Anda di halaman 1dari 3

INSTITUT LATIHAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (I-KPKT)

URBAN WELL-BEING, HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT INSTITUTE


KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (KPKT)
MINISTRY OF URBAN WELL-BEING, HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT
Km. 48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya KL Karak
Faks
: 09-222 9014/15
28750 Berjaya Hills, Bukit Tinggi
Tel
: 09-222 9000/01/02
PAHANG D.M.
E-mel
:
il.admin@kpkt.gov.my
http

: http://ilpkt.kpkt.gov.my

No. Rujukan : KPKT/IL/19/556/1-1 Jld.4(6)


Tarikh
: 27 November 2014
Setiausaha Bahagian
Bahagian Dasar Dan Inspektorat
Kementerian Kesejahteraan Bandar ,
Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 23, No.51, Persiaran Perdana,Presint 4
62100 Putrajaya
TUAN,

JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH BENGKEL PELAN STRATEGIK I-KPKT BAGI


TAHUN 2015
Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas.
2.
Sukacita dimaklumkan bahawa Institut Latihan Kesejahteraan Bandar, Perumahan
dan Kesejahteraan Bandar (I-KPKT) akan menganjurkan bengkel Pelan Strategik I-KPKT
yang akan diadakan pada ketetapan seperti berikut :
Tarikh
Tempat
Masa

: 23 & 24 Mac 2015


: Bilik Mesyuarat Oval,Tingkat 1
: 8.30 pagi

3.
Untuk makluman Tuan, Objektif kursus adalah memberi kefahaman dan
pengetahuan asas mengenai konsep Pelan Strategik dan mewujudkan pelan Strategik
untuk I-KPKT
4.
Sehubungan itu, pihak kami berbesar hati menjemput pihak tuan sebagai
Pencerama
5.
Kerjasama dan perhatian dari pihak puan ke atas perkara ini amatlah dihargai dan
didahului dengan ucapan terima kasih.
"PERKHIDMATAN BERKUALITI, CEPAT DAN TELUS
"1Malaysia : Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan"
Saya yang menurut perintah,

(MUHAMMAD TAUFIQ SYAZWAN BIN RAZALI)


Penolong Pendaftar 2
b.p Pengarah
Institut Latihan Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan
s.k:

1. Pengarah I-KPKT

Sila catatkan rujukan kami apabila berhubung)

LAMPIRAN A
BORANG PENCALONAN PESERTA
Pengarah
Institut Latihan Perumahan Dan Kerajaan Tempatan,
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan,
Km 48, Persimpangan Bertingkat Lebuhraya Karak, Berjaya Hills
28750 BUKIT TINGGI, PAHANG DARUL MAKMUR
(U.p: Cik Siti Munirah bt Mohd Ahmari)
Tuan,
KURSUS PENGURUSAN 3 : PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN
BADAN AIR pada 02 hingga 05 September 2013
Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.
2.
Sukacita dimaklumkan bahawa calon dari NAMA_PBT_ORGANISASI
yang akan menghadiri kursus di atas adalah seperti berikut;
BIL

NAMA

JAWATAN/GRED

NO. HP

E-MEL

1.
2.
3.

Sekian, terima kasih.


Tandatangan Ketua
Jabatan
: ___________________________
Nama

: ___________________________

Jawatan

: ___________________________

Cop Jabatan/Agensi

Sila kembalikan borang ini sebelum atau pada : 26 OGOS 2013 (Isnin) secara faks
Cik Siti Munirah bt Mohd Ahmari
Penyelia Kursus Faks no. 09-222 9015

mengemaskini
maklumat
dan mudah
status berkaitan
permohonan
kursus
.
Penting - Sila
nyatakan nombor
telefon
alih dan alamat
e-mel bagi
memudahkan
pihak kami

BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN