Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH
Mata Pelajaran dan
Kelas

Sejarah Tahun 4 Cemerlang

Tema/Tajuk

Zaman Pra Sejarah

Masa

10.45 11.45 pagi

Fokus

Standard Kandungan:
3.1 Mengetahui dan memaham kehidupan manusia prasejarah
Standard Pembelajaran:
3.1.1 Menyatakan maksud prasejarah.
3.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah.
3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah
3.1.4 Mengenal pasti alatan dan kegunaannya dalam
masyarakat prasejarah
3.1.5 Menyatakan kepercayaan manusia prasejarah.

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. Menyatakan maksud prasejarah.
ii. Menyatakan kehidupan masyarakat prasejarah.
iii. Menyatakan kepercayaan manusia prasejarah

Aktiviti

1.
2.
3.
4.

Menonton persembahan power point gambar-gambar


penemuan pra sejarah.(TMK)
Bercerita tentang gambar tersebut.
Murid mendengar penerangan daripada guru.
Murid melakukan aktiviti yang disediakan oleh guru.

EMK

Nilai Murni
bersyukur, kasih sayang
KPS
- Elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan berbangga dengan sejarah asalusul negara.
TMK
- belajar melalui TMK
Keusahawanan
- Gigih

Bahan Bantu Belajar

Komputer, LCD,DVD, slaid powerpoint, lembaran latihan, alat


tulis,
B1D3E1
Menyatakan:
i. maksud prasejarah
ii. kegiatan masyarakat prasejarah
iii. kepercayaan manusia prasejarah

Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran
DSP

Refleksi

30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P.


Murid yang belum menguasai diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai diberi latihan pengayaan.

Nama:.......................................................................
Tahun:.......................................................................
Arahan: Jawab soalan di bawah.
1. Nyatakan maksud prasejarah
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

2. Senaraikan 5 kegiatan masyarakat prasejarah


...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

3. Nyatakan kepercayaan manusia prasejarah


...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

B1D3E1