Anda di halaman 1dari 8

KITAB

ZA B

UR

NABI
DAUD a.s

PETA KONSEP
PENGERTIAN

SEJARAH

CONTOH SYAIR

pengertian

Kitab Zabur adalah kumpulan firman Allah SWT yang


diwahyukan kepada Nabi Dawud as. Firman Allah
SWT.Dan Kami berikan (kitab) Zabur kepada
Dawud.(QS. Al Isra: 55)
Kata zabur (bentuk jamaknya zubur) berasal dari
zabaraayazburu-zabr yang berarti menulis. Makna
aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam
bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmuur
(jamaknya mazamir), dan dalam bahasa Ibrani disebut
mizmor (nyanyian rohani yang dianggap suci).

Kitab Zabur berisi kumpulan mazmur, yakni


nyanyian rohani yang dianggap suci (Inggris:
Psalm) yang berasal dari Nabi Dawud as. 150
nyanyian yang terkumpul dalam kitab ini berkisah
tentang seluruh peristiwa dan pengalaman hidup
Nabi Daud as. mulai dari mengenai kejatuhannya,
dosanya, pengampunan dosanya oleh Allah,
sukacita kemenangannya atas musuh Allah,
kemuliaan Tuhan, sampai kemuliaan Mesias yang
akan datang. Jadi kitab ini sama sekali tidak
mengandung hukum-hukum atau syariat
(peraturan agama), karena Nabi Dawud as.
diperintahkan oleh Allah SWT mengikuti peraturan
yang dibawa oleh Nabi Musa as.

SEJARAH
Kitab Zabur, bersama Taurat, sebenarnya ada di dalam Kitab
Perjanjian
Lama dan disebut sebagai Psalm, yang bersama Kitab Perjanjian
Baru
menjadi kitab suci bagi ummat Nasrani atau Kristiani, baik
Kristian (Protestan) mahupun Katholik, yang dikenal sebagai
Alkitab atau Bible.
Sementara itu, Kitab Perjanjian Lama dipercaya sebagai kitab
suci bagi
umat Yahudi.
Kitab Zabur (Arab) atau Mazmur (Ibrani), dikenali sebagai sajaksajak
keagamaan dan kerananya banyak digunakan sebagai buku
nyanyian
dan doa, baik oleh umat Yahudi mahupun Kristiani. Bagi kalangan
Kristiani, sejumlah isi Kitab Zabur telah digubah dan diubah
menjadi
nyanyian-nyanyian gereja.

Sajak-sajak dalam Kitab Zabur bermacam ragam: ada nyanyian


pujian
dan ada nyanyian untuk menyembah Tuhan; ada doa mohon
pertolongan, perlindungan dan penyelamatan; doa mohon
ampun;
nyanyian syukur atas berkat Tuhan, permohonan supaya
musuh
dihukum.
Doa-doa dalam Zabur ada yang bersifat pribadi, ada pula yang
bersifat
nasional. Di antaranya ada yang menggambarkan perasaan
seseorang
yang paling dalam, ada pula yang menyatakan keperluan dan
perasaan
seluruh umat Allah.
Banyak orang Islam yang mungkin belum pernah membaca isi
dari kitab
itu. Meski Zabur ada di dalam Alkitab yang mudah ditemui,
jarang
orang Islam mahu membacanya. Inilah beberapa petikan isi
Kitab

Contoh syair
Syair ke-8

Manusia hina sebagai makhluk mulia


Ya Allah, ya Rabbana,
betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi!
Keagungan-Mu Kau tempatkan melebihi langit.
Dari mulut bayi dan kanak-kanak yang menyusu
pun,
Kau letakkan dasar kekuatan kerana lawanlawanmu,
untuk membungkam musuh dan pendendam.

ANGGOTA :
Ahmad Misbahul Ulum.
(02)
M. Reynaldi F. (18)
M. Shidqi Aiko P. (19)
Nur Rochmad Z. (22)
Reyza Fachrezy P. (23)
Sandyatama F. (25)