Anda di halaman 1dari 30

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

Badan Pencegah Rasuah

Jenis

Jabatan penuh

Ditubuhkan 1 Oktober 1967 Ibu pejabat Perkhidmatan Putrajaya, Malaysia Pencegahan perbuatan rasuah

Laman web www.sprm.gov.my

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang dahulunya dikenali sebagai Badan Pencegah Rasuah, Malaysia atau singkatannya BPR mula beroperasi pada 1 Oktober 1967 sebagai sebuah jabatan penuh. Akhirnya pada 1 Januari 2009, ia digubal dan di olah semula untuk menjadi SPRM. Ketua pesuruhjaya SPRM terkini adalah Datuk Seri Haji Abu Kassim bin Mohamed.

Sejarah SPRM
Sebelum itu, BPR hanyalah sebuah unit kecil yang diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri (JPM) untuk menjalankan aktivitiaktiviti pencegahan khususnya ceramah. Pada masa itu juga, siasatan kes-kes rasuah dijalankan oleh Cawangan Special Crime yang diletakkan di bawah Jabatan Polis. Manakala pendakwaan kes- kes rasuah dikendalikan oleh Bahagian Pendakwaan, Kementerian Undang-Undang. Pada 1 Julai 1973, Akta Biro Siasatan Negara 1973 diluluskan oleh Parlimen dan dengan itu BPR ditukar namanya kepada Biro Siasatan Negara atau BSN. Penukaran nama ini bertujuan untuk memberi tugas yang lebih kuasa kepada Biro yang bukan sahaja menyiasat kes-kes yang berkaitan dengan kepentingan negara. Inilah kali pertama jabatan ini ditubuhkan melalui sebuah akta. Nama Jabatan ini kemudiannya ditukar kembali kepada nama asal iaitu BPR pada 13 Mei 1982 apabila Akta Badan Pencegah Rasuah 1982 diluluskan oleh Parlimen dan dikuatkuasakan. Objektif penting penukaran ini ialah untuk mencerminkan dengan lebih tepat lagi peranan Badan itu sebagai sebuah institusi yang dipertanggungjawabkan khusus untuk mencegah perbuatan rasuah. Bermula pada 1 Januari 2009 , SPRM beroperasi sebagai sebuah badan yang mengambil alih sepenuhnya tugas BPR. Badan itu bertindak mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2008 yang digubal bagi menggantikan Akta Pencegah Rasuah 1997 dan diketuai oleh seorang Ketua Pesuruhjaya.

Logo
Bintang (14 Bucu) Mencerminkan kecemerlangan dan kegemilangan 13 buah negeri dan Kerajaan Persekutuan yang bebas rasuah, warganegaranya kukuh dalam nilai agama dan kejiwaan dan didorong oleh tahap etika yang paling tinggi. Bulan Sabit Bulan sabit mencerminkan agama Islam yang juga merupakan agama rasmi negara ini. Pengetahuan agama dan ketaqwaan dapat menghindar diri dari perbuatan rasuah. Keris Bersilang Melambangkan kuasa yang dimiliki oleh pegawai-pegawai SPRM seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang Negara dalam melaksanakan tugas mencegah jenayah rasuah, sedia berjuang demi mendukung hasrat semua warga walau seribu rintangan dan cabaran, tetap mara ke hadapan. Perisai Melambangkan alat mempertahankan diri. Ia memberi maksud bahawa tugas risikan yang dilaksanakan dengan cekap dan berkualiti dengan identiti pemberi maklumat dirahsiakan. Bunga Padi Melambangkan kemajuan, kemakmuran dan kejayaan, dalam masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika. Segala aduan yang diterima akan dijalankan siasatan sewajarnya tanpa prasangka dengan amanah, tegas dan adil. Harimau Melambangkan keberanian dan kekuatan dalam melaksanakan segala tugas walau seribu rintangan dan cabaran tetap mara kehadapan.

14 Jalur Putih dan Merah Mencerminkan aktiviti pendidikan tentang rasuah buruknya, merangkumi seluruh negeri di Malaysia. Tulisan Jawi Melambangkan semangat mempertahankan pusaka bangsa dan khazanah negara agar dapat diwarisi oleh genarasi yang akan datang. Pengertian warna Emas Melambangkan perjuangan yang paling berharga iaitu membanteras jenayah rasuah demi mencapai kejayaan yang tidak ternilai iaitu Negara yang bebas rasuah. Kuning Melambangkan adil iaitu keadilan adalah salah satu daripada piagam pelanggan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam apa jua keputusan yang diambil tanpa mengira pangkat dan bangsa. Biru Mencerminkan amanah dan harmoni. Ini bermaksud bahawa di samping menguatkuasakan undang-undang, badan ini juga merangka dan melaksanakan kempen pencegahan rasuah melalui program penerangan, pendidikan, dan perhubungan masyarakat. Hitam Melambangkan kejituan dan kemantapan semangat yang padu dan perjuangan yang ampuh. Kelabu Gelap Warna kelabu adalah warna neutral yang terletak di antara putih dan hitam, yang melambangkan kebebasan dan ketelusan SPRM dalam usaha pembanterasan jenayah rasuah tanpa campur tangan mana-mana pihak. (Emas, Kuning, Biru, Hitam, Putih) dan kesan

Merah Melambangkan semangat perjuangan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara walau terpaksa menumpahkan darah. Putih Melambangkan jiwa yang bersih dalam perjuangan yang suci menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran.

Moto SPRM
Amanah Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. Tegas Menjalankan penyiasatan terhadap semua perlakuan rasuah secara objektif dan tanpa pilih kasih. Adil Bertindak secara saksama tanpa prasangka dan berat sebelah dalam semua keadaan berteraskan keluhuran undang-undang.

Visi/Misi/Objektif
Visi 1. Mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas daripada rasuah. 2. Menjadikan SPRM agensi pencegahan rasuah bertaraf dunia. Misi 1. Menerajui usaha pencegahan rasuah di Malaysia ; dan 2. Menjadikan SPRM sebagai organisasi yang dinamik dan progresif melaui pembangunan kapasiti dan kapabiliti yang berterusan.

Objektif 1. Membanteras segala bentuk rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan secara berterusan.

Fungsi SPRM
Fungsi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia diperuntukkan di bawah Seksyen 7 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 iaitu: Menerima dan menimbangkan apa-apa aduan tentang pelakuan kesalahan di bawah Akta ini dan menyiasat mana-mana aduan itu sebagaimana yang difikirkan praktik oleh Ketua Pesuruhjaya atau pegawai-pegawai itu; Mengesan dan menyiasat

Apa-apa kesalahan yang disyaki di bawah Akta ini; Apa-apa percubaan yang disyaki untuk melakukan apa-apa kesalahan dibawah Akta ini; dan Apa-apa komplot yang disyaki untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini;

Meneliti amalan, sistem dan tatacara badan-badan awam untuk memudahkan penemuan kesalahan di bawah Akta ini dan untuk menghasilkan kajian semula amalan, sistem atau tatacara itu yang pada pendapat Ketua Pesuruhjaya mungkin membawa kepada rasuah; Mengarahkan, menasihati dan membantu mana-mana orang, atas permintaan orang itu, tentang cara-cara bagaimana rasuah dapat dihapuskan oleh orang itu; Menasihati ketua badan-badan awam tentang apa-apa perubahan dalam amalan, sistem atau tatacara yang sesuai dengan penunaian berkesan kewajipankewajipan badan-badan awam itu sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Ketua Pesuruhjaya untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya rasuah; Mendidik orang ramai untuk menentang rasuah; dan Mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah.

