Anda di halaman 1dari 1

Ruj. Tuan Ruj. Kami Tarikh Nama Guru No. Kad Pengenalan No.

Fail Peribadi Gred Jawatan Tuan Pengetua / Guru Besar

: : :

Kepada ;

Tuan, PENOLAKAN PERLANTIKAN JAWATAN SEBAGAI GURU KANAN Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Saya sebagaimana butiran diatas dengan ini memperakukan bahawa saya layak dilantik sebagai Guru Kanan..di sekolah ini atas berdasarkan kelayakan kekananan dari segi tempoh berkhidmat di sekolah ini. 3. Atas keperihatinan dan kepercayaan pihak tuan menawarkan jawatan tersebut kepada saya amat saya hargai. Walaupun saya layak bagi dilantik bagi memegang jawatan tersebut tetapi saya dengan rela hati tanpa sebarang unsur paksaan ingin menolak perlantikan atas jawatan tersebut. 4. Penolakan jawatan ini adalah kerana saya .

.. ( nayatakan sebab dan rasional dengan ringkas dan jelas ) 5. Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang benar, . ( ) s.k. i- Fail Peribadi ii- Fail Perjawatan Guru / Kakitangan iii- Penolong PPD Rendah / Penolong PPD Menengah