Anda di halaman 1dari 3

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3

SMK KEMPAS, JOHOR BAHRU


JOHOR BAHRU
PENCAPAIAN DAN SASARAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4
2015
MATA PELAJARAN
1.0

: EKONOMI ASAS

Kelas : 4 PA

Data headcount kelas

BUTIRAN
%
MENGUA
SAI
BIL
MURID
%
CEMERL
ANG
BIL
MURID

TOV

OTI 1

AR1

OTI2

87

91

73.33

95.71

AR2

ETR

100

12

13

11

14

15

33.3

33.3

33.3

33.3

2.0 Data Headcount Mengikut Gred


BUTIRA
N/
GRED
TOV
OTI 1
AR 1
OTI 2
AR 2
ETR

A
+

A-

B
+

C
+

% lulus

Gred
purata

0
1
0
1

1
1
0
2

4
3
0
2

1
1
0
1

2
2
2
1

0
1
2
1

2
2
4
2

2
2
1
2

0
1
2
2

3
2
4
1

87.0
91.0
73.33
95.71

4.87
4.6
6.73
4.42

100

4.2

3. Analisa Pelajar Near Miss ETR


3.1 Statistik pelajar near-miss yang perlu lulus untuk mencapai ETR
Julat
markah

Bil.
Pelajar

Peratus

20-39

20

Anggaran
Peratus
Lulus
100

Perbezaan dengan
ETR
-20

3.0 Kekuatan dan Kelemahan Keputusan Peperiksaan Pertengahn Tahun

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3
Kekuatan
1. Pelajar telah menguasai
teknik menjawab soalan
kertas 2.
2. Sikap murid yang sering
berbincang dan membantu
rakan semasa pdp berjalan.

1.
2.
3.
4.

Kelemahan
Markah rendah bagi kertas Kertas 2.
Istilah penting belum difahami dan
diingati sepenuhnya.
Belum dapat menulis jawapan
berbentuk esei.
Tidak dapat menjawab soalan no.6
kajian kes dalam kertas 2.

4.0 Program Untuk Mencapai ETR


NAMA PELAJAR
Sasaran : Cemerlang
Julat Markah : 55-70
1.
2.
3.
4.
5.

B+, B
C+,C

AIMI
NORFAIZAH
NORFARZILA
MASYITAH
SITI AISHAH

Sasaran : Near Miss


Julat Markah : 30 39
1.
2.
3.
4.

A+,A,A

ZAIM
IMRANUDDIN
NUR RAUDHAH
NAZMEEN NAFISHA
NUR ATHIRAH

Sasaran : Sederhana
Julat Markah : 40 54
1.
2.
3.
4.
5.

ETR

HAZIQ SYAZANI
NANIE NAJIHAH
NUR HAZWANI
TAN KAI LONG

D, E

PROGRAM
1. menekankan
jawapan mesti
disertakan
dengan huraian
dan contoh
2. penggunaan kad
nota kecil untuk
mencatat istilah
dan fakta penting
3. latih tubi soalan
aras 2 dan 3
4. teknik menjawab
soalan pengiraan

JANGKAMASA
PELAKSANAAN
Jun - Sept

1. menekankan
jawapan mesti
disertakan
dengan huraian
dan contoh
2. penggunaan kad
nota kecil untuk
mencatat istilah
dan fakta penting
3. latih tubi soalan
aras 2 dan 3
4. teknik menjawab
soalan pengiraan

Jun - Sept

1. menekankan
jawapan mesti
disertakan
dengan huraian
dan contoh
2. penggunaan kad
nota kecil untuk
mencatat istilah

Jun - Sept

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3
dan fakta penting
3. latih tubi soalan
aras 2 dan 3
4. teknik menjawab
soalan pengiraan

Disediakan oleh,

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00