Struktur organisasi
Badan Pencegah Rasuah Malaysia (BPR) adalah salah sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Sungguhpun ia terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri tetapi itu hanyalah sekadar melibatkan urusan kewangan dan kakitangan sahaja. Urusan harian BPR dilaksanakan secara bebas dan berkecuali oleh pegawai-pegawainya di bawah pengawasan Ketua Pengarah tanpa campur tangan daripada mana-mana pihak. BPR diketuai oleh seorang Ketua Pengarah yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong di bawah Seksyen 3(2) Akta Pencegahan Rasuah, 1997 atas nasihat Perdana Menteri Malaysia dan beliau dibantu oleh dua orang Timbalan Ketua Pengarah. Ketua Pengarah BPR pada masa kini adalah Dato' Seri Haji Abu Kassim bin Mohamed. BPR mempunyai 11 bahagian di peringkat Ibu Pejabat serta 15 buah pejabat peringkat negeri diketuai oleh seorang Pengarah Negeri.

Bahagian
Bahagian Siasatan Bahagian ini diketuai oleh Pesuruhjaya Datuk Haji Mustafar bin Haji Ali. Pada masa ini, Bahagian Siasatan mempunyai 16 cawangan yang adalah seperti berikut: 1. Respons Cawangan Pertama 2. Cawangan undang-undang & Penyelidikan 3. Perlucutkan Harta & Cawangan Pengesanan Aset 4. Pengurusan Cawangan Laporan Tatatertib 5. Forensik & Teknologi Cawangan 6. MACMA Penyiasatan & Cawangan Pengurusan 7. AMLATFA Siasatan Cawangan 8. Cawangan Pentadbiran 9. Cawangan Siasatan A (Badan Penguatkuasaan) 10. Siasatan Cawangan B (Pembangunan) 11. Siasatan Cawangan C (Badan Berkanun) 12. Cawangan Pasukan Petugas Khas 13. Siasatan Cawangan D (Syarikat Separa Kerajaan) 14. Penyiasatan Cawangan E (Bank, Insurans & Koperasi)

15.

Siasatan Cawangan F (Keselamatan, Bursa Malaysia & Suruhanjaya Syarikat Malaysia)

16.

Siasatan Cawangan G (Infrastruktur & Pembangunan)

Bahagian Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) memainkan peranan penting dalam memerangi jenayah rasuah dengan penyiasatan menjadi fungsi utamanya. Seperti yang ditandakan oleh namanya, peranan jabatan adalah tertakluk kepada Seksyen 7 subseksyen (a) dan (b) Malaysia Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (MACCA) 2009 seperti berikut: subseksyen yang berikut: (a) untuk menerima dan menimbangkan apa-apa laporan mengenai pelakuan suatu kesalahan di bawah Akta ini dan menyiasat apa-apa laporan sebagai Ketua Pesuruhjaya atau pegawai-pegawai yang difikirkan praktik; (b) untuk mengesan dan menyiasat

apa-apa kesalahan yang disyaki di bawah Akta ini; apa-apa percubaan yang disyaki untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini; apa-apa komplot yang disyaki untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Hjh. Rohani Binti Kadir (Pengarah Pengurusan Sumber Manusia dan Bahagian Pentadbiran).

Secara keseluruhan, Pengurusan Sumber Manusia dan Bahagian Pentadbiran adalah bertanggungjawab bagi pentadbiran, pengambilan, perkhidmatan, kewangan, akaun dan pembangunan di SPRM. Bahagian ini terdiri daripada:

Pembangunan Organisasi dan Kompetensi Sub-Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Penyelidikan Sub-Bahagian Pentadbiran Am Sub-Bahagian Kewangan, Akaun dan Pembangunan Sub-Bahagian

Bahagian Pendidikan Masyarakat Tpj. Dato 'Samsiah Binti Abu Bakar (Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat) Komuniti Bahagian Pendidikan adalah salah satu bahagian penting dalam SPRM untuk menjalankan fungsinya selaras dengan Seksyen 7 (f) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang adalah untuk mendidik orang ramai dalam memerangi rasuah, dan Seksyen 7 (g) untuk mendapatkan dan mengekalkan sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah.

Bahagian Perundangan dan Pendakwaan Dato 'Abdul Razak Bin Musa (Pengarah Bahagian Perundangan dan Pendakwaan) Bahagian Perundangan dan Pendakwaan bertanggungjawab untuk pendakwaan dan kelakuan perbicaraan rasuah dan penyalahgunaan kuasa di mahkamah. Pendakwaan dilakukan secara adil dan memenuhi standard bukti sebagaimana yang dikehendaki di bawah undang-undang. Bahagian ini juga peruses kertas siasatan yang dihantar oleh Jabatan Siasatan dan memutuskan atau memberi arahan lanjut sewajarnya.

Bahagian Perisikan P/TPj Shamshun (Pengarah Bahagian Risikan)

Baharin Bin Mohd

Jamil

Bahagian Perisikan adalah salah satu bahagian penting dalam SPRM untuk melaksanakan fungsi sebagai pusat maklumat. Pengumpulan maklumat dilakukan melalui pelbagai sumber, kaedah dan teknikteknik terkini.

Bahagian Pemeriksaan dan Perundingan P/TPj Shaharuddin Bin Khalid (Pengarah Bahagian Pemeriksaan dan Perundingan) Bahagian ini telah ditubuhkan untuk menjalankan tugas-tugas perkhidmatan perundingan dalam selaras dengan peruntukan undang-undang Seksyen 7 subseksyen (c), (d) dan (e) Malaysia Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009.

Peranan Bahagian Berdasarkan peruntukan Seksyen 7 (c), (d) dan


(e) Malaysia Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009, Bahagian Pemeriksaan dan Perundingan mempunyai dua peranan utama: Untuk meneliti amalan, sistem atau tatacara badan-badan awam untuk memudahkan penemuan kesalahan di bawah Akta ini, untuk mendapatkan semakan semula amalan, sistem atau prosedur yang mungkin membawa kepada rasuah dan mengarahkan, menasihati dan membantu mengenai cara-cara dalam yang rasuah boleh dihapuskan. Untuk memberi nasihat kepada badan-badan awam, organisasi dan syarikat swasta mengenai cara-cara di mana rasuah boleh dihapuskan.

Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan Ketua MPS Dato 'Ahmad Khusairi bin Yahaya (Pengarah Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan) Bahagian ini telah ditubuhkan sebagai 1 sumber utama untuk membantu yang Pengurusan Top Malaysia Agensi Rasuah Pencegahan (SPRM) dalam perancangan dasar suruhanjaya dan penyelarasan melalui penyelidikan, bersama ordinasi-dan pemantauan ke arah penghapusan yang rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa melalui perancangan strategik dan pelaksanaan rancangan latihan yang profesional dan berkesan.

Bahagian Keselamatan Ketua MPS Sharuddin Bin Sapian (Pengarah Bahagian Keselamatan) Bahagian Keselamatan adalah benteng perlindungan kepada SPRM dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam aspek keselamatan

perlindungan dan kawalan ke atas aset, kakitangan, dokumen dan sistem operasi SPRM secara keseluruhan. Undang-undang dikuatkuasakan:

Malaysia Anti-Rasuah Akta Suruhanjaya 2009 Kawasan Perlindungan Dan Tempat Larangan 1959 Akta Rahsia Rasmi 1972 Akta Arkib Negara 2003 Senjata Api 1960 Senjata Api (Penalti Lebih Berat) 1971 Akta Penjara 1995 Akta Polis 1967 Lokap Peraturan 2000 Kaedah 1953 lokap Arahan Perbendaharaan Arahan keselamatan Surat Perintah Am Firma Perintah Ketua Pesuruhjaya SPRM

Bahagian Kecemerlangan dan Profesionalisme Ketua MPS Nasaruddin Bin Mohd Nor (Pengarah Bahagian ini Kecemerlangan dan Profesionalisme) Bahagian Kecemerlangan dan Profesionalisme memulakan operasinya pada 1 Ogos 2008. Bahagian ini terdiri daripada tiga cawangan Cawangan Pengurusan iaitu Disiplin, Integriti Cawangan dan Cawangan Pematuhan. Peranan utama bahagian ini adalah untuk menguatkuasakan semua arahan peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan tatatertib dan untuk memastikan pematuhan.

Bahagian Pengurusan Integriti Ketua MPS Raja Khan Bin Raja Ahmad (Pengarah Bahagian Keutuhan Pengurusan) Pelaksanaan dan tanggungjawab untuk melaksanakan Arahan Perdana Menteri (No. 1, Tahun 1998) telah ditubuhkan oleh Cawangan Tadbir Integriti di bawah pengawasan Bahagian Dasar, Penyelidikan dan Korporat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Disebabkan oleh beban kerja bertambah,

Cawangan ini telah dinaik taraf kepada Bahagian pada 1 Ogos 2008 dan kini dikenali sebagai Bahagian Keutuhan Pengurusan (IMD), SPRM. Melalui pelaksanaan Arahan Perdana Menteri (No. 1, Tahun 2009) yang menggantikan Arahan Perdana Menteri (no.1, Tahun 1998), dikenali IMD dijalankan peranan, seperti Untuk membantu pengukuhan integriti, meningkatkan tadbir urus yang baik dan mengurangkan sebarang masalah birokrasi di kementerian, kerajaan negeri, jabatan, agensi-agensi kerajaan serta anak-anak syarikat kerajaan untuk membasmi rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan kelemahan dalam pengurusan. Untuk menjalankan peranan sebagai ahli jawatankuasa bersamasama Malaysia Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan (MAMPU) bagi Jawatankuasa mengenai Integriti Tadbir (CIG) Mesyuarat di peringkat kebangsaan yang dipengerusikan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Ketua Pesuruhjaya, Jawatankuasa Khas Mesyuarat Tadbir Urus Integriti dan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (SCCGMI) mesyuarat yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Untuk melaksanakan Sesi Perundingan CIG melalui CIG Pasukan Perundingan. Peranan ini adalah selaras dengan aspirasi kerajaan untuk meningkatkan kualiti sistem penyampaian kerajaan dan mewujudkan sebuah negara rasuah yang bebas yang berdasarkan nilai-nilai yang baik dan alasan moral yang tinggi. Arahan No. Tentang YAB Perdana Kanan Menteri 1 Tahun 2009 Arahan Perdana Menteri (no.1, Tahun 1998) telah dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 8 Januari 1998. Antara keputusan itu adalah bahawa semua kementerian, jabatan-jabatan kerajaan negeri dan agensi kerajaan memulakan Jawatankuasa mengenai Integriti Tadbir (CIG) akan memberi tumpuan kepada mengukuhkan keutuhan pengurusan pentadbiran kerajaan Malaysia sistem supaya semua usaha untuk membasmi rasuah dan penyelewengan di kalangan penjawat awam dapat dipertingkatkan dalaman , satu pendekatan yang menyeluruh, sistematik dan berterusan. Selain itu, Pasukan Petugas bagi Mengurangkan Birokrasi Merah-Pita telah

ditubuhkan melalui Surat Ketua Setiausaha PMS (S) No. 18114 bertarikh 17 September 2003 untuk meningkatkan sistem dan prosedur kerja dalam perkhidmatan awam dan Perkhidmatan Awam Jawatankuasa Tadbir Urus (PSGC) bahawa telah ditubuhkan berdasarkan PM Surat Ketua Setiausaha (S) No. 17.479 / 13 Vol. 4 bertarikh 9 Mac 2007, yang menekankan prinsip-prinsip tadbir urus yang baik. Penubuhan tiga Jawatankuasa ini menimbulkan kekeliruan dan tugas-tugas tambahan dalam bentuk keratan maklum balas, perbincangan mengenai isu-isu yang berulang-ulang dan juga bertindih terma rujukan. Oleh itu, semasa Mesyuarat SCCGMI yang bertarikh 3 Februari 2009, ia telah memutuskan bahawa semua Jawatankuasa tiga orang akan digabungkan selaras dengan Arahan Perdana Menteri (no.1, Tahun 2009). CIG telah diluluskan pada 20 November 2009 dan telah dikuatkuasakan pada 1 Januari 2010.

Bahagian Pengurusan Rekod dan Teknologi Maklumat MPS Nor Azmi Bin Karim (Pengarah Pengurusan Rekod dan Bahagian Teknologi Maklumat) Bahagian Pendaftaran Rahsia telah ditubuhkan secara rasmi pada 01 Ogos 2008. Bahagian ini telah dinaikkan taraf dari Cawangan Pendaftaran Rahsia yang berada di bawah penyeliaan Bahagian Siasatan. Bahagian ini diketuai oleh Pengarah Bahagian (P52) dan bertanggungjawab terus kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM. Mulai 1 Mac, 2010 Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Cawangan Sandakan telah diperuntukkan secara rasmi kepada Bahagian Pendaftaran Rahsia. Pada Mei 17, 2010, Bahagian Pendaftaran Rahsia telah menukar namanya kepada Pengurusan Teknologi dan Maklumat Rekod (singkatan BPR). Fungsi-fungsi Bahagian ini adalah untuk menerima dan memproses semua maklumat / aduan / dokumen terperingkat, untuk memproses semua tapisan integriti dan menyediakan angka dan statistik yang berkaitan dengan SPRM dan bertanggungjawab untuk menyediakan bantuan teknikal dan khidmat nasihat kepada pengguna akhir yang berkaitan dengan masalah sistem komputer. Bahagian adalah terdiri daripada empat cawangan iaitu Cawangan Pengurusan Maklumat, Dokumen Iklan, Rekod & Cawangan bukti - bukti yang Jenayah, Cawangan

Pemeriksaan Integriti dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Cawangan.

