Anda di halaman 1dari 15

SEJARAH KAWAD

Sejarah kawad bermula sejak kehadiran tentera tentera asing di Tanah Melayu pada awal kurun ke 14 . Kehadiran tentera Portugis yang Berjaya mengalahkan tentera Melaka pada tahun 1511 dilihat sebagai satu pasukan tentera yang berdisiplin , patuh kepada arahan ketua , sistematik mengatur strategi dan seragam . Kehadiran tentera Inggeris di Pulau Pinang pada tahun tahun 1700 an dan di Singapura pada tahun tahun 1800 an juga dilihat sebagai satu titik tolak kepada perkembangan kawad . Walaupun tentera tentera Inggeris pada masa itu sebahagian besarnya adalah tentera tentera upahan dari India , namun corak dan cara disiplin yang ditunjukkan menunjukkan mereka adalah pasukan yang mantap dan setia kepada tuannya . Penubuhan awal pasukan pasukan uniform di Malaysia seperti Home Guard , Pasukan Simpanan (Teritory Army) , Rejimen Askar Melayu , pasukan laut dan udara serta pasukan uniform bukan tentera seperti Pengakap (Scout) , Pasukan Palang Merah (Red Cross) , St John Ambulance dan sebagainya telah menyemarakkan aktiviti kawad di negara ini . Pertandingan kawad kaki telah menjadi kelaziman atau rutin dalam pasukan uniform yang memaparkan kehebatan , kepakaran , keunikan , keseragaman dan paling penting sebagai identiti pasukan . Pada masa kini terdapat tiga kumpulan kawad pasukan uniform di sekolah iaitu dinaungi oleh Kementerian Pelajaran Malaysia , badan badan kerajaan (GO) dan badan badan bukan kerajaan (NGO) . Usaha menyelaraskan aktiviti kawad khususnya yang berkaitan dengan pertandingan kawad kaki telah dilakukan . Walaupun terdapat kelainan dari aspek gerakan kawad namun usaha usaha seperti membentuk sistem pertandingan atau format pertandingan yang selaras telah dilakukan . Tujuan Kawad : 1. Untuk membentuk seseorang supaya bermegah dengan tatatertib cergas dan taat setia (menerima arahan dan menjalankan arahan tersebut) . 2. Membentuk anggota supaya bekerjasama dalam satu kumpulan . 3. Berkawad adalah asas untuk panduan membentuk tatatertib di dalam pasukan , asas dan perpaduan tatatertib semasa bertugas adalah berdasarkan kepada kawad yang diperbaiki berkali kali . 4. Apabila kawad hendaklah diterangkan sebab sebab berkawad itu , berkawad sangat sangat dikehendaki oleh pasukan , bukanlah sebagai hukuman atau mendera tetapi untuk membina tatatertib serta darjat sesuatu pasukan itu . Unit Kawad dan Disiplin berfungsi sebagai unit yang bertanggungjawab untuk menguatkuasakan peraturan tetap dan peraturan peraturan lain , yang dikeluarkan keatas para pelajar dari masa ke semasa dengan harapan para pelajar , memiliki kualiti disiplin yang tinggi dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada bangsa dan negara .

Unit ini juga bertanggungjawab untuk melatih para pelajar berkawad yang berdasarkan kepada konsep seperti berikut : Kepatuhan dan hormat kepada pemimpin . Kerjasama dalam pasukan untuk membentuk keseragaman perlakuan dan tindakan .

Unit ini juga bergerak sebagai pemantau bagi setiap aktiviti dalaman dan luar institut serta berusaha untuk melahirkan pelajar yang mempunyai tahap disiplin yang tinggi .

BAHASA HUKUMAN KAWAD


Kawad kaki pada asasnya terbahagi kepada 3 bahagian iaitu kawad kaki statik , kawad kaki dinamik , dan kawad formasi yang juga dikenal sebagai kawad senyap atau kawad hantu (dalam tentera) . Untuk tujuan mengajar kawad kaki , eloklah dimulakan dengan kawad kaki statik , iaitu kawad yang belum melibatkan pergerakan berjalan . Bagi tajuk tajuk dalam kawad statik ialah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sedia , senang diri dan rehatkan diri . Berpusingan ke kanan , kiri dan belakang . Langkah sebelah . Hentak kaki . Buka dan tutup barisan . Luruskan barisan . Hormat .

