P. 1
mc berbahasa jawa

mc berbahasa jawa

|Views: 10,756|Likes:
Dipublikasikan oleh Imron Rosyidi

More info:

Published by: Imron Rosyidi on Nov 29, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

TEKS MC BAHASA JAWA Assalamu’alaikum wr. wb.

‫بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلة والسلم على اشرف النبياء و المرسلين‬ ‫سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد‬

- Wonten pangarsanipun Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadlilah Wal Karomah __________________________________lan sedoyo keluarga soho dzuriyahipun - Poro pejabat pemerintah sahe sipil menopo TNI ingkang tansah kawulo hormati, wabil khusus dumateng Bapak Bupati Wonosobo Bpk. Ahmad Naufa(hehe) - Kaping sepisan monggo kulo dereaken samiyo Muji Syukur wonten ngarsani Ngayunan Dalem Gusti Allah Swt, kanti Waosan Tahmid, Alhamduliilahirobbil ‘alamiin, awit limpahan Rohmat taufiq sedhoyo Hidayahipun Allah ing wekdal ndalu meniko kulo lan panjenengan taseh saget makempal wonten ing majlis ingkang mubarrok meniko, mugi-mugi pakempalan puniko kacatet dening Allah minongko amal kesaenan, amiin Allohumma Amiin.

Salawat serto salam mugio tansah kaunjukaken wonten ngayunan dalem Nabi Agung Muhammad SAW, mugi-mugi kito sedoyo pikantuk safa’atipun mbenjang wonten ing yaumil qiyamah, Allohumma Amin.

Hadirin-Hadirot ingkang tansah kito mulyaaken.

Monggo adicoro pengetan Maulid Nabi Muhammad SAW kito milai, ananging sak derengipun, keparenga kula aminangkani pranoto adicoro maosaken menggah runtutipun adicoro ingkang bade kalampah. Aminangkani Adicoro ingkang kapisan inggih puniko Pembukaan. Adicoro ingkang kaping kalih waosan ayat-ayat suci AlQuran soho Sholawat nabi. Adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah. Adicoro ingkang kaping sekawan sambutan-sambutan. Adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul khasanah Adicoro ingkang kaping enem penutup kanti do’a.

Hadirin-Hadirot rohimmakumulloh Kito lajengaken adicoro ingkang kaping gangsal Mau’idlotul Khasanah soho doanipun ingkang bade dipun asto dening ________________________________________________ dumateng panjenenganipun wekdal soho papan kito aturaken. Kalajengaken sambutan ingkang kaping kalih saking ________________________________ wekdal soho papan kito aturaken.. Kaljengaken adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah Tahlil ingkang bade dipun pimpin dening _________________________ wekdal soho papan kito aturaken. Wallohul Muwaffiq Ila Aqwamit Thorieq . saking kula sedoyo lepat awal tumugi akhir nyuwun agunging pangapunten. Sambutan ingkang kaping sepisan aminangkani Panitia ingkang bade dipun asto dening _________________________________________ wekdal soho papan kito aturaken.Hadirin-hadirot ingkang kito mulyaaken Monggo sesarengan acara Sewelasan Soho Penutupan Mujahadah Kholwat kito bikak mawi waosan ummul Kitab : ‫لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة سلطان الولياء الشيخ عبد‬ ‫القادر الجيلني رضي الله عنه وعلى ما نوى السلف الصالح وعلى ما نوى الحاضرون والحاضرات في‬ ‫…… هذا المجلس وعلى كل نية صالحة الفاتحة‬ Kalajengaken adicoro inkang kaping kalih Wahosan ayat-ayat suci Al-Qur’an soho Shalawat Nabi Muhamamd SAW. Kanti waosan doa kolonembi aminangkani paripurnaninipun adicoro sewelasan soho penutupan mujahadah kholwat. ingkang badhe dipun astho dening __________________________ wekdal soho papan kito aturaken.

