Kepimpinan yang mantap ii. Fokus kepada kemahiran asas iii. Jangkaan untuk kejayaan pelajar iv. Pengawasan prestasi pelajar v. Keselamatan sekolah yang teratur

2. Jaap Scheerens dan Roel Bosker, Asas-asas bagi Keberkesanan Pendidikan, New York: Elsevier, 1997 Scheerens dan Bosker. Mereka mengemukakan lapan ciri penting sekolah yang successful iaitu : Memantau kemajuan pelajar Fokus pada pencapaian pelajar Penglibatan ibu-bapa Suasana sekolah yang selamat dan teratur Fokus kepada kurikulum Kepimpinan yang mantap Persekitaran kerja Cooperative Tepati masa dalam tugasan Lezotte menyatakan ciri-ciri penting sekolah-sekolah berkesan: Menghasilkan budaya sekolah Mengaitkan sekolah-sekolah berkesan Pengurusan yang teratur koleksi Data, disaggregation dan analisis Perancangan kearah proses meningkatkan sekolah Melatih organisasi pelajar Membina sokongan masyarakat Membuat penilaian pelajar. Satu analisis menyeluruh penyelidikan ini menghasilkan sepuluh rumusan yang menjadi platform kearah mewujudkan sekolah yang success iaitu : 1. Mewujudkan satu budaya sekolah yang mantap dari segi kurikulum terhadap pelajar sekolah. 2. Penggunaan data penting untuk mengenalpasti tumpuan utama dalam kurikulum pelajar agar

lebih teratur. 3. Menyediakan pelajar dengan kemahiran-kemahiran dan pengetahuan selari dengan reality kini 4. Mewujudkan satu rangka kerja untuk mengelolakan kurikulum 5. Mewujudkan keperluan atau peluang kepada pelajar untuk menyalurkan bakat dalam seseuatu perkara. 6. Menetapkan harapan dan pengawasan terhadap pelajar dalam pembelajaran. 7. Memberi penumpuan kepada pembangunan professional. 8. Penglibatan komuniti dalam membangunkan sekolah. 9. Mewujudkan sekolah-sekolah selamat dan teratur. 10. Menawarkan pembangunan kepimpinan berkesan untuk pentadbir-pentadbir, guru-guru, ibu bapa, dan masyarakat. Pelan Tindakan Perancangan Pendidikan telah mencipta Successful Practices Network. Network telah dilancarkan dua tahun lepas, telah melakukan perancangan berdasarkan ciri-ciri sekolah yan successful yang diberikan untuk direalisasikan. Perkembangan ini mendapat perundingan daripada pertubuhan-pertubuhan kebangsaan termasuk NEA, AFT, National School Boards Association, Gabenor National Association, Achieve, Pendidikan Trust, ASCD, Jabatan Pendidikan Amerika Syarikat, dan lain-lain, kriteria bagaimana bagi mengenal pasti sekolah sucessful. Kriteria termasuk empat ciri-ciri: 1. Prestasi akademik tinggi kerana mengukur pada ujian-ujian rasmi dan kebangsaan. 2. Menyediakan Program-program yang terbaik kepada pelajar-pelajar. 3. Penglibatan komuniti. 4. Pembangunan sosial dan peribadi Sekolah-sekolah ini kemudiannya akan memulakan kerja dengan satu pelan tindakan. Pelan tindakan akan mengandungi sehingga lapan kawasan-kawasan inisiatif yang mana-mana sistem sekolah K-12 seluruh negara boleh menggunakan menjadi berjaya. International Center dan kita Successful Practices Network akan menyediakan bantuan teknikal dan sokongan untuk sekolahsekolah tersebut. Ekoran adalah tujuh tindakan pusat yang kita percaya sekolah-sekolah mesti mengambil, mereka yang ahli-ahli Successful Practices Network akan mempunyai peluang bagi menyertai dalam, jika mereka adalah akan memperbaiki kejayaan akademik semua pelajar. 1. Mencipta satu budaya untuk melakukan perubahan 2. Strategi yang terancang dalam perubahan sekolah. 3. Perkembangan membina perhubungan diantara guru, pelajar dan komuniti .

