Anda di halaman 1dari 11

TERHAD BAB 8 MEMBACA PETA Rujuk: A. Kod T 8868 Manual of Map Reading Field, Pt I, 1955.

PENDAHULUAN 801. Kebolehan membaca peta dan menggunakannya dengan baik adalah satu perkara yang penting bagi setiap anggota tentera terutama sekali pemimpin samada pegawai atau PTT. Peta adalah satu dokumen penting dan berguna kepada pemimpin-pemimpin untuk membuat keputusan semasa gerakan ataupun tugas di medan. Kebolehan yang tinggi akan hanya boleh dicapai melalui latihan-latihan yang insentif dan beterusan. TUJUAN 802. Tujuan nota ini adalah untuk memberi penerangan yang jelas dan terperinci berkaitan penggunaan peta, protraktor dam kompas. PETA 803. Jenis Peta. Peta adalah satu kepingan kertas yang merupakan dokumen penting, yang mengandungi lukisan ataupun rajah muka bumi dan butir-butir yang terdapat di atas muka bumi tersebut. Peta mempunyai sukatan-sukatan tertentu dan terdiri dari berbagai jenis, rupa dan bentuk. Peta-peta yang boleh didapati adalah seperti berikut: a. b. c. 804. Peta Sekolah. Peta Jalan. Peta Topografi.

Sukatan-sukatan yang digunakan adalah seperti berikut: a. b. c. d. 1: 25,000. 1: 50,000. 1: 63,360. 1: 100,000.

805. Kepentingan Peta. Peta memainkan peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas tentera. Kepentingannya adalah seperti berikut: a. b. c. Sebagai panduan untuk pergerakan ke tempat yang dituju. Bagi menentukan jarak. Bagi membuat perancangan taktikal untuk sesuatu tugas gerakan. 8-1 TERHAD

TERHAD d. e. f. g. Memberi maklumat keadaan tanah. Bagi mengetahui kedudukan tanah. Bagi merancang pergerakan ke `RV, pangkalan dan lain-lain. Bagi membuat perancangan lojistik.

806. Cara Menjaga Peta. Peta perlu dijaga dengan baik oleh kerana kesukaran mendapatkan penggantian disebabkan bilangannya yang agak terhad. Penggunaannya secara lasak semasa menjalankan latihan medan ataupun gerakan menyebabkan peta-peta ini mudah rosak jika tidak dijaga dengan betul. Berikut adalah cara-cara menjaga peta dengan baik: a. Lipat peta mengikut lebar bentuk yang dikehendaki.

b. Peta hendaklah dibalut dengan plastik ataupun fablon supaya tidak terkena air atau kotoran. Cara paling mudah ialah menggunakan plastik catuan bungkus. c. Jangan ditandakan peta dengan pen atau alat tulis yang lain kerana ini akan menyebabkannya kotor, tidak jelas atau mungkin tidak dapat digunakan lagi. 807. Keselamatan. Peta adalah sesuatu dokumen penting dan orang-orang yang diiktirafkan sahaja boleh menggunakan atau memilikinya. Dilarang sama sekali memberikannya kepada orang lain terutama sekali apabila ianya telah ditanda dengan maklumat-maklumat penting. Langkah-langkah perlu diambil mengikut prosedur yang sedia ada bagi mengelakkan peta yang mengandungi maklumat penting jatuh ke tangan musuh. 808. Maklumat Di Garisan Luar Peta. Terdapat maklumat-maklumat penting yang tercatat di luar peta yang dapat dijadikan panduan rujukan. Maklumat-maklumat yang dimaksudkan adalah seperti berikut: a. b. c. d. e. f. g. Tajuk peta (nama daerah, kawasan dan pekan). Bilangan peta termasuk siri dan edisi. Sukatan (batu, ela atau metrik). Rajah perbezaan utara benar, grid dan magnetik serta perubahan tahunan. Tanda-tanda atau simbol topografi yang digunakan di atas peta. Tarikh dicetak. Petunjuk (indek) peta.

