Anda di halaman 1dari 5

RPT KSSR MUZIK PENDIDIKAN KHAS

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)


TAHUN 3

MINGG
U

TEMA / UNIT

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

PERSPESI MUZIK

1.1 Memahami irama dalam


muzik

1.1.1 Menepuk detik lagu


yang didengar

PERSPESI MUZIK

1.1 Memahami irama dalam


muzik

1.1.1 Menepuk detik lagu


yang didengar

PERSPESI MUZIK

1.1 Memahami irama dalam


muzik

1.1.1 Menepuk detik lagu


yang didengar

PERSPESI MUZIK

1.1 Mengenal irama dalam


muzik

1.1.2 Menepuk tempo lagu


yang didengar

PERSPESI MUZIK

1.1 Mengenal irama dalam


muzik

1.1.2 Menepuk tempo lagu


yang didengar

PERSPESI MUZIK

1.1 Mengenal irama dalam


muzik

1.1.2 Menepuk tempo lagu


yang didengar

PERSPESI MUZIK

1.1 Mengenal irama dalam


muzik

1.1.3 Menyatakan corak


irama lagu yang didengar

PERSPESI MUZIK

1.1. Mengenal irama dalam


muzik

1.1.4 Menghasilkan bunyi


yang didengar

PERSPESI MUZIK

1.1 Mengenal irama dalam


muzik

1.1.4 Menghasilkan bunyi


yang didengar

CATATAN

10

PERSPESI MUZIK

1.2 Mengenal melodi dalam


muzik

1.2.1 Mengecam pic yang


didengar

11

PERSPESI MUZIK

1.2 Mengenal melodi dalam


muzik

1.2.1 Mengecam pic yang


didengar

12

PERSPESI MUZIK

1.3 Mengenal ekspresi


dalam muzik

1.3.1 Mengajuk dinamik


pada lagu yang didengar

13

PERSPESI MUZIK

1.3 Mengenal ekspresi


dalam muzik

1.3.1 Mengajuk dinamik


pada lagu didengar

14

PERSPESI MUZIK

1.3 Mengenal ekspresi


dalam muzik

1.3.2 Menyatakan mud lagu


didengar ( mud riang)

15

PERSPESI MUZIK

1.3 Mengenal ekspresi


dalam muzik

1.3.2 Menyatakan mud lagu


didengar ( mud sedih)

16

PERSPESI MUZIK

1.3 Mengenal ekspresi


dalam muzik

1.3.2 Menyatakan mud lagu


didengar ( mud
bersemangat)

17

PERSPESI MUZIK

1.3 Mengenal ekspresi


dalam muzik

1.3.2 Menyatakan mud lagu


didengar ( mud cemas)

1.3 Mengenal ekspresi


dalam muzik

1.3.2 Menyatakan mud lagu


didengar ( mud riang, sedih,
bersemangat, cemas)

18

PERSPESI MUZIK

19

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21

PENGALAMAN
NYANYIAN

2.1 Menyanyi mengikut


muzik

2.1.1 menyanyi dengan


teknik pernafasan yang
betul

22

PENGALAMAN
NYANYIAN

2.1 Menyanyi mengikut


muzik

2.1.2 Menyanyi dengan


postur badan yang betul
(duduk)

PENGALAMAN
NYANYIAN

2.1 Menyanyi mengikut


muzik

2.1.2 Menyanyi dengan


postur badan yang betul
(berdiri)

24

PENGALAMAN
NYANYIAN

2.1 Menyanyi mengikut


muzik

2.1.3 Menyanyi dengan


sebutan yang jelas

25

PENGALAMAN
NYANYIAN

2.1 Menyanyi mengikut


muzik

2.1.3 Menyanyi dengan


sebutan yang jelas

26

PENGALAMAN
NYANYIAN

2.1 Menyanyi mengikut


muzik

2.1.4 Menyanyi dengan


ekspresi yang sesuai (riang)

27

PENGALAMAN
NYANYIAN

2.1 Menyanyi mengikut


muzik

2.1.4 Menyanyi dengan


ekspresi yang sesuai
(sedih)

28

PENGALAMAN
NYANYIAN

2.1 Menyanyi mengikut


muzik

2.1.4 Menyanyi dengan


ekspresi yang sesuai
(bersemangat)

29

PENGALAMAN
NYANYIAN

2.1 Menyanyi mengikut


muzik

2.1.5 Menyanyi lagu


mengikut pic, tempo dan
dinamik

30

PENGALAMAN
MUZIKAL

3.1 Meneroka bunyi

3.1.1 Mengaplikasi bunyi


yang didengar

31

PENGALAMAN
MUZIKAL

3.2 Mengenal alat perkusi

3.2.1 Memainkan alat


perkusi daripada bahan
persekitaran

32

PENGALAMAN
MUZIKAL

3.2 Mengenal alat perkusi

3.2.2 Mengenal alat muzik


tradisional

33

PENGALAMAN
MUZIKAL

3.2 Mengenal alat perkusi

3.2.3 Menamakan alat


perkusi

23

34

PENGALAMAN
MUZIKAL

3.3 Memainkan alat perkusi

3.3.1 Memegang alat


perkusi dengan teknik yang
betul
3.3.2 Memainkan alat
perkusi dengan teknik yang
betul

35

PENGALAMAN
MUZIKAL

3.3 Memainkan alat perkusi

3.3.2 Memainkan alat


perkusi dengan teknik yang
betul
3.3.3 Memainkan alat
perkusi mengikut corak
irama

36

APRESIASI DAN
ESTETIKA SENI
MUZIK

4.1 Menghayati muzik

4.1.1 Menyatakan Perasaan


terhadap lagu yang
didengar

37

APRESIASI DAN
ESTETIKA SENI
MUZIK

4.2 Bergerak mengikut lagu

4.2.1 Melakukan gerakan


mengikut lirik dan irama

38

APRESIASI DAN
ESTETIKA SENI
MUZIK

4.2 Bergerak mengikut lagu

4.2.1 Melakukan gerakan


mengikut lirik dan irama

39

APRESIASI DAN
ESTETIKA SENI
MUZIK

4.3 Menghargai kesenian 4.3.1 Menghargai muzik


dan kebudayaan
tradisional Malaysia Boria
4.3.2 Membuat
persembahan boria

40

APRESIASI DAN
ESTETIKA SENI
MUZIK

4.3 Menghargai kesenian 4.3.2 Membuat


dan kebudayaan
persembahan boria

41

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN