Anda di halaman 1dari 5

LATIHAN NOVEL JENDELA MENGHADAP JALAN (RUHAINI MATDARIN)

Latihan 1:
Pengajaran
1. Kita hendaklah prihatin terhadap
masalah yang berlaku di sekeling
kitasupaya masalah tersebut diatasi dan
keadaan menjadi seperti sediakala.
2. Kita hendaklah menghargai sumber
alam supaya kegunaan herba dapat
menfaatkan manusia sejagat.
3. Kita hendaklah hidup dalam
harmonisupaya semua kaum dapat
menikmati kehidupan yang aman.
4. Kita hendaklah menyelesaikan
masalah secara bermusawarah supaya
segala masalah dapat diatasi dengan
berkesan tanpa menjejaskan hubungan
akrab yang telah terbina selama ini.
5. Kita hendaklah sayang akan ahli
keluarga supaya melahirkan keluarga yang
bahagia dan harmoni serta membesar
dengan penuh kasih sayang.

Latihan 2:

DISEDIAKAN OLEH : CIK S.LOGKEETHA

Peristiwa / Contoh

Peristiwa
Masalah keganasan

Persoalan

rumah tangga yang


berlaku kepada
keluarga Che Jah
akibat sikap suaminya
iaitu Seman dapat
diatasi apabila Che
Jah sendiri dengan
suka rela membuat
laporan polis. Akibat
tidak tahan dengan
sikap suaminya dan
kesan kenakalan
anak-anaknya Che
Jah akhirnya berjaya
diselamatkan.
Datuk yang

Persoalan tentang

sememangnya

masa depan

menjadi sumber

perubatan

rujukan masyarakat

tradisional

setempat dan luar


tentang perubatan
tradisional sudah
mulai dipinggirkan.
Keadaan bertambah
parah apabila isterinya
sendiri mulai
menyindir akan
kemujaraban herba
DISEDIAKAN OLEH : CIK S.LOGKEETHA

Latar Masyarakat

Pengajaran

yang diadun kerana


boleh mendatangkan
kesan sampingan
kepada
penggunanya.
Masyarakat di Pekan
Sentosa buruk sangka
terhadap anak-anak
Che Jah yang selama
ini terkenal dengan
kenakalan mereka .
Mereka menyangka
bahawa Haziq dan
Rafiq yang melarikan
kubah surau. Masalah
terlerai apabila Che
Jah menyatakan
bahawa suaminya
iaitu Seman yang
melarikan kubah
surau tersebut.

Lili begitu prihatin

Masyarakat yang

terhadap masalah

prihatin terhadap

yang dihadapi oleh

masalah yang

Che Jah. Penduduk

dihadapi oleh

kampung yang selama

orang lain.

ini menganggap
keluarga Seman
DISEDIAKAN OLEH : CIK S.LOGKEETHA

sebagai contoh
institusi kekeluargaan
yang buruk, namun
dengan bantuan
kefahaman Geetha
yang bukan
berbangsa Melayu
menjadikan Lili
tersedar bahawa Che
Jah memerlukan
bantuan, dan
bukannya cemuhan

Latihan 3:
Jelaskan sifat-sifat watak utama dalam novel yang anda kaji yang boleh dicontohi
pembaca dan pengajaran daripada sifat tersebut.(7 Markah )
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

DISEDIAKAN OLEH : CIK S.LOGKEETHA

Latihan 4:
Bincangkan sifat berani yang ada pada watak utama dalam novel yang telah anda
kaji. ( 7 Markah )
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Latihan 5:
Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, jelaskan latar masyarakat yang
dipaparkan dalam nevel tersebut. ( 7 Markah )
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

DISEDIAKAN OLEH : CIK S.LOGKEETHA