Akhirnya, bagi mewujudkan satu siri prinsip-prinsip menjadi pedoman untuk semua hubungan akan dibina sekitar. Prinsip-prinsip menjadi pedoman yang banyak sekolah menggunakan adalah mereka yang daripada aksara tertumpu inisiatif pendidikan yang wujud di Amerika Syarikat They adalah: i. Menghormati ii. Tanggungjawab iii. Refleksi/ muhasabah iv. Belas Kasihan v. Inisiatif vi. Kebolehsuaian vii. Ketabahan viii. Kejujuran ix. Optimisme x. Kebolehpercayaan xi. Keberanian xii. Kesetiaan 4. Pengambilan Keputusan Data-based 5.Peralihan persekolahan 6. Sistem persekolahan yang selaras 3. PROJEK PENYELIDIKAN TINDAKAN (KAJIAN KUANTITATIF) Tumpuan utama penyelidikan Pencapaian Matematik dalam kelas Intensif Matematik Pencapaian Matematik dalam kelas pendidikan umum/ biasa Kelas tambahan matematik Persoalan Apakah kesan terhadap pencapaian pelajar yang menyertai kelas Intensif Matematik dan sikapnya terhadap Matematik ? DESCRIPTION OF THE INTERVENTION / INNOVATIONS TO BE USED Penulis menggunakan satu kurikulum berasaskan piawaian disediakan oleh Supervisor Matematik iaitu teks Algebra akan digunakan. CPM mencadangkan satu program pengajaran yang pelbagai dengan menggunakan strategi-strategi yang tertentu. Contohnya adalah menggalakkan pembelajaran koorperatif dalam kumpulan dalam subjek matematik. Dengan itu mereka dapat berkongsi ilmu yang berlainan dan menolong untuk memahami sesuatu. Sosial Skills- adalah kemahiran-kemahiran yang penting kepada pelajar seperti membina kemahiran :

i. Berkomunikasi, ii. Bersifat kepemimpinan, iii. Pandai membuat keputusan iv. Bijak dalam pengurusan konflik PROJEK PENYELIDIKAN TINDAKAN (KAJIAN KUANTITATIF) JUMLAH DAN JENIS PELAJARPELAJAR YANG MENJADI SASARAN SASARAN Kajian ini melibatkan 78 orang pelajar. Pelajar ini adalah terdiri daripada gred 6, 7, dan 8. Dan dijaringkan kepada Level 1 atau 2. Penulis mendapat kebenaran daripada pengetua terlebih dahulu untuk menjalankan penyelidikan ini. Penulis akan melihat guru pendidikan Matematik umum dan guru Matematik kelas Intensif secara berkala dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. PERANCANGAN Ogos - Pelajar-pelajar mengambil Matematik SSS Benchmarks bagi mengenal pasti pelajar mendapat mata Level 1 dan 2 pada 2004 Matematik FCAT untuk menyertai Matematik Intensive Class. August- September-. Mengkaji semula data keputusan-keputusan pelajar dalam Matematik SSS Benchmarks September-November- Pelajar mempertingkatkan usaha bagi yang lemah. Penandaras. pendapatan December- Melihat perkembangan keputusan para pelajar dalam Matematik pada kali kedua dan penumpuan kepada pelajar yang lemah diberikan. January-February- Pelajar membuat persediaan untuk ujian seterusnya. March-May- Melihat kepada keputusan ujian, guru telah meneruskan usaha untuk mempertingkatkan kemahiran pelajar dalam Matematik. SASARAN PENGLIBTAN DALAM KAJIAN SELAIN DARIPADA PELAJAR : Guru Matematik Guru kaunselor Ibu-bapa pelajar Pengetua dan pentadbir sekolah Fakulti dan kakitangan PROJEK PENYELIDIKAN TINDAKAN (KAJIAN KUANTITATIF) KENYATAAN SUMBER-SUMBER

Program ini menggunakan banyak bahan dalam Teacher Edition CPM Book. Salinan-salinan akan diperlukan untuk pelbagai pengajaran. Sekolah ini akan menyediakan buku teks dan semua bahan salinan hendak untuk program ini. PENGUMPULAN DATA Data diguna pakai dalam penyelidikan ini adalah skor daripada ujian yang dijalankan 2004 Matematik FCAT untuk memilih para peserta untuk program ini pada Ogos dan Disember Matematik SSS. Keputusan akan dibandingkan untuk tahun-tahun ini Matematik FCAT untuk mengkaji hasil prestasi pelajar-pelajar itu. graf-graf individu membandingkan data). *** Angka 2 (Mengalami individu graf) ANALISIS DATA DAN TAFSIRAN Pada permulaan tahun persekolahan, pelajar-pelajar itu menyertai dalam satu tinjauan. pelajarpelajar amat terbuka dan jujur. Pelajar-pelajar itu kemudiannya diberi computer riba dalam bilik darjah untuk pembelajaran. 9 minggu pertama pelajar didedahkan dalam kelas Intensif Matematik. Kebanyakan pelajar telah diletakkan dalam kelas-kelas elektif lain.Pelajar-pelajar itu yang telah layak untuk kursus ini berdasarkan keputusan ujian Matematik adalah secara manual terpilih dan diletakkan di IM. Namun terdapat juga pelajar kelas intensif Matematik yang mendapat keputusan yang tidak memuaskan. Ini mungkin kerana mereka tidak mengambil serius dengan kursus ini. DAPATAN Berdasarkan data analisis dan tafsiran, penulis telah dapati kajian ini memberi impak kepada Kelas intensif Matematik pada Level 1 dan 2. Begitu juga dengan sikap mereka terhadap Matematik.

