Anda di halaman 1dari 18

MATA PELAJARAN

: BAHASA INGGERIS

NAMA KETUA PANITIA

: PN K PUVANESWARY

SENARAI GURU MP

: 1) PN K. PUVANESWARY

UNJURAN PENCAPAIAN MATA PELAJARAN UPSR 2011 - 2015


PERKARA
TOV 2011
P2 2011

BIL CALON
AMBIL
13
13

C
6
5

D
3

B
4
6

%
LULUS
77%
100%

GPMP

92%

2.38

100%
100%

2.31
2.08

2.92
2.23

PERCUBAAN 2011

13

UPSR 2011 (AR)


ETR 2011

13
13

1
3

7
6

5
4

TOV 2012
P2 2012

17
17

1
2

2
7

9
7

5
1

71%
94%

2.65
2.41

PERCUBAAN 2012

17

88%

2.35

UPSR 2012 (AR)


ETR 2012

17
17

8
4

7
9

2
4

100%
100%

1.65
2

TOV 2013
P1 2013
P2 2013

15
15
15

2
1

4
3
3

6
8
5

2
2
5

1
2
1

80%
73%
60%

2.73
3.2
3.13

PERCUBAAN 2013

15

73%

UPSR 2013 (AR)


ETR 2013

15
15

10

100%

1.36

TOV 2014
P1 2014
P2 2014

17
17
17

3
3

8
4
6

5
5
3

3
3
3

1
2
1

76%
71%
71%

2.82
2.82
2.56

PERCUBAAN 2014
UPSR 2014
ETR 2014

17
17
17

3
6
11

4
3
5

6
4
1

4
2

77%
76%
100%

2.47
2.47
1.41

TOV 2015
P1 2015
P2 2015

12
12
12

2
2

5
6

1
2

3
1

1
1

67%
83%

2.67
2.42

PERCUBAAN 2015
ETR 2015

12
12

1.75

CALON : 12 ORANG

GRED

TOV

UP1

ETR

PERATUS
LULUS
GPMP

67%

83%

100%

2.67

2.42

1.75

MENCARI PELAN INTERVENSI UNTUK


MEMPERBAIKI ISU DAN MASALAH

Root Cause Analysis (RCA)

INTERVENSI

Mata Bahasa Inggeris:


Murid kurang memahami
perbendaharaan katan dan
membina
ayat sebagaimana kehendak Guru memberikan latih tubi dan
teknik menjawab soalan Bahasa
soalan.
Inggeris.

MENCARI PELAN INTERVENSI UNTUK


MEMPERBAIKI ISU DAN MASALAH
Root Cause Analysis (RCA)

INTERVENSI

Mata Pelajaran Bahasa


Melayu
Pemahaman:
Murid kurang menguasai
perbendaharaan kata dan
maksud ayat
sebagaiman kehendak soalan
.
Mata Pelajaran Bahasa Melayu
Penulisan:
Murid kurang menguasai
perbendaharaan kata dan
maksud ayat
sebagaiman kehenda

Guru memberikan latih tubi dan


teknik menjawab soalan
Bahasa Melayu.

ANALISIS KEPUTUSAN UPSR 2011


Kekuatan
Pelajar disediakan buku kerja yang lengkap.
Contoh : Buku Kerja Gemilang dan buku aktiviti MIED
yang disumbangkan oleh MIC.
Kelas tambahan petang dan kelas hari Sabtu diadakan
mengikut jadual.
Ulangkaji menjawab soalan-soalan tahun lepas secara
berfokus.

Latih tubi diberikan kepada murid-murid setiap kali


selesai sesuatu topik.
Program untuk Sepanjang Tahun seperti A Word A
Week.
Bengkel teknik menjawab soalan UPSR diadakan pada
pertengahan tahun dengan bantuan Empower.

ANALISIS KEPUTUSAN UPSR 2011


Kelemahan
Ayat tidak lengkap dan salah struktur ayat yang salah.
Murid tidak dapat mencari isi dan mengembangkan isi-isi
untuk kertas 2 bahagian C.
Tidak wujud persaingan yang sihat antara murid-murid.

Kebanyakan murid tidak berusaha untuk membuat kerja


rumah yang diberikan oleh guru.

Sikap sambil lewa dan tiada semangat di kalangan


murid-murid.
Sukar mencari guru pakar untuk Bahasa Inggeris SJK T.
Sukar mencari guru pakar ( penceramah ) yang boleh
membantu guru dan murid di sini.
Murid tidak tahu cara pemarkahan terkini.
Faktor sosio-ekonomi keluarga murid.

Aktiviti tahun 2012


Program Grammar Attack.
Melatih murid menggunakan struktur
tatabahasa yang betul dalam penulisan.
Murid dapat membina ayat mudah dalam
kertas 2 (Bahagian B)
Menyediakan lembaran kerja mengikut tahap
kebolehan murid.

Program Bengkel Menjawab Soalan


Teknik menjawab soalan peperiksaan akan diadakan
lebih awal dan berulang kali supaya murid-murid dapat
mengenalpasti teknik menjawab peperiksaan dengan
tepat dan jelas.
Menyediakan dan mendedahkan murid ke arah bentukbentuk soalan UPSR.

Program latih tubi pemahaman".


Memastikan murid dapat memahami dan
menguasai aspek pemahaman secara kreatif
dan kritis.
Menyediakan lembaran kerja mengikut tahap
kebolehan murid.

Diadakan
semasa
kelas tambahan
murid tahun 6
Program
Five
Minute
& Kelas bagi
Tambahan
pada setiap hari Selasa.

Dijalankan sebelum proses P&P kelas petang bermula .


Pelbagai aktiviti seperti bacaan,ejaan dan menyalin
diberikan kepada murid.
Kelas tambahan pula diadakan dgn mengagihkan murid
mengikut cemerlang, sederhana dan galus supaya
keputusan meningkat.

Program A Word A Week


Program ini diterus pada tahun ini.
menambah perbendaharaan kata murid.
Murid dapat membina ayat dengan menggunakan
perkataan yang diberi.
Membantu murid menggunakan perkataan yang diajar
digunakan dalam kertas 2.

SEKIAN
TERIMA KASIH