Anda di halaman 1dari 58

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 KBSM


NEGERI SELANGOR

MINGGU 1

BIDANG BIDANG
ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN/ NILAI
PEMBELAJARAN
Aras 1: Membaca ayat 1 -3 dengan makhraj yang
TILAWAH  Surah al-A’raf ayat 1-10 betul
Aras 2: Membaca ayat 1-6 dengan betul dan fasih
Surah al-A’raf ayat
Aras 3: Membaca dengan bertajwid
1-10
Nilai : Menjaga adab kemuliaan dan kesucian al-
Quran

AMALI  Doa penerang hati Dapat menghafaz dan mengamalkan


Doa penerang Hati  Kepentingan

Aras 1: Menyatakan pengertian Nabi dan Rasul


AQIDAH  Pengertian Nabi dan Rasul Aras 2: Membezakan antara Nabi dan Rasul
 Beza di antara Nabi dan Rasul Aras 3: Menghuraikan tugas-tugas Rasul
Beriman Kepada
 Tugas-tugas Rasul Nilai : Melaksanakan tugas dengan penuh
Rasul
tanggungjawab

Aras 1: Menyatakan pengertian solat hajat


IBADAT  Pengertian solat hajat Aras 2: Menerangkan kaifiat solat Hajat
 Rukun-rukun solat sunat Aras 3: Menyatakan perbezaan antara solat hajat
Solat Hajat dengan solat rawatib
hajat
 Kaifiat solat Hajat Nilai : Meyakini pertolongan Allah
 Masa,bilangan rakaat

1 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Aras 1: Membaca ayat dengan betul


2 MASA  Surah al-A’raf ayat 1-20 Aras 2: Membaca dengan fasih dan memberi
TAMBAHAN  Tajwid – Idzhar Halqi contoh-contoh Idzhar Halqi
Tilawah Aras 3: Membaca dengan tajwid dan tarannum
Surah al-A’raf serta dapat menyatakan hukum tajwid
Nilai : Tekun dan cekal mempelajari al-Quran

- Pengenalan
huruf Jawi  Pengenalan huruf tunggal Mengenal huruf tunggal jawi
- Bunyi vokal jawi

MINGGU 2

BIDANG BIDANG
ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
 Pengertian zalim Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmal
AYAT Surah al-A’raf ayat  Jenis-jenis zalim Menyatakan latar belakang ayat dan
KEFAHAMAN 23  Pengajaran ayat pengertian
Zalim
Aras 2: Menjelaskan sifat-sifat yang positif Nabi
Adam
Aras 3: Menerangkan pengajaran ayat
Nilai : Kasih sayang terhadap sesama makhluk

AMALI Doa Penerang Hati  Tasmi’ Menghafaz dan mengamalkan doa penerang hati

 Tujuan solat hajat Aras 1: Menerangkan hajat yang sesuai dipohon


IBADAT Solat Hajat  Perbezaan solat hajat dan kepada Allah
solat sunat Aras 2: Membezakan antara solat hajat dan solat
 Hajat rawatib
 Fadhilat solat hajat Aras 3: Menerangkan hajat yang sesuai untuk
dipohon kepada Allah bersempena solat
hajat
Nilai : Redha dengan ketentuan Allah

2 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

 Pengertian ibu bapa


ADAB Adab terhadap Ibu  Adab terhadap ibu bapa Aras 1: Menyatakan pengertian ibu bapa
bapa dalam percakapan dan Menyatakan adab-adab terhadap ibu bapa
pergaulan Aras 2: Menjelaskan tanggungjawab anak
 Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa dan sebab anak wajib berbakti
 Hukum berbakti kepada ibubapa
Aras 3: Menjelaskan kewajipan berbakti kepada
 Kewajipan berbakti kepada
ibubapa walaupun berlainan agama
ibu bapa yang berlainan
Nilai : Berdoa untuk kesejahteraan ibu bapa
agama
selepas solat

 Surah al-A’raf ayat 11-21 Aras 1: Membaca ayat dengan betul


2 MASA  Tajwid – Idgham Bi Ghunnah Aras 2: Membaca dengan fasih dan memberi
TAMBAHAN contoh Idgham Bi Ghunnah
Tilawah
Aras 3: Membezakan antara bacaan Idgham dan
Surah al-A’raf
Idzhar
Nilai : Mencintai al-Qur’an

Budaya Ilmu  Konsep Mengaitkan setiap kejadian alam berdasarkan dalil


(Sains dalam  Dalil naqli Surah Yassin ayat naqli dan dalil aqli
kehidupan) 37 Nilai : Meningkatkan keimanan

MINGGU 3

BIDANG BIDANG
ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
Aras 1: Membaca ayat 11 -12 dengan makhraj
TILAWAH Surah al-A’raf ayat  Surah al-A’raf ayat 11-21 yang betul
11-21 Aras 2: Membaca ayat 11-16 dengan betul dan
fasih
Aras 3: Membaca ayat 11-21 dengan bertajwid
Nilai : Menjaga adab

3 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

 Pengenalan
AMALI Solat Jenazah  Lafaz niat solat jenazah L(D) Melafazkan niat solat jenazah
P(D)

 Pengertian zalim Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmal


AYAT Surah al-A’raf ayat  Jenis-jenis zalim Menyatakan latar belakang ayat dan
KEFAHAMAN 23  Pengajaran ayat pengertian
Zalim
Aras 2: Menjelaskan cara bertaubat
Aras 3: Menerangkan pengajaran ayat
Nilai : Bertolak ansur

 Cara-cara berbakti Aras 1: Menghuraikan cara-cara berbakti dan


ADAB Adab terhadap Ibu o semasa hidup menghafaz doa kepada ibubapa
bapa o setelah meninggal Aras 2: Menerangkan sebab-sebab anak wajib
dunia berbakti terhadap ibubapa
 Kesan baik berbakti kepada Aras 3: Menghuraikan kesan baik, akibat derhaka
ibu bapa kepada ibubapa
 Akibat menderhaka kepada Nilai : Berdoa untuk kesejahteraan ibu bapa
ibu bapa selepas solat
 Doa ibu bapa
Aras 1: Membaca ayat dengan betul
2 MASA Surah al-A’raf ayat  Surah al-A’raf ayat 22-28 Aras 2: Menyebut cara bacaan Idgham Bila
TAMBAHAN 22-28  Tajwid – Idgham Bila Ghunnah dengan fasih
Ghunnah Aras 3: Membaca ayat dengan bertajwid
Nilai : Membudayakan bacaan al-Quran

Pengukuhan dan Ibadat Melaksanakan solat hajat dalam amalan hidup


pemulihan  Solat hajat

MINGGU 4

BIDANG BIDANG ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN

4 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

PEMBELAJARAN
Hadis 1  Maksud hadith Aras 1: Membaca hadith dan menyatakan maksud
HADITH Amalan Kebajikan  Amalan-amalan kebajikan hadith secara ijmal
Mukmin dalam hadith dan Aras 2: Menyenaraikan amalan-amalan kebajikan
kelebihannya dalam hadith dan kelebihannya
 Pengajaran hadith Aras 3: Menghuraikan pengajaran hadith
Nilai : Berlumba-lumba melakukan kebajikan