i. Semua pelajar yang menyertai dalam kajian ini menunjukkan prestasi mereka dalam matematik ii. 56% orang pelajar dijaringkan pada 1 dan 2 level iii. 44% orang pelajar kekal dengan Level 1 iv. 38% pelajar dipindahkan kepada Level 1 v. 18% pelajar-pelajar itu mencatat pada Level 3. I vi. Sikap para pelajar itu adalah menarik. Lebih 80% pelajar-pelajar itu menganggap IM Kelas 3 atau mengatasi kelemahan mereka. vii. Program ini amat disukai oleh pelajar-pelajar, ibu bapa dan guru-guru dan ingin meneruskan program ini. .
Posted by imahat 7:45 AMNo comments:

SUNDAY, MAY 17, 2009

TUGASAN 1 : ULASAN BUKU


Tajuk : Action Research in Education Pengarang : Ernie Stringer Penerbit : Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, New Jersey Tahun : 2004

Kajian tindakan bukan hanya satu berbentuk formal dalam proses penyelidikan, tetapi boleh diaplikasikan secara sistematik seperti satu alat dalam pembelajaran dalam bilik darjah dan sekolah. Namun, ia dirujuk untuk penyelidikan tindakan terutamanya berkaitan dengan pendekatan konstruktivisme dalam pedagogi. Dari perspektif seorang pentadbir pula ia juga satu alat pengurusan yang menyediakan cara untuk membangun rancangan secara lebih berkesan, dasar-dasar, program-program, dan prosedur-prosedur dalam bilik darjah, sekolah, dan pelbagai peringkat lain. Kajian Konseptual Menurut Meriam- Webster on-line ( 2001) 1. Pengumpulan maklumat tentang sesuatu tajuk tertentu 2. Pencarian berhati-hati atau rajin 3. Rajin bertanya, penyoalan dan memeriksa 4. Siasatan bertujuan untuk penemuan dan tafsiran fakta 5. Semakan menerima teori-teori atau fakta-fakta baru 6. Penggunaan praktikal teori-teori Penyelidikan, lebih secara rasmi boleh dijelaskan seperti satu proses kajian bersistem membawa kepada pemahaman yang meningkat satu fenomena atau isu yang menarik minat. Walaupun penyelidikan merupakan akhirnya agak kegiatan biasa, satu proses untuk melihat sekali lagi pada satu sedia ada keadaan ( mengkaji ) dan melihat ia dalam satu cara berbeza, proses sistematik siasatan menyediakan cara untuk memastikan proses kukuh dan berkesan dalam penyelidikan. KAJIAN TINDAKAN MENUMPUKAN KEPADA BEBERAPA ASPEK IAITU : 1. Perubahan : Meningkatkan amalan-amalan dan tingkah laku dengan menukar mereka. 2. Refleksi : Pemikiran manusia ,tindak balas , dan atau membuat teori tentang amalan, kelakuan, dan situasi-situasi mereka.

