Anda di halaman 1dari 1

PENILAIAN (RUBRIK PERMARKAHAN) PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHAP 1 & 2 KBSR

Gred A Markah 80-100 Takrif Cemerlang Kriteria Ilmu dalam penghasilan karya yang mengikut tema dan penggunaan bahan media yang pelbagai. Kemahiran yang sangat kreatif dengan menggunakan teknik yang betul, serta mempunyai kekemasan dalam hasil karya. Hasil karya yang mengikut tema dengan menggunakan bahan media yang sesuai. Mempunyai kemahiran dan penggunaan teknik yang betul serta mempunyai kekemasan yang baik. Ilmu penghasilan karya yang memuaskan. Teknik kemahiran yang betul. Kemahiran dan teknik penggunaan yang kurang memuaskan. Penghasilan karya yang kurang memenuhi kehendak. Kemahiran dan teknik penghasilan yang lemah. Penghasilan karya yang perlu diperbaiki. Keputusan

60-79

Baik

LULUS

C D

40-59 20-39

Memuaskan Kurang Memuaskan Lemah

GAGAL

0-19

Takrif ILMU

Kandungan Peratusan 30%

Kriteria Tema Bahan Media Kreativiti Teknik Kekemasan Sahsiah Diri

Skor Peratusan 15% 15% 20% 30% 10% 10% 100%

KEMAHIRAN NILAI

60% 10%

Jumlah Keseluruhan

Beri Nilai