Contoh Salam Pembuka (MC) dengan Bahasa Jawa Juli 28. 2008 pukul 7:28 am · Disimpan dalam Uncategorized and tagged: Uncategorized ( Pambuko Tahlil / Surat Yasiin ) Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin. Ibu-Ibu Pengurus lan Ibu-Ibu Anggota PKK ingkang dhahat kinurmatan. ingkang sampun pinaringan Taufik saha Hidayah saenggo kita saget pepanggihan ing papan puniko kanthi kawilujengan soho kasarasan. . Kaping kalih Solawat saha salam mugi tansah pinaringan dhumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Mohammad SAW. Matur nuwun sanget dhumateng shohibul hajjah Ibu…. Washolatu wassalamu ‘ala asyrofil Ambiyaai Wal mursaliin Sayyidina Muhammadin wa’alaihi washohbihi ajma’iin Ammaba’du.Wassalamu’alaikum Wr Wb. ingkang sampun paring pitedah lan ingkang kita ajeng-ajeng safaatipun. Sepindhah mangga sareng-sareng ngaturken puji syukur kunjuk dhumateng ngarsanipun Alloh SWT.. Kaping tiga maturnuwun sanget dhumateng Ibu-Ibu ingkang sampun kerso nglonggaraken wekdal ngrawuhi pakempalan PKK kito.ingkang sampun paring papan panggenan tuwin sakathahing pasugatan ingkang kaparingaken.

• Saderengipun waosan Tahlil / Surat Yasiin kita wiwiti.Madi Bp. Kyai a’in Hadhirin-Hadhirot Rokhimakumulloh. 05 September 2008 CONTOH MATERI MC (Pembawa acara) Jawa CONTOH MATERI MC (Pembawa acara) Jawa. PEMBUKAAN Assalaamu’alaikum WR. . Bilahittaufik walhidayah Wassalamu ‘alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh. Mugi-mugi waosan Tahli / Surat Yasiin kolowau sagedo dados amal kautamaan ugi dipun tampi dening Alloh SWT. Syahadat kaping tigo. • Salajengipun wekdal kulo aturaken dhumateng Ibu……. monggo kito sarengsareng maos Surat Al-fatihah.WB Engkang kito hormati panjenenganipun Bp. Sukro harjo Bp. Istighfar kaping tigo. Kepala Dukuh wungan Bp.Kepala Desa Selopa Bp. Cekap semanten atur kulo minongko pranoto coro. mbok bilih wonten andharan soho atur kulo ingkang kirang prayogi kulo nyuwun agenging pangaksami.. • Illahadlrotin Nabiyil Mustofa Muhammadin Sholallohu Alaihi Wasalam AlFaatihah…..

Dumateng Bapak Madi kito sumanggaken … Kito aturaken angungeng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Sumadi Bapak Ibu Hadirin/Hadhirot Rokhimakumulloh. mekaten wau pengaosan ing ndalu puniko. . PEMBACAAN AGENDA Sakderengipun acoro dipun milahi. Sahinggo kito saged makempal ing majlis Pengaosan Perpisahan KKN UAY puniko. Kulo bade maosakaen runtutaning acoro ing majlis puniko Sepindah PAMBUKO Kapeng kalihipun Waosan Kalam Ilahi lan Sari Tilawah Kapeng Tigo sambutan-sambutan Kapeng sekawan Istirohat Kapeng gangsal pengaosan inti Kapeng akhir panutup PEMBUKAAN Bapak Ibu Hadhirin Hadhirot engkang minulyo. monggo acoro ing ndalu puniko kito bikak sesarengan kanti waosan BASMALLAH/ UMMUL KITAB AL. Sholawat sarto salam monggo sami kito aturaken dumateng Rosululloh SAW engkang kito antu-antu syafa’atipun wonten ing Yaumil Qiyamah. acoro sak lajengipun inggih puniko sambutan.FATIKHAH …. Sambutan engkang sepindah sangking Ketua Panitia Pengaosan. MEMPERSILAHKAN SAMBUTAN / MENGISI PENGAJIAN [ucapan terima kasih] Hadhirin Hadhirot engkang minulyo.Sepindah monggo kito aturken raos puji syukur kito dumateng Alloh SWT. engkang sampun pareng Rahmat lan karunianipun dumateng kito sedoyo. Mugi-mugi kito saged mendet hikmah lan nglaksanaaken punopo engkang sampun dados aturipun Bapak Kyai.