3. Peserta:manusia mengubah diri mereka dalam amalan dan kelakuan bukan orang lain yang mengubahnya. 4. Kemasukan : Bermula dengan agenda dan perspektif paling kurang berkuasa, pelebaran bulatan bagi merangkumi semua mereka yang terjejas oleh masalah. 5. Perkongsian : Manusia berkongsi bersama perspektif mereka dengan orang lain. 6. Pemahaman : Mencapai penjelasan pemahaman perspektif berbeza dan pengalamanpengalaman. 7. Pengulangan : Pusingan berulang-ulang aktiviti penyelidikan menuju ke arah penyelesaian untuk satu masalah 8. Amalan : Menguji pemahaman baru dengan menggunakan sebagai dasar untuk mengubah amalan-amalan atau membina amalan baru 9. Masyarakat : Kerja terhadap pembangunan / Membina pembelajaran dalam komuniti Bab ini mencadangkan keperluan bagi meluaskan idea-idea kira-kira sifat dan fungsi penyelidikan untuk memastikan bahawa mereka mengakui dan mengambilkira sosial dan dimensi manusia hidup pendidikan. Manakala secara saintifik disahkan pengetahuan benar-benar mempunyai potensi untuk meningkatkan pemahaman penting memperlihatkan kehidupan sosial kita dan amalan pendidikan, untuk takat yang ia gagal untuk memaklumi atau mengambilkira sosial, kebudayaan, beretika, dan tabii politik kehidupan sosial, ia gagal untuk menyediakan cara bagi meningkatkan usaha pendidikan. Pendekatan interaktif dalam kajian tindakan ini adalah untuk menyediakan lebih banyak pendekatan kepada penyelidikan serta menyediakan prosedur penyelidikan yang kondusif untuk proses-proses sosial demokratik dan dalam bilik darjah dan sekolahsekolah. Satu pendekatan tegas kepada penyelidikan mengesahkan perspektif itu dan pengalaman-pengalaman semua manusia terlibat, mengambil KIRA secara saintifik disahkan maklumat dalam proses-proses itu, merangkumi cara untuk mencapai dan amalan-amalan pendidikan secara lebih berkesan. Dalam bab-bab itu yang mengikut, rutin teknikal penyelidikan adalah dilaksanakan dalam tempoh tertentu, dimensi pendidikan dan prinsip-prinsip nilai hidup manusia Prinsipprinsip ini adalah dikatakan dengan jelas lagi dalam bab lain seperti satu pelopor untuk artikulasi terperinci penyelidikan dalam proses tindakan.
- Bab ini membezakan antara dua paradigma penyelidikan utama :

i. Positivisme saintifik, kadang-kadang dipanggil kajian kuantitatif, ii. Penyelidikan naturalistik, kerap dirujuk untuk sebagai penyelidikan kualitatif atau bertafsir. - objektif sains menganggap alam semesta tetap yang boleh diperhatikan dan menghuraikan dengan tepat. Melalui kaedah ujikaji, ia mencari boleh mendapat maklumat yang menyeluruh dengan darjah kebolehpercayaan tinggi. - Penyelidikan naturalistik menumpukan pada pemahaman bagi makna dan tafsiran sedia ada pada kehidupan setiap hari. Ia membuat penggunaan kaedah kualitatif untuk memahami bagaimana pengalaman seseorangdan membuat makna daripada peristiwa-peristiwa tersebut. - Penyelidikan tindakan mewujudkan satu set prinsip sosial yang adalah kedua-dua demokratik dan beretika. Ia mencari untuk terlibat proses-proses siasatan yang adalah demokratik, penyertaan, memberi kuasa kepada dan life-enhancing. - Ini berkemahiran tempoh segera melalui terbentuknya kaum-kaum pengajian dalam bilik-bilik darjah, sekolah-sekolah, dan kaum-kaum bersekutu mereka.

: Analisis data dan kualitatif Ringkasan Tujuan analisis data adalah : 1. Mengurangkan, atau kuantiti data besar. 2. Memberi kefahaman terhadap sesuatu isu. Dua proses untuk mengkaji data ialah : Analisis Epiphanies 1. Memilih orang berkepentingan daripada kumpulan atau sesebuah organisasi. 2. Mengkaji semula data untuk setiap orang terpilih 3. Mengenal pasti epiphanies atau pengalaman-pengalaman penting. 4. Mengenal pasti ciri-ciri utama bagi pengalaman-pengalaman tersebut. 5. Mengenal pasti unsur-unsur bagi pengalaman mengaitkan dengan setiap ciri. 6. Mengenal pasti ciri-ciri dan unsur-unsur bagi merumuskan satu rangka kerja conceptsto idea- idea yang mewakili pengalaman setiap seorang. 7. Mengenal pasti persamaan-persamaan dan perbezaan antara ciri atau unsur-unsur. - Proses pembinaan alat kajian boleh dibahagikan kepada dua - (2) bahagian, iaitu :

