Anda di halaman 1dari 18

BAB 8

GARAM

Contoh: 8.1

natrium klorida, magnesium sulfat, natrium hidrogen karbonat

Penyedian garam Garam ialah sebatian ionic yg mengandungi kation selain dpd H+ dan anion selain dpd OH- dan O2Garam terlarut- boleh larut dalam air pada suhu bilik Garam tidak terlarut tidak boleh larut dalam air

JENIS GARAM Garam-garam nitrat Garam-garam sulfat Garam-garam klorida Garam-garam karbonat Garam-garam natrium, kalium dan ammonium & etanoat

KELARUTAN DI DALAM AIR Semua garam nitrat larut . Semua garam sulfat larut, kecuali plumbum(II) sulfat, barium sulfat dan kalsium sulfat. Semua garam klorida larut , kecuali plumbum(II) klorida, argentum klorida, dan raksa(I) klorida Semua garam karbonat tidak larut kecuali garamgaram natrium, kalium dan ammonium. Semua larut.

8.1.1 Penyediaan garam Peneutralan asid-base Tindakbalas penggantian Tindakbalas asid dengan karbonat Larutan terbentuk disejatkan, sejukkan,dituras dan dikeringkan untuk memperoleh hablur kering

a. T/b peneutralan Asid + air

garam + air

Contoh: Alkali + Asid Garam + Air

KOH + HNO3 KNO3 + H2O NaOH + HCl NaCl Oksida logam + H2O

+ Asid -> Garam + Air

b. T/b penggantian Garam terlarutkan yang bukan jenis garam K+/Na+/NH4+ boleh disediakan dengan kaedah : Logam + Asid -> Garam + Hidrogen

c. T/b asid dengan karbonat Karbonat logam + Asid -> Garam + Karbon dioksida + Air

Penyediaan natrium sulfat dalam makmal (kaedah titratan) (a) (b) (c) 20 cm3 larutan natrium hidroksida 2 mol dm-3 dimasukkan ke dalam sebuah kelalang kon. Beberapa titik fenolftalein ditambahkan supaya berwarna merah jambu. Asid sulfurik 1 mol dm-3 dari sebuah buret ditambahkan titik demi titik sehingga warna ungu fenolftalein menjadi tak bewarna. Larutan campuran sekarang mengandungi natrium sulfat akueus. 2NaOH (ak) + H2SO4 (ak) Na2SO4 (ak) + 2H2O (ce) Larutan ini kemudian disejatkan hingga tepu Larutan dibiarkan sejuk. Apabila sejuk, hablur-hablur natrium sulfat bewarna putih terbentuk. Hablur-hablur itu dituraskan, dibasuh sedikit dengan air suling sejuk dan dikeringkan dengan mengapitkan di antara dua helai kertas turas. Activity 8.1

(d) (e) (f) (g)

8.1.2

Penyediaan garam tidak terlarut Disediakan melalui t/b mendakan di mana 2 garam terlarut akues dicampur untuk bentuk satu garam terlarut dan satu lagi garam tidak terlarut. Mendakan ini didapati melalui penapisan

8.2 PENGENALPASTIAN KATION DAN ANION

Pengenalpastian anion

Pengenalpastian kation - 1

Pengenalpastian kation - 2

8.3

PENGENALPASTIAN GAS-GAS

UJIAN PENGESAHAN UNTUK GAS-GAS

8.4.

PENGHABLURAN

Penghabluran ialah pembentukan hablur pepejal daripada larutan homogen. Penghaburan perlahan dalam sejuk menghasilkan hablur yg baik. Aktiviti 8.3

8.5 ANALISIS KUALITATIF GARAM Analisis kualitatif ialah prosedur untuk mengenalpasti ion-ion dalam garam yang tidak diketahui (anu) Langkah-langkah analisis kualitatif

8.5.1 Pemeriksaan awalan a. Pemeriksaan fizikal Melalui melihat, menyentuh, menghidu----keadaan fizikal, warna dan bau

b. Keterlarutan garam Semak keterlarutan dengan melarutkan sedikit daripadnya dalam air.

c. Kesan haba atas garam Melalui pemanas sedikit bahan dan semak untuk perubahan warna atau gas-gas yg dibebaskan. Guna jadual-jadual berikut.

Ujian pengesahan seperti jadual 8.6 dilakukan untuk menentukan gas yg dibebaskan. d. T/b garam dengan asid hidroklorik Sedikit garam dicampurkan dgn HCL dalam tabung uji. Panaskan perlahan jika perlu dan kenalpasti gas melalui jadual 8.9 berikut.

e. T/b garam dengan asid sulfuric pekat H2 SO4 Sedikit garam dicampurkan dgn H2 SO4 pekat dalam tabung uji. Panaskan perlahan jika perlu dan kenalpasti gas melalui jadual 8.10 berikut.

8.5.2

Pengenalpastian kation dan anion dalam sesuatu garam Larutkan sedikit bahan itu dalam air dan jalankan ujian-ujian untuk kation dan anion dan guna jadual untuk membuat deduksi tentang jenis ion yang hadir.

8.5.3

Ujian pengesahan untuk anion dan kation tertentu Yang berikut ialah ujian pengesahan bagi anion

Kation disahkan melalui t/b dgn KI, K4 Fe(CN)6 , K3 Fe(CN)6

Self-check 8.1

Soalan Tugasan/assignment?