kekalih. Kadhawuhan hangantepaken rembag ingkang sampun gumalong hanggenipun Bpo.wb... sekalian.PENUTUP Sak derengipun acoro ing ndalu puniko kito tutup..... Kula Nuwun.... Wassalaamu’Alaikum WR-WB BELAJAR PIDATO BAHASA JAWA 09...mugi katur Bpo... kulo ing mriki sak dangunipun ndereaken acoro ing ndalu puniko kathah keklintuanipun kulo nyuwun agungeng samudro pangarsami.......badhe mundut mantu putra estri .. Kula hangaturaken salam wilujengipun Bpo... kekalih.......... sakulawarga tansah hamanggyo suko basuki. Bpo.. kekalih..30 Diposkan oleh SUMBANG TERPADU PASRAH PANINGSET Assalamu'alaikum wr.sinartan pamuji mugi Bpo. kadhawuhan matur hing ngarsa panjenengan...saking.. sekalian hingkang winengku hing pakurmatan...... Atur hingkang kapisan.. Monggo acoro ing ndalu puniko kito tutup kanthi sareng-sareng maos TAHMID ................. Hingkang kaping kalih. Sowan kula dipun saroyo Bpo.

wb. minangka Abon-Aboning paningset... kalian pun Bg.................. Nuwun......... Dene menggah kalajenganing lampah jejodhoanipun lare kekalih punika kula hamung sumonggo hing keparengipun Bpo... Bpo... Kula hingkang kapiji Bpo..... sampun wonten hing pamurbanipun Bpo. kekalih.. Wassalamu'alaikum wr. sekalian. sekalian.. kekalih hangaturaken sanget agunging panuwun hawit sadaya paparingipun Bpo..... sarta Bg. mugi Bpo.....wb.. Kajawi punika kula ugi kasaroyo hangaturaken Abon-Abon sawatawis minangka rerangkening paningset... kekalih. Kajawi hingkang punika... Bpo....panjenengan pun Rr... Hingkang punika kula kadhawuhan haningseti rembag sesambetanipun Rr... Hingkang mangke nuli badhe kula aturaken dhumateng Bpo...... ================================================ ================== NAMPI PANINGSET Assalamu'alaikum wr... Dene menggah kalajenganing tatacara badhe dhaupipun Rr.. ... Hing wasana cekap semanten atur kula.... Sepisan malih kula nyuwun pangapunten........ kekalih........sadaya paring pangandika pangjenengan kados sampun cetho trawoco... kekalih..................... Langkung rumiyin kula hangaturaken pambagya wilujeng rawuh panjenengan sakadang. keparenga hanampi.. anak jaleripun Bpo......... Dene minangka pungkaning atur kula.. Salajengipun kaparenga kula hanampi salam wilujengipun Bpo.... hingkang winengku ing karahayon.......... kula nyuwun pangapunten sedaya kekirangan kula nalika kula matur saha sowan. badhe kajodhokaken kalian pun Bg.

. Wassalamu'alaikum wr........ sekaliyan kanthi papuji rahayu wilujeng tansah nunggil hing Bpo.. Nuwun.. sekalian hingkang winengku ing pakurmatan...wb.. Mugi kaparenga kaIJAB nikahaken kalian pun Rr... Hingkang wigatosipun kinen hangaturaken salam wilujeng mugi katur Bpo..... Hing wasana cekap semanten atur kula.... sakadang hanglajengaken lelenggahan wonten papanggihan tatacara ringkes hing........ putrinipin Bpo. kekalih mugi katur hing Bpo...Salajengipun kula nderek nitipaken salam wilujengipun Bpo...... kirang susila anggen kula sowan saha matur.saha kirang runtuting anggen kula matur....... kula nyuwun pangapunten..wb.. hingkang sampun sami gumolonging nala.mugi tansah rahayuo hingkang sami pinanggih. kekalih mugi kalampahanipun sageto wilujeng tanpa pambeng... ================================================ ==================== PASRAH BADHE IJAB Assalamu'alaikum wr... Kula nuwun... punika ngantos dumugi sapari purnanipun... Bpo.. Kados cekap semanten atur panampi kula. ... Hing wasana kula nyuwun pangapunten hawit anggen kula hanampi rawuh panjenengan............. sekaliyan...... kekalih.wb.... Kajawi punika kula kadhawuhan hanyowanaken putra kakungipun ingkang nami Bg. Wassalamu'alaikum wr. Mugi wonteno keparingipun Bpo..... sakulawarga....rahayu tanpa reridu saha kalis hing rubeda....... sakaliyan winwntu hing sasanti... Papujinipun Bpo.... Sowan kula dipun saroyo dening Bpo.......