 Lafaz niat solat jenazah


AMALI Solat Jenazah kanak-kanak lelaki dan Melafazkan niat solat jenazah
perempuan
 Pengertian, rukun dan kaifiat Aras 1: Menyatakan pengertian solat Aidil Fitri
IBADAH Solat Sunat Aidil Fitfi  Persiapan sebelum solat Aras 2: Menerangkan rukun, syarat dan kaifiat
 Rukun, syarat dan sunat khutbah Aidil Fitri
khutbah Aidil Fitri Aras 3: Membezakan antara solat Aidil Fitri dan
solat Jumaat
Nilai : Mengeratkan hubungan sesama muslim

 Riwayat hidup Aras 1: Mengetahui riwayat hidup tokoh


SIRAH Saidatina Aishah bt  Sifat-sifat mulia tokoh Aras 2: Menjelaskan sifat-sifat mulia tokoh
Abu Bakar R.A  Sumbangan kepada umat Aras 3: Merumuskan sumbangan tokoh
Islam Nilai : Mempunyai wawasan cemerlang

Jawi  Suku kata terbuka dan


‘Diftong’ tertutup Mengenal dan mengesan suku kata terbuka dan
 Perkataan ‘k’bila dijawikan tertutup
2 MASA
TAMBAHAN
Pengukuhan dan Ibadat Mengetahui dan mengamalkan tatacara solat
pemulihan  Solat sunat Aidil Fitri sunat Aidil Fitri

5 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 5

BIDANG HASIL PEMBELAJARAN


BIDANG ISI-ISI PENTING
PEMBELAJARAN
Pengurusan jenazah  Bacaan dalam solat jenazah Melafazkan bacaan-bacaan dalam solat jenazah
selepas takbir pertama dan
AMALI
kedua.

Aras 1: Menghafaz kalimah serta potongan ayat


Surah Al-A’raf ayat  Surah al-A’raf ayat 23 23 yang ditentukan dengan betul
23 Aras 2: Menghafaz potongan ayat mengikut
hukum tajwid
AYAT Aras 3: Menghafaz keseluruhan ayat dengan fasih
HAFAZAN dan lancar
Nilai : Dedikasi dan rela berkorban masa dan
tenaga untuk menghayati kalam Allah

 Perbezaan antara solat sunat Aras 1: Menyatakan pengertian solat sunat Aidil
Solat sunat Aidil Aidilfitri dan aidil Adha adha
Adha  Kepentingan takbir Aras 2: Menghuraikan rukun,syarat,dan sunat
 Hikmat solat Aidil fitri dan Aidil Adha
IBADAT Aidil Adha Aras 3:Menerangkan hikmat solat Aidil Fitri dan
solat Aidil Adha
Nilai : Bersatu padu

ADAB  Maksud tetamu Aras 1: Menyatakan maksud tetamu dan hukum


Adab menerima dan  Hukum menerima dan Menyatakan adab dan aurat terhadap
melayan tetamu melayan tetamu tetamu
 Adab /Aurat/Batas pergaulan Aras 2: Menerangkan keadaan membolehkan
 Kelebihan menerima dan seseorang diterima sebagai tetamu
melayani tetamu Aras 3: Menghuraikan kelebihan menerima dan
melayani tetamu
 Implikasi tidak beradab

6 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

menerima tetamu Nilai : Ikhlas, bersopan santun ,baik hati


Tilawah  Surah al-A’raf ayat 1-28 Aras 1: Dapat membaca ayat dengan betul
Al-A’raf ayat 1-28  Hukum tajwid Ikhfa’Haqiqi Aras 2: Dapat membaca ayat dengan fasih dan
menyebut bacaan ikhfa’ dengan betul
Nilai: Ikhlas membaca al-Quran
2 MASA
TAMBAHAN Ibadat Mengetahui tatacara solat sunat Aidil Adha dan
Pengukuhan dan  Solat Sunat Aidil Adha melaungkan takbir hari raya
pemulihan

7 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 6

BIDANG HASIL PEMBELAJARAN


BIDANG ISI-ISI PENTING
PEMBELAJARAN
 Surah al-A’raf ayat 29-34 Aras 1: Membaca ayat 29-30 dengan makhraj
yang betul
Aras 2: Membaca ayat 29-32 dengan betul dan
Surah al-A’raf ayat fasih
TILAWAH 29-34 Aras 3: Membaca ayat 29-34 dengan mengikut
hukum tajwid
Nilai : Ikhlas membaca al-Quran

 Bacaan selepas takbir ketiga Melafazkan bacaan selepas takbir ketiga dan
AMALI Pengurusan Jenazah dan keempat keempat

 Nama Rasul dan rasul Ulul Aras 1: Menyebut nama-nama rasul yang wajib
Azmi diketahui
 Sejarah hidup rasul Aras 2: Menceritakan sejarah perjuangan rasul
Rasul-rasul yang Ulul Azmi
wajib diketahui dan Aras 3:Menjelaskan tentangan dan dugaan yang
AQIDAH
sejarahnya diterima rasul-rasul Ulul Azmi
Nilai : Memperbanyakkan selawat dan sentiasa
kasih pada rasul

 Riwayat hidup Aras 1: Menyatakan riwayat hidup


 Sifat-sifat mulia Aras 2: Menjelaskan sifat-sifat mulia tokoh
 Sumbangan/Jasa Aras 3:Menghuraikan sumbangan / jasa kepada
Saidina Khalid al-
tamaddun Islam
SIRAH Walid r.a
Nilai: Tidak mementingkan diri, mencari
kebenaran dalam kehidupan

Jawi  Ada penambahan huruf ( ) Memahami perkataan jawi dari bahasa lain
2 MASA Perbezaan maksud bagi membezakan maksud
TAMBAHAN (homograf) yang berlainan
Kata pinjaman  Kata pinjaman B.Arab,
B.Inggeris,

8 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Aqidah Mengetahui sejarah ringkas 25 rasul yang wajib


 Rasul-rasul yang wajib diketahui
Pengukuhan dan
diketahui dan
pemulihan
sejarah ringkas

9 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 7

BIDANG HASIL PEMBELAJARAN


BIDANG ISI-ISI PENTING
PEMBELAJARAN
AMALI Pengurusan Jenazah  Bacaan selepas takbir Mengetahui dan melafazkan bacaan selepas takbir
keempat dalam solat jenazah keempat

Surah Al-A’raf ayat  Surah Al-Araf ayat 23 Aras 1: Menghafaz kalimah serta potongan ayat
AYAT 23 yang ditentukan dengan betul.
HAFAZAN Aras 2: Menghafal ayat tersebut mengikut hukum
tajwid.
Aras 3: Menghafaz keseluruhan ayat dengan fasih
dan lancar.
Nilai : Mengamalkan sifat dedikasi dan rela
berkorban masa dan tenaga untuk menghayati
kalimah Allah.

Sifat-sifat Rasul  Sifat-sifat yang wajib, Aras 1: Menyatakan sifat wajib, mustahil dan
AQIDAH mustahil dan harus bagi harus bagi Rasul.
Rasul. Aras 2: Menerangkan implikasi sekiranya Rasul-
 Perbezaan antara sifat yang rasul bersifat dengan sifat mustahil.
harus pada rasul dengan sifat Aras 3: Membezakan sifat harus bagi Rasul dan
yang harus bagi manusia sifat harus bagi manusia biasa.
biasa. Nilai : Menjauhi diri dari sifat mazmumah

Solat ketika sakit  Maksud Solat ketika sakit Aras 1: Menerangkan maksud dan hukum solat
IBADAH  Cara melakukan Solat ketika ketika sakit .
sakit. Menerangkan cara menunaikan solat
 Hikmat diharuskan solat ikut ketika sakit
keupayaan. Aras 2: Menjelaskan hikmat diharuskan solat
mengikut keupayaan
Aras 3: Membezakan rukhsoh solat ketika sakit
dan rukhsoh semasa musafir
Nilai: Tabah, taat menunaikan perintah Allah.

10 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Tilawah  Surah al-A’raf ayat 29-34 Aras 1: Dapat membaca ayat dengan betul
2 MASA Surah Al-A’raf  Hukum Tajwid – Iqlab Aras 2: Dapat membaca ayat dengan fasih dan
TAMBAHAN menyebut bacaan Iqlab dengan betul
Aras 3: Mengesan hukum iqlab dalam ayat
Nilai: Ikhlas membaca al-Quran

Jawi  Membezakan maksud Mengetahui dan menggunakan huruf dengan


Penggunaan huruf perkataan diftong ‘au’dan ‘ai’
 Diftong ‘au’ dan ‘ai’

11 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 8

BIDANG BIDANG
ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
Aras 1 :Membaca ayat 35-36 dengan makhraj
TILAWAH Surah al-A’raf ayat  Surah al-A’raf ayat 35-38 yang betul
35-38 Aras 2 :Membaca ayat 35-37 dengan betul dan
fasih
Aras 3: Membaca ayat 35-38 dengan mengikut
tajwid
Nilai : Beradab sopan

AMALI Pengurusan Jenazah  Amali Solat Jenazah Melakukan dan melaksanakan solat jenazah

 Kepentingan air kepada Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmal


AYAT Surah al-A’raf 57-58 makhluk Aras 2 :Menjelaskan cara bersyukur dengan
KEFAHAMAN  Perbandingan antara orang nikmat Allah
yang bersyukur dengan Aras 3 :Menyatakan pengajaran ayat
orang yang ingkar
 Bukti kekuasaan Allah Nilai : Sentiasa bersyukur apa yang dikurniakan
 Cara bersyukur oleh Allah

 Hikmah solat ketika sakit Aras 1: Menerangkan hikmat solat ketika sakit
IBADAT Solat Ketika Sakit  Perbezaan rukhsoh solat Aras 2: Menerangkan perbezaan rukhsoh solat
ketika sakit dengan solat musafir dan solat ketika sakit
semasa musafir Aras 3: Menyatakan sebab diwajibkan solat
 Sebab-sebab diwajibkan ketika sakit
rukhsoh solat Nilai : Ibadat adalah satu amalan yang mudah
dilakukan

Budaya Ilmu  Kepentingan sains Mengetahui dan memahami kepentingan sains


2 MASA Sains dalam  Keburukan penyalahgunaan dalam Islam
TAMBAHAN kehidupan

12 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Ibadat
Pengukuhan dan  Solat ketika sakit Mempraktikkan cara-cara solat ketika sakit
pemulihan

13 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 9

BIDANG BIDANG
ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
 Surah al-A’raf ayat 39-46 Aras 1: Membaca ayat 39-40 dengan makhraj
TILAWAH Surah al-A’raf ayat yang betul
39-46 Aras 2: Membaca ayat 39-43 dengan betul dan
fasih
Aras 3: Membaca ayat 39-46 dengan hukum
tajwid
Nilai : Menghayati maksud al-Quran

 Pengenalan Melafazkan niat solat Tahiyatul Masjid


AMALI Solat sunat Tahiyatul  Lafaz niat dan kaifiat Memahami kaifiat solat Tahiyatul Masjid
Masjid
 Kesan beriman kepada rasul Aras 1: Menyatakan kesan beriman kepada rasul
AQIDAH Kesan beriman terhadap individu, Aras 2: Menghuraikan kesan beriman kepada
kepada Rasul masyarakat dan negara rasul terhadap individu,keluarga,masyarakat dan
 Sunnah-sunnah rasul negara
Aras 3: Mengamalkan sunnah rasul dalam
kehidupan seharian.
Nilai: Amanah dalam pekerjaan
Rasul sebagai rule model

 Riwayat hidup Aras 1: Dapat menceritakan riwayat hidup tokoh


SIRAH Saidatina Fattimah  Keperibadian tokoh Aras 2: Menyatakan kelebihan dan sifat peribadi
az-Zahrah  Sumbangan/Jasa tokoh
 Kesan/pengajaran daripada Aras 3: Menerangkan sumbangan tokoh
tokoh Nilai : Mengambil berat tentang kesusahan
keluarga
Kasih sayang kepada ahli keluarga

14 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

 Surah al-A’raf ayat 29-34 Aras 1: Dapat membaca ayat dengan betul
2 MASA Tilawah  Hukum Tajwid – Iqlab Aras 2: Dapat membaca ayat dengan fasih dan
TAMBAHAN al-A’raf ayat 39-46 menyebut bacaan Iqlab dengan betul
Aras 3: Mengesan hukum iqlab dalam ayat
Nilai: Ikhlas membaca al-Quran

Budaya Ilmu  Konsep, dalil, kepentingan Memahami konsep wasatiah dalam Islam
Wasatiah Nilai : Sentiasa mengamalkan sifat wasatiah

15 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 10

BIDANG BIDANG
ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
AMALI Solat sunat Tahiyatul  Amali Solat sunat Tahiyatul Mengamalkan solat sunat Tahiyatul masjid
Masjid Masjid
 Maksum Aras 1: Menyatakan takrif berserta contoh
AQIDAH Beriman kepada  Mukjizat mukjizat, karamah, sihir, irhas, istidraj dan
‘Ismatur Rasul  Karamah maunah
 Sihir Aras 2: Menerangkan sebab-sebab rasul perlu
bersifat maksum
 Irhas
Aras 3: Menghuraikan tujuan Allah mengurniakan
 Istidraj
mukjizat kepada para Nabi dan Rasul
 Maunah Nilai: Bersopan santun dan berdisiplin setiap
masa
 Pengertian Aras 1: Menerangkan pengertian dan kaifiat solat
IBADAT Solat sunat Tahajjud  Rukun dan Kaifiat solat sunat tahajjud
 Hukum, dalil, masa Aras 2: Menyenaraikan hikmat solat sunat
tahajjud
Aras 3: Membezakan solat sunat tahajjud dengan
solat sunat hajat
Nilai: Berdisiplin dan ikhlas dalam pekerjaan

 Hukum dan sebab perlu Aras 1: Menyatakan hukum dan adab bekerja
ADAB Adab bekerja bekerja Aras 2: Menyatakan sebab perlu bekerja
 Adab ketika bekerja Aras 3: Menerangkan akibat tidak
 Akibat tidak bertanggungjawab dalam pekerjaan
bertanggungjawab dalam Nilai : Dedikasi dan bertanggungjawab
pekerjaan
Jawi  Kata ulang penuh Mengetahui perkataan jawi kata berulang
2 MASA Kata Ulang  Kata ulang perubahan
TAMBAHAN bunyi/berirama

16 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Aqidah Memahami pembahagian mukjizat dan contohnya


