Anda di halaman 1dari 5
SENI REKA LANDSKAP PENDAHULUAN Landskap merupakan hiasan reka letak di luar rumah samada secara semulajadi seperti tumbuhan, bukit, gunung, tasik dan buatan manusia seperti bangunan, pergola dan gazebo. PELANSKAPAN Satu proses yang melibatkan kegiatan merancang, mereka bentuk, melaksanakan dan mengurus lanskap. REKA BENTUK LANSKAP Bermaksud membentuk dan menyusun unsur-unsur lanskap (asli dan binaan) di dalam sesuatu ruang atau kawasan untuk tujuan estetika dan pemeliharaan alam sekitar yang memberi keselesaan , kesihatan, keselamatan dan keharmonian dalam kehidupan. 1. PERANAN TUMBUHAN LANDSKAP a) engawal hakisan tanah b) emberi perlindungan dan teduhan c) erendahkan suhu persekitaran d) engawal pencemaran udara dan bunyi e) enjadi pelindung bagi pemandangan kurang menarik !) Sebagai penghalang dan mengarah pergerakan g) emelihara "ora dan !auna 2. JENIS-JENIS LANDSKAP a) Landskap lemb! # terdiri daripada tumbuh- tumbuhan b) Landskap ke"as # ke$" # terdiri daripada bahan buatan manusia seperti pergola, gazebo, bangku simen, lampu taman, laluan pejalan kaki dan sebagainya %. ELEMEN PENTIN& LANDSKAP a) Tmb'an # pemilihan dari segi saiz, bentuk, warna dan !ungsi b) Ben!k mka bm( # !)p)*"a+ # seperti bukit- bukau, tasik, sungai dan tanah rata c) Ran* # dapat menimbulkan keselesaan d) A(" # bina sistem pengaliran dan pastikan air tidak bertakung. $ir juga dapat memberi kesan sejuk dan bunyi air membawa ketenangan e) ,a'a-a # pastikan cahaya mengcukupi dan pokok- pokok tidak menghalang cahaya. %enggunaan lampu taman dapat memberikan cahaya waktu malam !) An*(n # pastikan peredaran angin berlaku di sekitar kediaman .. JENIS TUMBUHAN a) Tmb'an !!p bm( # tinggi antara &'cm hingga ()cm seperti kemunting cina, ros jepun dan pentas b) Tmb'an mel(l(! # sesuai ditanam di pergola dan pagar sepert i pokok bunga kertas, bunga corong dan ara jalar c) P)k)k "enek # tumbuhan kecil dan rendah ditanam secara berkelompok sebagai pagar hiasan pejalan kaki dan sebagai pembahagi ruang d) P)k)k palma # berbatang tegak dan lurus, daun mempunyai pelepah dan membiak melalui pembahagian rumpun seperti pinang raja, pokok serdang dan palma raya /. HIASAN LANDSKAP a) Pe"ab)! # bahan binaan daripada kayu, batu, konkrit, plastik seperti bangku, meja, dan arca b) *olam c) $ir terjun dan air pancut d) Bekas bunga e) %ergola !) +azebo g) Laluan pejalan kaki h) Lampu hiasan 0. PR1SES REKA BENTUK LANDSKAP Sebelum membuat reka bentuk landskap prinsip-prinsip rekaan seperti kesatuan, penegasan, kepelbagaian, dan keseimbangan perlu diberi perhatian. a) enentukan tema dan !ungsi landskap b) engkaji keadaan ,zikal bentuk muka bumi-topogra, c) embuat lakaran tapak landskap d) embuat pelan awal dan pelan induk mengikut skala yang sesuai e) embuat lukisan perspekti! pelbagai sudut !) embuat model ( dimensi bagi projek besar g) embuat kemasan dengan meletakkan tajuk, arah mata angin, dan skala