.kekalih mangke mugi katur Bpo...... kula hangaturaken pambagyo wilujeng rawuh panjenengan dalah para kadang pangaraking badhe penganten......... sekaliyan kahiring puji rahayu...dene pinanggih kucuwo kula nyuwun gunging samodro pangaksama... kakalih..... Bg..wb.Nuwun.. sakalian kula tampi.. Salam wilujengipun Bpo..... sakalian...... putra estrinipun Bpo........ ================================================ ================== NAMPI PASRAH BADHE IJAB Assalamu'alaikum wr... putra kakungipun Bpo... Nuwun......... ================================================ ================= PASRAH BADHE PANGGIH ...wb. Cekap semanten panampi kula. Salam wilujengipun Bpo. Bpo.. Wassalamu'alaiku wr.. Hing salajengipun kaparenga kula tampi ugi...... Panjenengan sakadang kaparenga kula suwun hajenengi sarta hangestreni murih rahayu wilujeng tumapaking tatacara akhad nikah punika mangke.... Tumuli mangke badhe kaIJAB khabulaken kaliyan Rr.... kakalih.......nuli badhe kula aturaken dhumateng Bpo.......

.. Bpo. kula hamung sumonggo hing kaparengipun Bpo.... Makaten atur kula. sinartan papuji rahayu mugi Bpo.....hingkang wigatosipun kinen hangaturaken salam wilujeng mugi katur Bpo.... sekalian kula tampi...............pinanggih kirangipun kula nyuwun pangapunten.... Sowan kula sinaroyo Bpo.. ================================================ ================= NAMPI BADHE PANGGIH Assalamu'alaikum wr. Hing salajengipun kula kadhawuhan nyowanaken putra kakungipun Bpo. hingkang sampun hanindhakaken akhad nikah kaliyan pun Rr..............wb.......kakalih........... sakaliyan.. kekalih. Bpo.panganten kakung pun Bg... putrinipun Bpo. Wassalamu' alaikum wr.. kakalih.....nili badhe katur dhateng Bpo...... Dene menggah kalampahing tatacara panggihing panganten. sakulawarga tansah hamangyo suka basuki... Kula nuwun... Hing salajengipun.. Salam wilujengipun Bpo.. sakaliyan.. kaparengna kula tampi.. sekaliyan. Nuwun.....Assalamu'alaikum wr...............wb..... sakalian hingkang tansah winantu hing karahayon.dene menggah kalajenganipun tatacara panggih sampun wonten hing pamurbanipun Bpo... Langkung rumiyin kula ngaturaken pambagyo wilujeng rawuh panjenengan dalah pangaraking panganten kakung...........wb.......... nami pun Bg.. .

..nglenggono. ingkang winengku ing karahayon.menawi pinanggih kuciwa kula nyuwun lubering samodro pangaksama... ....Mugi wontena kaparengipun Bpo. ================================================ ================== RT..... langkung rumiyen netepi.. Salam wilujengipun Bpo. Bpo.wb Kula nuwun. Saderengipun kula matur esthining sedya.. WahYou Eka Solo PASRAH MANTEN NGUNDUH MANTON Assalamu'alaikum wr....... sekaliyan kanthi papuji mugi tansah rahayu hingkang pananggih.Dalah sapangaraking panganten kakung lenggah paring puji pangetu mrih wilujengipun tatacara pahargyan ing wanci punika. Nuwun...mugi peparinging Rokhmat wujud pinten-pinten raos nikmat ing antawisipun.ngrumaosi jejering titah uatwi umat..wanci punika panjenengan kula ginanjar bagas waras kiat...wb.....mboten kendhat-kendhat tansah munjukaken Puja Puji Syukur ing ngarsaning ALLAH Ingkang Murbeng Jagad. .. kakalih mugi kahaturna hing Bpo. Makaten atur panampi kula.. Wassalamu'alaikium wr.......

Nuwun.....mituturi. surya kaping.wb. kula sapangombyong nyuwun agunging pangaksama. Wassalamu'alaikum wr.awit sampun katindakaken ijab.atut runtut......... pinaringan wilujeng tanpa pambeng.. sekaliyan... hingkang winengku hing suka basuki...tumrap kiranging atur. Bpo..Bpo..yuwana widada nir ing sambekala.wb Kula nuwun......katur Bpo. 2....nggula wenthah mrih lestari.. Saderengipun kula matur.pangih lan tatacara adat kejawen sanes-sanesipun rikala dinten.wohing atut mugi pinaringan putra ingkang dados tetangsul langgeng tutug trah tumerah lantaran turun anggenipun bebesanan. Kula hingkang kasaroyo Bpo.. . hingkang winengku hing karahayon...antuk ridhaning ALLAH Hingkang Maha Mirah........ sekaliyan.....mawa'dah......mbebolehi.rahayu tanpa reridu...ndidik..warrokhmah...... Cekap semanten atur kula. Nglarapaken penganten ingkang punika sampun jangkep sajodho. Sowan kula dipun saroyo Bpo. Ngaturaken salam wilujengipun Bpo...tansah rukun.... Ingkang salajengipun sapunika kula pasrahaken borong hanggenipun ngendikani.. sekaliyan.. saperlu : 1.... ================================================ ================== PASRAH PENGANTEN KAKUNG BADHE PANGGIH Assalamu'alaikum wr..mugi sih wilasa-wilasaning Gusti Ingkang Maha Agung tansah hamemayungana wonten hing madyaning pahargyan.....widada anggenipun jejodhoan sageta mbangun bale wisma ingkang sakinah..