- (a) menentukan objektif alat kajian-apakah yang kita ingin tahu tentang responden kajian kita - (b) menentukan kandungan alat kajian -ujian yang mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan kandungan (content validity )yang tinggi - Jenis Kebolehpercayaan dan Kesahan - 1. Kestabilan- Kebolehpercayaan kestabilan ialah ukuran ketekalan (consistency) mengikut peredaran masa bagi sampel yang sama - 2. Kesetaraan Kebolehpercayaan kesetaraan ialah ukuran kesetaraan antara skor bagi dua (2) ujian yang setara, iaitu ujian yang berbeza, tetapi mengukur kandungan yang sama. - 3. Ketekalan Dalaman Kebolehpercayaan ketekalan dalaman ialah ukuran ketekalan antara skor separuh daripada ujian dengan skor separuh lagi ujian bagi ujian yang sama. empat (4) jenis kesahan - 1. Kesahan kandungan ialah ukuran sejauh/setepat mana sesuatu ujian dapat mengukur kandungan bidang yang hendak diukur. - 2. Kesahan hubungan kriteria terdiri daripada dua (2) bentuk, - iaitu kesahan serentak (concurrent validity) - dan kesahan ramalan (predictive validity) - 3. Kesahan konstruk ialah ukuran sejauh/setepat mana sesuatu ujian dapat mengukur sesuatu konstruk/gagasan berasaskan teori psikologi tertentu eg. Rajin - 4. Kesahan muka sesuatu alat/ujian nampak pada permukaannya dapat mengukur apa yang hendak diukur Contohnya, bagi alat yang mengukur konstruk rajin, kita sepatutnya nampak item-itemnya berkait dengan ciri-ciri orang yang rajin. Bab 6 : Proses Kajian dan Hasil-hasil Bab ini membentangkan tiga format utama untuk membentangkan hasil-hasil bagi penyelidikan : Laporan bertulis, perbentangan, dan persembahan. Ini dapat membangkitkan fahaman empatetik pengalaman peserta.
- Peserta dapat memahami dari pelbagai aspek. - Memenuhi keperluan dan tujuan-tujuan khususnya kepada peserta.

Laporan bertulis boleh berbentuk cerita, biografi-biografi, atau ethnographies bertulis sebagai laporan individu, bersama, atau kolektif. Mereka boleh mengambil bentuk laporan ringkasan tidak rasmi untuk peserta projek, formal melaporkan untuk para penonton profesional dan pentadbiran atau laporan akademik untuk jurnal-jurnal penyelidikan. Penyampaian mungkin menyepadukan satu varity media, termasuk laporan lisan, cartacarta, carta-carta aliran, peta-peta, peta-peta konsep, seni, angka-angka, overhed, audio merakam, video dan persembahan-persembahan elektronik. Persembahan mungkin termasuk drama, seni, puisi, muzik atau format-format lain. Ini boleh disimpan, dipamerkan dan disampaikan dalam satu kepelbagaian visual, bentukbentuk telinga dan elektronik. Prosedur-prosedur untuk membina laporan bertulis persembahan-persembahan dan persembahan termasuk:
- Mengenal pasti penonton dan tujuan - Memilih perspektif peserta - Menyemak data - Memilih ciri-ciri utama dan unsur-unsur pengalaman daripada menganalisis - Membina satu framework/ garis kasar menggunakan ciri-ciri ini - Menulis laporan - Menyemak dan menyunting laporan - Pemeriksaan Ahli untuk ketepatan dan kesesuaian.

atau

tulisan-tulisan

untuk

Mengambil tindakan Ringkasan Bab ini menggariskan cara-cara penyelidikan tindakan boleh jadi digunakan ke atas sekolah umum proses-proses pendidikan. Ia membentangkan rangka-rangka untuk :
- Penyelesaian Masalah : Perancangan tindakan dalam bilik darjah dan sekolah-sekolah. - Wujud satu agenda tindakan - Membina satu pelan tindakan - Menyemak rancangan - Menyokong dan memantau perkembangan - Pembelajaran dalam bilik darjah dan amalan praktikal. - Membina Program-program pembelajaran. - Mencipta satu sukatan pelajaran - Pelan-pelan Pelajaran

- Projek-projek Pengajian - Penilaian pelajar dalam pembelajar. - Pembangunan Kurikulum - Perancangan kurikulum - Transformasi Kepimpinan Kurikulum
Posted by imahat 4:34 PMNo comments: TUESDAY, MAY 12, 2009

MINGGU KEEMPAT....
DR.SITI FATIMAH BINTI MOHD YASSIN

11.05.2009

Langkah-langkah dalam proses kajian tindakan (Jonhson, 2005)

Kajian Keperpustakaan

- Sorotan ke atas bahan-bahan literature seperti buku, jurnal, artikel seminar dan laporan

- Dilakukan secara kritikal ke atas poin-poin yang dikemukakan

Membanding dan Membezakan - Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti sifat, ciri, kualiti, dan unsur sesuatu objek atau peristiwa

- Kemahiran ini digunakan apabila : o Terdapat dua atau lebih ciri atau kemungkinan o Membuat pilihan atau keputusan

Menganalisis

- Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat

- Kemahiran ini digunakan untuk mengenali bahagian-bahagian, memahami hubung kait antara bahagian dan mengenali prinsip yang terlibat.

