Anda di halaman 1dari 9

AUDIT KURIKULUM OLEH Ketua

bidang
KONSEP

- KETUA BIDANG yang merancang


pengauditan yang boleh dilakukan
oleh Pengetua, Guru Besar,
Penolong-Penolong Kanan dan
Ketua-Ketua Panitia.
- Ketua Bidang melaporkan di dalam
Mesyuarat JKK sekolah.
-


OBJEKTIF
 1. Memberi peranan yang lebih penting
kepada Ketua Bidang.

 2. Membantu sekolah mempertingkatkan


Pengurusan Kurikulum.

 3. Membantu Ketua Panita mengemaskini


Pengurusan Panitia dan sentiasa bersedia
untuk dipantau dan diselia oleh pihak luar.

 4. Membantu guru baru dan lama memahami


peranan dan kehendak tugas (mentoring).
KEKERAPAN

- 1 kali dalam 1 atau 2 bulan


INSTRUMEN

- Panduan dan contoh disediakan oleh


Sektor Pengurusan Akademik .
- Ketua Bidang sediakan untuk sekolah
masing-masing.
- Berdasarkan kepada SKPM &
Instrumen Penyeliaan Pengurusan
Panita.
FOKUS AUDIT KURIKULUM
Oleh kerana Audit Kurikulum ini adalah audit

dalaman, pemeriksaan yang lebih “detail”


boleh dilakukan.

Contoh :

 1. Isi kandungan Fail Pekeliling Panitia dibaca oleh


setiap ahli
 a. SPI Bil 4/1986 – Panitia Mata Pelajaran
 b. SPI Bil 3/1999 – Penyediaan Buku Rekod
Mengajar
 c. SPI Bil 3/1987 – Penyeliaan P&P di dalam
kelas oleh Pengetu / Guru Besar
 d. SPI Bil 1/2000 – Penggunaan Buku KerjaDi
Sekolah
 e. Pekeliling-pekeliling mengenai Mata Pelajaran
 2. Prestasi Panitia
 - Menentukan hala tuju bidang
 - Menetapkan KPI bidang dan
panitia
 - Pemantauan Keberkesanan
Headcount
 - Pemantauan Program Pengayaan,
Pengukuhan & Pemulihan
 - Merancang Program bagi pelajar
yang “near miss” lulus &
cemerlang
 -Memastikan kertas Ujian &
Peperiksaan Sekolah berkualiti
denganJSU Dan melalui Pembinaan
Item
 - Memastikan Program
 3. Prestasi Guru
 a. Kehadiran
 - waktu hadir
 - kekerapan keluar
 - sakit & cuti
 - kehadiran dalam kelas
 - penyediaan bahan bila guru
keluar


3. Prestasi Guru (smbg)
 b.Buku Rekod Mengajar
 - Memastikan semua maklumat yang
sepatutnya ada di dalam Buku Rekod
Mengajar tercatat di dalam ruang yang
disediakan.

 - Memastikan Buku Rekod diperiksa, dicop


 dan ditandatangani oleh pentadbir

 - Memastikan semua program panitia


 selari dengan aktiviti-aktiviti guru.

 - Memastikan semua maklumat KPI panitia


dan guru
 tercatat di dalam Buku Rekod

 c. Pemeriksaan Buku Murid
 - Jadual pemeriksaan yang terancang
dengan tarikh ,kekerapan dan
bilangan latihan yang diberi.

 - Memastikan pembetulan di lakukan


oleh pelajar dan diperiksa oleh guru

 - Memastikan komen guru dapat


membantu pelajar meningkatkan
prestasi pembelajaran