Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN TAHUNAN PANITIA Bil 1 Januari Januari, April, Jun, September Januari Tarikh Program / Aktiviti Pengurusan Panitia

(i) Menubuhkan AJK Panitia (ii) Mengadakan mesyuarat Panitia Guru-guru Matematik (iii) Menyediakan perancangan aktiviti tahunan (iv) Pengagihan tugas Guru-guru Matematik Ketua Panitia Guru-guru Matematik Ketua Bidang/ Ketua Panitia Kumpulan Sasaran Guru-guru Matematik Tindakan Catatan

Ketua Bidang Ketua Panitia

Januari

Januari, April, Jun, September Januari Januari Januari Januari-November

(v) Menyediakan minit mesyuarat (vi) Menyediakan Rancangan Tahunan (vii)Memperoleh sukatan pelajaran (viii)Menyelaraskan penyediaan rancangan pengajaran tahunan dan harian (ix) Mengemaskan kandungan fail panitia dan surat-menyurat

Setiausaha Panitia Ketua panitia/Guru-guru Ketua Panitia Ketua Bidang

Ketua Panitia

2 Januari-November Januari-November

JanuariNovember

Pengajaran & Pembelajaran (P&P) (i) Menulis Pelajar dan mengemaskini maklumat pelajar dalam buku rekod mengajar Pelajar (ii) Pelajar dalam kelas dibahagikan mengikut kumpulan agar memudahkan pengajaran mengikut aras yang sesuai dengan keupayaan pelajar Pelajar (iii) Mengadakan Spot Test sebelum atau selepas p & p. Spot Test selama 5 hingga 10 minit dengan soalan pendek untuk memastikan pelajar sentiasa bersedia dan mengulangkajipelajaran. Ia juga dapat menguji pemahaman pelajar selepas p& p (iv) Mengadakan Buddy System di kalangan pelajar. Pelajar yang lebih pandai dalam matematik membantu pelajar yang lemah. (v) Mendapat dan menggunakan BBM yang sesuai

Guru Matematik Guru Matematik

Guru Matematik

Guru Matematik Pelajar Guru Matematik Pelajar Guru yang menghadiri kursus Pengetua & Guru Kanan

Mac-Oktober Januari- Oktober Januari November

Guru Matematik

Mac & April Guru Matematik Pengetua Guru Kanan dan

Januari- Oktober (vi) Guru yang menghadiri kursus di luar memberi kursus dalaman untuk guru yang lain. Mac- September (vii) Pengetua dan Guru Kanan mencerap guru mengikut jadual secara formal. Mac - September Pelajar Guru Matematik Guru Matematik Guru Matematik Guru Matematik

Januari-Oktober Januari-September

Pencerapan juga diadakan secara tidak formal Pelajar (viii) Berdasarkan Ujian Bulanan 1, pelajar yang mendapat markah yang kurang daripada 30 akan diberi kelas tambahan Pengetua, Ketua Bidang

Pelajar Kaunselor Pelajar

Feb,Jun & Julai (ix) Memberi latihan pada hujung minggu dan perbincangan diadakan pada minggu berikutnya Ogos & September (x) Memeriksa latihan pelajar

Penolong Kanan Pentadbiran & guru Matematik Pelajar

(xi) Pengetua, Ketua Bidang memeriksa secara rambang buku latihan

Pelajar

(xii) Menjemput guru yang berpengalaman untuk memberi panduan menjawab soalan PMR dan SPM (xiii) Mengadakan Ulangkaji Terancang untuk pelajar PMR dan SPM. Pihak pentadbir menyediakan jadual waktu untuk guru. Pelajar diajar menjawab soalan-soalan tahun lepas

3 Mac April Mei Jun Julai

Penilaian & Penafsiran Pelajar (i) Ujian Bulanan 1(T1/T2/T4) & Intervensi PMR(1)/SPM(1) (ii)Intervensi PMR(2) (iii)Peperiksaan Pertengahan Tahun (T1/T2/T4), Ujian Diagnostik T3/T5 (iv)Intervensi SPM(2) (v)Intervensi PMR(3) Pelajar Ogos September Oktober November November, Disember Mac, April,Mei,Jun Julai,Ogos, September Mac, April,Mei,Jun Julai,Ogos, September (vi)Ujian Bulanan 2 (T1/T2/T4), Peperiksaan Percubaan PMR (vii)Peperiksaan Percubaan SPM (viii)Peperiksaan PMR (ix) Peperiksaan Akhir Tahun T1/T2/T4 (x)Peperiksaan SPM (xi) Mengisi markah ujian dan peperiksaan dalam borang TOV Pelajar (xii) - Membuat analisis kemajuan pencapaian pelajar mengikut kelas - Mengira gred purata - Membuat gred pelunjuran Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar k Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Guru Matematik Guru Matematik Guru Matematik Guru Matematik Guru Matematik Guru Matematik Guru Matematik Guru matematik Guru Matematik Guru Matematik