- Menganalisis ialah sesuatu kemahiran yang kompleks menggunakan beberapa ciri kemahiran berfikir

Menilai - Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan kelemahan berdasarkan bukti atau dalil yang sah - Kemahiran ini digunakan untuk membuat keputusan bagi : o Memilih sesuatu o Menerima atau menolak sesuatu idea Membuat Kesimpulan - membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan- kemahiran ini digunakan untuk membuat keputusan merangkumi sesuatu, meramal atau menyokong pernyataan Mensintesis - Menggabungkan idea, unsur, item, dan perkara yang berasingan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk pernyataan, esei, lukisan dan artifak
Posted by imahat 9:30 PM1 comment: FRIDAY, MAY 8, 2009

MINGGU KETIGA...
DR.MOHD IZHAM BIN MOHD HAMZAH PENGURUSAN PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

- KONSEP PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN 1. Menurut Oliver (1998)- Perubahan didapati lebih menggambarkan ciri-ciri pendidikan berbanding dengan kestabilan. 2. Perubahan yang berlaku kadang kala mewujudkan ketidakpastian. 3. Dalam pendidikan ketidakpastian mestilah dielakkan kerana jika berlaku ia akan meruntuhkan masa hadapan generasi muda.

1. PERUBAHAN KEARAH PENINGKATAN - Memberi kesan kepada komponen-komponen tertentu dalam organisasi :

a) Berlakunya perubahan dalam struktur organisasi b) Memperkenalkan teknologi baru c) Mengadakan program pembangunan staff untuk tingkatkan komitmen dan produktiviti staff 2. PERUBAHAN STRATEGI ORGANISASI - Melibatkan keseluruhan organisasi seperti : i. Mendefinisikan semula peranan organisasi ii. Perubahan nilai teras organisasi iii. Perubahan struktur dan strategi organisasi iv. Mendefinisikan semula staff dari segi tugas, peranan, tanggungjawab dan system ganjaran - PERUBAHAN REAKTIF - Berlaku akibat tindak balas langsung daripada pelanggan dan pihak berkepentingan( stakeholders). i. Kepekaan pelanggan dan stakeholders terhadap isu-isu persekitaran dan etika memerlukan organisasi melakukan perubahan. ii. Perubahan dari segi prosedur dan cara layanan pelanggan hendaklah dilakukan. - PERUBAHAN AKIBAT DARIPADA JANGKAAN

- Dilakukan bukan disebabkan oleh desakan pelanggan tetapi kerana terdapatnya kesedaran dalam kalangan pengurusan yang perlu diadakan bagi memastikan organisasi memperolehi kebaikan kompetatif. - Antara sebab perubahan ini dilakukan adalah: i. Persiapan menghadapi pesaing baru yang akan muncul. ii. Persiapan terhadap kemungkinan berlakunya perubahan ke atas kehendak pelanggan iii. Penciptaan baru teknologi yang memerlukan organisasi berubah iv. Persiapan bagi menghadapi perubahan polisi kerajaan v. Perubahan dalam trend tenaga kerja.

3. PERUBAHAN ADALAH KOMPLEKS 1. Perubahan ini dikaitkan dengan evolusi dan revolusi i. EVOLUSI - Perubahan yang menghasilkan kesan yang sedekit dalam tempoh jangka panjang. - Menyebabkan perubahan ketara dalam status quo ii. REVOLUSI - Perubahan yang pantas - Perubahan yang meninggalkan kesan yang membinasakan. 2. Kompleksiti/ kerumitan perubahan merupakan focus bagi mendapat maklumat tentang perubahan dan tindakan yang diambil untuk mengimplementasikan perubahan. 4. PERUBAHAN ITU MULTIDIMENSI - Sebarang keputusan yang diambil untuk mengadakan perubahan melibatkan pelbagai pertimbangan. - Antara pertimbangan itu adalah untuk mengenalpasti semua dimensi. - Terdapat 6 dimensi yang perlu di fahami : 1. Tujuan Perubahan 2. Unit Perubahan 3. Sifat Perubahan 4.Magnitud Perubahan 5.Skop Perubahan 6.Jangka masa perubahan

- Istilah seperti perubahan yang komprehensif, sistematik dan dalam skala yang besar sering dikaitkan dengan usaha-usaha untuk melakukan perubahan yang memberi impak besar

.- Menurut Chambers (1977), perubahan dalam skala besar akan memberi hasilan yang menarik tetapi sukar diimplementasikan.

- Manakala perubahan dalam skala yang kecil adalah lebih mudah diimplementasikan tetapi tidak menunjukkan impak yang signifikan.

i) Perubahan yang berlaku secara spontan tidak memberi kesan yang mendalam.Sikap & amalan seseorang itu akan kembali kepada asal setelah kesan perubahan itu luput.

ii) Perubahan minima dikecapi setelah melalui penentangan awal.

iii) Perubahan yang berterusan merupakan perubahan yang stabil, progresif dan kekal.

