Anda di halaman 1dari 7

LAPORAN PERTANDINGAN BOLA KERANJANG 3 ON 3 TERTUTUP

Pendahuluan
Pertandingan bola keranjang 3 on 3 tertutup telah dijalankan pada 18 Mac
2014 (Selasa) di gelanggang bola keranjang Institut Pendidikan Guru Kampus
Ipoh. Pertandingan ini diadakan oleh Unit M3 dan pemain juga terlibat pelatih
Unit M3 sahaja. Pertandingan ini bermula tepat pada jam 8.00 pagi yang
dirasmikan oleh Guru Penasihat, Encik Ng Chu Leng. Jumlah pemain yang
hadir dalam pertandingan ini ialah 19 orang dan dibahagi kepada 6 kumpulan,
1 kumpulan mempunyai 3 orang pemain. Pertandingan ini selesai iaitu
sehingga hampir jam 10.30 pagi. Kerjasama pelatih Unit M3 membolehkan
kesemua

kerja-kerja

dapat

diselesaikan

sebelum

jam

10.30

pagi.

Pertandingan ini dijalankan dengan lancar dan berkesan. Semua pemain pun
bermain dengan seronok dan penuh semangat.
Kekuatan
1) Perancangan awal pertandingan yang sistematik dan teratur.
2) Perancangan awal berjaya dilaksanakan dengan kesemua pelatih Unit
M3 hadir dalam perancangan tersebut.
3) Kerjasama semua pelatih Unit M3 dan pensyarah amat baik.
4) Kesemua pelatih Unit M3 aktif dalam memberi pendapat untuk
menjayakan pertandingan bola keranjang 3 on 3 ini.
5) Pelantikan Jawatankuasa Pengelola dengan semua pihak juga amat
baik.
6) Ahli jawatankuasa tahu dan memahami peranan masing-masing.
7) PA sistem berjalan dengan lancar dan baik.
8) Kerjasama pemain untuk membuat bayaran seperti yang
dirancangkan.
9) Dedikasi keinginan pertandingan bola keranjang 3 on 3 boleh berjalan
dengan lancar dan berjaya.
10)Sikap saling memahami yang wujud di antara ahli jawatankuasa atau
pemain.
11) Sumber kewangan yang mencukupi.

Kelemahan
1. Semasa menjalankan pertandingan, pelatih Unit M3 tidak turun awal ke
gelanggang bola keranjang untuk membuat penyediaan awal.
2. Kekurangan pengadil dalam pertandingan ini.

3. Susunan aturcara tidak menepati masa. Masa tamat pertandingan


yang kita anggarkan adalah pukul 10 pagi tetapi kita tamat
4.
5.
6.
7.
8.

pertandingan pada pukul 10.30 pagi.


Kekeliruan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pensyarah.
Tidak menghiaskan tapak pertandingan.
Kekurangan papan kenyataan untuk mencatat markah.
Saiz jadual pemarkahan tidak cukup besar.
Semua kumpulan tidak memberi nama kumpulan kepada pengurus
sebelum memulakan pertandingan.

Cadangan
1. Mesti turun awal ke gelanggang bola keranjang untuk membuat
penyediaan awal sebelum memulakan pertandingan.
2. Meminta bantuan daripada pelatih lain yang mahir dalam permainan
bola keranjang untuk menjadi pengadil.
3. Pertandingan perlu dijalankan mengikuti aturcara supaya boleh tamat
dalam tempoh masa yang ditetapkan.
4. Mengelakkan kekeliruan terhadap peraturan. Oleh itu, pemain bola
keranjang mesti mengetahui peraturan-peraturan tersebut supaya tidak
membuat kesalahan.
5. Menghiaskan tapak pertandingan dapat memberikan suasana yang
selesa dan semangat kepada pemain dalam pertandingan.
6. Harus memohon kebenaran awal untuk meminjam papan kenyataan
yang mencukupi.
7. Jadual pemarkahan harus dibesarkan supaya dapat dilihat dengan
jelas dan sistematik serta mencukupi ruang untuk mencatat markah.
8. Pengurus harus meminta nama kumpulan bagi semua kumpulan yang
yang

terlibat

dalam

pertandingan

ini

sebelum

memulakan

pertandingan.
9. Walaupun pertandingan bola keranjang 3 on 3 tertutup ini dapat
dijalankan dengan lancar dan berjaya tetapi ada kekuatan yang perlu
ditingkatkan dan juga terdapat beberapa kelemahan yang perlu
dibaikikan.

LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN
1.

Sebelum pertandingan

1.1

Melantik Jawatankuasa Pertandingan Bola Keranjang

1.2

Cadangan dan melantik Jawatankuasa Pertandingan Bola Keranjang


Guru Penyelaras

: Encik Ng Chu Leng

Pengerusi

: Korvanan A/L Nadarajah

Naib Pengerusi

: Ngu Keh Hee

Setiausaha

: Logeswari A/P Kalidasan


Puveneswary A/P Rajendaren

Bendahari

: Komathi A/P Krisnan

AJK Siaraya

: Tan Kai Hui


Ooi Sheau Yee
Pungkodi A/P Krishnamani
Yeo Hui Lee

AJK Alatan

: Yong Zhen Hua


Chow Yong Quan
Ngu Keh Hee
Korvanan A/L Nadarajah

AJK Hadiah

: Koay Bee Leng


Cheok Cai Hong
Tin Leh Teng

AJK Photografi

: Ngu Keh Hee

AJK Makanan & Minuman : Koh Seow Peng


Kanaga A/P Yanasekaren
Mahaswary A/P Nachimutu
AJK Keselamatan

: Leelavathy A/P Mathandra


Parameshwari A/P Samunaidu

1.3

Pengerusi pengelola hendaklah berbincang dengan penyelaras dan


ahli

jawatankuasa

berkenaan

masing-masing

serta

penyelaras

pengadil dan menetapkan tarikh mesyuarat kali pertama.


