Anda di halaman 1dari 1

Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus Dato Razali Ismail PRA 3111 : Penaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak

Format Penulisan Laporan Kajian Kes (Kerja Kursus Projek) 1.0 PENGENALAN

Menghuraikan latar belakang penaksiran dan penilaian kanak-kanak secara umum beserta sumber rujukan, dengan gaya penulisan akademik. (huraian konsep, objektif, prinsip, teknik penaksiran sub tugasan 1) Boleh juga memecahkan huraian kepada subtopik seperti : 1.1 1.2 1.3 1.4 2.0 Konsep penaksiran dan penilaian kanak-kanak Objektif penaksiran dan penilaian kanak-kanak Prinsip Teknik KAJIAN LITERATUR

Memfokus kepada huraian kajian kes orang lain, dalam dan luar negara yang sepadan dengan kajian kes anda. Contoh : kemahiran yang dikaji : kognitif. Huraikan apa keputusan kajian orang lain. Nyatakan sumber rujukan. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.0 METODOLOGI KAJIAN Responden/Subjek Kajian dan latar belakang keluarganya Tempat Kajian Kemahiran yang dikaji Instrumen penaksiran Kaedah Pengumpulan Data Cara Pelaporan Kajian (naratif dalam bentuk penulisan ilmiah) PERBINCANGAN

Membincangkan dapatan kajian sendiri. Masukkan refleksi kritis individu di bahagian ini beserta rujukan masing-masing. 5.0 RUMUSAN DAN CADANGAN

Membuat inferen atau rumusan tentang kajian sendiri, seterusnya membuat perbandingan dengan kajian orang lain. Nyatakan sumber rujukan. Memberi cadangan untuk kajian seterusnya. Membuat kesimpulan tentang penaksiran dan penilaian kanak-kanak, dan manfaatnya kepada dunia pendidikan prasekolah. * Rashidah Elias, IPG KDRI