- Chamber ( 1977) mengatakan bahawa perubahan itu berbentuk kitaran dimana setiap kitaran perubahan di jangka berakhir dalam tempoh 10-15 tahun.

- Setiap kitaran bermula dengan tekanan & di ikuti dengan pengubahsuaian yang di implementasikan.

1. MODEL PENGGABUNGAN ROJER - Proses inovasi bermula apabila masalah @ keperluan telah dikenalpasti. - Ia berdasarkan penyelidikan keadaan semasa, kerja makmal, @ jangkaan pembangunan masa akan datang. - Apabila masalah @ keperluan tersebut telah dikenal pasti, penyelidik akan menyiasat permasalahan itu bagaimana akan di selesaikan. - Fasa ini melibatkan eksperimen & ciptaan yang banyak. Seterusnya menghasilkan inovasi. - Roger ( 1995)- Inovasi tidak semestinya terhasil daripada penyelidikan. Inovasi mungkin terhasil daripada amalan praktikal dimana pengamal mencari jawapan kepada permasalahan yang timbul. - Perkara ini dikatakan sebagai knowing in-action iaitu inovasi yang dihasilakn melalui pengamalan menjadi penting di dalam perubahan pendidikan. 2. MODEL KONTER

- kONTER (1998 )- Struktur & inovasi boleh difahami dengan lebih baik jika proses inovasi dibahagikan kepada beberapa tugas utama. 4 tugas inovasi iaitu : Penjanaan Idea Membina Idea Realisasi Idea Pemindahan Idea

3. MODEL RAND

- Berasaskan kajian - Rand Cooperation (1973-1978) dengan sokongan pejabat Pendidikan Amerika Syarikat mengenai perubahan pendidikan. - Tujuan utama- Menentukan faktor yang menyebabkan @ menghalang perubahan pendidikan. - Memandu kearah pengumpulan data& analisis. - Berman& Mclaughlin- proses perubahan di sekolah melibatkan 3 langkah : Daya usaha Implementasi Penggabungan

4. MODEL ACOT - Berdasarkan Projek Apple Classroom of Tomorrow (ACOT )- Pengenalan komputer dalam kelas. - Kesimpulan- Kehendak perubahan dalam pengajaran & pembelajaran telah berkembang secara beransur-ansur. -5 langkah perubahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran : Kemasukan Memilih Menyesuiakan Penggunaan Mereka cipta.

KERJA KUMPULAN -Nyatakan 8 sebab mengapa orang menentang perubahan & Bincangkan cara penyelesaian. 1. 8 Sebab menentang perubahan. i) Perubahan yang tidak pasti- Ini kerana ketdakpastian terhadap perubahan yang akan berlaku sama ada ke arah kebaikan atau keburukan. ii) Perubahan yang drastik- Seseorang tidak dapat menerima jika berlaku perubahan yang drastik kerana ia telah mengubah cara kehidupan secara mendadak. iii) Perubahan yang mengancam keselamatan- Masyarakat akan menentang jika berlaku perubahan yang akan memberikan impak terhadap kehidupan mereka. iv) Perubahan yang kompleks- Menyebabkan seseorang akan keliru untuk membuat pilihan yang tepat. v) Tahap pemikiran yang berbeza- Penentangan akan berlaku jika berlaku perubahan yang tidak dipersetujui umum kerana terdapat pelbagai pemahaman dan pemikiran yang berbeza antara satu sama lain. vi) Faktor budaya- Penentangan akan berlaku terhadap sesuatu perubahan yang bercanggah dengan amalan kebudayaan setempat menyebabkan mereka tidak puas hati terhadap suatu perubahan tersebut masyarakat asli yang sukar untuk menerima perubahan moden kini dan mereka ini masih kuat memegang kuat amalan kebudayaan mereka dalam kehidupan.

vii) Berkepentingan - Penentangan akan wujud jika sesuatu perubahan yang berlaku adalah mempunyai kepentingan tersendiri pada pihak tertentu. x) Perubahan yang tidak bermanfaat- Suatu perubahan yang berlaku tidak mendatangkan manfaat kepada semua peringkat masyarakat malahan pembaziran yang lebih ketara menyebabkan ramai yang menentang dengan perubahan tersebut CARA PENYELESAIAN 1. Hendaklah memastikan bahawa setiap perubahan dilakukan adalah mempunyai kesan yang positif kepada semua. 2. Melakukan penyelidikan sebelum melakukan perubahan terhadap sesuatu perkara dengan merancang, mengumpul data @ maklumat, membuat kajian, refleksi dan sebagainya agar perubahan tersebut diterima. 3. Penyelidikan hendaklah dilakukan meliputi pelbagai aspek persekitaran, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. 4. Jika perubahan yang terlalu kompleks hendaklah dipecahkan kepada unit-unit yang kecil agar senang untuk mencapai objektifnya. 5. Kita hendak melihat perubahan yang berlaku adalah positif dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang berlaku.