809. Simbol Topografi. Di dalam peta topografi, simbol-simbol digunakan untuk membentangkan sesuatu yang terdapat di kawasan-kawasan berkenaan. Untuk membezakan antara satu tanda dari yang lainnya, warna dan simbol-simbol lukisan digunakan. Tujuan simbol-simbol ini adalah untuk memberi gambaran yang tepat dan jelas dalam sesuatu peta seperti keadaan di atas tanah. Simbol-simbol yang terdapat dalam sesuatu peta boleh dibahagikan kepada dua jenis:

8-2 TERHAD

TERHAD a. Keadaan Fizikal Tanah. (1) (2) (3) (4) (5) b. Sungai. Lembah. Bukit, gunung, permatang dan tanah tinggi. Hutan atau tumbuh-tumbuhan. Paya dan lain-lain.

Perkara-perkara Buatan Manusia. (1) (2) (3) (4) (5) Jalaraya atau denai. Landasan Keretapi. Jambatan. Pekan atau penempatan. Tali air, pylon, pipe line, talian eletrik dan lain-lain.

810. Garisan Grid. Garisan ini adalah garisan yang terdapat di atas peta dari bawah ke atas dan dari kiri ke kanan. Garisan dari bawah ke atas (menengak) adalah dikenali sebagai Garisan Ketimuran dan garisan dari kiri ke kanan (melintang) dikenali sebagai Garisan Keutaraan. Jarak di antara satu garisan ialah 1,000 meter atau tertakluk kepada ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Garisan ini membolehkan sesuatu kawasan atau tempat diberi rujukan grid. Apabila seseorang itu hendak mendapatkan rujukan grid sesuatu tempat, susunan tindakan berikut hendaklah dilakukan: a. Pastikan kedudukan tempat di mana rujukan petak hendak diambil.

b. Cari Garisan Ketimuran yang hampir iaitu di sebelah kiri kedudukan tempat tersebut. Kemudian cari garisan keutaraan yang hampir dengan kedudukan tempat yang sama. c. Bacaan bagi kedua-dua garisan tadi hendaklah diambil. Bacaan yang didapati adalah merupakan 4 angka. Ini menunjukkan petak peta di mana kedudukan tadi terletak iaitu di dalam lingkungan 1000 meter persegi. d. Selanjutnya, bahagikan petak peta kawasan itu kepada 10 bahagian mengikut Garisan Ketimuran dan Garisan Keutaraan.Dapatkan pula bacaan mengikut pembahagian garisan ketimuran dahulu dan kemudian Garisan Keutaraan. Ini akan membolehkan anda mendapat rujukan peta dalam 6 angka. Tempat sekarang bermakna telah diperkecilkan lagi dalam lingkungan 100 meter persegi. e. Cara yang sama bolehlah dilakukan untuk memperolehi rujukan peta 8 angka dan ini akan memberi rujukan yang lebih tepat dalam lingkungan 10 meter persegi. f. Demi memudahkan kefahaman, baca penerangan berikut dan rujukkan dengan rajah 1 di bawah ini. 8-3 TERHAD