Pengukuhan dan
 Beriman dengan ‘Ismatur
pemulihan
Rasul

17 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 11

BIDANG ISI-ISI PENTING


BIDANG HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
Aras 1: Membaca ayat 47-48 dengan hakhraj yang
TILAWAH Surah Al -A’raf ayat  Surah Al- A’raf ayat 47-53 betul
47-53 Aras 2: Membaca ayat 47-50 dengan fasih
Aras 3 : Membaca ayat 47-53 dengan bertajwid
Nilai: Tekun mempelajari Al Quran

 Nikmat-nikmat Allah swt


kepada manusia Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmali
Surah Al A’raf ayat  Fungsi-fungsi nikmat: Aras 2:Mmenyebut nikmat-nikmat Allah swt yang
AYAT 179  mata ,telinga dan hati dikurniakan berdasarkan ayat
KEFAHAMAN  Sebab-sebab jin dan manusia Aras 3:Menjelaskan fungsi mata, telinga dan hati
menjadi penghuni neraka untuk memeperoloehi hidayah Allah swt
Nilai :Menyayangi dan mengasihi golongan kurang
 Pengajaran ayat
upaya
 Pengenalan
AMALI Solat Sunat Dhuha  Niat Melafazkan niat dan menyatakan cara menunaikan
 Kaifiat solat sunat Dhuha.

 Tidak ada huruf ( l ) di


JAWI tengah suku kata Membaca perkataan yang terdiri daripada dua dan
2 MASA -Dua suku kata  Dikekalkan ejaannya tiga suku kata.
TAMBAHAN -Tiga suku kata  Mesti ada huruf ( l ) ditengah
suku kata Nilai : Mencintai jawi
 Suku kata pertama bunyi ( l )
 Imbuhan awalan Mengenal dan mengesan imbuhan awalan dan
- Imbuhan ( ) dan akhiran akhiran pada perkataan dan menulis huruf
- Akronim  Akronim : huruf singkatan, akranim
contoh – UKM, MPI

 Maksud Piagam Madinah Aras 1: menerangkan maksud Piagam Madinah


SIRAH Piagam Madinah  Peristiwa termeterainya Aras 2: menceritakan peristiwa yang membawa

18 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Piagam Madinah kepada terbentuknya Piagam Madinah


 Isi kandungan Piagam Aras 3: Menyenaraikan isi kandungan Piagam
Nilai : Patuh kepada peraturan dan disiplin diri

MINGGU 12

BIDANG ISI-ISI PENTING


BIDANG HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
Beriman Kepada  Kematian dan Alam Barzakh Aras 1: Menyatakan pengertian mati dan alam
Hari Akhirat o Pengertian, dalil, barzakh.
o gambaran nikmat dan Aras 2:Menceritakan gambaran nikmat kubur dan
AQIDAH azab kubur azab kubur
o persediaan untuk mati Aras 3: Menghuraikan perlunya persediaan
menghadapi mati
Nilai: Sentiasa mengingati mati dengan
meningkatkan ibadat
 Perbezaan Solat Sunat Aras 1: Menyatakan perbezaan Solat Sunat
IBADAH Solat Sunat Tahajjud Tahajjud dan Solat Sunat Tahajjud
Hajat. Aras 2: Menyatakan hikmah Solat Sunat Tahajjud
 Hikmah Solat Sunat Tahajjud Aras 3: Menyatakan kelebihannya
Nilai: Berdisiplin

Surah al-A’raf: 205  Maksud ayat secara ijmali Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmali
AYAT  Adab dan peranan berzikir Aras 2: Menjelaskan peranan zikir
KEFAHAMAN  Factor kelalaian manusia Aras 3: Menyenaraikan factor yang menyebabkan
mengingati Allah manusia lalai daripada mengingati Allah
 Langkah mendekatkan diri Nilai: Tabah dalam menuntut ilmu
kepada Allah

 Bacaan-bacaan dalam Solat


AMALI Jenazah
Solat Jenazah Membaca bacaan-bacaan dalam solat Jenazah

19 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

 Surah al-A’raf ayat 47-53 Aras 1: membaca ayat 47-48 dengan makhraj
 Tajwid : Ikhfa’ syafawi yang betul
Tilawah Aras 2: membaca ayat 47-50 dengan fasih dan
2 MASA menyebut cara bacaan Ikhfa’ syafawi
TAMBAHAN Aras3: Membaca ayat 47-53 dengan bertajwid
Nilai: Sentiasa membaca al- Quran

Jawi  Menukar teks rumi ke jawi Menulis huruf jawi daripada teks rumi
Nilai: Mencintai tulisan jawi

20 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 13

BIDANG ISI-ISI PENTING


BIDANG HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
Aras 1: Membaca ayat 54-56 dengan makhraj yang
TILAWAH Surah al-A’raf ayat 54-  Surah al- A’raf ayat 54-64 betul
64 Aras 2: Membaca ayat 54-58 dengan fasih
Aras 3: Membaca ayat 58-64 dengan bertajwid
Nilai: Membaca al-Quran dalam kehidupan

AMALI Solat Sunat Hajat  Pengenalan Melafazkan niat dan menyatakan cara menunaikan
 Niat, kaifiat solat sunat Hajat

AYAT Surah al-A’raf ayat  Faktor manusia lalai Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmali
KEFAHAMAN 205 mengingati Allah Aras 2: Menerangkan pengajaran ayat
(sambungan)  Pengajaran ayat Nilai: Berdisiplin dan memelihara adab berzikir

Aras 1 Menyatakan kewajipan dan hukum terhadap


 Kewajipan terhadap pengurusan jenazah
IBADAT Pengurusan Jenazah jenazah Aras 2: Menyatakan cara pengurusan jenazah
 Cara-cara menguruskan Aras 3: Tujuan dan hikmat pengurusan jenazah
jenazah Nilai: Bertanggungjawab dan ikhlas
 Hukum dan dalil
pengurusan jenazah
 Al-A’raf ayat 54-64
Tilawah  Tajwid : Idgham Mislain dan Membaca ayat mengikut hokum tajwid
2 MASA ikhfa’ syafawi
TAMBAHAN
Jawi Mencintai Jawi
 Menulis, menyebut kalimah
jawi yang bersambung

21 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

22 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 14

BIDANG ISI-ISI PENTING


BIDANG HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Hadis 2:  Maksud Hadis Aras1: Menyatakan pengertian Hadis.


HADIS  Maksud ihsan terhadap Aras 2 : Membezakan ihsan terhadap binatang
Adab Kepada Binatang binatang dan penganiaayaan binatang
 Contoh ihsan terhadap Aras 3 : Menerangkan kepentingan ihsan
binatang terhadap binatang.
 Bentuk penganiayaan Nilai : Menyayangi sesama makhluk
binatang
 Kepentingan ihsan terhadap
binatang

AQIDAH Hari Kiamat  Hari Kiamat: Aras 1: Menyatakan takrif Hari Kiamat.
o Takrif, Dalil, Aras 2:Menceritakan gambaran ketika berlakunya
o Alamat besar dan kiamat
kecil Aras 3 : Menerangkan hikmah Allah swt
o Gambaran Hari mengadakan Hari Kiamat
Kiamat Nilai : Menginsafi kebesaran Allah swt
o Dosa dan Pahala
o Hikmah adanya Hari
kiamat

SIRAH Piagam Madinah  Isi kandungan Piagam Aras 1: Menjelaskan kandungan Piagam Madinah
Madinah Aras 2 : Menghuraikan kesan Piagam Madinah
 Kesan Piagam Madinah Aras 3: Menjelaskan hikmah di sebalik pembentukan
 Hikmat Piagam Madinah Piagam
Nilai : Berpegang teguh kepada janji.

AMALI Solat Sunat Hajat  Cara Pelaksanaan Dapat menunaikan solat sunat Hajat dengan betul

23 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Mengetahui bahawa hanya Islam cara hidup yang


2 MASA Budaya Ilmu  Konsep Islam sebagai satu terbaik berdasarkan surah Ali Imran
TAMBAHAN cara hidup yang sempurna Nilai : Memelihara kesucian Islam

Pengukuhan dan Menceritakan keadaan di alam barzakh


pemulihan Aqidah Nilai: Sentiasa mengingati mati
 Alam Barzakh

24 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 15

BIDANG ISI-ISI PENTING


BIDANG HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
Aras 1: Membaca ayat 65-68 dengan makhraj yang
TILAWAH  Surah al A’raf ayat 65-72 betul
Surah al- A’raf ayat Aras 2: Membaca ayat 65-69 dengan fasih
65-72 Aras 3: Membaca ayat 65-72 dengan bertajwid
Nilai: Ikhlas membaca Al Quran
Aras 1: Menyatakan pengertian memandikan
 Pengertian memandikan jenazah
IBADAT Pengurusan Jenazah jenazah Aras 2: Menerangkan syarat-syarat wajib
 Syarat-syarat wajib memandikan jenazah
memandikan jenazah Aras 3: Menyatakan tujuan dan hikmah Solat
Jenazah
Nilai: Menunaikan hak jiran

ADAB Adab Bekerja  Ciri-ciri seorang pekerja Aras 1: Menyatakan menghuraikan cirri-ciri seorang
yang baik pekerja yang baik
Aras 2: Menyatakan sebab-sebab perlu beradab
 Sebab-sebab perlu beradab semasa bekerja
ketika bekerja Aras 3: Menerangkan kelebihan mengamalkan adab-
adab bekerja dalam Islam
 Kelebihan mengamalkan Nilai: Taat, amanah dan rajin
adab-adab bekerja dalam
Islam
 Sebab-sebab perlu bekerja

AMALI Doa Ketika  Pengenalan Membaca lafaz doa ketika menghadap cermin
Menghadap Cermin  Lafaz doa dan maksud

Tilawah  Surah Al A’raf / ayat 65-72 Membaca ayat 65-68 dengan makhraj yang betul
2 MASA  Tajwid: Izhar Syafawi Nilai: Tekun memepelajari Al Quran
TAMBAHAN

25 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Ibadah Menguruskan jenazah


Pengukuhan/pemuliha  Pengurusan Jenazah
n

MINGGU 16

BIDANG ISI-ISI PENTING


BIDANG HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

TILAWAH Surah al- A’raf ayat  Surah al A’raf ayat 73-79 Aras 1: Membaca ayat 73-75 dengan makhraj yang
73-79 betul
Aras 2: Membaca ayat 73-79 dengan fasih
Aras3: Membaca ayat 73-79 dengan bertajwid
Nilai: Menjaga adab membaca al-Quran

IBADAH Pengurusan Jenazah  Cara memandikan jenazah Aras 1: Menjelaskan cara memandikan jenazah
 Hikmah memandikan Aras 2: Menyatakan hikmah memandikan jenazah
jenazah Aras 3: Melaksanakan tanggungjawab menguruskan
jenazah
Nilai: Sentiasa mengingati mati

AQIDAH Dosa dan Pahala  Pengertian dosa dan pahala Aras 1: Menyatakan pengertian dosa dan pahala
serta dalil Aras 2: Menyatakan dalil dosa dan pahala
 Perbezaan dosa dan pahala Aras 3: Menjelaskan pembahagian dosa dan hikmah
 Langkah meningkatkan pembalasan dosa
pahala Nilai: Sentiasa melakukan kebajikan

 Mengkebumikan jenazah Menjelaskan perkara-perkara sunat ketika


AMALI Pengurusan Jenazah  Talkin menguruskan jenazah
 Perkara-perkara sunat

Jawi  Membaca dan menulis

26 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

2 MASA Nilai: Mencintai tulisan jawi


TAMBAHAN Pengukuhan (Jawi) rangkaikata Jawi

27 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 17

MINGGU PEPERIKSAAN

MINNGU 18

MINGGU PEPERIKSAAN

28 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 19

BIDANG ISI-ISI PENTING


BIDANG HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

TILAWAH Ujian Tilawah dan  Ayat-ayat yang telah Menghafaz ayat-ayat yang ditentukan
hafazan ditentukan oleh Lembaga
Peperiksaan

AQIDAH Mahsyar  Pengertian Mahsyar dan Aras 1: Menyatakan pengertian Mahsyar dan syafaat
Hisab dalil Aras 2: Menjelaskan jenis-jenis syafaat dan
 Keadaan di Padang golongan yang menerimanya
Mahsyar Aras 3: Meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah
 Pengertiaan syafaat dan saw
jenisnya Nilai: Bermuhasabah
 Golongan yang layak
mendapat syafaat
 Hikmah Mahsyar dan
syafaat

SIRAH Perjanjian Hudaibiah  Maksud Perjanjian Aras 1: Menerangkan maksud Perjanjian Hudaibiah
Aras 2: Menceritakan peristiwa atau kronologi yang
 Peristiwa yang membawa membawa kepada perjanjian
kepada perjanjian Aras 3: Menyatakan isi perjanjian
Nilai: Berpegang teguh kepada setiap janji
 Isi-isi perjanjian
 Pengenalan Melafazkan niat solat terawih dan menerangkan cara
AMALI Solat Sunat Tarawih  Niat dan kaifiat melaksanakannya

29 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

2 MASA Surah Al A’raf ayat  Surah al- A’raf ayat 73-79 Mengesan hukum ikhfa’ Hakiki dalam ayat
TAMBAHAN 73-79  Tajwid : Ikhfa’ Hakiki Nilai: Menjaga adab membaca Al Quran

Pengukuhan/pemuliha  Pengertian Al hisab dan Menyatakan proses perlaksanaan al-Hisab


n dalil Nilai:Sentiasa muhasabah diri
 Al hisab  Kepentingan beriman
dengan al- hisab
 Proses pelaksanaan al
-hisab dan hikmahnya

30 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 20

BIDANG ISI-ISI PENTING


BIDANG HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

HAFAZAN Surah al- Juma’ah  Surah al Juma’ah ayat 9-11 Aras 1: Menghafaz kalimah serta potongan ayat.
ayat 9-11 Aras 2: Menghafaz ayat dengan fasih dan lancer
Aras 3: Menghafaz keseluruhan ayat dengan
bertajwid, tartil dan tadwir.
Nilai: Mencintai Al Quran

IBADAH Pengurusan Jenazah  Mengkafankan jenazah Aras 1: Menyatakan syarat mengkafankan jenazah
 Syarat mengkafankan Aras 2: Menjelaskan cara mengkafankan jenazah
jenazah Nilai : Sentiasa menziarahi jenazah
 Cara mengkafankan
jenazah

ADAB Adab Bercakap Dalam  Maksud majlis dan jenis- Aras 1: Menyatakan maksud majlis dan jenis-
Majlis jenisnya jenisnya
 Faedah mempelajari adab Aras 2: Menerangkan faedah orang yang
bercakap dalam majlis melaksanakan adab bercakap dalam majlis
 Ciri persamaan adab Aras 3: Menerangkan cirri-ciri persamaan adab
bercakap dalam majlis dan bercakap didalam majlis dan di luar majlis
luar majlis Nilai: Bersopan ketika bercakap

AMALI Solat Sunat Tarawih  Surah-surah yang


disunatkan pada malam Menyatakan fadhilat malam 1- 14
1- 14
 Fadhilat malam 1- 14

Keungulan Islam
2 MASA  Kelebihan Agama Islam Menerangkan kelebihan Agama Islam berbanding
TAMBAHAN  Sukukata tertutup agama lain
Jawi
Mengesan sukukata tertutup daripada keratan akhbar

31 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

32 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 21

BIDANG ISI-ISI PENTING


BIDANG HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

 Amali Boleh melakukan solat sunat tarawih dengan


AMALI Solat Sunat Tarawih
cara yang betul.