BAHASA ARAHAN HUKUMAN KAWAD


1. Sedia Skuad / Platun / Baris / Kotinjen Sedia ! 2. Senang diri Skuad / Platun / Baris / Kotinjen Senang Diri ! 3. Rehatkan diri Skuad / Platun / Baris / Kotinjen Rehatkan Diri ! 4. Berpusing ke kanan* Bergerak ke kanan bertiga - tiga / berturut berturut Ke kanan Pusing ! 5. Berpusing ke kiri** Bergerak ke kiri bertiga tiga / berturut turut Ke kiri Pusing ! 6. Berpusing ke belakang*** Baris akan menghadap ke belakang , ke belakang Pusing ! *sekiranya platun (kumpulan) sedang menghadap ke arah anda (jurukawad) . Untuk menghadapkan semula platun ke hadapan , bahasa hukumannya : Baris akan menghadap ke hadapan , Ke kanan Pusing ! ** sekiranya platun (kumpulan) sedang menghadap ke arah anda (jurukawad) . Untuk menghadapkan semula platun ke hadapan , bahasa hukumannya : Baris akan menghadap ke hadapan , Ke kiri Pusing ! *** sekiranya platun (kumpulan) sedang menghadap ke arah anda (jurukawad) . Untuk menghadapkan semula platun ke hadapan , bahasa hukumannya : Baris akan menghadap ke hadapan , Ke belakang Pusing ! [Ingatan : Apabila berpusing ke belakang , hendaklah berpusing melalui sebelah kanan badan , walau ke arah mana pun platun anda sedang menghadap]

7. Langkah sebelah Satu / Dua / Tiga Langkah ke kanan / kiri Gerak ! 8. Hentak kaki Hentak kaki Cepat ! . Untuk menghentikan platun dari hentak kaki , bahasa hukumnannya : Baris Henti ! 9. Buka / Tutup barisan Buka / Tutup barisan Gerak ! 10. Luruskan barisan Ke kanan Lurus ! . Apabila semua anggota dalam platun telah siap melakukan pergerakan meluruskan barisan , berikan pula bahasa hukuman kawad Pandang Depan ! 11. Hormat ke hadapan Hormat , hormat ke hadapan Hormat !

BAHASA HUKUMAN DAN PERGERAKAN KAWAD


Bahasa hukuman yang digunakan hendaklah mengikut bahasa hukuman pasukan masing masing . 1. Kawad asas 1.1. Platun di bawa masuk oleh Ketua Platun ke litar pertandingan dengan 3 barisan , berjalan dalam masa cepat jalan dan berhenti di hadapan (tengah tengah) Ketua Hakim . Kadar berjalan ialah 128 135 langkah seminit . Kelajuan yang lebih atau kurang akan dikenakan penalti . 1.2. Menghadap ke hadapan . Bahasa hukumannya Menghadap kehadapan Ke kanan Pusing ! 1.3. Buka barisan . Bahasa hukumannya , Buka barisan Gerak ! 1.4. Luruskan barisan . Bahasa hukumannya , Ke kanan Lurus ! . Pandang Depan ! 1.5. Melapor . Ketua Platun melapor kepada Ketua Hakim . Semasa Ketua Platun melapor , skuad akan berada dalam kedudukan sedia dan buka barisan . Bahasa hukuman ketika melapor ialah , Assalamualaikum / Salam Sejahtera Tuan , Pasukan (PKBM , Pengakap , dsb ) siap untuk diuji , Tuan 1.6. Memulakan kawad statik dalam keadaan buka barisan . Platun diwajibkan melakukan semua pergerakan kawad statik berikut mengikut urutan: i. Bergerak ke kiri . Bahasa hukuman : Bergerak ke kiri Ke kiri Pusing ! ii. Bergerak ke kanan . Bahasa hukuman : Bergerak ke kanan Ke belakang Pusing ! iii. Menghadap ke belakang . Bahasa hukuman : Menghadap ke belakang ke kanan Pusing ! iv. Meghadap ke hadapan . Bahasa hukuman : Menghadap ke hadapan Ke belakang Pusing ! 1.7. Hukuman tutup barisan diberi selepas kawad asas . Bahasa hukumannya : Tutup barisan Gerak ! 1.8. Selepas itu hukuman ke kanan lurus dan pandang depan di beri . 1.9. Hukuman bergerak ke kiri di beri (untuk memulakan kawad dinamik) . Bahasa hukuman : Bergerak ke kiri , ke kiri Pusing ! 1.10 Berjalan dalam masa cepat jalan sebanyak satu pusingan dan apabila membelok , beri hukuman kiri belok . (rujuk Pelan Litar Pertandingan) 1.11Hukuman Tukar langkah perlahan Perlahan jalan diberikan setelah platun melepasi kon D dan sebelum kon A . 1.12 Hukuman kiri belok diberikan di kon F (kon hijau) dalam pusingan pertama dan apabila semua anggota platun selesai membelok , hukuman menghadap ke hadapan ke kanan Pusing ! diberikan . Platun akan pelahan jalan dalam barisan melintang melintasi para hakim .