Posted by imahat 8:13 AMNo comments: SUNDAY, MAY 3, 2009

MINGGU KEDUA......
REKA BENTUK KAJIAN TINDAKAN

Aktiviti 1

1. Selepas mengikuti Program Bina Insan Guru II Refleksi keatas masalah dalam diri anda a) Senaraikan penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam diri anda b) Rancang pelan tindakan untuk menambahbaik Matlamat ( umum ) Senaraikan objektif Pelan tindakan 1. Nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil 2. Rancang bagaimana anda ingin mengumpul data

3. Bagaimana anda ingin memantau apa yang dirancang dilaksanakan 4. Bagaimana anda ingin menilai sama ada yang dirancang dan dilaksanakan tercapai Masalah Dalam Diri

(i) Ketepatan masa

Semasa mengikuti program Bina Insan Guru dan selepas pulang dari sana saya dapati diri saya ini masih lagi tidak dapat menguruskan masa dengan betul. Saya masih tidak dapat menepati masa dengan baik seperti menghadiri kuliah dan perjumpaan yang diadakan.

(ii) Kurang Persediaan

Selain daripada itu, saya juga kurang persediaan diri dari segi maklumat atau pengetahuan tentang sesuatu perkara sebelum saya menghadiri kelas atau kuliah. Ini menyebabkan saya sukar untuk memahami apa yang diajar oleh pensyarah.

MATLAMAT

Saya ingin menjadi seorang pelajar yang aktif, kreatif dan berdedikasi dalam menjalankan tugas.

OBJEKTIF Merancang pengurusan masa dengan lebih sistematik dan sentiasa menepati masa.

Melahirkan individu yang sentiasa bersedia dari segi fizikal, mental, ilmu pengetahuan dan sebagainya.

PELAN TINDAKAN

Langkah-langkah yang perlu diambil ialah :

1. Saya hendaklah sentiasa muhasabah diri untuk membaiki kelemahan dalam diri.

2. Akan menguruskan masa dengan sebaik-baiknya dengan menyediakan jadual dan melaksanakannya berdasarkan jadual.

3. Saya akan membuat persediaan awal dalam semua perkara.

MENGUMPUL DATA 1. Melihat semua perkara yang dilakukan oleh diri ( muhasabah diri ) 2. Bertanya pandangan rakan tentang diri kita, kelemahan dan cara memperbaiki diri.

MEMANTAU APA YANG DIRANCANG

1. Membuat jadual secara terperinci

2. Rakan sebagai pemantau utama

3. Melihat hasil daripada tingkahlaku diri sendiri.

AKTIVITI 2

Bentuk kumpulan dalam bidang yang sama : Selepas mengikuti kursus kaedah mengajar

Bahagian ibadat

Tajuk: Bersuci ( Najis )

Masalah - Cara penyucian najis antara 3 peringkat najis iaitu

Najis Mughalazah

Najis Mutawasitah

Najis Mukhafafah

Guru biasanya akan membuat teknik pengajaran syarahan menyebabkan pelajar sukar untuk memahami cara-cara penyucian najis. Ini kerana guru memberi pendedahan secara teori sahaja. Pelajar tidak dapat mengaplikasikan cara penyucian najis yang sebenar.

MATLAMAT Mengatasi teknik pengajaran dalam bilik darjah agar lebih berkesan.

OBJEKTIF Merancang pengajaran yang menarik dan berkesan

Mengatur strategi dan teknik pengajaran yang sesuai agar tercapai objektif pengajaran.

PELAN TINDAKAN

Penambahbaikan

1. Menggunakan bahan bantu mengajar yang boleh memberi kefahaman yang lebih berkesan kepada pelajar seperti tayangan video penyucian najis atau perbentangan power point.

2. Membuat praktikal di dalam kelas dengan membawa bahan-bahan yang digunakan untuk menyucikan najis. Contohnya najis mughalazah menggunakan air tanah dan air mutlak.

3. Demostrasi daripada pelajar sebagai contoh.

MENGUMPUL DATA 1. Refleksi terhadap diri sendiri berkenaan dengan teknik pengajaran yang digunakan.

2. Bertanya pendapat pelajar tentang cara pengajaran yang telah diberikan sama ada sesuai atau tidak.

PEMANTAUAN

1. Pendapat rakan sekerja tentang cara pengajaran

2. Komen yang telah diberikan oleh pelajar.

3. Melihat hasil yang dapat daripada tindakan pelajar.

Anda mungkin juga menyukai