 Maksud ayat 9 – 11 Surah Aras 1 : Menyatakan maksud ayat dan


al-Jumu’ah menyenaraikan perintah Allah dalam ayat
 Perintah-perintah Allah Aras 2 : Menerangkan hikmah Allah menyuruh
AYAT  Hikmah kegiatan selepas menjalankan kegiatan harian selepas
Surah al-Jumu’ah : ayat solat Jumaat
KEFAHAMAN solat Jumaat
9-11 Aras 3 : Menghuraikan kepentingan solat
 Galakan menyegerakan
solat Jumaat Jumaat dalam pembangunan ummah
Nilai : sentiasa menepati masa
 Kepentingan solat jumaat
 Pengajaran ayat
 Pengertian al-Mizan dan Aras 1 : Menyatakan pengertian al-Mizan dan
dalil al-Sirat
 Kepentingan beriman Aras 2 : Menghuraikan kepentingan al-Mizan
kepada al-Mizan dan al-Sirat, menghuraikan
 Hubungan antara al-Hisab hikmat al-Mizan dan al-Sirat
dan al-Mizan Aras 3 : Menerangkan hubungan antara al-
AKIDAH Al-Mizan dan Al-Sirat Hisab dan al-Mizan
 Pengertian al-Sirat dan dalil
Nilai : Yakin dengan keadilan Allah SWT dan
 Kepentingan beriman
berpegang teguh dalam membuat sebarang
kepada al-Sirat
keputusan
 Keadaan manusia ketika
melalui al-Sirat

 Konsep hiburan menurut Memahami dan mengetahui bentuk hiburan


Budaya Ilmu
2 MASA Islam yang dibenarkan dalam Islam
(Hiburan Menurut
TAMBAHAN  Contoh hiburan Nilai : Berhibur mengikut landasan syarak
Islam)
Pengukuhan/pemuliha Aqidah Nilai : Berlumba-lumba melakukan kebajikan
n  Al-Mizan dan al-Sirat

33 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Adab Aras 1 : Menerangkan adab ketika bercakap


 Adab ketika bercakap dalam majlis
dalam majlis Aras 2 : Menerangkan kelebihan orang yang
 Kelebihan orang yang bercakap benar
bercakap benar Aras 3 :Menjelaskan akibat jika tidak beradab
 Akibat tidak beradab ketika ketika bercakap
bercakap Nilai : Bercakap benar dan bersopan santun

34 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 22

BIDANG ISI-ISI PENTING


BIDANG HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
TILAWAH Surah al-A’raf : ayat  Penerangan ringkas Aras 1 : Murid dapat membaca potongan ayat 80-
80-87 tentang adab membaca al- 83 dengan sebutan yang betul
Quran, latar belakang surah Aras 2 : Murid dapat membaca ayat 80-85 dengan
yang dibaca dan hukum fasih dan lancar
tajwid yang ditentukan Aras 3 : Membaca ayat 80-87 dengan fasih dan
dalam ayat yang dibaca bertajwid mengikut bacaan tartil dan tadwir
Nilai : Menjaga adab, kemuliaan dan kesucian al-
Quran

AMALI Solat tarawikh


Boleh melaksanakan solat sunat sunat tarawikh
 Kaifiat Malam ke-15
dengan cara yang betul
sehingga ke-30

AKIDAH Syurga dan  Pengertian syurga dan Aras 1 : Menyatakan pengertian syuarga dan neraka
neraka neraka Aras 2 : Menyenaraikan kepentingan beriman
 Kepentingan beriman kepada syurga dan neraka
kepada syurga dan neraka Aras 3 : Menghuraikan hikmat syuarga dan neraka
 Nikmat syurga Nilai: Berazam menjauhi kemunkaran dan gerun
 Bukti wujudnya syurga dan dengan azab Allah SWT serta berwaspada dalam
neraka tindakan
 Hikmat syurga dan neraka
 Nama-nama syurga dan
neraka

 Hikmah dan tujuan Aras 1 : Menjelaskan hikmah dan tujuan


IBADAH memandikan jenazah dan memandikan jenazah
mengkafankan jenazah Aras 2 : Dapat menjelaskan hikmah dan tujuan
mengkafankan jenazah
Nilai : Menjaga hak dan kewajipan sesama muslim
Tilawah dan  Surah Al-A’raf ayat 80-87 Aras 1 : Dapat membaca potongan ayat 80-83
2 MASA Pengukuhan dengan sebutan yang betul

35 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

TAMBAHAN Surah Al-A’raf Aras 2 : Dapat membaca ayat 80-85 dengan fasih
ayat 80-87 dan lancar
Aras 3 : Dapat membaca ayat 80-87 dengan fasih
dan bertajwid serta bertaranum
Nilai: Menjaga adab, kemuliaan dan kesucian al-
Quran

36 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 23

BIDANG ISI-ISI PENTING


BIDANG HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

TILAWAH Surah al-Jumu’ah  Membaca ayat mengikut Dapat membaca mengikut hukum tajwid
hukum tajwid secara
bergilir
AMALI Solat Sunat Tarawih  Amali solat tarawikh malam Boleh melaksanakan solat sunat sunat tarawih
ke-15 – ke-30

HAFAZAN Surah al-Jumu’ah Aras 1 : Dapat menghafaz kalimah serta potongan


ayat 9-11  Surah al-Jumu’ah ayat 9-11 ayat
(sambungan) Aras 2 : Dapat menghafaz ayat dengan fasih dan
lancar
Aras 3 : Dapat menghafaz keseluruhan ayat dengan
bertajwid, tartil dan tadwir
Nilai : Mencintai al-Quran

IBADAH Pengurusan jenazah Aras 1 : Menyatakan kewajipan dan hukum terhadap


 Mensolatkan jenazah, pengurusan jenazah, cara pengurusan jenazah dan
syarat-syarat sah solat tanggungjawab pengurusan jenazah secara ikhlas
jenazah, rukun solat Aras 2 : Menyatakan tindakan awal yang perlu
jenazah dan cara dilakukan ketika berlaku kematian dan
melakukan solat jenazah melengkapkan diri serta melaksanakan khidmat
masyarakat
Aras 3 : Menjelaskan tujuan dan hikmat memandikan,
mengkafankan, mensolatkan dan mengkebumikan
jenazah
Nilai : Menunaikan hak kejiranan dan kemanusiaan

2 MASA Jawi  Suku kata terbuka daripada Dapat mengesan suku kata terbuka daripada akhbar
TAMBAHAN surat khabar

37 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 24

BIDANG
BIDANG ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
Solat Sunat Aidil Fitri  Pengenalan lafaz niat dan
kaifiat solat sunat Aidil Fitri Boleh melafazkan niat dan menyatakan kaifiat
AMALI
solat sunat Aidil fitri

Latih tubi  Surah al-Jumu’ah ayat 9 - Menghafaz ayat 9 – 11 Surah al-Jumu’ah denagn
HAFAZAN 11 baik.