1.4

Menyediakan surat pemohonan penganjuran pertandingan bola


keranjang yang ditandatangani oleh Tuan Haji Abdul Kadir Basiran,
Tuan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.

1.5

Menerima yuran pendaftaran daripada peserta-peserta.

2.

Semasa Pertandingan berlangsung

2.1

Pengawas Pertandingan tidak menghadirkan diri sekurang-kurangnya


30 minit sebelum perlawanan bermula.

2.2

Pengawas tidak sempat memastikan gelanggang, alatan, dan


pembantu telah

bersiap sedia untuk bertugas bagi perlawanan

tersebut.
2.3

Sekiranya pengadil tidak hadir atau tidak mencukupi, maka lantiklah


salah seorang guru pasukan yang terlibat sebagai penolong pengadil.

2.4

Sediakan minuman kepada pengadil perlawanan.

2.5

Selepas tamat perlawanan, minta pengadil melengkapkan Borang


Keputusan Perlawanan.

2.6

Menyimpan

semua

rekod

berkaitan

perlawanan

sepanjang

pertandingan ini berlangsung.


2.7

Mengumumkan kepada pasukan-pasukan yang terlibat tentang apa jua


yang berkaitan pertandingan seperti keputusan semasa serta tindakan
disiplin dan lain-lain.

2.8

Memastikan

hadiah-hadiah

dan

cenderamata

telah

disediakan

sebelum pertandingan akhir berlangsung.


2.9

Pengelolaan perlawanan akhir dan majlis penyampaian hadiah

3.

Selepas Tamat Pertandingan

3.1

Mengemaskini semua maklumat berkaitan pertandingan.

3.2

Mengadakan Mesyuarat Post Mortem selepas pertandingan

3.3

Hantarkan laporan pertandingan tersebut kepada pengerusi dan


penyelaras bola keranjang.

4.

Bidang Tugas Jawatankuasa Kecil Pengelola

4.1

Urusetia Pertandingan

4.1.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil


4.1.2 Menjalankan tugas sebagai pengurus pertandingan
4.1.3 Menyediakan bahan dan keperluan pertandingan
4.1.4 Menyediakan

makluman

semasa

ketika

pertandingan

sedang

berlangsung
4.1.5 Menyediakan Laporan Pertandingan
4.1.6 Mengurus

dan

melaksanakan

segala

keputusan

Jawatankuasa

Pengelola
4.1.7 Mengadakan Mesyuarat Post Mortem selepas pertandingan
4.1.8 Menyediakan Laporan Pertandingan dan diserahkan kepada urusetia
pertandingan
4.1.9 Mengurus dan melaksanakan segala keputusan Jawatan Kuasa
Pengelola
4.2

Jawatan Kuasa Kecil Hadiah & Cenderamata

4.2.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil

4.2.2 Membeli hadiah dan cenderamata untuk pertandingan.


4.2.3 Menguruskan hadiah semasa upacara penyampaian hadiah.
4.2.4 Menyediakan Laporan Pertandingan dan diserahkan kepada urusetia
pertandingan
4.2.5 Mengurus dan melaksanakan segala keputusan Jawatan Kuasa
Pengelola
4.3

Jawatankuasa Kecil Makanan dan Minuman

4.3.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil


4.3.2 Mencadangkan minuman dan makanan yang sesuai untuk pemain
4.3.3 Memberi makanan dan minuman kepada pemain.
4.3.4 Menyediakan Laporan Pertandingan dan diserahkan kepada urusetia
pertandingan
4.3.5 Mengurus dan melaksanakan segala keputusan Jawatan Kuasa
Pengelola
4.4

Jawatankuasa Kecil Rakaman & Siaraya

4.4.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil


4.4.2 Membantu dan mengurus peralatan siaraya di tempat pertandingan
4.4.3 Memastikan peralatan dan kemudahan siaraya dalam keadaan baik
dan berfungsi.
4.4.4 Menyediakan Laporan Pertandingan dan diserahkan kepada urusetia
pertandingan
4.4.5 Mengurus dan melaksanakan segala keputusan Jawatan Kuasa
Pengelola

4.5

Jawatankuasa Kecil Keselamatan

4.5.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil


4.5.2 Menyediakan

ahli-ahli

keselamatan

pertandingan
4.5.3 Mengawasi peralatan pertandingan

untuk

bertugas

di

tempat

4.5.4 Menghubungi pusat kesihatan berdekatan untuk mendapatkan rawatan


kecemasan jika perlu
4.5.5 Mendapatkan

maklumat

tentang

prosedur

kecemasan

untuk

mendapatkan rawatan
4.5.6 Menyediakan Laporan Pertandingan dan diserahkan kepada urusetia
pertandingan
4.5.7 Mengurus dan melaksanakan segala keputusan Jawatan Kuasa
Pengelola

4.6

Jawatankuasa Kecil Kebersihan & Keceriaan

4.6.1 Menubuhkan jawatan kuasa kecil


4.6.2 Memastikan kebersihan dan keceriaan tempat pertandingan sepanjang
pertandingan
4.6.3 Mengurus dan mengatur agihan tugasan semasa pertandingan
4.6.4 Menyediakan Laporan Pertandingan dan diserahkan kepada urusetia
pertandingan
4.6.5 Mengurus dan melaksanakan segala keputusan Jawatan Kuasa
Pengelola

Sekian, terima kasih .

MENJANA KECEMERLANGAN ATLET