Anda di halaman 1dari 14

FAIL MEJA PENGURUSAN KEWANGAN Disediakan oleh:

Hamizah Binti Mohamad Ismail


eyzaameeza@gmail.com

Nuraimi Binti Kamis


aiminuraimi88@gmail.com

Nurul Arniza Binti Razali


serenityserenity2507@gmail.com

Siti Zaleha Binti Abdul Hamid


Lea_ju8788@yahoo.com

K.A.M.I

N.I.Z.A

A.I.M.I

M.I.Z.A

L.E.A

PERUNTUKAN KEWANGAN PRASEKOLAH


Bantuan Per Kapita (PCG) Bantuan Makanan Prasekolah Sumbangan (ibu bapa)

Geran Pelancaran

BANTUAN PER KAPITA


Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 ( Pemberian Bantuan Perkapita Untuk Sekolah )

 Kadar Peruntukan PCG


RM 100.00 SEORANG MURID SETAHUN JUMLAH : Tertakluk kepada keramaian murid

BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH


Surat Pekeliling Kewangan Bil. 6 Tahun 2002 ( Pemberian Bantuan Makanan Untuk Pelajar )
 KADAR LAMA: RM 1.50 seorang murid sehari  KADAR BARU : RM 1.80 seorang murid sehari  BILANGAN HARI : 200 Hari

PENGURUSAN KEWANGAN

MEMBUAT ANGGARAN PERBELANJAAN

PROSES KERJA
BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK

UNDANG-UNDANG / PERATURAN

1.

Menyenaraikan semua barang keperluan


y Guru Besar y Guru y Pekeliling

Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

2. 3. 4. 5.

Membuat nota minta Berbincang dengan GB Mengisi borang pesanan Terima barang dan rekod dalam buku stok

Penolong Kanan

CARTA ALIRAN KERJA


Mula Menyenaraikan semua barang keperluan Membuat nota minta Mengadakan perbincangan dengan GB Tidak setuju Setuju? Buat Pembetulan Ya Mengisi borang pesanan Terima borang dam merekod dalam buku stok Tamat

SENARAI SEMAK
BIL 1. AKTIVITI Menyenaraikan semua barang keperluan
2. Membuat nota minta 
Daftar Inventori Contoh nota minta

TINDAKAN

CATATAN
Bahan basah & kering

3. 4.

Berbincang dengan GB Mengisi borang pesanan

 

Minit mesyuarat Contoh borang

pesanan Surat penerimaan

5.

Terima barang dan rekod dalam buku stok
Contoh buku stok

PENGURUSAN KEWANGAN

PENYELENGGARAAN KELAS PRASEKOLAH

PROSES KERJA
BIL 1. PROSES KERJA Memeriksa peralatan di luar dan di dalam kelas prasekolah dari semasa ke semasa 2. Menyenaraikan peralatan yang rosak 3. 4. Menyediakan laporan kerosakan Hantar laporan kepada pihak pentadbir 5. Simpan di dalam fail sebagai rekod
y Guru Besar y Guru y Pekeliling
PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK UNDANG-UNDANG / PERATURAN

Ikhtisas yang sedang berkuat kuasa

Penolong Kanan

CARTA ALIRAN KERJA


Mula Memeriksa peralatan di luar dan dalam kelas prasekolah dari semasa ke semasa Menyenaraikan peralatan yang rosak

Membuat laporan kerosakan dan menghantar kepada pihak pentadbir Melapor kerosakan kepada pihak pentadbir

Tamat

SENARAI SEMAK
BIL AKTIVITI TINDAKAN CATATAN
Borang periksa

1. Memeriksa peralatan di luar dan di

dalam kelas prasekolah dari semasa ke semasa


2.

peralatan

Menyenaraikan peralatan yang rosak

Borang peralatan rosak

3. Menyediakan laporan kerosakan

Borang aduan kerosakan

4. Hantar laporan kepada pihak

Surat laporan kerosakan

pentadbir
5. Simpan di dalam fail sebagai rekod


Contoh fail

sekian