Anda di halaman 1dari 4

KERTAS CADANGAN PROJEK PRAKTIKUM

SJK(T) NILAI

PROJEK
KEMAS KINI STOR SUKAN 2014
Tarikh:
8 -10 Ogos 2014

Nama:
Jivendra A/L Pandian
Gobinath A/L Arumugam

Ambilan Januari 2012


1. Pendahuluan
Program ini dirangka untuk menjayakan projek semasa Praktikum 2. Program ini juga
dirangka bagi membuat penambahbaikan dari segi penjagaan alatan dan sudut-sudut
informasi dan maklumat serta keceriaan di dalam stor sukan.

2. Rasional
Stor sukan di sekolah merupakan satu bilik yang perlu di ambil perhatian oleh pihak
sekolah.Ia tidak boleh di pandang remeh oleh pihak sekolah kerana bilik ini akan
memberikan manfaat yang tersendiri kepada murid-murid. Oleh itu,stor sukan ini perlu
di buat penambahbaikan dari semasa ke semasa mengikut peredaran waktu selaras
dengan kehendak keperluan semasa. Rasional projek ini dibuat adalah untuk
mengemaskini peralatan yang ada di dalam bilik rawatan itu dari segi penjagaan
semasa. Murid-murid yang akan memasuki stor sukan ini akan mendapat manfaat
daripada cara penjagaan dan penggunaan alatan dengan betul.

3. Objektif Projek
Objektif projek ini dijalankan ialah:
a) Meningkatkan keceriaan dan keselesaan menggunakan alatan
b) Menambahkan maklumat-maklmuat berkaitan penjagaan alatan dan cara
penggunaan alatan di stor sukan
c) Menyusun atur alatan dengan cara yang betul dan sistematik
d) meningkatkan kefahaman murid-murid tentang peraturan ketika di stor sukan


4. Tarikh Projek
Tarikh yang dicadangkan untuk melaksanakan projek ini ialah:
8 Ogos 2014 hingga 10 Ogos 2014

5. Tempat Projek
Stor Sukan SJK(T) NILAI

6. Penutup
Projek ini diharapkan dapat memberi manfaat dan faedah kepada murid-murid. Ia
sekaligus dapat meningkatkan lagi keselesaan penggunaan dan sedikit sebanyak dapat
memberi pengetahuan kepada murid-murid tentang kepentingan penjagaan stor sukan.
Selain itu, penjagaan keselamatan dapat dititikberatkan oleh guru dan murid sewaktu
berada di stor sukan.
Disediakan Oleh,

Guru Praktikum IPRM


(Jivendra A/L Pandian) (Gobinath A/L
Arumugan)Disahkan Oleh,

Guru Pembimbing Setiausaha Sukan

.. ..
(Pn.R.Kalaiwani) (En.A.Karthik)


Diluluskan Oleh:Guru Besar SJK(T) Nilai
.....
(PN.Anthony Mary)