Anda di halaman 1dari 25

ISI KANDUNGAN

BI L 1 PERKARA -PENGENALAN 2 -OBJEKTIF 2 3 4 5 6 7 8 9 -GENERAL TOLERANCE -FORM AND ORIENTATION TOLERANCE SYMBOL -SAIZ KERTAS DAN PENGUNAANNYA -SIMBOL TEKSTUR DAN PERMUKAAN -SIMBOL GEOMETRI DAN TOLERANCE -GARISAN DAN PENGUNAAN -UNJURAN DALAM LUKISAN -DIMENSI 3 4 5 7 8 9 12 16 21 MUKA SURAT

10 -SIMBOL KERATAN 11 -KESIMPULAN 12 -RUJUKAN

Pengenalan

Lukisan kejuruteraan adalah satu matapelajaran asas yang penting kepada pelajar kejuruteraan. Ia merupakan bahasa kejuruteraan dan bahasa grafik yang di gunakan dalam bidang kejuruteraan. Hari ini, lukisan kejuruteaan telah telah diterima sebagai media yang di gunakan oleh saintis, jurutera, pereka bentuk, juruteknik mahupun mahupun pekerja pengeluaran. Penglibatan lukisan kejuruteraan dalam bidang jurutera adalah menyeluruh. Bermula dari pengetahuan asas, lakaran sehingga peringkat penyelenggaraan Oleh kerana lukisan kejuruteraan mempunyai fungsi utama dalam proses kejuruteraan, ia dianggap sebagai suatu alat pengajaran dan bukan sebagai suatu kerja seni. Suatu lukisan kejuruteraan mestilah mudah, tepat dan jitu. Kefahaman yang mudah dalam lukisan kejuruteraan adalah penting kerana lukisan tersebut menyampaikan suatu maksud atau menerangkan suatu yang diperlukan untuk suatu tujuan.

Objektif

Dapat memahami suatu lukisan teknik yang diberikan kepadanya dan boleh mengeluarkan benda kerja yang dikehendaki.

Ia dapat menanamkan sikap kebiasaan pekerja dan dapat menyelesaikan dengan cekap masalah melukis suatu objek secara lukisan teknik

Simbol General Tolerance DIAMETER

MAXIMUM MATERIAL CONDITION (MMC)

LEAST MATERIAL CONDITION (LMC)

ALL AROUND

DIMENSION ORIGIN

PROJECTOR TOLERANCE ZONE

SPHERICAL DIAMETER

REFERENCE DIMENSION

RADIUS

Form & Orientation Tolerance Symbol BIL 1 STRAIGHTNESS 2 FLATNESS 3 CIRCULARITY 4 CYINDRICITY 5 ANGULARITY 6 PARALELLISM 7 SURFACE PROFILE 8 LINE PROFILE 9 TOTAL RANOUT 10 RANOUT SIMBOL MAKSUD

Saiz Kertas Dan Penggunaan

Saiz A Saiz A0 A1 A2 A3 A4 Ukuran (mm) 841mm x 1189 mm 594mm x 841mm 420mm x 594mm 297mm x 420mm 210mm x 297mm

Saiz B Saiz 4B 2B B0 B1 B2 B3 B4 B5 Ukuran 2000mm x 2828mm 1414mm x 2000mm 1000mm x 1414mm 707mm x 1000mm 500mm x 707mm 353mm x 500mm 250mm x 353mm 176mm x 250mm

Kertas A20 terbahagi kepada 3 :

Catridge Drawing Paper ( Kertas Katrij)

Mempunyai berat sebanyak 120 gram.kertas ini diperlukan jika hendak sesuatu kerja dengan menggunakan pensil meanikal sahaja. Permukaan kertas kasar dan kuat, oleh itu kertas ini tidak sesuai jika menggunakan teknikal pen. Jika melakukan kesalahan semasa menggunakan kertas ini, hendaklah memadamkan kesalahan itu dengan menggunakan pemadam pensil.

Tracing Paper (Kertas Surih)

Mempunyai berat sebanyak 120 gram. Kertas ini digunakan untuk kerja-kerja yang menggunakan teknikal pen sahaja.oleh kerana permukaan kertas licin dan halus, maka setiap kesalahan yang dilakukan perlu dipadam dengan menggunakan pemadam khas atau razor blade.

