Anda di halaman 1dari 19

Kumpulan 1 :

Maksud Dan
Peranan
Matematik

MAKSUD
BERASASKAN
TOKOH

James dan James


(1976)
Mengikut
kamus
matematiknya

ilmu
mengenai bentuk, susunan,
pembesaran, dan konsepkonsep yang berhubungan
antara satu dengan yang
lainnya dengan jumlah yang
banyak.

Johnson dan Rising


(1972)
Matematik
adalah
pola
berfikir, pola mengorganisasi,
pembuktian yang logik.
Bahasa
yang
didefinisikan
dengan cermat, jelas dan
tepat,
persembahannya
dengan simbol dan padat,
lebih berupa bahasa simbol
mengenai
idea
daripada
mengenai bunyi.

Kline (1973)
Dalam bukunya mengatakan
bahawa matematik adalah
pengetahuan
terutamanya
membantu manusia dalam
memahami dan menguasai
permasalah sosial, ekonomi
dan alam.

Reys, dkk (1984)


Dalam bukunya mengatakan
bahawa matematik adalah
kajian
tentang
pola
dan
hubungan, suatu jalan atau
pola pemikiran, suatu seni,
suatu bahasa dan suatu alat.

Hudoyo (1979:96)
Matematik berkenan dengan
idea-idea, struktur-struktur dan
hubungan-hubungan
yang
diatur menurut urutan yang
logik.
Jadi
matematik
berkenaan
dengan
konsepkonsep yang abstrak.
Matematik dipandang sebagai
struktur
dari
hubunganhubungan maka simbol- simbol
formal
diperlukan
untuk
membantu
memanipulasi

MAKSUD
MATEMATIK

1. Matematikadalah ilmu tentang


jumlah dan ruangan.
Contoh:
Seseorang budak lelaki hendak
membeli 2 kilogram gula. Sekilo
gula berharga RM 2.00.
Implikasinya,
budak
itu
menjalankan satu urusniaga dengan
JUMLAH barang dan Harga.
Seseorang pelajar ingin menyukat
nilai
sebenar
isipadu
sesuatu
bahan. Seterusnya, dia menyukat
menggunakan silinder penyukat.

2. Matematik adalah kajian


tentang hubungan jumlah dan
diagram.
Contoh:
Seorang ahli statistik sedang
mengkaji corak diagram graf dan
memanipulasikan jumlah.

3. Matematik
adalah
suatu
sistem logik yang berkaitan
dengan
aksiom
dan
kesimpulan dedutif daripada
sistem aksiom.
Contoh:
Seorang jurutera komputer akan
menyelesaikan
masalah
berkaitan logik matematik

4. Matematik adalah sejenis


bahan khusus yang berguna
untuk
menyelesaikan
masalah tertentu.

Contoh:
Seorang
angkasawan
akan
menggunakan sistem log untuk
menjalankan tugas di angkasa
kepada cara yang mudah.

5.

Matematik adalah sesuatu


untuk
dilakukan
dengan
geometri,
algebra,
trigonometri, kalkulus dan
sebagainya.
Contoh:
Pengkaji
Bumi
mengaplikasikan
matematik
pekerjaannya

akan
bidang
dalam

6.Matematik
adalah
ilmu
tentang
pola
dan juga
bahasa
untuk
menggambarkan pola.
Contoh:
Peramal ekonomi akan mengkaji
corak dan pola mata wang
dunia.

PERANAN
MATEMATIK

Matematik adalah suatu cara membolehkan


manusia mendapat
kuantiti atau nilai seperti
banyak, sedikit, panjang, pendek, jarak, luas, laju
dan sebagainya.

Suatu ilmu yang berguna kepada saintis fizik dan


sosial, ahli falsafah, ahli logik dan artis.

PERANAN DALAM BIDANG ILMU (Bidang Sains,


Muzik dan Seni)
Membantu para saintis mencari kebenaran
berkaitan fenomena fizikal alam sekeliling. (Moon
Soon Sang. 1996.) Contohnya kejadian siang

dan malam, pasang surut


matahari, taufan, kelajuan
sebagainya.

air, gerhana
cahaya dan

PERANAN SEBAGAI PENYELESAI MASALAH

Penyelesai
manusia

masalah

mengkaji

seharian-

tentang

pola,

membolehkan
perhubungan,

masalah sosial, mereka bentuk yang menarik,


seimbang

dan

menakjubkan.

Sebagai contoh,

sekiranya peniaga dan pembeli

tidak tahu

untuk membuat pengiraan semasa jual beli


sedang

berlangsung,

maka

ini

akan

menyukarkan kedua-dua belah pihak iaitu pihak


peniaga dan pihak pembeli untuk berurusan.

PERANAN DALAM BIDANG EKONOMI

Keputusan yang dibuat dalam pasaran modal,


saham dan kewangan banyak berasaskan
kepada model Matematik. Pengurus sesebuah
syarikat seharusnya mengetahui penggunaan
pendekatan
strategi

Matematik

syarikat

keuntungan.

yang

bagi

merancang

bermatlamatkan

PERANAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN


Berdasarkan kajian oleh Trends in International

Mathematics and Science Study 2003, (TIMMS), ke atas


subjek Matematik, pencapaian pelajar Malaysia dalam
subjek ini meningkat daripada kedudukan ke-16 ke tempat
ke-10 dan mendahului 40 buah negara yang lain termasuk
Negara maju seperti United Kingdom (UK), Amerika
Syarikat (AS), Australia dan New Zealand.
Menjadikan pelajar lebih seronok dengan proses

pembelajaran mereka kerana mereka didedahkan dengan


soalan-soalan yang begitu mencabar.