Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA MUZIK TAHUN 1 Minggu Topik/Bidang Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan/ EMK/ TMK

UNIT 1 Aku dan Muzik 1 FOKUS Tempo cepat dan lambat

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo solo atau berkumpulan cepat - lambat

UNIT 1 Aku dan Muzik 2 FOKUS Tempo cepat dan lambat

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik dinamik, pic, tempo dan bunyi

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 2 Aku dan Muzik FOKUS Warna Ton Penerokaan suara manusia : suara bercakap, suara menyanyi, suara memanggil dan suara berbisik UNIT 2 Aku dan Muzik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara solo dan berkumpulan manusia dengan betul

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat solo dan berkumpulan

FOKUS Warna Ton Intonasi - pic tinggi dan rendah UNIT 3 Aku dan Muzik Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo 1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

FOKUS Irama - detik lagu

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 3 Aku dan Muzik FOKUS Tempo cepat dan lambat UNIT 4 Aku dan Muzik

Standard Kandungan Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi tempo cepat / lambat

Penghasilan Muzikal 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif

FOKUS Tempo cepat dan lambat

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara dan perkusi badan dan perkusi mulut

UNIT 4 Aku dan Muzik FOKUS Warna ton suara manusia - suara lelaki dan perempuan

Aspresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

3.1.1 Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 5 Aku dan Muzik FOKUS Kemahiran asas dalam permainan perkusi tanpa pic. Contoh: Kastanet / loceng UNIT 5 Aku dan Muzik

Standard Kandungan Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoire

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik postur cara memainkan

10

FOKUS Ekspresi -dinamik kuat dan lembut UNIT 6 Aku dan Muzik

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi dinamik kuat / lembut

11

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

FOKUS Sebutan lirik pergerakan mengikut lirik

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

UNIT 6 Aku dan Muzik 12 FOKUS Sebutan lirik pergerakan mengikut lirik

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik lagu aksi ( action song )

UNIT 7 Aku dan Muzik 13 FOKUS Mud riang dan sedih

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik lagu aksi ( action song )

UNIT 7 Aku dan Muzik 14 FOKUS Tempo cepat dan lambat

Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar mud (mud riang, sedih, marah dan takut)

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 8 Aku dan Muzik

Standard Kandungan Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

15 FOKUS Mud - marah dan takut UNIT 8 Aku dan Muzik 16 FOKUS Mud - marah dan takut UNIT 9 Aku Dan Muzik FOKUS Warna ton suara manusia suara lelaki dan perempuan suara berbisik suara bercakap suara menyanyi

3.1.1 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar mud ( riang, sedih, marah dan takut )

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

1.1.5 Menyanyi dengan dinamik lembut ( p ) kuat ( f )

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul

17

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 9 Aku dan Muzik FOKUS Warna ton suara manusia suara lelaki dan perempuan suara berbisik suara bercakap suara menyanyi UNIT 10 Aku dan Muzik

Standard Kandungan Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

3.1.1 Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar

18

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

19

FOKUS Ekspresi - dinamik kuat dan lembut Muzik dan Gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi dinamik kuat / lembut 1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik lagu aksi ( action song )

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 10 Aku dan Muzik

Standard Kandungan Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

20

FOKUS Ekspresi - dinamik kuat dan lembut Muzik dan Gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari UNIT 11 Aku dan Muzik FOKUS Tempo - Tempo konsisten ( steady beat ) UNIT 11 Aku dan Muzik Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar dinamik ( kuat-lembut )

21

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik postur cara memainkan

22

FOKUS Tempo - Tempo konsisten ( steady beat )

Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo cepat lambat

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 12 Aku dan Muzik

Standard Kandungan Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

23

FOKUS Pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah UNIT 12 Aku dan Muzik Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul postur duduk postur berdiri

24

FOKUS Pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah UNIT 13 Aku dan Muzik Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik , pic, tempo dan bunyi

25

FOKUS Pergerakan berdasarkan permainan nyanyian ( singing games )

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu 26

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 13 Aku dan Muzik FOKUS Pergerakan berdasarkan permainan nyanyian ( singing games )

Standard Kandungan Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik permainan nyanyian (singing games)

27

UNIT 14 Aku dan Muzik FOKUS Teknik konvensional bermain perkusi. - Tempo - Detik UNIT 14 Aku dan Muzik

Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik postur cara memainkan

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

28

FOKUS Teknik konvensional bermain perkusi. - Tempo - Detik

1.1.4 Menyanyi mengikut tempo cepat lambat

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 15 Aku dan Muzik

Standard Kandungan Apreasiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

29

FOKUS Tekstur - tebal - nipis

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar tekstur ( solo- nipis dan kumpulantebal )

UNIT 15 Aku dan Muzik 30


FOKUS

Dinamik -lembut ( p ) -kuat ( f ) UNIT 16 Aku Dan Muzik

Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.3 Memainkan perkusi mengikut dinamik Lembut ( p ) Kuat ( f )

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan Penghasilan Muzik 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif

31

FOKUS Mencipta melodi mi dan so

1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat pic tinggi pic rendah 2.1.3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal sepanjang 1 frasa

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran

Standard Kandungan Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

UNIT 17 Aku Dan Muzik 32 FOKUS Corak Irama Bunyi panjangpendek

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. - lagu aksi ( action song ) 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar mud ( sedih dan riang ) 1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul postur duduk postur berdiri 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik postur cara memainkan 2.1.2 Mencipta corak irama mudah

Unit 18 Aku Dan Muzik 33 FOKUS Mencipta corak irama

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir Penghasilan Muzik 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif

UNIT 19 Aku Dan Muzik 34 FOKUS Ekspresi -dinamik kuat ( f ) dan lembut ( p )

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

1.1.5 Menyanyi dengan dinamik lembut ( p ) - kuat ( f ) 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi Dinamik - kuat /lembut

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 20 Aku Dan Muzik

Standard Kandungan Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

35

FOKUS Tekstur - nipis ( solo ) dan tebal ( kumpulan ) UNIT 20 Aku Dan Muzik

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul

Apresiasi Muzik: 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

36

FOKUS Tekstur - nipis ( solo ) dan tebal ( kumpulan )

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar tekstur ( solo - nipis dan kumpulan tebal )

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR