Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

KELAS PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN


 
Nama : Malisa Bt Musrikin Tarikh Lahir : 14 November  Tarikh Mula : 7 Feb 2011 Tempoh Semakan : 7 Mac 
                          2002                                   2011
Komponen : Matematik Umur : 8 tahun    
 
Pengetahuan Sedia Ada - Murid boleh menulis nombor sehingga 25 dan mengira nombor sehingga 59 sahaja
- Murid juga boleh menyelesaikan operasi tambah dalam bentuk benda dalam lingkungan 10 sahaja
Matlamat Jangka Panjang - Murid diharap dapat menulis nombor 26 sehingga 100 dan boleh mengira nombor sehingga 100
- Murid juga diharap agar dapat menyelesaikan operasi tambah nombor dalam lingkungan 20
Kekuatan / Minat Rajin, mendengar arahan dan bekerjasama
Kelemahan / Masalah Yang Mudah lupa kepada benda atau perkara yang telah dipelajari
Dikenal Pasti
Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab
Murid diharap dapat mengira - Murid diajar menyebut nombor berpandukan gambar  
nombor 50 sehingga 80 dan yang diberi
menulis nombor 26 sehingga - Murid juga turut diajar membuat latihan nombor
50. berpandukan gambar
Murid juga diharap dapat - Murid turut dilatih menyebut dan membunyikan
menyelesaikan operasi tambah nombor tanpa berpandukan kad bergambar (latih tubi)
dalam lingkungan 5. - Murid diajar menyelesaikan setiap soalan yang
diberikan tanpa bantuan guru
- Latihan penggayaan (Murid diberikan latihan susulan
berdasarkan tahap kemahiran murid)
 
 
 
 
 
 
 
 
Tandatangan ibu bapa / penjaga :             Tarikh Bersidang                  Tandatangan ibu bapa / penjaga :            Tarikh Bersidang
                                                                  Awal :                                                                                                    Akhir :
…………………………………..                                                          …………………………………..
(Nama :………………………….)                                                          (Nama :…………………………)
 
Tandatangan Guru :                                                                                Tandatangan Guru :
 
…………………………………..                                                          …………………………………..
(Nama :………………………….)                                                          (Nama :………………………….)