TERHAD 811. Sukatan Peta. Sukatan peta adalah kadar kandungan jarak di atas peta dan jarak sebenar di atas tanah. Sukatan yang selalu kita dapati dalam peta ialah sukatan 1: 63,360. Ini adalah bermakna 1 inci di dalam peta bersamaan dengan 63,360 inci di atas tanah. Lain-lain sukatan yang boleh kita perolehi adalah seperti tercatat di perenggan 4 a, b, c dan d. a. b. c. d. e. Garisan Ketimuran ialah garisan 40 - 41. Garisan Keutaraan ialah 04 - 05. Kawasan atau petak peta ialah 4004. Kedudukan A ialah Rujuk Grid (RG) 402047. Rujuk Grid dalam dalam 8 angka grid ialah RG 40200470. 40 1 05 9 8 7 6 5 4 3 2 1 04 812. Cara Mengukur Jarak. Cara mengukur jarak di atas peta adalah seperti berikut: a. Jarak yang Lurus. Iaitu dengan mengunakan benang atau kertas, dan boleh dilakukan dengan menandakan titik kedudukan pertama dan ke dua di atas benang atau kertas tadi dan kemudian mengukur kepada sukatan peta. Jika mengunakan benang tentukan benar-benar lurus, kertas pula, biasanya menggunakan pinggir kertas tersebut. b. Jarak yang Tidak Lurus. Cara yang sama boleh digunakan. Di sini kemungkinan jarak yang hendak diukur dipecahkan kepada bahagian atau pecahan lurus dan mencampurkan pecahan-pecahan tadi untuk mendapatkan jarak sebenar. Ini biasanya melibatkan jalanraya yang bengkang-bengkok, denai, sungai dan lain-lain yang hendak diukur. 8-4 TERHAD 2 3 4 5 6 7 8 9 41

TERHAD PROTRAKTOR 813. Protraktor adalah sejenis alat yang digunakan untuk mendapatkan bacaan laluan/arah (bearing) dari peta dengan cara-cara yang diterangkan di bawah. Ianya adalah di dalam sukatan mills dengan sukatan haluan tertinggi ialah 6,400 mills atau bersamaan 360 darjah. Protaktor berbentuk separuh bulatan dengan ukuran terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu di bahagian luarnya bertulis dari 0 hingga 3,200 mils sementara di bahagian dalam, dari 3,200 hingga 6,400 mils. 814. Sukatan Bacaan Arah. Tindakan berikut hendaklah dilakukan: a. Letakkan Protraktor mengikut ukuran Garisan Ketimuran atau selari dengan Garisan Ketimuran di atas peta. b. Lubang di bahagian tengah iaitu di mana benang dipasang berada di kedudukan anda atau tempat dari mana anda hendak mendapatkan bacaan arah kedudukan yang lain. c. tadi. Rentangkan benang protraktor supaya betul-betul lurus kepada arah yang dicari

d. Pastikan bahawa bacaan yang diperolehi itu betul iaitu sekiranya berada di sebelah kanan kedudukan anda atau dari mana anda hendak mendapatkan bacaan arah, bacaannya adalah di antara 0 ke 3,200 dan 3,200 ke 6,400 mills. KOMPAS

Gambarajah kompas 815. Kompas adalah sejenis alat yang digunakan untuk mengukur bacaan arah di atas tanah iaitu dari kedudukan anda ke tempat lain dan sebagai panduan panduarah. Perkara-perkara yang terdapat pada kompas ialah seperti berikut: a. b. c. d. e. Mempunyai pembuka dan penutup. Sukatan yang boleh dipusing-pusingkan dan dikunci. Sukatan ialah dari 0 ke 6,400 mils. Cermin pembesar untuk mengambil bacaan arah apabila menenang. Petunjuk seperti anak panah berbentuk tiga segi dalam kompas. 8-5 TERHAD

TERHAD f. Garisan hitam di cermin penutup/pembuka kompas.

g. Terdapat satu tanda cahaya kelihatan di waktu malam di permukaan cermin kompas yang bertentangan dengan angka 6,400. h. Bacaan bulatan di luar kompas ialah 0 ke 6,400 mills dan tiap-tiap pembahagian adalah 10 mils. i. 816. Bacaan bulatan dalam ialah 0 ke 6,400 mills dan tiap-tiap pembahagian 20 mils.

Cara Penggunaan. a. Siang hari. (1) (2) (3) Buka penutup kompas hingga paras. Alat cermin pembesar dialih untuk tujuan menenang melaluinya. Memasukkan ibu jari ke dalam bulatan yang terdapat pada kompas.

(4) Tenang melalui alat cermin pembesar dan gerakkan kompas tadi sehingga bacaan arah yang dikehendaki diperolehi. b. Malam hari. (1) Cari bacaan arah yang dikehendaki.

(2) Pusingkan penutup cermin kompas sehingga bacaan bersamaan dengan garisan `lubber. (3) Ambil arah sehingga anah panah dalam kompas sejajar dengan jalur bersinar (luminous strip) di atas cermin kompas. (4) Arah anda hendaklah mengikut paksi kompas atau lidah kompas dan bukan mengikut jalur bersinar. ARAH 817. Utara. Arah adalah bacaan mengikut peta atau pun kompas kepada sesuatu haluan yang dituju. Untuk mendapatkan arah, sila lihat tindakan seperti perenggan 14,15 dan 16. Sungguhpun demikian anda mestilah memahami berkenaan jenis utara yang ada. 818. Kiraan. Di negara kita perbezaan utara ini sangatlah kecil dan tidak perlu diberi penumpuan. Sebaliknya bagi sesetengah negara, perbezaan ini adalah ketara dan perlu diberi perhatian. (Jika perbezaan didapati banyak mengikut panduan dari peta anda hendaklah membawa bacaan bearing yang diperolehi kepada bacaan grid). 819. Bacaan Arah Belakang (`Back Bearing). Arah belakang adalah arah berlawanan dari arah yang anda lihat. Bacaan ini diperolehi dengan menolak atau mencampurkan bacaan arah yang dipandang dengan 3,200 mills. Sekiranya arah diperolehi kurang dari 3,200 mills, maka arah tersebut dicampur dengan 3,200 mills dan sekiranya arah lebih dari 3,200 mills maka ditolak dengan 3,200 mills.

8-6 TERHAD

TERHAD ORIENTASI PETA 820. Untuk mengorientasikan peta adalah seperti berikut: a. b. Utara benar. Utara magnetik. (1) Bentangkan peta di tempat yang rata. Ambil kompas, buka penutup kompas dan setkan bacaan kepada 6400 mils.

(2) Letakkan kompas di atas peta. Tentukan garisan rerambut yang berada di lidah kompas bersetentangan dengan mana-mana Garisan Ketimuran di atas peta. (3) Pusingkan peta sehingga jalur sinar di permukaan kaca bersententangan/ selari dengan jalur sinar di dalam kompas. (4) peta. Jalur sinar di lidah kompas menunjukkan arah utara sebenar dan utara

PENEMBUNGAN ARAH HADAPAN DAN BELAKANG 821. Penembungan Arah Belakang (`Resection). Cara ini digunakan untuk mendapatkan kedudukan kita yang tidak diketahui. Cara mendapatkannya ialah: a. Cari dua atau tiga kedudukan atau panduan yang nyata di atas tanah dan di atas peta seperti bukit, gunung, cabang sungai, simpang jalan dan tanda-tanda panduan yang kekal seperti masjid, jambatan dan lain-lain. b. Dari kedudukan anda, dapatkan bacaan arah ke tempat-tempat yang dijadikan panduan tadi dengan menggunakan kompas. c. Tukarkan bacaan arah tadi kepada bacaan arah belakang dengan dicampur atau ditolak dengan 3,200 mils. d. Lukiskan satu garisan arah belakang dari tanda-tanda panduan yang digunakan.

e. Persilangan garisan-garisan dari 2 atau 3 tanda panduan yang digunakan adalah di mana kedudukan anda berada sekarang. 822. Penembungan Arah Hadapan (Intersection). Cara ini digunakan untuk mendapatkan Rujuk Grid sesuatu tempat yang tidak dikenali. Tindakan untuk mencari kedudukan tersebut adalah seperti berikut: a. Ambil bacaan arah ke arah tempat yang diinginkan dengan mengunakan kompas.

b. Cari kedudukan pasukan sahabat dan ambil bacaan arah dari pasukan sahabat yang diberi oleh pasukan sahabat ke arah yang diinginkan. c. Selepas mendapat bacaan arah itu tadi, lukiskan satu garisan mengikut bacaan yang diperolehi. 8-7 TERHAD

