Anda di halaman 1dari 3

BORANG MARKAH

PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
(PBPPP)

1) CALON
NO. KAD
PENGENALAN

NAMA

JAWATAN

GRED

2) PENILAI
NO. KAD
PENGENALAN

NAMA

JAWATAN

GRED

KOD & NAMA


SEKOLAH

PPD

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI


BIL

KRITERIA

SOALAN

ARAS PENILAIAN

D1 PROFESIONALISME
E1

NILAI PROFESIONAL

A1.1 AMALAN PROFESIONAL

A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN

E2

SAHSIAH

A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN

A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK

A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN

A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN

E3

POTENSI

A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN

A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN

A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN

10

A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF

11

E4

KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN

12

A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING

13

A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS

14

A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

15

D2 TUGASAN TAMBAHAN
E1

HUBUNGAN LUAR

A1.1 JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING AND LINKAGES)


E2

16

TUGASAN SAMPINGAN

A2.1 TUGAS-TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKI

17

D3 PENGLIBATAN
E1

SUMBANGAN

A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN SOSIAL

18

D4 KEMAHIRAN
E4

PERANCANGAN

A4.1 PERANCANGAN DAN HALA TUJU

19

A4.2 MENYEBARLUASKAN (OUTREACH) PERKHIDMATAN B&K

20

E5

PELAKSANAAN

A5.1 PENGURUSAN FAIL DAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN B&K

21

A5.2 PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN & KAUNSELING

22

A5.3 LAPORAN / DOKUMENTASI PROGRAM BIMBINGAN & KAUNSELING

23

A5.4 PENGENDALIAN DAN PELAPORAN SESI BIMBINGAN / KAUNSELING

24

A5.5 MELAKSANAKAN PROGRAM DAN AKTIVITI BERKAITAN PEMBANGUNAN DAN KEMENJADIAN DIRI MURID

25

A5.6 PENGENDALIAN KAUNSELING BERFOKUS DISIPLIN

26

A5.7 PENGENDALIAN KELAB KAUNSELING & KERJAYA / PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)

27

E6

PENTAKSIRAN

A6.1 KHIDMAT PELANGGAN

28

A6.2 PENGENDALIAN UJIAN PSIKOMETRIK

29

A6.3 MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH & MEMBUAT KEPUTUSAN

30

A6.4 PENGANALISISAN DAN PENILAIAN

31

INSTRUMEN KEBERHASILAN
BIL

KRITERIA

SOALAN

ARAS PENILAIAN

KEBERHASILAN
A1.2

PENINGKATAN / PERUBAHAN KLIEN

CATATAN :

Anda mungkin juga menyukai