1.13 Sebelum melintasi garisan kon B dan kon C , platun di kehendaki melakukan pergerakan berikut mengikut urutan : i. ii. iii. iv. Buka barisan (dalam perlahan jalan) Pandang Kanan (dalam perlahan jalan) Pandang Depan (dalam perlahan jalan) Tutup barisan (dalam perlahan jalan)

1.14 Sebaik sahaja melintas garisan kon B dan kon C , hukuman bergerak ke kiri ke kiri Pusing ! diberikan . 1.15 Hukuman tukar langkah cepat , cepat jalan diberi setelah skuad berada antara kon C dan kon D . 1.16 Skuad akan berjalan sehingga ke kon D , hukuman kiri belok diberikan dan kon E (kon hijau) hukuman kiri belok diberikan . Selepas melintasi kon E , skuad dikehendaki melakukan pergerakan kawad berikut mengikut urutan : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. Hormat ke kanan . Bahasa hukuman : Hormat ke kanan Hormat ! Hormat ke hadapan . Bahasa hukuman : Hormat ke hapadan Hormat ! Tukar langkah semasa berjalan . Bahasa hukuman : Tukar langkah semasa berjalan , tukar langkah 3x , Maju Hormat selaku terima sijil . Bahasa hukuman : Hormat selaku terina sijil , hormat kehadapan Hormat ! Tukar langkah perlahan . Bahasa hukuman : Tukar langkah perlahan , perlahan Jalan ! Bergerak ke kanan dalam perlahan jalan . Bahasa hukuman : Bergerak ke kanan , ke belakang Pusing ! Tukar langkah cepat jalan . Bahasa hukuman : Tukar langkah cepat , cepat jalan Bergerak ke kiri . Bahasa hukuman : Bergerak ke kiri , ke belakang Pusing ! Menghadap ke belakang . Bahasa hukuman : Menghadap ke belakang , ke kiri Pusing ! Menghadap ke hadapan . Bahasa hukuman : Menghadap ke hadapan , ke belakang Pusing! (tiada hukuman henti dan ke kanan lurus) Hentak kaki . Bahasa hukuman : Hentak kaki Henti . Bahasa hukuman : Skuad Henti ! Mara menghadap . Bahasa hukuman : Skuad akan mara menghadap , dari tengah , cepat jalan . (Ketua Platun akan bersama sama skuad ketika mara menghadap)