Bahagian Operasi Khas TPj Dato 'Mohd Jamidan Abdullah Operasi Khas Pengarah Bahagian Bahagian Operasi Khas telah ditubuhkan pada 15 April 2010 melalui waran penetapan (WP Bil. A 80/2010) dengan kekuatan 14 jawatan. Jawatan yang diluluskan adalah satu (1) Pengarah, satu (1) Penolong Setiausaha Gred N27, tiga (3) Timbalan Pengarah Gred 54, tiga (3) Pegawai Siasatan Gred P47/48/51/52, tiga (3) Pegawai Siasatan Gred P43/44 dan tiga (3) Penolong Pegawai Siasatan Gred P29 bahawa jumlah sehingga 14 jawatan keseluruhan. Bahagian ini bertanggungjawab untuk melaporkan kepada Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi). Perakaunan & pengauditan ".

Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia


P/T Pj Abdul Wahab Bin Abdul Aziz (Pengarah Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia)

Penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA) telah diumumkan oleh Y.A.B Perdana Menteri Malaysia, Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi semasa menghadiri 4th Steering Committee Meeting ADB-OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and Pacific di Kuala Lumpur. Secara umumnya MACA diharap akan menjadi pusat serantau bagi usaha-usaha meningkatkan kapasiti dan kapabiliti dalam pembanterasan rasuah. Pelbagai institusi dan pertubuhan antarabangsa telah menyatakan hasrat untuk bekerjasama dengan Malaysia dalam menyediakan tenaga pengajar, pakar untuk merangka dan mengendalikan kursus, latihan, seminar, dan bengkel setiap tahun terutamanya di rantau Asia-Pasifik dalam pembenterasan jenayah rasuah. Ini boleh dilaksanakan melalui hubungan dua hala dan pelbagai hala ( bilateral and multilateral ) dengan agensi-agensi penguatkuasa pencegahan rasuah serantau seperti ICAC Hong Kong, FBI, BMR Brunei

Darussalam, KICAC( Republic of Korea ), Indonesia, CPIB Singapura, Thailand dan lain-lain lagi. Dengan adanya pelbagai program yang dirancang adalah diharapkan MACA akan muncul sebagai pusat pembelajaran dan latihan terpenting di rantau Asia. Penubuhan MACA ini juga adalah sebagai tanggungjawab untuk meningkatkan kemahiran dan profesionalisma pegawaipegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, melalui penyediaan kursus-kursus dalam perkhidmatan untuk modul penyiasatan, pendakwaan, perisikan, pendidikan masyarakat, pemeriksaan dan perundingan, tatacara kerja, pengurusan dan kewangan, keselamatan, kepimpinan, latihan kejurulatihan ( training of trainers ), teknologi maklumat serta pengajian bahasa terutamanya Bahasa Inggeris.

Bidang Kuasa
SPRM diberi kuasa untuk menguatkuasakan undang-undang berikut:

Perlembagaan Persekutuan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 (Akta 694) Akta Pencegahan Rasuah 1997 (Akta 575) Kanun Keseksaan (Akta 574) Akta Kastam 1967 (Akta 235) Akta Kesalahan Pilihanraya 1954 (Akta 5) Kanun Tatacara Jenayah (Akta 593) Akta Keterangan 1950 (Akta 56) Akta Polis 1967 (Akta 344) Akta Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (Akta 613) Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002 (Akta 621) Saman dan Waran (Peruntukan Khas) 1971 (Akta 25) Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335) Akta Pembangunan Sukan 1997 (Akta 576) Akta Koperasi 1993 (Akta 502) Akta Kesatuan Sekerja 1959 (Akta 262)

Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 (Akta 668) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) Akta Syarikat 1965 (Akta 125) Akta Penjara 1995 (Akta 537) Akta Pendaftaran Penjenayah dan Orang-Orang Yang Tidak Diingini 1969 (Akta 7) Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) Akta Senjata 1960 (Pindaan 1978) (Act 206) Akta Melarikan Orang dan Mengugut Saksi Secara Jenayah 1947 (Pindaan 1977) (Akta 191)

Piagam Pelanggan
1. Bertindak ke atas aduan berunsur rasuah dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima; 2. Pengadu boleh mengetahui status siasatan ke atas aduannya selepas 28 hari bekerja; 3. Siasatan dilengkapkan dalam tempoh 6 bulan; 4. Pemeriksaan dan cadangan penambahbaikan terhadap sistem dan tatacara kerja dilengkapkan dalam tempoh 90 hari bekerja; 5. Keputusan Tapisan Keutuhan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja; 6. Maklumat dan identiti pemberi maklumat dirahsiakan mengikut undang-undang yang berkuatkuasa; 7. Menjamin keselamatan saksi-saksi selaras dengan Akta Perlindungan Saksi 2010; 8. Mendapatkan dan memelihara sokongan masyarakat dalam usaha pencegahan rasuah; dan 9. Mendidik masyarakat dalam memerangi rasuah.

Strategi
STRATEGI PENGUKUHAN Bagi meningkatkan keberkesanan SPRM, strategi ini memberi keutamaan kepada pengukuhan profesionalisme pegawai-pegawai SPRM serta pengukuhan kerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang rasuah antarabangsa dan menjalin hubungan yang baik dengan pihak media massa. STRATEGI PENGGALAKAN DAN PENCEGAHAN Strategi ini menekankan kepada usaha-usaha penghayatan nilai murni, pencegahan rasuah dan peningkatan sistem kawalselia yang tegas dalam penguatkuasaan peraturan dan undang-undang. STRATEGI PENGUATKUASAAN Memperkemaskan undang-undang pencegahan rasuah yang meliputi aspek-aspek hukuman mandatori, beban membukti pemilikan harta melebihi pendapatan di pihak tertuduh, perampasan harta yang tidak dapat dijelaskan puncanya serta membolehkan penggunaan "agent provocateurs" dalam tindakan- tindakan siasatan SPRM. Semua aspek tersebut bertujuan meningkatkan ketegasan penguatkuasaan undang-undang rasuah bagi memberi kesan "deterrence" terhadap penjenayah rasuah.

Kod Etika

Memastikan segala arahan dilaksanakan segera dengan penuh ketaatan dan komitmen selagi ia tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip agama serta undang-undang dan peraturan yang digunapakai Berusaha meningkatkan lagi kecekapan, profesionalisme dan kecemerlangan diri melalui ilmu pengetahuan dan amalan secara berterusan; Bertindak secara amanah, tegas, bijaksana, benar dan telus tanpa mementingkan keuntungan peribadi, atau apa-apa balasan; Gigih dan positif menghadapi cabaran, berobjektif dan realistik;

Mendisiplinkan diri untuk menegakkan amalan baik dan mencegah kemungkaran; Bersyukur dan berazam untuk meningkatkan kejayaan dan integriti; dan Memelihara kerahsiaan maklumat jabatan.