Plotting Paper

Mempunyai berat sebanyak 110 gram. Kerja yang digunakan hendaklah menggunakan plotter pen.keaadan kertas ini adalah licin. Hanya menggunakan plotter pen sahaja.

Simbol Tekstur Permukaan

- Simbol asas tekstur permukaan

-Pembuangan bahan secara pengasingan

-Permukaan dihasilkan melalui proses tuangan, forging, not, finishing, cold finishing, die casting, powder metallurgy @ injection moulding.

-Selain menyatakan kekerasan permukaan, ia memberi makna krenivia tekstur permukaan simbol asas dilukis dengan unjuran asas dilukis dengan unjuran garis mendatar. Simbol Geometri Dan Tolerance

Lay Symbols

Indication On The Drawing

Interpretation Paralell to the plane of the projection of the view in which the symbol in used. Pependicular to the plane of projection of the view in which the symbol in used.

Crossed in two slant directions with regard to the plane of projection of the view in which the symbol in used.

Multy- directional

Aproximately circular relative to the centre of the surface to which the symbol in used. Aproximately radial relative to the centre of the surface to which the symbol is applied.

Garisan Dan Penggunaan Jenis-jenis garisan

Garisan A

Perihal Tebal selajur 0.5 @ 0.7HB.B Tipis selanjar 0.25 @ 0.35 HB.B

Penggunaan A1 garisan kasar nampak A2 pinggir nampak B1- garisan khayalan B2 garisan dimensi B3 garisan unjuran B4 garisan panduan B5 menghad B6 garisan kasar keratan berputaran B7 garisan tengah pendek

Tak tentu tipis selanjar

C1 had pandangan dan keratan separa atau tersekat sekiranya had bukan satu paksi

Lurus tipis selanjar dengan D1 had pandangan dan siku 0.25 @ 0.35 H.2H keratan separa atau tersekat sekiranya had bukan satu paksi Terputus-putus tebal 0.5HB.B Terputus-putus nipis 0.25 @ 0.35 H E1- garis kasar terlindung E2 pinggir terlindung F1 garis kasar terlindung F2 pinggir terlindung

Rantai nipis 0.25 @0.35H

G1 garisan tengah G2 garisan simetri G3 garisan trajektori dan

londar G4 garisan pic dan bulatan pic H Rantai tipis, tebal di hujung 0.25 @0.35, 0.5 HB.B, H.2H Rantai tebal 0.5 @ 0.7 HB.H H1 satah pemotongan

I1 garisan atau permukaan jika kperluan khas dikenakan ( dilukis sebelah dengan permukaan) J1 garis kasar dan pinggir bahagian bersebelahan J2 garis kasar dan pinggir bagi bagi kedudukan berselang dan lampau bahagian boleh bergerak. J3 garisan sentroid J4 garis kasar permukaan sebelum pembentukan J5 bahagian terletak di bahagian satah pemotongan J6 garisan liku pada kosong @ pola termaju

Rantai tipis dua sengkang 0.25 @ 0.35

Garisan Keterangan Aplikasi Umum :

-Garisan luaran tersembunyi Sempang tebal -Garisan sisi tersembunyi -Garisan luaran tersembunyi Sempang nipis -Garisan sisi tersembnyi -Garisan pusat Rantaian nipis -Garisan simetri -Trajektor -Satah pemotongan Rantaian nipis tebal dan bertukar arah

Rantaian tebal

- Petunjuk garisan atau permukaan atau apabila keperluan khas digunakan

-Garisan luaran bahagian sempadan Rantaian nipis sempang bergerak -Kedudukan alternatif dan melampau bahagian yang boleh bergerak -Garisan berpusat -Garisan luaran permukaan sebelum pembinaan bahagian yang diletakkan dihadapan satu pemotongan

Unjuran Dalam Lukisan : Unjuran

- Apa jua jenis perlambangan @ perwakilan sesuatu objek di atas kertas, skrin atau permukaan yang serupa dengan lukisan @ dengan fotografi dipanggil unjuran objek.