TERHAD d. Apabila garisan-garisan bacaan seperti ditulis itu bertemu dan bersilang itulah kedudukan yang anda cari. MERANCANG GERAKAN 823. Kajian Peta. Sebelum membuat sesuatu rancangan, anda mestilah membuat kajian ke atas peta supaya tanda-tanda boleh diperolehi sebagai panduan semasa perjalanan. Perkaraperkara yang boleh digunakan adalah seperti berikut: a. Keadaan Tanah. Sebelum membuat apa-apa rancangan, soalan yang mesti anda kemukakan kepada diri anda sendiri adalah seperti berikut: (1) (2) (3) Arah manakah perjalanan anda. Adakah perjalanan itu boleh dilancarkan terus menerus atau sebaliknya. Arah yang terbaik sekali.

b. Halangan. Contoh seperti sungai, paya, kolam dan lereng tajam. Bolehkah ini dilintasi atau sebaliknya. c. Garisan Sungai. Adakah sungai boleh dijadikan panduan perjalanan.

824. Merancang. Dengan gambaran am yang diperolehi, sekarang bolehlah anda merancang perjalanan seperti berikut: a. b. Ambil bacaan arah dan bertindak seperti berjalan malam. Kajikan perjalanan anda dan gariskan arah berkenaan pada peta.

c. Bahagikan perjalanan anda dalam sukatan terhad mengikut sukatan-sukatan tertentu atau pun masa yang diperlukan. d. e. Buat kiraan masa dan jarak mengikut kaadaan tanah. Tindakan yang harus diambil jika menghadapi halangan.

825. Butir-butir Perjalanan. Selepas mendapatkan jalan dari peta, buatlah catatan perjalanan, ini termasuklah: a. b. c. d. 826. Bil 1. 2. Bacaan arah. Jarak. Anggaran masa mengikut keadaan tanah. Sukatan tanda-tanda pengenalan.

Berikut adalah cadangan Carta Panduarah semasa anda bergerak: Daripada Bt 203 Spg Kulai Kepada Jln Bt 52 RG 123456 Bacaan Arah 1,000 mils 2,500 mils 8-8 TERHAD Jarak 700m 2,000m Masa 1 jam 2 jam Catatan Tanah tinggi Ladang getah

TERHAD 827. Kederasan Perjalanan. Keadaan tanah di negara kita adalah berbagai rupa dan ini menyebabkan perjalanan tidak serupa kederasannya. Sebagai panduan di bawah ini adalah kederasan perjalanan biasa dalam pelbagai keadaan tanah. Sungguhpun demikian, ini boleh berubah mengikut pengalaman seseorang di medan: a. b. Hutan Tebal Hutan Tebal Semulajadi 1,000 ke 2,000 meter dalam 1 jam. 500 ke 800 meter dalam 1 jam.

c. d. e. f.

Paya Lalang Ladang getah Belukar/ resam

100 ke 200 meter dalam 1 jam. 500 ke 1,000 meter dalam 1 jam. 3,000 ke 4,000 meter dalam 1 jam. 200 ke 500 meter dalam 1 jam.

828. Hitungan Langkah. Satu cara untuk mengetahui jarak yang telah anda berjalan adalah dengan menghitung langkah. Oleh kerana keadaan tanah tidak serupa hitungan langkah di bawah ini boleh dijadikan panduan semasa berjalan, bagi jarak 100 meter: a. b. c. d. e. Jalan terus dan baik Bukit tetapi perjalanan baik Hutan perjalanan senang Hutan bukit curam Paya 120 langkah. 140 langkah. 150 langkah. 200 langkah. 200 langkah.