Persediaan  Persediaan untuk Aras 1 : Menyatakan persediaan yang perlu untuk


menghadapi hari menghadapi hari akhirat menghadapi hari akhirat
akhirat dan dalilnya Aras 2 : Menyenaraikan amalan soleh yang perlu
 Amar makruf nahi munkar dilakukan sebagai persiapan menghadapi hari
 Amal saleh akhirat.
AKIDAH
 Peta minda amar makruf Aras 3 : Mengklasifikasikan perkara-perkara
nahi munkar makruf dan munkar
Nilai : Berilitizam dan beristiqamah dengan amar
makruf dan nahi munkar.

SIRAH Perjanjian Hudaibiah  Hikmat Perjanjian Aras 1 ; Menjelaskan hikmah perjanjian Hudaibiah
Hudaibiah Aras 2 ; Menyatakan tindakan susulan Perjanjian
 Tindakan susulan selepas Hudaibiah
perjanjian Hudaibiah Aras 3 : Menyenaraikan iktibar Perjanjian
 Iktibar Perjanjian Hudaibiah Hudaibiah
Nilai : Bersifat rasional dalam membuat
keputusan dan berusaha mengembangkan

38 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

dakwah.

Pengukuhan
 Ulangkaji
2 MASA
TAMBAHAN
Jawi  Mengenal, menyebut dan Menulis ayat dengan huruf jawi
menulis jawi

39 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 25

BIDANG ISI-ISI PENTING


BIDANG HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
Surah al-Jumu’ah  Membaca ayat 7-11 Membaca potongan ayat mengikut hukum tajwid
ayat 7-11 mengikut hukum tajwid
TILAWAH
secara bergilir

Solat Sunat Aidil Fitri  Pelaksanaan Murid boleh melaksanakan solat sunat sunat Aidil
Fitri dengan cara yang betul
AMALI
Nilai : Mengeratkan hubungan silaturrahim.

Zakat  Konsep zakat harta dan Aras 1 : Menyatakan pengertian, dalil wajib zakat
dalil Aras 2 : Menerangkan golongan yang berhak
 Asnaf menerima zakat
IBADAH  Hikmah zakat Aras 3 : Menghuraikan hikmah zakat
Nilai : Melatih diri bersifat pemurah dan
penyayang.

Adab berpidato  Pengertian pidato Aras 1 : Menjelaskan maksud pidato,


 Format berpidato menerangkan format berpidato dan menerangkan
 Adab – adab berpidato tujuan Islam menganjurkan beradab ketika
 Ciri-ciri pidato yang baik berpidato
dan tidak baik Aras 2 : Membanding beza antara pidato yang
baik dan tidak baik
 Keberkesanan pidato yang
ADAB Aras 3 : Menjelaskan keberkesanan pidato yang
baik kepada individu dan
baik kepada individu dan masyarakat dan
masyarakat
menyenarai akibat tidak beradab semasa
berpidato
Nilai : Bercakap benar dan kreatif untuk
menghasilkan pidato yang baik.

2 MASA Tilawah  Surah al-Jumu’ah ayat 1 – 6 Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih dan
TAMBAHAN bertajwid

40 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Ibadat
Pengukuhan  Solat sunat hajat Menunaikan solat hajat dengan betul

41 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 26

BIDANG ISI-ISI PENTING


BIDANG HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
TILAWAH Latih tubi ayat-ayat  Surah al-Baqarah atau Membaca ayat-ayat dengan tartil dan memberi
tilawah tingkatan 1 surah Aali Imran perhatian khusus kepada hukum tajwid.
dan 2
AMALI Solat Sunat Aidil Fitri  Pelaksanaan Boleh melaksanakan solat sunat sunat Aidil Fitri
dengan cara yang betul.

HAFAZAN Surah al-Jumuah  Surah al-Jumuah ayat 9 - 11 Aras 1 : Murid dapat menghafaz kalimah serta
ayat 9 - 11 potongan ayat yang ditentukan
Aras 2 :Menghafaz ayat mengikut hukum tajwid
Aras 3 : Menghafaz ayat tersebut dengan fasih
dan lancar
NILAI : Rajin membaca al-Quran dengan ikhlas.

SIRAH Pembukaan Kota  Latar belakang pembukaan Aras 1 :Menceritakan sejarah yang membawa
Mekah Mekah kepada pembukaan kota Mekah
 Strategi pembukaan kota Aras 2 : Menjelaskan strategi dan tindakan
Mekah Rasulullah SAW semasa pembukaan kota Mekah
 Hikmah dinanamakan Aras 3 : Menyenaraikan hikmah dinamakan
pembukaan kota Mekah pembukaan kota Mekah
Nilai : Istiqamah.

2 MASA
TAMBAHAN Budaya Ilmu  Dalil hadis berkaitan Mengetahui keharusan berhibur dalam Islam
(Hiburan dalam hiburan (riwayat Muslim – berdasarkan hadis
Islam) sila rujuk panduan 2 masa
tambahan)

42 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

 Surah al-Jumuah ayat 7-11


Murid dapat mengesan hukum tajwid yang telah
Tilawah
dipelajari

43 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 27

BIDANG ISI-ISI PENTING


BIDANG HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
Latih tubi ayat-ayat  Surah al-Baqarah atau Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid
tilawah tingkatan 1 surah Aali Imran
TILAWAH
dan 2

 Khutbah solat sunat Aidil Membezakan khutbah Jumaat dan khutbah hari
Fitri raya
AMALI Solat Sunat Aidil Fitri Nilai : Mengeratkan hubungan silaturrahim di
kalangan umat Islam

 Kesan beriman kepada Aras 1 : Menyatakan kesan beriman kepada hari


akhirat akhirat dan menyebut dalil
 Ciri-ciri orang yang beriman Aras 2 : Membincangkan kesan beriman kepada
kepada hari akhirat hari akhirat dari sudut diri, keluarga dan
 Langkah-langkah masyarakat dan menerangkan ciri-ciri orang yang
Kesan beriman meningkatkan iman beriman kepada hari akhirat
AKIDAH
kepada hari akhirat Aras 3 : Membincangkan langkah-langkah
meningkatkan iman dan menghuraikan
maksud ayat Surah al-An’am ayat 82
Nilai : Sentiasa berlumba-lumba melakukan
kebaikan

 Jenis harta yang diwajibkan Aras 1: Menerangkan jenis-jenis harta benda yang
zakat dan caranya diwajibkan zakat
 Zakat binatang ternakan Aras 2 : Menyatakan cara mengeluarkan zakat
 Zakat hasil tanaman Aras 3 : Dapat menghuraikan cara dan syarat
IBADAT Zakat
khas zakat binatang ternakan dan hasil tanaman
Nilai : Melatih diri bersifat pemurah dan
penyayang

