Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


SEKOLAH ………………………………………………………………………
Nama: Tarikh Lahir: Tarikh Mula: Tarikh Semak:
No. SB / MY KID Umur: Kelas: Diagnosis:
Isu Utama: Sosio emosi: Murid merasa cemas apabila berlaku perubahan mendadak terhadap rutin harian
Matlamat Jangka Panjang Murid boleh menyesuaikan diri dengan perubahan rutin
Matlamat Jangka Pendek Murid belajar cara menenangkan diri (kawalan kendiri)
Pengetahuan Sedia Ada: Murid memahami emosi mudah (gembira, marah dan sedih)
Kekuatan/ Minat Memahami arahan mudah
OBJEKTIF STRATEGI PENGAJARAN DAN PENILAIAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Murid belajar cara Kaedah cerita sosial sebagai panduan Soal jawab lisan bersama Cerita sosial diberikan ketika murid dalam keadaan
menenangkan diri kepada murid tentang cara-cara murid untuk memeriksa tahap tenang.
(kawalan kendiri). untuk bertenang ketika merasa kefahaman.
cemas.

Demonstrasi calming techniques Murid boleh menunjukkan Antara pendekatan yang boleh diaplikasikan oleh
yang sesuai dengan peringkat umur teknik-teknik yang dipelajari murid untuk menenangkan diri:
murid. apabila ditanya. ✓ Deep breathing
✓ Rehat pendek
✓ Squeezing stress ball

PENCATAT RPI, DISEMAK OLEH GPK PENDIDIKAN KHAS/PENYELARAS,

…………………………………………... ………………………………………………………………….
( ) ( )

DIPERSETUJUI OLEH IBU BAPA/ PENJAGA, PENGESAHAN GURU BESAR,

………………………………………………. …………………………………………………………………
( ) ( )

Tarikh sidang pertama: Tarikh sidang kedua:

Anda mungkin juga menyukai