1.17 Tamat bahagian kawad asas (static dan dinamik) .

Peringatan : 1. Semasa kawad asas , tidak ada suara dari anggota platun , kecuali hukuman Ketua Platun sahaja . (contoh : anggota menyebut kiraan masa ; kiri , kanan , kiri) 2. Ketua Platun hendaklah memberi arahan kepada secara statik dan menghadap ke arah skuad semasa keseluruhan kawad asas di tengah tengah antara kon A dan B . Ketua Platun yang bergerak bersama platun semasa kawad dinamik akan dipenalti . Penalti juga diberi jika ia berada di luar litar sepanjang persembahan persembahan kawad asas dijalankan ataupun dengan sengaja berhampiran kon A dan B . Semasa mara menghadap Ketua Platun akan masuk ke litar pertandingan dan mara menghadap bersama platunnya. 3. Semasa membuat persembahan kawad asas atau formasi , pasukan tidak dibenarkan membawa alatan . 2. Pergerakan Membentuk Formasi i. Sebaik sahaja tamat mara menghadap , platun akan mempersembahkan pergerakan membentuk formasi mengikut kreativiti masing masing . Kon kan dikeluarkan oleh petugas sebaik sahaja Kawad Dinamik selesai . ii. Tidak dibenarkan memberi sebarang isyarat pergerakan atau bunyi seperti hentak kaki , up atau pass bagi mengendalikan platun tersebut kecuali isyarat pertama semasa memulakan kawad formasi . iii. Unsur suara (slogan) hendaklah dibuat setelah tamat formasi keempat (ketika platun berbaris bertiga tiga menghadap hadapan sebelum melapor) . iv. Ketua platun boleh masuk menyertai kawad formasi . Ketua Platun yang tidak menyertai kawad formasi tidak akan diberi keutamaan untuk dipilih sebagai ketua platun terbaik . v. Setiap platun dikehendaki mempersembahkan sebanyak 4 jenis formasi yang berlainan . Formasi yang diulang akan dikira satu formasi . vi. Pergerakan setiap formasi hendaklah ditamatkan dalam keadaan 3 barisan menghadap ke hadapan iaitu menghadap ke bahagian hadapan litar sepertimana kedudukan asal ketika hendak memulakan kawad formasi . Perbuatan ke kanan lurus tidak diwajibkan. NOTA : Pergerakan jatuhan domino dibenarkan selagi ia adalah pergerakan kawad . 3. Melapor Keluar Ketua Platun dikehendaki melapor sebelum keluar kawad . Bahasa melapor keluar ialah Assalamualaikum / Salam Sejahtera Tuan (Pasukan PKBM , Pengakap , dsb) telah selesai diuji . Mohon kebenaran menjalankan tugas seterusnya , tuan

BAHASA HUKUMAN DAN PERGERAKAN KAWAD SENJATA


Kawad senjata turut dimasukkan ke dalam pertandingan kawad bagi unit uniform di bawah naungan badan kerajaan (GO) . Ini merupakan bonus kepada pelajar kerana mereka dapat mempelajari secara penuh format kawad yang dilalui oleh badan beruniform di Malaysia . Bagi tajuk tajuk dalam kawad senjata ialah : 1. Sedia , Senang Diri , Rehatkan Diri 2. Rusuk Senjata dari Turun Senjata 3. Turun Senjata dari Rusuk 4. Hormat Senjata dari Rusuk 5. Rusuk Senjata dari Hormat 6. Kalih Senjata dari Rusuk 7. Jajar Senjata dari Rusuk Senjata 8. Rusuk Senjata dari Jajar Senjata 9. Bimbit Senjata dari Rusuk 10. Kalih Senjata dari Bimbit Senjata 11. Rusuk Senjata dari Bimbit Senjata 12. Tatang Senjata dari Rusuk Senjata 13. Rusuk Senjata dari Tatang Senjata 14. Julang Senjata dari Rusuk Senjata 15. Rusuk Senjata dari Julang Senjata

BAHASA ARAHAN HUKUMAN KAWAD SENJATA


Kawad Senjata 1. Sedia Skuad / Platun / Baris / Kotinjen Sedia ! 2. Senang diri Skuad / Platun / Baris / Kotinjen Senang Diri ! 3. Rehatkan diri Skuad / Platun / Baris / Kotinjen Rehatkan Diri ! 4. Rusuk Senjata Rusuk Senjata ! 5. Turun Senjata Turun Senjata ! 6. Hormat Senjata Hormat Senjata ! 7. Kalih Senjata Kalih Senjata !

8. Tatang Senjata Tatang Senjata ! 9. Jajar Senjata Jajar Senjata ! 10. Bimbit Senjata Bimbit Senjata ! 11. Julang Senjata Julang Senjata !