44 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

 Surah al-Jumu’ah ayat 1 –


Tilawah al-Quran 11 Mengesan hukum tajwid yang telah dipelajari
berdasarkan ayat
2 MASA
TAMBAHAN
 Zakat Harta
Pengukuhan Menjawab soalan berkaitan tajuk

45 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 28

BIDANG BIDANG
ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

TILAWAH Latih tubi ayat-ayat  Surah al-Baqarah atau Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid
tilawah tingkatan 1 surah Aali Imran
dan 2

AMALI Solat Sunat Aidil  Pengenalan Boleh melafazkan niat dan menyatakan kaifiat
Adha  Lafaz niat solat sunat Aidil Adha
 Kaifiat

AYAT Latih tubi ayat-ayat  Ayat kefahaman tingkatan Menjawab soalan-soalan berkenaan tajuk-tajuk
KEFAHAMAN kefahaman 1 dan 2 yang diberikan
tingkatan 1 dan 2

IBADAH Zakat  Zakat emas, perak dan Menghuraikan cara-cara dan syarat-syarat khas
mata wang zakat emas, perak & matawang, zakat perniagaan
 Zakat perniagaan dan zakat harta rikaz & galian
 Zakat harta rikaz dan galian

2 MASA Tilawah  Surah Al-A’raf 1-20 Murid mengesan hukum tajwid yang telah
TAMBAHAN dipelajari

Jawi  Jawi – latihan menulis suku Menulis perkataan dengan tulisan jawi dan
kata menulis ayat dengan tulisan jawi

46 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

47 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 29

BIDANG
BIDANG ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Solat Sunat Aidil  Pelaksanaan Murid boleh melaksanakan solat sunat Aidil Adha
AMALI
Adha dengan cara yang betul

 Surah al-Jumu’ah ayat 9 - Menghafaz ayat 9 – 11 Surah al-Jumu’ah denagn baik


HAFAZAN Latih tubi
11
Aras 1 : Menyatakan takrif qada dan dadar, ikhtiar,
 Pemahaman yang betul tawakkal dan af’alul ‘ibad dan menyebut jenis-jenis
mengenai konsep ikhtiar, qada
tawakkal dan af’alul ‘ibad Aras 2 : Menjelaskan konsep ikhtiar, tawakkal dan
serta hubungannya dengan af’alul ‘ibad dan menjelaskan fahaman yang salah
qada dan qadar mengenai qada dan qadar
Beriman kepada Aras 3 : Menerangkan hikmah beriman kepada qada
AKIDAH
qada dan qadar dan qadar serta hikmah tawakkal dan
membincangkan hubungan di antara ikhtiar,
tawakkal dan af’alul ‘ibad dengan keimanan kepada
qada dan qadar
Nilai : Sentiasa berusaha dengan bersungguh-
sungguhn ke arah kejayaan hidup

Aras 1 : Menyatakan fsktor ysng membawa kepada


 Faktor yang membawa kejayaan pembukaan Mekah
kejayaan pembukaan Aras 2 : Menerangkan langkah-langkah Rasulullah
Mekah saw selepas pembukaan Mekah
SIRAH Pembukaan Mekah Aras 3 : Merumuskan kesan-kesan pembukaan
 Langkah-langkah Rasulullah
saw selepas pembukaan Mekah
Mekah Nilai : Mengamalkan budaya saling bermaafan
 Kesan pembukaan Mekah
2 MASA Tilawah  Surah al-A’raf ayat 21-30 Menyebut potongan ayat
TAMBAHAN

48 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

 Batas-batas hiburan yang


dibenarkan
Budaya Ilmu Menjelaskan kesan individu yang mementingkan
Hiburan  Kesan mementingkan hiburan
hiburan

49 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 30

BIDANG
BIDANG ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
Latih tubi ayat-ayat
 Surah al-Baqarah atau Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid
tilawah tingkatan 1
TILAWAH surah Aali Imran
dan 2

 Perbezaan solat sunat Aidil Membezakan solat sunat hari raya Aidil Fitri dan
AMALI Solat sunat hari raya fitri dan Aidil Adha Aidil Adha

 Institusi zakat di Malaysia Menyenaraikan peranan institusi zakat di Malaysia


Nilai : Berkorban untuk kepentingan agama dan
IBADAH Zakat
umat Islam

 Tajuk-tajuk adab tingkatan Menjawab soalan-soalan berkenaan


ADAB Latih tubi
1 dan 2

 Surah al-A’raf ayat 31-40 Membaca potongan ayat yang diberikan dengan
Tilawah fasih dan lancar

2 MASA
TAMBAHAN
 Latihan jawi Menulis ayat dengan tulisan jawi
Jawi

50 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

51 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 31

BIDANG
BIDANG ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
Latih tubi ayat-ayat
 Surah al-Baqarah atau Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid
tilawah tingkatan 1
TILAWAH surah Aali Imran
dan 2

 Pelaksanaan Melaksanakan solat sunat hajat dengan cara yang


betul
AMALI
Solat Sunat Hajat Nilai : Melahirkan rasa tawaduk

 Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan Menghafaz ayat-ayat hafazan tingkatan 1 dan 2


HAFAZAN Latih tubi 2

 Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan Menjawab soalan-soalan berkaitan


AKIDAH Latih tubi 2

Tilawah  Bacaan Yaasin Murid dapat membaca Surah Yaasin dengan fasih
2 MASA
dan bertajwid.
TAMBAHAN

52 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 32

BIDANG
BIDANG ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Latih tubi ayat-ayat  Surah al-Baqarah atau


TILAWAH tilawah tingkatan 1 surah Aali Imran Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid
dan 2

 Pelaksanaan (semua murid) Melaksanakan solat sunat hajat dengan cara yang
betul
AMALI Solat Sunat Hajat
Nilai : Melahirkan rasa tawaduk

 Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan Menjawab soalan-soalan berkaitan


2
AKIDAH Latih tubi

 Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan Menjawab soalan-soalan berkaitan


2
SIRAH Latih tubi

 Bacaan Yaasin Murid dapat membaca Surah Yaasin dengan fasih


2 MASA
Tilawah dan bertajwid
TAMBAHAN

53 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

54 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 33

BIDANG
BIDANG ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

 Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan Menjawab soalan-soalan berkain


HADIS Latih tubi 2

 Pelaksanaan (semua murid) Melaksanakan solat sunat hajat dengan cara yang
betul
AMALI Solat Sunat Hajat
Nilai : Melahirkan rasa tawaduk

 Menghafaz ayat-ayat
hafazan tingkatan 1 dan 2 Menghafaz ayat-ayat dengan baik
HAFAZAN Latih tubi

 Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan Menjawab soalan-soalan berkaitan


IBADAH Latih tubi 2

 Bacaan Yaasin Murid dapat membaca Surah Yaasin dengan fasih


2 MASA Tilawah dan bertajwid
TAMBAHAN

55 PPD Petaling ©
_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU PENGISIAN

PENILAIAN MENENGAH RENDAH


34

AKTIITI SELEPAS PEPERIKSAAN


35

56 PPD Petaling ©
‫رنخغن تاهونن‬
‫فنديديقن اسلم‬
‫تيغكتن تيض‬
‫سكوله ‪ 2‬منغه نضري‬
‫سلغور‬
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM


TINGKATAN TIGA

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL


JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR