Anda di halaman 1dari 3

Sediakan family tree peribadi

dan
kaitan
dengan
sejarah
penghijrahan
nenek
moyang.
Bincangkan tentang faktor-faktor
penghijrahan yang berkaitan.

Keluarga ibu

Keluarga bapa

Keluarga NG

NG YEW TENG

CHIAM HAI KUN

NG SUN BEE

CHIAM AH MOOI

KONG SIEW LIN

FONG MEI SEW

NG

NG

Faktor-faktor penghijrahan

Pihak British membawa tenaga buruh dari Negara China


ke tanah melayu untuk memajukan ekonomi tanah
melayu pada masa itu.

Kehidupan semasa di Negara China amat miskin.