Guru Matematik

4 Februari

April

Mac -Oktober

Mac-Oktober

Program Khas Panitia (i) Bengkel Penggunaan kalkulator - satu hari sesi tunjuk ajar dan bengkel penggunaan kalkulator saintifik akan diuruskan oleh guru cemerlang bagi pelajar Tingkatan 5 (ii) Minggu Sains dan Matematik - Mengadakan aktiviti matematik seperti math magic , kuiz dan silang kata. (iii) Program mentor-mentee - 4 orang pelajar dipilih oleh setiap guru - Guru bertemu dengan pelajar dan cubamengenalpasti masalah pelajar (iv) Program Buddy System - Pelajar cemerlang membantu pelajar lemah dalam kelas

Pelajar Tingkatan 5 Pelajar

Guru Matematik Guru Matematik

Guru Matematik Pelajar Pelajar cemerlang Pelajar

Guru Matematik Mac - Ogos Pelajar (v) Kajian Tindakan - Satu kelas atau sekumpulan kecil pelajar akan dipilih - Kajian akan dilakukan ke atas pelajar itu dan masalah pembelajaran dikenalpasti - Langkah penambahbaikan atau kaedah tertentu diadakan - Hasil kajian diperoleh

5 Januari Februari Mac Mac Mac

Pengurusan Kewangan (i) Menyediakan belanjawan panitia (ii) Mengambil quotation dari pembekal (iii) Menyediakan kertas kerja dan nota minta untuk memesan bahan-bahan panitia (iv) Memesan bahan (v) Menfailkan invois

Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar

Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia

PELAN TAKTIKAL (PMR) Bil 1 Program Apollo 3 (Kelas Tambahan) T/Jawab Ketua Panitia & guru-guru Matematik Ketua Panitia & guru-guru Matematik Kaunselor, penceramah jemputan Tempoh 7 bulan Kos/Sumber RM 350.00 Out-Put Peningkatan % pencapaian Matematik dalam PMR Peningkatan % pencapaian Matematik dalam PMR Peningkatan % pencapaian Adalam Matematik PMR KPI Pelan Kontingensi % pencapaian Sediakan modul-modul latihan Matematik peningkatan kendiri dalam PMR % pencapaian Gunakan Matematik bukuulangkajiberbentuk topikal dalam PMR % pencapaian A Gunakan bukuulangkaji yang mengandungi soalan-soalan tahun lepas

Euclid 3 (Latihan hujung minggu) Fibonacci 3 (Teknik menjawab soalan peperiksaan PMR)

7 bulan

RM 350.00

Awal penggal 1 & awal penggal 2 (boleh ubahsuai mengikut keperluan)

RM 200.00

Program mentormentee

Kaunselor & guru-guru Matematik Ketua Panitia, guru-guru Matematik, pelajar cemerlang

8 bulan

RM 150.00

Peningkatan % Bilangan % pencapaian Adalam pencapaian A Matematik PMR Peningkatan % pencapaian Matematik dalam PMR

Program Buddy System

8 bulan

RM 150.00

Gunakan 15 minit terakhir waktu pengajaran & pembelajaran Matematik % pencapaian Sediakan latihan tahap rendah Matematik dan buat perbincangan dalam PMR kumpulan

PELAN TAKTIKAL (SPM) Bil 1 Program Apollo 5 (Kelas Tambahan) T/Jawab Ketua Panitia & guru-guru Matematik Ketua Panitia & guru-guru Matematik Kaunselor, penceramah jemputan Tempoh 7 bulan Kos/Sumber RM 500.00 Out-Put Peningkatan % pencapaian Matematik dalam SPM Peningkatan % pencapaian Matematik dalam SPM Peningkatan % pencapaian Adalam Matematik SPM KPI % pencapaian Matematik dalam SPM % pencapaian Matematik dalam SPM % pencapaian A Pelan Kontingensi Sediakan modulmodul latihan peningkatan kendiri Gunakan buku ulangkaji berbentuk topikal Gunakan bukuulangkaji yang mengandungi soalan-soalan tahun lepas

Euclid 5 (Latihan hujung minggu) Fibonacci 5 (Teknik menjawab soalan peperiksaan SPM)

7 bulan

RM 400.00

Program mentormentee

Kaunselor & guru-guru Matematik

Awal penggal 1 & awal penggal 2 (boleh ubahsuai mengikut keperluan) 8 bulan

RM 200.00

RM 150.00

Peningkatan % % pencapaian Adalam pencapaian A Matematik SPM

Gunakan 15 minit terakhir waktu pengajaran & pembelajaran Matematik Sediakan latihan tahap rendah dan buat perbincangan kumpulan

Program Buddy System

Ketua Panitia, guru-guru Matematik, pelajar cemerlang

8 bulan

RM 200.00

Peningkatan % pencapaian Matematik dalam SPM

% pencapaian Matematik dalam SPM