Anda di halaman 1dari 10

<LOGO IPGKPP>

KERTAS KERJA KEJOHANAN BOLA JARING INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG

PENGELOLAAN PERTANDINGAN

KUMPULAN KPLI SEM 1-AMBILAN JAN 2010

9 APRIL 2010 (JUMAAT) 2.00 PETANG HINGGA 7.00 PETANG GELANGGANG BOLA JARING IPG KAMPUS PULAU PINANG

1. TAJUK

Pertandingan ini dinamakan sebagai Kejohanan Bola Jaring, Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Pulau Pinang.

2. PENGENALAN

Kertas kerja ini merupakan program yang dijalankan oleh pelajar KPLI Semester 1, ambilan Januari 2010, IPG Kampus Pulau Pinang. Program ini adalah aktiviti luar bilik darjah yang dapat menambahkan pengalaman guru-guru pelatih dalam mengorganisasikan sesebuah pertandingan.

3. TUJUAN

Kertas kerja ini bertujuan untuk memohon kelulusan daripada pihak IPG untuk menjalankan aktiviti seperti masa, tarikh dan tempat yang dicadangkan. Segala perbelanjaan pertandingan ini adalah daripada sumber kewangan pihak penganjur dan juga peserta pertandingan.

4. RASIONAL PERTANDINGAN

Pertandingan ini dirancang agar dapat memenuhi keperluan kursus KPLI Semester 1 di samping menggalakkan pelajar menceburkan diri secara aktif dalam bidang sukan khususnya bagi permainan bola jaring. Kemahiran, kejurulatihan,

kepengelolaan dan kepengadilan (4K) merupakan empat aspek penting yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Kokurikulum Sukan KPLI Sekolah Rendah yang dikuatkuasa mulai Januari 2006 oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG). Selain itu juga, pertandingan ini dijalankan bagi memilih wakil institut untuk permainan bola jaring.

5. OBJEKTIF PERTANDINGAN

5.1 Memenuhi keperluan kursus KPLI Semester 1 (Pengurusan Kokurikulum) 5.2 Menggalakkan pelajar bergiat secara aktif dalam kegiatan kokurikulum, khususnya dalam bidang sukan bola jaring. 5.3 Mengasah bakat guru pelatih dalam bidang kesukanan. 5.4 Melatih ahli-ahli kelab dalam bidang pengelolaan pertandingan bola jaring. 5.5 Menggalakkan kerjasama dan mengeratkan silaturrahim di antara pelajar dan guru-guru yang terlibat dalam pertandingan ini.

6. TARIKH / MASA / TEMPAT

6.1 Tarikh 6.2 Masa 6.3 Tempat

: 9 April 2009 ( Jumaat ) : 2.00 hingga 7.00 petang : Gelanggang Bola Jaring, IPG Pulau Pinang

7. PENYERTAAN

AHLI JAWATANKUASA : Pelajar perempuan KPLI = 55 Orang

PESERTA

Setiap Blok diminta menghantar dua kumpulan bagi mewakili blok kediaman masingmasing. Setiap kumpulan terdiri daripada 10 orang peserta. WAKIL BLOK NONA BLOK RAMBAI BLOK JAMBU JUMLAH KESELURUHAN BIL. PESERTA 20 20 20 60

Jumlah keseluruhan yang terlibat : 115 orang guru pelatih

8. ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL

PERKARA Hadiah

KUANTITI

KOS SEUNIT Pertama (RM 50)

JUMLAH

1.

Hamper

Kedua (RM 30) Ketiga (RM 20) RM 100 RM 62

Cenderahati

62

RM 1 x 62

Urusetia 2. Minuman pensyarah Manila kad, kertas A4, fotostat 3 Pengadil Wisel 6 RM 2 x 6 RM 12 3 RM 20 RM 20 6 RM 1 x 6 RM 6

Publisiti 4 Cetakan dan fotostat Keselamatan 5 Kain Anduh Ais ketul 3 RM 4 x 3 RM 3 RM 12 RM 3 RM 10 RM 10

JUMLAH BESAR

RM 225

9. SUMBER KEWANGAN

9.1 Yuran penyertaan dikenakan kepada setiap kumpulan - RM 10.00 bagi setiap kumpulan (10 peserta) - RM 10 x 6 = RM 60

9.2 Kutipan Ahli Bola Jaring : RM 3 X 55 = RM 16

Jumlah keseluruhan = RM 60 + RM 165 = RM 225

10. JAWATANKUASA PERTANDINGAN BOLA JARING

Penasihat

: Pn. Amy Wong On Mei : Pn. Low Siew Wah : Dr. Helen Khoo Chooi Sim : Pn. Faizah bt Abu

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha 1 Setiausaha 2 Bendahari Naib Bendahari

: Sumaiyah bt Mohd Zaid : Zuraidah bt Mat Sah : Nurul Husna bt Ismail : Lee See Ha : Zaiharani bt Zainon Abidin : Mashani bt Othman

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN
Peringkat pertama : Pertandingan dijalankan secara Sistem Liga A A B C B C

D D E F

Peringkat kedua : Pertandingan dijalankan secara Sistem Kalah-Mati Empat pasukan yang mendapat markah tertinggi dalam peringkat satu yang akan meneruskan pertandingan di peringkat yang kedua.

A A B

A D D E

11.3 Tempoh permainan

- Separuh masa pertama - Separuh masa kedua - Rehat Jumlah masa

= 7 minit = 7 minit = 2 minit = 16 minit

Atur cara pertandingan


Tarikh : 26 Mei 2012

2.30 petang : Pendaftaran Peserta Pertandingan

3.00 petang : Pertandingan Bola Jaring : Kumpulan PISMP Jan /10 vs Kumpulan PPISMP Jan/11

3.25 petang : Kumpulan PPISMP jan 2011 vs Kumpulan PPISMP Jan /2012

3.50 petang : Kumpulan PPISMP Jan 2010 vs Kumpulan PPISMP Jan 2012

4.15 petang : Kumpulan PISMP Jan 09 vs Kumpulan PPISMP Jan /10

4.40 petang : Kumpulan PPISMP Jan / 12 vs Kumpulan PISMP Jan /10

5.05 petang : Kumpulan PPISMP Jan / 12 vs PISMP Jan / 10

5.30 petang : Perlawanan akhir antara PISMP / PPISMP Jan / 10 / PPISMP Jan 10

6.00 petang : Penyampaian Hadiah kepada pemenang

6.30 petang : Penutup

2.9. PENUTUP
Amatlah diharapkan agar pertandingan ini akan mendapat sokongan daripada pihak pentadbiran institut.

Disediakan oleh, .. (Santhi a/p Ganthi) Setiausaha, Pertandingan Bola Jaring IPG Kampus Pulau Pinang

Disemak oleh, .. (Pn Jamilah bt Iamail ) Ketua Penasihat, Bola Jaring IPG Kampus Pulau Pinang

Disokong oleh,

Diluluskan oleh.

.......................... En. Nordin Sadali Ketua Unit Kokurikulum IPG Kampus Pulau Pinang

.................................................... En. Khalid b. Ahmad Pengarah IPG Kampus Pulau Pinang

UNDANG UNDANG PERMAINAN BOLA JARING

Sementara kumpulan A berehat, kumpulan B, dikehendaki masuk ke dalam padang 1, mengikut turutan yang telah ditentukan bagi melicinkan perjalanan liga. Begitu juga dengan padang 2 bagi kumpulan C dan D.

E A D