829. Mengelak Halangan Semasa Perjalanan. Apabila sesuatu halangan ditempuhi semasa perjalanan seperti paya, kajian mestilah dilakukan untuk melintasi halangan tersebut. Cara yang boleh dilakukan adalah seperti berikut: a. Cara Pertama. Tindakan adalah seperti berikut: (1) Dari pinggir halangan, ambil arah baru dengan menolak atau mencampur dengan 1,600 mils kepada arah asal dan berjalan mengikut arah baru sehingga halangan tiada. Semasa berjalan hitung langkah. (2) Selanjutnya bergerak ke kiri atau ke kanan mengikut arah asal dan berjalan sehingga halangan tiada lagi. (3) Selanjutnya tambah atau tolak dengan 1,600 mils dan berjalan dalam haluan berlawanan dengan haluan kedua, hitung langkah dan seterusnya bergerak ke kiri atau ke kanan mengikut arah asal tadi. Sila lihat gambarajah mengelak halangan di bawah ini. 4,800 Mils 8-9 TERHAD

TERHAD 3,200 mils 4,800 Mils 6,400 Mils 4,800 Mils

PAYA b. Cara Ke dua. Tindakan adalah seperti berikut: (1) Cari satu tanda di kiri atau kanan yang boleh dikenali.

(2) Ambil bacaan arah menggunakan kompas ke arah tanda panduan tersebut dan berjalan mengikutnya. (3) Dari tanda panduan tersebut ambil tanda panduan yang sama ke arah perjalanan asal dan ambil arah dengan kompas dan berjalan menujunya. Sampai ke tanda panduan terakhir, ambil bacaan arah asal dan teruskan perjalanan. Contoh gambarajah di bawah. 1,600 mils 1,600 mils

PEMERIKSAAN SEMASA PERGERAKAN 830. Semasa pergerakan, demi mengelakkan kekeliruan atau hilang arah, tindakan-tindakan berikut hendaklah dilakukan: a. b. c. d. e. Periksa bacaan arah setiap 50 meter. Periksa keadaan tanah dengan apa yang diperolehi di atas peta. Bergerak mengikut bacaan kompas dan jangan cuba mengikut jalan yang senang. Gunakan panduan-panduan untuk mendapatkan bacaan arah. Anggarkan jarak yang telah dilalui dan bandingkan dengan keadaan tanah. 8 - 10 TERHAD

f.

TERHAD Ingatkan kepada tanda-tanda seperti diperolehi semasa merancang.

TINDAKAN JIKA SESAT 831. Jika anda tidak dapat pastikan bahawa perkiraan anda itu betul atau tidak, jangan teruskan perjalanan. Ini akan menyebabkan anda terus sesat. Jika ragu-ragu, tenangkan fikiran dan buat kajian seperti berikut: a. Adakah saya melebihi ke arah kanan atau kiri?

b.

Adakah kemungkinan objektif telahpun terlepas?. Anggarkan masa dan jarak.

c. Adakah gambaran semasa pergerakan mengikut gambaran mental yang telah diperolehi? Kaji samada boleh kembali kepada sukatan terakhir. d. e. f. Adakah kemungkinan sesuatu telah tidak betul dengan peta? Adakah lain-lain tanda di atas peta yang boleh digunakan? Cuba dapatkan pendapat orang lain.

g. Jika semuanya tidak berjaya, gunakan alat perhubungan untuk mendapatkan panduan dari sub unit berdekatan samada menggunakan asap, tembakan dan lain-lain pengenalan. PENUTUP 832. Kemahiran membaca peta dan panduarah akan hanya boleh diperolehi melalui latihan dan sentiasa membiasakan diri dengan membaca peta semasa latihan atau gerakan. Tambahan pula di dalam hutan, panduan-panduan yang boleh digunakan adalah terhad. Oleh yang demikian, untuk memahirkan membaca peta dan panduarah, seseorang itu mestilah melatih diri mereka, bagaimana menggunakan kompas, protraktor kerana peralatan-peralatan ini mempunyai kaitan dengan kemahiran individu atau berkumpulan dengan merujuk kepada tanda panduan yang sedia ada.

8 - 11 TERHAD