BAHASA HUKUMAN DAN PERGERAKAN KAWAD


Bahasa hukuman yang digunakan hendaklah mengikut bahasa hukuman pasukan masing masing . 1. Kawad senjata: 1.1.Platun di bawa masuk oleh Ketua Platun ke litar pertandingan dengan 3 barisan , berjalan dalam masa cepat jalan dan berhenti di hadapan (tengah tengah) Ketua Hakim . Kadar berjalan ialah 128 135 langkah seminit . Kelajuan yang lebih atau kurang akan dikenakan penalti . 1.2.Menghadap ke hadapan . Bahasa hukumannya Menghadap kehadapan Ke kanan Pusing ! 1.3.Turunkan senjata dari rusuk senjata . Bahasa hukumnannya Turunkan Senjata ! 1.4.Buka barisan . Bahasa hukumannya , Buka barisan Gerak ! 1.5.Luruskan barisan . Bahasa hukumannya , Ke kanan Lurus ! . Pandang Depan ! 1.6.Melapor . Ketua Platun melapor kepada Ketua Hakim . Semasa Ketua Platun melapor , skuad akan berada dalam kedudukan sedia dan buka barisan . Bahasa hukuman ketika melapor ialah , Assalamualaikum / Salam Sejahtera Tuan , Pasukan (PKBM , Pengakap , dsb ) siap untuk diuji , Tuan 1.7.Memulakan kawad senjata dalam keadaan buka barisan . Platun diwajibkan melakukan semua pergerakan kawad senjata berikut mengikut urutan: i. Rusuk senjata dari turun senjata . Bahasa hukumannya : Rusuk Senjata ! ii. Kalih senjata dari rusuk senjata . Bahasa hukumannya : Kalih Senjata ! . Pergerakan diulang sebanyak 2x . iii. Jajar senjata dari rusuk senjata . Bahasa hukumannya : Jajar Senjata ! . Selesai pergerakan , beri arahan Rusuk Senjata ! iv. Bimbit senjata dari rusuk senjata . Bahasa hukumannya : Bimbit Senjata! v. Kalih senjata dari bimbit senjata . Bahasa hukumannya : Kalih Senjata ! . Pergerakan diulang sebanyak 2x . Selesai pergerakan , beri arahan Rusuk Senjata ! vi. *Tatang senjata dari rusuk senjata . Bahasa hukumannya : Tatang Senjata! , diikuti dengan arahan Sedia ! . **Beri arahan Periska Senjata ! , selesai pergerakan bagi arahan Tatang Senjata ! . ***Lepaskan Spring ! , selesai pergerakan , beri arahan Rusuk Senjata ! vii. Hormat senjata dari rusuk senjata . Bahasa hukumannya : Hormat Senjata! . Selesai pergerakan , beri arahan Rusuk Senjata ! 1.8. Mara menghadap . Bahasa hukuman : Skuad akan mara menghadap , dari tengah , cepat jalan . (Ketua Platun akan bersama sama skuad ketika mara menghadap) .

1.9.Julang senjata dari rusuk senjata . Bahasa hukumannya : Julang Senjata ! .Dalam pergerakan ini , Keua Platun akan memberi arahan Gempur Wira! sebanyak 3x . 1.10Melapor keluar Ketua Platun dikehendaki melapor sebelum keluar kawad . Bahasa melapor keluar ialah Assalamualaikum / Salam Sejahtera Tuan (Pasukan PKBM , Pengakap , dsb) telah selesai diuji . Mohon kebenaran menjalankan tugas seterusnya , tuan Peringatan : 1. Semasa kawad senjata , tidak ada suara dari anggota platun , kecuali hukuman Ketua Platun sahaja . (contoh : anggota menyebut kiraan masa ; satu , dua , tiga) 2. Ketua Platun hendaklah memberi arahan kepada secara statik dan menghadap ke arah skuad semasa keseluruhan kawad asas di tengah tengah antara kon A dan B . Ketua Platun yang bergerak bersama platun semasa kawad dinamik akan dipenalti . Penalti juga diberi jika ia berada di luar litar sepanjang persembahan persembahan kawad asas dijalankan ataupun dengan sengaja berhampiran kon A dan B . Semasa mara menghadap Ketua Platun akan masuk ke litar pertandingan dan mara menghadap bersama platunnya.

ASAS KAWAD KAKI

SEDIA

SENANG DIRI

REHATKAN DIRI

PUSING KE KANAN

PUSING KE KIRI

HADAPAN LURUS

KE KANAN LURUS

PUSING KE BELAKANG

Anda mungkin juga menyukai