Kejayaan
Aduan dan Tangkapan Penyeludupan Pasir Suruhanjaya telah menerima sebanyak 410 aduan mengenai rasuah dan penyalahgunaan kuasa dalam industri perlombongan pasir sepanjang tahun 2010 daripada orang ramai termasuk usaha proaktif SPRM dalam menangani isu penyeludupan pasir. Sebanyak 45 kertas siasatan telah dibuka daripada jumlah itu, dan sebanyak 43 tangkapan telah dibuat. Daripada jumlah tersebut, 22 individu telah didakwa atas pelbagai tuduhan rasuah dan isu-isu penipuan pasir. Dua kes telah dibicarakan di Mahkamah Sesi Shah Alam dengan satu individu yang diberi enam (6) bulan penjara dan denda RM20, 000.00 manakala individu lain telah didapati tidak bersalah. Walau bagaimanapun, SPRM telah memohon rayuan bagi kes kedua. Bagi kes-kes lain yang berkaitan dengan penyeludupan pasir, perbicaraan ini masih berterusan. Rasuah terbongkar 'Ops Pasir' yang terlibat berjumlah RM321, 528,40. Enam (6) individu telah ditangkap di bawah kesalahan rasuah untuk menuntut khidmat seks manakala jumlah sogokan tunggal tertinggi dicatatkan pada harga RM88, 000.00.

Rasuah dan Kebocoran Pintu Masuk Negara Daripada pemerhatian risikan SPRM Selangor, dianggarkan 1,000 hingga 1,500 orang PATI (pendatang asing tanpa izin) masuk ke negara ini setiap hari. Anggaran juga mendapati kira-kira 35% daripada jumlah ini telah membayar wang rasuah antara RM70.00 hingga RM100.00 seorang bagi mengelakkan prosedur pemeriksaan imigresen. Kebanyakan mereka ini yang masuk ke Malaysia sematamata hendak mencari peluang pekerjaan. Kadar bayaran levi pekerja asing oleh Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) adalah antara RM360.00 hingga RM1,800.00 setahun mengikut sektor pekerjaan. Manakala yuran pemprosesan pas lawatan (kerja sementara) adalah

antara RM60.00 hingga RM110.00 seorang. Anggapan dengan menggunakan bilangan pendatang tersebut dan purata bayaran yuran pas lawatan (kerja sementara) serta levi yang sepatutnya dikenakan adalah RM800.00, Kerajaan dianggarkan boleh mengalami kerugian mencecah RM86.4 juta setahun akibat daripada ketidakpatuhan prosedur imigresen yang berpunca daripada amalan rasuah. Melalui tindakan SPRM untuk membanteras gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa di kalangan dalang kemasukan PATI, didapati wujudnya segelintir pegawai Jabatan Imigresen yang hidup mewah dengan wang haram apabila terdedahnya penglibatan mereka yang menerima sogokan sehingga RM60,000.00 sebulan di Jeti Penumpang Pulau Ketam. Ini adalah antara punca yang menyebabkan pintu masuk negara mudah dibolosi PATI. Malah terdedah perlakuan rasuah mereka sehingga terdapat penguatkuasa yang dipercayai dibayar sehingga RM2,000.00 sehari untuk memudahkan urusan keluar masuk pendatang haram. Ini termasuklah bagi melepaskan warga asing yang pasportnya mempunyai cap palsu atau tiada sebarang dokumen perjalanan. Hasil tindakan operasi yang dijalankan, seramai sebelas orang pegawai dari Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) dan tujuh orang awam telah ditangkap. Sembilan daripada pegawai JIM yang ditangkap bertugas di Jeti Penumpang Pulau Ketam, manakala dua lagi adalah pegawai yang bertugas di Jeti Port Dickson. Secara keseluruhannya sebanyak RM231,608.36 nilai wang tunai atau dalam akaun simpanan pegawai tersebut telah disita. Jumlah nilai aset yang disita adalah berjumlah RM117,400.00. Kejayaan membanteras kebocoran pintu masuk negara dalam operasi yang dijalankan ini adalah hasil risikan dan operasi khas yang dijalankan di pelabuhan atau pintu masuk. Hasil siasatan, operasi dan pendedahan mengenai gejala rasuah dalam kalangan pegawai Imigresen ini telah menyebabkan satu langkah drastik dilakukan JIM iaitu dengan melakukan rombakan besar-besaran. Antara tindakan yang diambil adalah dengan menukarkan dua puluh anggota dan pegawai yang bertugas di Pelabuhan Klang ke cawangan lain. Rombakan ini dilakukan bagi memastikan jalinan rangkaian antara pegawai Imigresen dengan dalang -dalang yang

membawa masuk PATI ke Malaysia dapat dihentikan. Dalam masa yang sama, JIM dan SPRM mengadakan perbincangan bagi mengenalpasti kelemahan dalam sistem dan prosedur yang membuka ruang dan peluang gejala rasuah hingga menyebabkan pencerobohan berlaku di pintu masuk negara oleh anggota penguatkuasa undang-undang di negara ini.

Kejayaan SPRM
Rasuah dan Kerugian Berbillion Ringgit di Sime Darby Berhad SPRM Menyiasat Kerugian Dalam Kes Yang Melibatkan SyarikatSyarikat Milik Kerajaan (GLC). Sime Darby Berhad (SDB) sebagai sebuah syarikat milik kerajaan (GLC) secara tidak langsung adalah juga milik rakyat. Kerugian yang dialami turut melibatkan kerugian kepada rakyat dan negara. Projek minyak dan gas Bulhanine, projek minyak dan gas Maersk Oil Qatar (MOQ), projek pembinaan kapal MOQ, Maydan Mahzam di Qatar dan projek janakuasa hidroelektrik Bakun merupakan empat projek yang dikatakan menjadi punca utama menyumbang kepada kerugian ini. Antara faktor penyebab adalah kelewatan dan penanggungan kos yang berlebihan dalam beberapa projek sehingga menyebabkan Syarikat Sime Darby Berhad mengumumkan kerugian sebanyak RM964 juta bagi suku kedua tahun kewangan 2010. Sehubungan laporan kerugian tersebut, SPRM telah melancarkan Ops Billion bagi menyiasat kes kerugian Sime Darby Berhad dalam konteks kesalahan rasuah. Hasil siasatan yang dilakukan telah membawa kepada penangkapan tiga orang pegawai kanan Sime Darby Berhad. Tangkapan pertama melibatkan Bekas Pengurus Kanan Kebolehan Marin, Sime Darby Perkhidmatan Marin di Sime Darby Marine And Engineering Sdn. Bhd. atas dua kesalahan menerima wang rasuah berjumlah RM200,000.00 daripada pemilik sebuah syarikat. Suapan tersebut adalah sebagai balasan kerana membantu memperolehi kerja membekal Derrick Lay Barge (DLB) dan dua Anchor Handling Tugs Supply (AHTS) kepada Sime Darby Marine Sdn. Bhd. yang keseluruhannya berjumlah USD134 juta.