Makaten hatur pasrah kula.. Wassalamu'alaikum wr.. ================================================ =================== NAMPI PASRAH PANGANTEN KAKUNG Assalamu'alaikum wr......mugi kadhaupna kaliyan Rr....Bpo.... Ingkang salajengipun pasrah panjenengan penganten kakung kula tampi kanthi bingahing manah.......... sarimbit dalasan kulawangsanipun.......sapari purnaning tatacara panggihing penganten.wb Bpo....... sekaliyan..hawit kasembadaning karya. Hingkang kaping kalih................. Kula tampi salam wilujengipun saking Bpo. putra saking Bpo... sekaliyan....... ..temah saget mboyong penganten kakung kanthi raharja kalising rubeda ing lampah. sekaliyan mugi ka'aturna dhumateng Bpo.... sarimbit dalasan kulawarga badhe mertuwi putra hingkang kapahargya wanci.... sekaliyan hanampi pasrah panjenengan... dalasan kulawarga....... Gegandhengan panganten kakung sampun mangagem busananing keprabon.wb.. Namung atur uninga...kula kadhawuhan masrahaken panganten kakung hingkang hasesilih Bg.......kula kadhawuhan ngaturaken salam wilujengipun Bpo........... sekaliyan.... Kula hingkang kadhawuhan Bpo...dene kula hingkang kadhawuhan matur. sekaliyan mugi katur dhumateng Bpo.. Nuwun........ Ugi mboten kesupen salam wilujengipun Bpo.Hingkang sepisan..kula nglenggana kathah atur ingkang mboten damel sarjuning panggalih kula nyuwun pangapunten. hingkang tinanggenah hanglarapaken panganten kakung.......tumuli badhe katindhakaken lampahing tatacara panggihing penganten.mangke badhe kula aturaken ingkang kawogan.. putra putrinipun Bpo.. punika.lampahing tatacara panggihing panganten kula sumanggakaken.kalilaana kula ngaturaken salam wilujeng rawuh panjenengan...

Pambage wilujeng kula.kahaturna utawi dhumatenga para sinedhahan.hawit saking sedaya kalepatan kula nyuwun samodraning pangaksama.... Wajib tinanggapan hing sembah syukur trusing batos. Para pinisepuh.kula suwun keparenga lenggah wonten palenggahan ingkang sampun kasamekta'aken.. Rr... .para bapak..tansah nyenyuwun ing Gusti mrih nugraha peparing kang Maha Agung punika.. Nuwun.satemah panjenengan kula sadaya saged pinanggih linimputan ing karaharjan.. ================================================ ==================== PAMBAGYA HARJA WILUJENG MANTON Assalamu'alaikum wr.wb Kula nuwun. kadhup angger Bg. Ingkang punika kula suwunaken tambahing pangestu utawi panjurung pepuji mugi lestariya widada jejodhohanipun penganten.sarta agunging katarimah dene panjenengan sadaya sampun kersamerlokaken hanjenengi utawi hangestreni Ijab kalajengaken panggihing penganten....ibu.runtut salajengipun atut temah tutug terah tumerah ingkang sami bebesanan. Salajengipun mangga. Semanten atur kula... punika...sampun kalampahan wilujeng sepen ing sambekala..... Karahayon peparingipun Pangeran.kanthi tetangsul turun tan hamastani jalu wanita punapa dene cacahipun.lumastariya dados pepayung ing sapanginggil ing sadayanipun... Wassalamu'alaikum wr. Kula nuwun......saha kadang sumitra sinedhahan. .saperlu hanjenengi wontenipun pahargyan hing wanci.wb. 1.Dhumateng panjenengan saha pangaraking penganten kakung.