Unjuran Bergambar : - unjuran dimana panjang, lebar dan tinggi suatu objek ditunjukkan dalam satu pandangan dikenali sebagai unjuran bergambar. Unjuran Aksonometrik : -Unjuran isometrik -Unjuran dimetri -Unjuran trimetrik Unjuran Serong : -Unjuran kavalier -Unjuran Kabinet -Unjuran klinografik Unjuran Perspektif : -Selari atau perspektif satu point -Sudut atau pespektif dua point -Perspektif serong atau pespektif tiga point - Ini didapati diatas satah kertas apabila unjuran terlurus dengan satah dan selari antara satu sama laindikenali sebagai unjuran aksonometrik. - Unjuran suatu objek pada unjuran satah apabila satu muka objek itu selari tetapi muka bersebelahan yang lain codongpada sudut 45kepada unjuran satah. - Unjuran yang didapati pada satah unjuran apabila unjuran menurun kepada satu point dikenali sebagai unjuran satu perspektif.

Unjuran Ortografik :

-Unjuran atau pandangan yang didapati diatas satah unjuran apabila unjuran adalah selari antara satu sama lain.

Unjuran Satah : -Satah yang digunakan bagi maksud unjuran dipanggil satah unjuran.

Satah Rujukan

-Dua satah digunakan untuk unjuran dan dikenali sebagai satah unjuran atau prinsip satah unjuran. -Satah yang menegak dipanggil sebagai satah menegak dan ditunjukkan oleh unjuran menegak. -satah yang mendatar pada sudut tepat dengan satah menegak. -Mana-mana satah lain yang ditetapkan pada sebarang sudut dengan satah utama dipanggil satah bantu. -Satah yang berada pada sudut tepat pada dua satah utama dipanggil garisan rujukan atau garisan menyilang atau garisan lantai. -Garisan yang menyilang antara dua satah unjuran utama iaitu satah menegak atau mendatar. -Unjuran objek diatas satah menegak dikenali sebagai pandangan hadapan. -Unjuran objek diatas mendatar. -Unjuran objek di atas satah bantu atau satah profile. -Unjuran objek pada satah bantu.

Satah Menegak

Satah Mendatar Satah Bantu

Satah Profile

Garisan Lantai

Pandangan Hadapan dan Dongakan Pandangan Dari Atas Atau Pelan Pandangan Sisi atau Dongakan Sisi atau Pandangan Profile Pandangan Bantu

Jenis-Jenis Unjuran Ortografik :

Unjuran sudut pertama -Objek diletakkan di dalam sukuan pertama iaitu 0-90

-Gambarajah ini dipanggil lukisan ortografik dalam unjuran sudut pertama. -Anggapkan unjuran sudut pertama seperti lampu suluh. Apabila suatu objek disuluh dari satu arah, maka bayangnya akan kelihatan di belakang objek. Unjuran sudut ketiga -Objek diletakkan dalam sukuan ketiga (180-270) maka teori asasnya turut berubah.

-Apabila satah-satah tersebut dibuka, maka hasilnya adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah -Konsepd unjuran sudut ketiga dianggap seperti cermi pembalikan dimana unjuran objek balikan ke arah kedudukan pandangan. Perbandingan unjuan sudut pertama dan ketiga : Unjuran sudut pertama Objek diandaikan berada pada sukuan pertama. Objek terletak diantara pemerhati dan satah unjuran. Pandangan dari atas dilukis di bawah pandangan hadapan. Pandangan dari bawah dilukis di atas pandangan hadapan. Pandangan dari kiri dilukis di kiri pandangan hadapan. Pandangan dari kanan dilukis di kanan pandangan hadapan. Pandangan dari belakang dilukis di kiri@ kanan pandangan hadapan. Unjuran sudut ketiga Objek diandaikan berada pada sukuan ketiga. Satah unjuran terletak antara pemerhati dengan objek. Pandangan di atas dilukis di atas pandangan hadapan. Pandangan dari bawah dilukis di bawah pandangan hadapan. Pandangan dari kiri di lukis dari di kiri pandangan hadapan. Pandangan kanan dilukis di kanan pandangan hadapan. Pandangan dari belakang dilukis di kanan atau kiri padangan hadapan.

Unjuran oblik :

-Satu garisan yang bukan pugak atau mendatar dan garisan yang menghala ke belakang dalam unjuran oblik itu boleh condong mengikut sebarang sudut daripada 0 @ 90 dengan syarat garisan itu sentiasa selari di antara satu sama lain. -Sesebuah oblik dibuat tanpa pengurangan panjang garisan oblik. Ia kadangkala dikenali sebagai unjuran kavalier. -Pemendekan bagi panjang garisan oblik dikenali sebagai unjuran kabinet.