Pegawai tersebut juga menerima wang rasuah sebanyak USD2,500 sebulan daripada pemilik syarikat yang sama bermula Jun 2008 sehingga Februari 2010 dipercayai sebagai balasan membantu syarikat berkaitan kontrak berkenaan. Ekoran daripada itu, bekas Pengurus Kanan Kebolehan Marin, Sime Darby telah dihadapkan ke Mahkamah Sesyen, Jalan Duta, Kuala Lumpur pada 21 Disember 2010 atas satu pertuduhan menerima wang rasuah berjumlah RM200,000.00 sebagai upah mencadangkan syarikat tersebut kepada pihak Sime Darby dalam mendapatkan kontrak pembinaan dan penjualan tiga buah kapal tunda (barge) bernilai USD134.2 juta (RM467.9 juta) dan telah didakwa mengikut Seksyen 11(a) Akta Pencegahan Rasuah 1997 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 16 Akta yang sama. Tangkapan kedua pula melibatkan Pengurus Besar Kanan Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pelaburan Projek Antarabangsa di Bahagian yang sama atas dua kesalahan iaitu menerima rasuah dalam bentuk cek berjumlah RM99,000.00 daripada seorang kontraktor kerana membantu dengan pemberian maklumat harga bidaan supaya syarikat kontraktor berkenaan memperoleh kerjakerja sub-kontraktor bagi kerja pembinaan yang bernilai RM14,430,000.00 dan juga kerja sistem paip tembaga daripada Sime Darby Engineering. Ekoran daripada itu, Pengurus Besar Kanan Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pelaburan Projek Antarabangsa tersebut telah dihadapkan ke Mahkamah Sesyen, Shah Alam pada 6 Ogos 2010 atas dua pertuduhan iaitu secara rasuah memperoleh suapan iaitu dua keping cek bernilai RM50,000.00 dan RM49,000.00 daripada seorang kontraktor dan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan secara langsung bagi dirinya dengan mendedahkan maklumat harga anggaran bidaan tanpa kebenaran pihak pengurusan Sime Darby Engineering Sdn. Bhd. dan telah didakwa mengikut Seksyen 11(a) Akta Pencegahan Rasuah 1997 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 16 Akta yang sama. Tangkapan ketiga pula melibatkan Bekas Pengurus Besar Kanan Sime Darby Engineering atas dua kesalahan iaitu menerima rasuah bayaran kelengkapan perabot berjumlah RM33,600.00 dan seutas jam tangan berjenama Rolex yang berharga RM21,700.00 kerana membantu meluluskan dan mempercepatkan tuntutan bayaran kemajuan berhubung Projek Kumang dan Tangga Barat Cluster Development Projek Fasa 1 dan Duplex Energy Sdn. Bhd. Ekoran daripada itu, Bekas Pengurus Besar

Kanan Sime Darby Engineering Sdn. Bhd. telah dihadapkan ke Mahkamah Sesyen, Johor Bahru pada 3 Januari 2011 atas dua pertuduhan dan telah didakwa mengikut Seksyen 11(a) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 17(a) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Atas inisiatif SPRM supaya satu tindakan yang lebih menyeluruh dapat dilakukan dalam kes ini, satu pasukan petugas yang terdiri daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia telah dibentuk bagi menyiasat kes ini di bawah bidang kuasa masingmasing.

Rasuah dan Penyelewengan Subsidi Minyak Diesel Pemberian Diesel Bersubsidi Oleh Kerajaan Kepada Para Nelayan Bertujuan Untuk Membantu Golongan Berpendapatan Rendah Dalam Meningkatkan Taraf Kehidupan Mereka. Bantuan diesel bersubsidi yang diberikan Kerajaan kepada para nelayan ini telah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu apabila berlaku rasuah dan penyelewengan. Keadaan ini menimbulkan keraguan dan kebimbangan di kalangan rakyat kerana jika penyelewengan diesel bersubsidi ini berlaku bermakna ianya juga telah melibatkan penyelewengan wang rakyat dan usaha membantu golongan berpendapatan rendah akan terbantut. Adalah dianggarkan Kerajaan menanggung kerugian sebanyak RM257 juta bagi tempoh lima tahun atau purata RM50 juta setahun. Perkiraan ini dibuat berasaskan anggaran paling minimum iaitu lima peratus daripada jumlah subsidi yang diluluskan Kerajaan untuk golongan nelayan. Bagi tempoh lima tahun iaitu 2006 hingga 2010, Kerajaan telah meluluskan peruntukan subsidi diesel sebanyak 5.1 billion liter kepada nelayan. Berdasarkan maklumat dan aduan yang diperolehi, terdapat individu-individu yang terlibat dalam penyelewengan diesel ini telah memberi suapan kepada pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) bagi mengelakkan diri daripada dikenakan sebarang tindakan ke atas penyelewengan diesel yang telah dilakukan. Manakala Persatuan Nelayan Kawasan

(PNK) dikatakan menjadi dalang kepada penyelewengan subsidi diesel bernilai jutaan ringgit ini. Turut dilaporkan yang menjadi ejen perantara dalam isu ini ialah pengusaha jeti, pemilik bot, pemilik tangki minyak haram dan individu yang memiliki depot. Apa yang menarik dalam kes ini ialah jenayah rasuah, penyelewengan dan ketirisan subsidi diesel dibongkar hasil daripada risikan bersama 80 orang anggota serta pegawai dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPPNKK). Dalam operasi yang dinamakan Ops Nano, SPRM dan KPDNKK telah berjaya menahan 36 individu serta menyita 458,000 liter diesel bernilai lebih setengah juta ringgit. Wang suapan bernilai RM90,000.00 turut dirampas daripada anggota Persatuan Nelayan Kawasan (PNK). Mereka yang ditahan adalah terdiri daripada 16 orang di Perak, tujuh orang di Sarawak, lima orang di Pahang, dua orang di Kedah, tiga orang di Johor dan seorang di Perlis. Kesemua individu yang ditahan terdiri daripada tujuh pengusaha jualan diesel, ejen PNK, pengusaha jeti, orang tengah dan pemandu lori tangki. Ketirisan diesel ini dikesan bermula dari depoh kerajaan yang menjual bekalan bahan bakar itu kepada PNK, kilang, kawasan sempadan dan tangki simpanan bekalan. Bermula daripada ejen PNK, bekalan itu akan dijual kepada tangki simpanan bekalan dan bot nelayan yang seterusnya dijual kepada peraih kapal tangki, bot nelayan asing, kilang atau ke sempadan. Dalam pada itu, sistem dan prosedur berhubung kemampuan penggunaan teknologi nanotag dalam pengurusan subsidi diesel mula dipersoalkan. Begitu juga dengan keberkesanan sistem fleet card e-diesel sehinggakan penyelewengan dan ketirisan masih tetap berlaku. Kadar permintaan terhadap minyak diesel bersubsidi yang tinggi di kalangan pengusaha industri adalah antara faktor utama ketirisan ini. Harga jualan diesel subsidi secara haram ini jauh lebih rendah berbanding harga yang dikenakan kepada pihak industri. Semasa operasi dijalankan, harga diesel bersubsidi bagi nelayan ditetapkan pada kadar RM1.25 seliter manakala bagi pengusaha industri pula pada kadar RM1.90 seliter. Harga jualan diesel bersubsidi di pasaran gelap adalah di antara RM1.60 seliter ke RM1.70 seliter.