keparengna kula ndherekaken saha ndherek para tamu sadaya. Kula nuwun.mugi tansah kapatedhakna dhumateng kula sadaya ing pahargyan. Assalamu'alaikum wr. Wassalamu'alaikum wr. Saderengipun katuraken esthining sedya.hangganjara wilasa ingkang langkung ing sabobot katimbang luhuring budinipun para lila-legawa ing penggalih.Ing pangesthi momongan ing benjing.katentreman sih wilasa lan nugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa.mboten kendhat-kendhat munjukaken puja-puji syukur ing ngarsaning Gusti Ingkang Murbeng Jagad. Nuwun.wb.ngaturaken sanget agunging panuwun.bilih anggenipun males-sih amung kasumanggakakening Pangeran Ingkang Maha Wicaksana.kanthi ngluberaken samodra gung pangaksama. ================================================ ================= PAMBAGYA HARJA Kawilujengan. 2.ing antawisipun ing wanci punika panjenengan kula sadaya ginanjar bagas waras kiyat. Tumrap saliring tandha tresna ingkang sampun katampi. .wb. Nanging panalangsaning manah. Kajawi ugi kasuwun keparenga hanglajengaken lelenggahan sarwi sesantisesanti RAHAYU WILUJENG WINANTU ING SUKARENA. Kula nuwun.mugi mboten handadosaken ribeting balewisma. Wasana tumrap kirang jangkeping suba-sitanipun ingkang hatur-hatur kersa-a halapang jaja. Awit peparing rakhmat.wujud pinten-pinten raos nikmat.

.. Kaperluan ing dinten punika kados sampun kaserat ing serat sedhahan....rerigen lan sanes-sanesipun mrih rancak. Bpo. Salajengipun nyuwun tambahing pangestu para tamu...eguh pratikel..... Ewadene kok inggih wonten kemawon kekiranganipun.. Ngaturaken pambagya wilujeng saha matur sanget nuwun.. ...rahayu tanpa reridu.tansah mbudidaya panampi kula.mugi dadosa ngamal kasaenan panjenengan lan angsala ganjaran ingkang murwat saking Gusti Ing Murbeng Jagad. Milo mboten mokal rumaos suka gembiraning manah bebasan kajugrugna wukir sari kaeroban seganten madu..sanak kadang..mugi para tamu karenan ing driya. Para tamu ingkang winengku suka basuki.Para tamu kakung-putri ingkang sinuba ing pakurmatan......kalenggahan lan sanes-sanesipun...miturutiminangkani panyuwunipun Bpo..mugi-mugi pengenten kekalih tansah rukun..wiwit atur sedhahan ingkang mboten trep asma-sesebatan. Kaleksanan IJAB.nyenengaken tiyang sepuhipun... Matur nuwun sanget sedaya peparingipun tali asih tanda tresna ingkang awujud punapa kemawon.regeng kaleksananing pahargyan punika. (tegesipun putra hingkang sae lahir batosipun.. Niyating manah lan panjangkah. kadhaup Bg. Para tamu kakung-putri ingkang winantu ing suka rena.... 1.mitra sutresna ingkang paring pambiyantu. Ingkang punika kula nyuwun gunging pangapunten. kalilanana kula matur....runtung-runtung rerentengan suka bagya mulya.ginanjar wilujeng tanpa pambeng.. . 3. Ugi matur nuwun katur para tangga tepalih. Kula hingkang kasarayo Bpo.tansah runtut atut.... ing.. putranipun Bpo/Ibu....panggalihan..panyengkuyung arupi bahu-suku.panggih lan tatacara adat kejawen sanes-sanesipun awit rahating Gusti ALLAH Ingkang Maha Agung wimbuh kasembuh pudyastutinipun para tamu kakung-putri.migunani bebrayan nusa-bangsa lan agaminipun).awit kepareng panjenengan sampun kersa rawuh ing papan pahargyan punika.yuwana nis ing sabekala.....sampun katampi kanthi bingah katarimah ing manah..lancar. 2.......bombong kabegan ing kabagyan panggalihipun... ...wohing atut pinaringan patutan putra ingkang hanung-hanindhita..boja lan suba-sitanipun.... kagungan kersa hangemah-emahaken putra pawestrinipun ingkang anama Rr.

nalisiring kasusilan ingkang jalari kirang renaning panggalih. .kasuwun halapang jaja hangluberaken agunging samodra pangaksama. Wassalamu'alaikum wr. Nuwun.wb.Ing wasana kula piyambak kiranging tatakrami.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->