Anda di halaman 1dari 2

PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN 2015

NAMA GURU : DEBORA DURIS BAGA


BIL
RINGKASAN/AKTIVITI/
PROJEK
KUANTITI

PETUNJUK PRESTASI
KUALITI

MASA/KOS

Bidang Kurikulum ;
1.

Guru mata pelajaran


Mengajar mata pelajaran
Matematik Tahun

Kelas 2 Kristal
(39 orang)

5 orang B
33 orang C
1 orang D
Kelulusan
97.4%
peperiksaan
akhir tahun.

2.

3.

Jan Nov.
30 minit x 6
masa x 1
kelas
(180 minit)

Mengajar mata pelajaran


Sains Tahun 4.

Kelas 4 Kristal
(42 orang)

Kelulusan 100%
peperiksaan
akhir tahun.

Jan Nov
30 minit x 4
masa x1
kelas
(120minit)

Mengajar matapelajaran
Sains Tahun 5

Kelas 5 Delima
(47 Orang)

Kelulusan 100%
peperiksaan
akhir tahun.

Jan Nov
30 minit x 4
masa x1
kelas
(120minit)

Mengajar matapelajaran
Sains Tahun 6

Kelas 6 Zamrud
(38 orang)

Kelulusan

Setiausaha Panatia Sains

Menghadiri
mesyuarat

3 kali

Jan - Okt

Mencatatkan minit
mesyuarat

3 kali

Jan Okt.

Membuat minit
mesyuarat

3 kali

Jan Okt.

Mengambil
Kehadiran guru
bertugas bagi
setiap persatuan

10 kali

Jan - Nov

Mengumpul
laporan
perjumpaan
mingguan bagi
setiap persatuan

10 kali

Jan Nov

Menyediakan fail
khas penyelaras
kelab dan
persatuan SKPG

1 fail

Jan - Nov

Ko-Kurikulum;
Penyelaras Kelab dan
Persatuan Unit Kokurikulum

4.

Hal Ehwal Murid;


Guru Kelas

Menjalankan
semua tugas dan
tanggungjawab
seperti di ms 97
Buku Pengurusan
Sekolah

5.

Guru Bertugas Mingguan

Menjalankan
semua tugas dan
tanggungjawab
seperti di ms 103
Buku Pengurusan
Sekolah

Melaksanakan
tugas mengikut
jadual yang
telah ditetapkan

Jan Nov

6.

PROJEK UPSR
- melaksanakan
kelas tambahan
bagi pelajar tahun
6 Zamrud
mengikut jadual
yang telah
ditetapkan

Melaksanakan
kelas tambahan
mengikut jadual
yang telah
ditetapkan

Jan Julai

Guru kelas tambahan

Jan Nov

Disediakan Oleh

Disemak Oleh

(_________________)

(_________________)

Debora Duris Baga


Guru Akademik DG 41

En Jasmen Elahan
Guru Besar
SK Pulau Gaya