Diesel bersubsidi untuk golongan nelayan ini juga bukan sahaja mendapat permintaan tinggi dalam kalangan pengusaha industri tempatan, malah menarik minat pemborong-pemborong di negaranegara jiran. Dalam hal ini, berlaku pula kes penyeludupan diesel bersubsidi ke negara-negara berkenaan. Kesannya, golongan nelayan tetap miskin kerana tidak dapat menikmati kemudahan yang disediakan oleh kerajaan bagi membantu meningkatkan pendapatan dan memajukan kehidupan mereka. Isu ketirisan ini tidak akan berakhir dengan hanya bergantung kepada penguatkuasaan yang tegas sahaja, malah semua pihak yang bertanggungjawab perlu sentiasa melaksanakan tugas, menyelia serta membuat pemantauan berterusan. Sehubungan dengan itu, satu kajian menyeluruh dijalankan oleh SPRM bersama KPDNKK bagi mengenalpasti kelemahan dalam sistem dan prosedur serta tatacara pengagihan diesel bersubsidi.

Rasuah dan Kebocoran Pintu Masuk Negara Corruption Ranges From Active Involvement To Passive Negligence, And It Is Often The Lubricant That Allows Victims Be Selected, Transported And Held Against Their Will. Isu kemasukan pendatang asing tanpa izin (PATI) ke Malaysia bukanlah perkara baru. Peluang pekerjaan di negara ini menjadi daya tarikan kepada pekerja asing untuk merebut peluang mencari rezeki. Walau bagaimanapun, kemasukan warga asing tanpa kawalan dan penguatkuasaan boleh menyebabkan pelbagai gejala negatif selain masalah pemerdagangan manusia. Antaranya kaitan dengan pertambahan kadar jenayah, permasalahan sosial, pertembungan budaya dan aspek kesihatan. Namun begitu, tidak kurang pula wujudnya pihak tertentu yang mengambil kesempatan daripada kebanjiran kemasukan PATI dengan perlakuan rasuah dan penyelewengan yang mereka lakukan. Menyedari wujudnya ruang dan peluang perlakuan rasuah dalam isu kemasukan PATI ke negara ini, SPRM mengambil tindakan menjalankan operasi terhadap kebocoran pintu masuk negara. Sebelas Kertas Siasatan (KS) telah dibuka bagi tujuan siasatan di bawah Seksyen 17 (a) Akta SPRM 2009 dan enam KS dibuka bagi

tujuan siasatan bawah Seksyen 41 Akta SPRM 2009. Antara tindakan operasi yang dijalankan adalah ke atas maklumat berhubung kemasukan warga Indonesia tanpa permit perjalanan yang sah. Mereka telah dikehendaki oleh dalang-dalang tertentu untuk membayar sejumlah wang kepada pegawai Imigresen sebagai jaminan agar tiada masalah timbul khususnya di pintu masuk Pelabuhan Klang. Daripada pemerhatian risikan SPRM Selangor, dianggarkan 1,000 hingga 1,500 orang PATI masuk ke negara ini setiap hari. Anggaran juga mendapati kira-kira 35% daripada jumlah ini telah membayar wang rasuah antara RM70.00 hingga RM100.00 seorang bagi mengelakkan prosedur pemeriksaan imigresen. Kebanyakan mereka ini yang masuk ke Malaysia semata-mata hendak mencari peluang pekerjaan. Kadar bayaran levi pekerja asing oleh Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) adalah antara RM360.00 hingga RM1,800.00 setahun mengikut sektor pekerjaan. Manakala yuran pemprosesan pas lawatan (kerja sementara) adalah antara RM60.00 hingga RM110.00 seorang. Anggapan dengan menggunakan bilangan pendatang tersebut dan purata bayaran yuran pas lawatan (kerja sementara) serta levi yang sepatutnya dikenakan adalah RM800.00, Kerajaan dianggarkan boleh mengalami kerugian mencecah RM86.4 juta setahun akibat daripada ketidakpatuhan prosedur imigresen yang berpunca daripada amalan rasuah. Menurut laporan berita BERNAMA bertarikh 23 Mac 2010, Menteri Dalam Negeri menganggarkan kira-kira RM171 juta dibelanjakan ke atas pengurusan tahanan dan pengusiran PATI dalam tahun 2009. Kos makan sahaja bagi tahanan di 13 depoh tahanan seluruh negara boleh mencecah RM341,881.00 sehari. Akibat kebanjiran PATI ini Kerajaan terpaksa menanggung kos-kos lain yang sukar dianggarkan daripada aspek keselamatan, implikasi sosial dan perkhidmatan kesihatan. Melalui tindakan SPRM untuk membanteras gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa di kalangan dalang kemasukan PATI, didapati wujudnya segelintir pegawai Jabatan Imigresen yang hidup mewah dengan wang haram apabila terdedahnya penglibatan mereka yang menerima sogokan sehingga RM60,000.00 sebulan di Jeti Penumpang Pulau Ketam. Ini adalah antara punca yang menyebabkan pintu masuk negara mudah

dibolosi PATI. Malah terdedah perlakuan rasuah mereka sehingga terdapat penguatkuasa yang dipercayai dibayar sehingga RM2,000.00 sehari untuk memudahkan urusan keluar masuk pendatang haram. Ini termasuklah bagi melepaskan warga asing yang pasportnya mempunyai cap palsu atau tiada sebarang dokumen perjalanan. Hasil tindakan operasi yang dijalankan, seramai sebelas orang pegawai dari Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) dan tujuh orang awam telah ditangkap. Sembilan daripada pegawai JIM yang ditangkap bertugas di Jeti Penumpang Pulau Ketam, manakala dua lagi adalah pegawai yang bertugas di Jeti Port Dickson. Secara keseluruhannya sebanyak RM231,608.36 nilai wang tunai atau dalam akaun simpanan pegawai tersebut telah disita. Jumlah nilai aset yang disita adalah berjumlah RM117,400.00. Kejayaan membanteras kebocoran pintu masuk negara dalam operasi yang dijalankan ini adalah hasil risikan dan operasi khas yang dijalankan di pelabuhan atau pintu masuk. Hasil siasatan, operasi dan pendedahan mengenai gejala rasuah dalam kalangan pegawai Imigresen ini telah menyebabkan satu langkah drastik dilakukan JIM iaitu dengan melakukan rombakan besar-besaran. Antara tindakan yang diambil adalah dengan menukarkan dua puluh anggota dan pegawai yang bertugas di Pelabuhan Klang ke cawangan lain. Rombakan ini dilakukan bagi memastikan jalinan rangkaian antara pegawai Imigresen dengan dalang-dalang yang membawa masuk PATI ke Malaysia dapat dihentikan. Dalam masa yang sama, JIM dan SPRM mengadakan perbincangan bagi mengenalpasti kelemahan dalam sistem dan prosedur yang membuka ruang dan peluang gejala rasuah hingga menyebabkan pencerobohan berlaku di pintu masuk negara oleh anggota penguatkuasa undang-undang di negara ini.