Pendimensian :

-Saiz menulis pelbagai saiz atau sukatan pada sesebuah lukisan siap suatu objek dikenali sebagai pendimesian.

Garisan dimensi Perluasan garisan Kepala anak panah

-Suatu garisan nipis yang berterusan. -Garisan nipis yang berterusan terlujur melebihi sesuatu objek yang dilukis. -Digunakan untuk mengakhiri garisan dimensi. Menyentuh garisan dimensidan menunjukkan had dimensi. -Angka yang menunjukkan saiz sifat tertentu objek. -Suatu garisan nipis yang berterusan yang dilukis untuk menunjukkan garisan tersebut dipakai. Umumnya dilukis pada sudut 30, 45 dan 60tidak kurang dari 30. -Suatu lukisan memberi maklumat berkaitan operasi yang ada kaitan dengan sifat objek. -Lambang apa-apa objek oleh beberapa tanda pada objek.

Rajah dimensi Garisan penunjuk

Nota-nota

simbol

Teori Pendimensian : Dimensi Saiz -Menunjukkan pelbagai saiz objek seperti panjang, lebar, garis pusat dan sebagainyadikenali sebagai dimensi saiz. Dimensi lokasi -Menunjukkan kedudukan satu sifat yang berkaitan dengan sifat yang lain dikenali sebagai dimensi lokasi.

Sistem penempatan Dimensi : Sistem sejajar

-Dimensi ini diletakkan supaya boleh dibaca dari bawah atau tepian sebelah kanan. Sistem sejajar menempatkan dimensi lumrah dalam lukisan kejuruteaan. Sistem sehala -Dimensi ini ditempatkan untuk membolehkan ia dibaca dari tepian bawah kertas lukisan. Digunakan pada lukisan besar seperti kapal terbang, kereta dan lain-lain agar mudah dibaca di sebelah kanan.

Dimensi bantu :

-Dimensi lebih hendaklah diletakkan melainkan yang memberi maklumat berguna. Dimensi Toleransi

-Digunakan bagi membolehkan kebolehsalingtukaran yang sempurna bagi bahagianbahagian dan antara bahagian sepasang yang memerlukan kelas pasangan tersebut.

Pendimensian selari

-Mengandungi beberapa dimensi berpunca daripada datum atau titik rujukan sepunya. Pendimesian Rantai

-Pendimensian rantai haruslah diletakkan melainkan dimensi rantai yang ditunjukkan befungsi. Pendimensian Bergabung

Simbol Keratan Keratan 4 Segi

Keratan Bulatan

Keratan Kayu Segi Empat

Keratan Bergulung

Keratan Saluran

Paip Dan Tiub

Paip Dan Tiub

Contoh-contoh pandangan keratan :

Besi Tuang

Keluli

Aluminium

Belitan Elektrik Dan Elektronik

Getah Plastik

Kuprum Atau Aloi Kuprum

Kesimpulan
Dengan berkat hasil usaha saya ini, alhamdulillah saya telah dapat menyiapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan. Saya telah mendapat tunjuk ajar daripada kawan-kawan, yang lebih berpengalaman dari saya, pengajar yang berdedikasi dalam menjalankan tanggungjawab mereka, sokongan dari ibu dan bapa yang berada di kampung halaman. Saya juga telah mempelajari segala apa yang tertera dalam tugasan ini seperti simbol-simbol dalam lukisan kejuruteraan, saiz kerts dan penggunaannya, simbol tekstur dan permukaan dan sebagainya. Akhirnya saya telah berjaya untuk mempraktikkannya pada masa akan datang.

Sekian wassalam.....

Rujukan

-LUKISAN KEJURUTERAAN ASASMOHD RAMZAL MAINAN, BADRI ABDUL GHANI, YAHYA SAMIAN U.T.M -PANDUAN ASAS LUKISAN KEJURUTERAANMOHD FADLIN DAYU, KHAIRUL ANUAR HANAFIAH U.T.M -STANDARD-STANDARD DALAM LUKISANMOHD KASIM HAMDAN, ABDUL JALIL DALI PELANGI