Ruj. Kami : Tarikh : (NAMA DAN ALAMAT PENERIMA), Y. Bhg.

Dato’/Datin/Tuan/Puan/Encik/Cik/Tan Sri/Puan Sri ETC. MEMOHON PENAJAAN BAGI (ACARA YANG INGIN DIADAKAN). Dengan segala hormat takzimnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa (PIHAK ANDA) akan mementaskan sebuah (ACARA YANG INGIN DIADAKAN). (PENERANGAN TENTANG ACARA YANG INGIN DIADAKAN). 3. Pementasan ini bakal berlangsung dari (TARIKH) bertempat di (TEMPAT).(SEDIKIT PENERANGAN YANG BERKENAAN. CONTOH: Acara diadakan sempena menyambut bulan bahasa). 4. Oleh yang demikian, (PIHAK ANDA) ingin memohon sebarang bentuk penajaan daripada organisasi pihak (Y. Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan/Encik/Cik/Tan Sri/Puan Sri ETC) bagi meringankan beban kewangan mereka dalam (ACARA YANG INGIN DIADAKAN). Penajaan ini bukan sahaja dapat membantu (ACARA YANG INGIN DIADAKAN) berjalan dengan lancar bahkan ianya dapat memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Bersama surat ini disertakan kertas kerja (ACARA YANG INGIN DIADAKAN DAN SURAT KELULUSAN DARI YANG BERKENAAN) dalam mendapatkan penajaan pihak luar untuk rujukan pihak (Y. Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan/Encik/Cik/Tan Sri/Puan Sri ETC). 5. Kerjasama dan perhatian daripada pihak (Y.Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan/Encik/Cik/Tan Sri/Puan Sri ETC) amatlah dihargai dan saya dahului dengan ucapan terima kasih. Sebarang pertanyaan lanjut, pihak (Y. Bhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan/Encik/Cik/Tan Sri/Puan Sri ETC) boleh terus menghubungi Koordinator Penajaan dan Pemasaran, saudari/saudara (YANG BERKENAAN). Sekian. Yang benar

(YANG BERKENAAN)