Rasuah dan Pembalakan Haram Illegal Logging Relies On Corruption To Stay In Business. It Depends On The Complicity Of Officials Throughout The Entire Production Chain From Forest Rangers, Local Government, Transport Authorities, Police And Customs... A Forest Destroyed

Takes Four Decades To Replenish, And A Species Once Extinct, Is Lost Forever. Isu rasuah dalam sektor pembalakan bukanlah satu perkara yang baru. Pendedahan demi pendedahan yang dilakukan oleh media massa menyebabkan masyarakat semakin peka dan prihatin dengan alam persekitaran mereka. Peningkatan kesedaran ini menyebabkan orang ramai mengesyaki wujudnya amalan rasuah dalam aktiviti pembalakan haram. Sepanjang tahun 2010, SPRM menerima 46 maklumat mengenai amalan rasuah berkaitan dengan pembalakan haram. Jumlah penerimaan maklumat ini meningkat berbanding hanya 32 dalam tahun 2009. Peningkatan maklumat ini turut menyaksikan sebanyak 10 siasatan terbuka dijalankan bagi kes berkaitan rasuah dalam sektor pembalakan.

Rasuah dan Kerugian Berbillion Ringgit di Sime Darby Berhad SPRM Menyiasat Kerugian Dalam Kes Yang Melibatkan SyarikatSyarikat Milik Kerajaan (GLC). Sime Darby Berhad (SDB) sebagai sebuah syarikat milik kerajaan (GLC) secara tidak langsung adalah juga milik rakyat. Kerugian yang dialami turut melibatkan kerugian kepada rakyat dan negara. Projek minyak dan gas Bulhanine, projek minyak dan gas Maersk Oil Qatar (MOQ), projek pembinaan kapal MOQ, Maydan Mahzam di Qatar dan projek janakuasa hidroelektrik Bakun merupakan empat projek yang dikatakan menjadi punca utama menyumbang kepada kerugian ini. Antara faktor penyebab adalah kelewatan dan penanggungan kos yang berlebihan dalam beberapa projek sehingga menyebabkan Syarikat Sime Darby Berhad mengumumkan kerugian sebanyak RM964 juta bagi suku kedua tahun kewangan 2010. Sehubungan laporan kerugian tersebut, SPRM telah melancarkan Ops Billion bagi menyiasat kes kerugian Sime Darby Berhad dalam konteks kesalahan rasuah. Hasil siasatan yang dilakukan telah membawa kepada penangkapan tiga orang pegawai kanan Sime Darby Berhad. Tangkapan pertama melibatkan Bekas Pengurus Kanan Kebolehan Marin, Sime Darby Perkhidmatan Marin di Sime Darby Marine And Engineering Sdn. Bhd. atas dua kesalahan menerima wang rasuah berjumlah RM200,000.00 daripada pemilik sebuah syarikat. Suapan tersebut adalah sebagai balasan kerana membantu memperolehi kerja membekal Derrick Lay Barge (DLB) dan dua Anchor Handling Tugs Supply (AHTS) kepada Sime Darby Marine Sdn. Bhd. yang keseluruhannya berjumlah USD134 juta. Pegawai tersebut juga menerima wang rasuah sebanyak USD2,500 sebulan daripada pemilik syarikat yang sama bermula Jun 2008 sehingga Februari 2010 dipercayai sebagai balasan membantu syarikat berkaitan kontrak berkenaan. Ekoran daripada itu, bekas Pengurus Kanan Kebolehan Marin, Sime Darby telah dihadapkan ke Mahkamah Sesyen, Jalan Duta, Kuala Lumpur pada 21 Disember 2010 atas satu pertuduhan menerima wang rasuah berjumlah RM200,000.00 sebagai upah mencadangkan syarikat tersebut kepada pihak Sime Darby dalam mendapatkan kontrak pembinaan dan penjualan tiga buah kapal tunda (barge) bernilai USD134.2 juta (RM467.9 juta) dan telah didakwa mengikut Seksyen 11(a) Akta Pencegahan Rasuah 1997 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 16 Akta yang sama.

Tangkapan kedua pula melibatkan Pengurus Besar Kanan Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pelaburan Projek Antarabangsa di Bahagian yang sama atas dua kesalahan iaitu menerima rasuah dalam bentuk cek berjumlah RM99,000.00 daripada seorang kontraktor kerana membantu dengan pemberian maklumat harga bidaan supaya syarikat kontraktor berkenaan memperoleh kerjakerja sub-kontraktor bagi kerja pembinaan yang bernilai RM14,430,000.00 dan juga kerja sistem paip tembaga daripada Sime Darby Engineering. Ekoran daripada itu, Pengurus Besar Kanan Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pelaburan Projek Antarabangsa tersebut telah dihadapkan ke Mahkamah Sesyen, Shah Alam pada 6 Ogos 2010 atas dua pertuduhan iaitu secara rasuah memperoleh suapan iaitu dua keping cek bernilai RM50,000.00 dan RM49,000.00 daripada seorang kontraktor dan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan secara langsung bagi dirinya dengan mendedahkan maklumat harga anggaran bidaan tanpa kebenaran pihak pengurusan Sime Darby Engineering Sdn. Bhd. dan telah didakwa mengikut Seksyen 11(a) Akta Pencegahan Rasuah 1997 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 16 Akta yang sama. Tangkapan ketiga pula melibatkan Bekas Pengurus Besar Kanan Sime Darby Engineering atas dua kesalahan iaitu menerima rasuah bayaran kelengkapan perabot berjumlah RM33,600.00 dan seutas jam tangan berjenama Rolex yang berharga RM21,700.00 kerana membantu meluluskan dan mempercepatkan tuntutan bayaran kemajuan berhubung Projek Kumang dan Tangga Barat Cluster Development Projek Fasa 1 dan Duplex Energy Sdn. Bhd. Ekoran daripada itu, Bekas Pengurus Besar Kanan Sime Darby Engineering Sdn. Bhd. telah dihadapkan ke Mahkamah Sesyen, Johor Bahru pada 3 Januari 2011 atas dua pertuduhan dan telah didakwa mengikut Seksyen 11(a) Akta Pencegahan Rasuah 1997 dan Seksyen 17(a) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Atas inisiatif SPRM supaya satu tindakan yang lebih menyeluruh dapat dilakukan dalam kes ini, satu pasukan petugas yang terdiri daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia telah dibentuk bagi menyiasat kes ini di bawah bidang kuasa masing-masing.

KEJAYAAN SPRM