Anda di halaman 1dari 22

Tenaga adalah keupayaan untuk kerja/pemindahan haba

Tenaga tidak boleh dicipta/dimusnahkan tetapi boleh berubah menjadi lainlain jenis tenaga States

DE=Efinal + Einitial

Pemindahan haba ke/keluar sistem

Tenaga kinetik dikaitkan dengan pergerakan atom Tenaga potensi yang disimpan di dalam ikatan molekul dalam kimia Sistem tenaga graviti

atau

Menjana

Tenaga adalah kuantiti scalar yang boleh melakukan kerja dalam pelbagai bentuk

Berkaitan dengan
DE=q + w
Persamaan Sama dengan

Peraturan pemuliharaan tenaga Berkaitan dengan Jenis tenaga

Kerja-kerja yang dilakukan pada/dalam sistem Tenaga dalaman, DE


Termasuk

Merangkumi

Melaksanakan dalam
Haba Haba Gerakan Gerakan Cahay Cahay aa

1st Hukum termodinamik

Di mana boleh
Aliran tenaga dari objek ke arah objek lain suhu yang lebih rendah

Termodinamik
Tenaga kinetik
Berlaku dalam

q<0 (negatif) reaksi pelepasan haba (haba meninggalkan sistem haba adalah produk daripada tindak balas contohnya: neutralization, pembakaran Exothermic

Diukur dengan
Ek= mv2 = kgm2s-2
Dalam joule

Unit tenaga Perubahan tenaga


Is Di mana beberapa

Pemindahan tenaga
Merujuk kepada

Tindak balas kimia

Boleh menjadi

Boleh berlaku dalam


Elektron

Berkaitan dengan
Tenaga keupayaan
Is

1 joule = Reaksi menghasilkan tenaga Reaksi memerlukan tenaga

Sistem Sistem

Endothermic q>0 (negatif) tindak balas yang menyerap haba (panas masukkan dalam sistem) haba yang reactant dalam tindak balas cth: hotosintesis

Hasil daripada tarikan & perasaan jijik antara objek

Bahan Moles Perubahan suhu

q=n Cn
Jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 mol bahan oleh 1oC (atau 1K)

Peranti eksperimen di mana tindakbalas kimia atau fizikal proses mengambil tempat

Termometer Stirrer Elemen Pemanas

Muatan haba JoC-1mol-1/JK-1mol-1

Is

adalah KalorimetrI

Dilengkapi dengan
Mengira Haba yang menghasilkan organisma hidup dari pengeluaran karbon

Tenaga haba

Jisim Mempunyai

KalorimetrI Tidak langsung

q=m c t Or q=m c

Mengikut formula

Muatan haba

KALORIMETRI
ditakrifkan sebagai

Boleh jadi

Is

KalorimetrI langsung Muatan haba Perubahan suhu Jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu bahan oleh 1oC (atau 1K)

diukur

Sains menyukat haba tindak balas kimia atau perubahan fizikal

Haba yang dihasilkan oleh organisma-organisma hidup dengan hidup

Q =Cv =U

Tenaga dalaman

Muatan haba pada isipadu malar JoC1 /JK-1

Reaksi kapal menjadi sejuk Reaksi di mana sistem yang menyerap haba daripada sekeliling H positif (H >0)

Reaksi endotermiK

H = H (produk) + H (reactant)

Enthalpy pembentukan produk


Same

Dikira dengan

Enthalpy penubuhan reactant

Can be in

Jumlah haba yang dikeluarkan atau diserap ketika tindak balas kimia berlaku pada tekanan malar

H0=nH0f (product) + mH0f (reactant)

Reaksi kapal menjadi lebih panas Reaksi di mana sistem yang mengeluarkan haba dari kawasan persekitaran H negatif (H <0)

Reaksi eksotermik

Entalpi reaksi

dikira

Entalpi penubuhan

Perubahan dalam enthalpy yang mengiringi pembentukan 1mole bahan itu daripada unsur-unsurnya, dengan bahan-bahan semua dalam keadaan standard mereka

ENTALPI

Hukum Hesss

Dinamakan bagi

Garmen Hess

Occur in

Asid bertindak balas dengan tapak untuk borang garam & air Haba dibebaskan apabila 1mole OH-ion digabungkan dengan 1mole H + ion untuk dari 1mole H2O tenaga Kepekatan asid/asas Kuantiti asid/asas Basicity asid
Ditakrifkan

Jumlah tenaga internal sistem tambahan produk tekanan gas dalam sistem & kelantangan

Can be use

States

bila Calculated by

Untuk meramalkan perubahan tenaga yang tidak diukur secara langsung Volum sistem (cube meter) Tekanan sistem (Pascal)

Haba dipindahkan/perubahan enthalpy (H), dalam tindak balas adalah sama tanpa mengira sama ada tindak balas berlaku dalam satu langkah langkah/di umum
Hukum Hesss

Hsys=Esys + pV
Garis panduan umum untuk pengiraan haba
Or

Faktor mempengaruhi Jumlah haba

Haba neutralisasi

Hsys = q (pada tekanan malar)

Haba berubah apabila 1mole precipitate terbentuk daripada penyelesaian reacting Tenaga yang diberikan apabila 1mole bahan api dibakar di akses oksigen Perubahan haba apabila 1mole logam disesarkan dari penyelesaian

Jika reaksi didarab (atau dibahagikan) oleh beberapa faktor, H mesti juga didarabkan (atau dibahagikan) atau oleh faktor yang sama. Jika reaksi diterbalikkan (flipped), tanda H mesti juga dimansuhkan.

Haba pemendakan

Langkah 1 Menentukan haba yang dibebaskan = mc Langkah 2 Mengetahui bilangan moles = Langkah 3 Berhubung langkah 1 dan langkah 2 Langkah 4 Menentukan haba yang dibebaskan oleh 1 mole

Haba pembakaran

Haba daripada anjakan

Telah

TENAGA SOLAR
Aplikasi Aplikasi
Telah

Dimanfaatkan oleh manusia sejak zaman purba yang menggunakan pelbagai teknologi yang sentiasa berkembang

Penjanaan elektrik berkuasa solar bergantung pada haba enjin dan fotovoltaik

Senibina dan perancangan bandar Pertanian berusaha mengoptimumkan penangkapan tenaga solar untuk mengoptimumkan produktiviti tanaman Sistem siang mengumpul cahaya matahari untuk memberikan pencahayaan dalaman Teknologi haba solar boleh digunakan untuk Pemanasan air, Pemanas ruang, Ruang penyejukan dan penjanaan haba proses Rawatan air S dapur solar menggunakan cahaya matahari untuk memasak, pengeringan dan Pempasteuran Proses kimia yang solar menggunakan tenaga suria untuk memandu tindak balas kimia Kenderaan solar

Perubahan berkesan pada atom di kompaun, dikira mengikut satu set prescribe peraturan
Ditakrif sebagai Kenaikan Ditakrifkan sebagai

Tindak balas pengoksidaan

Reaksi yang berkenaan dengan pemindahan elektron antara spesies Kehilangan elektron Mendapat elektron

Tindak balas redoks

Mesti mempunyai rasa

Nombor pengoksidaan kompaun


cadangan

Penurunan

Tindak balas pengurangan

Tindak balas pengoksidaan


Dipanggil

Tindak balas pengurangan

Setengahreaksi Keperluan 2 setengahtindak balas


Ditakrif

Peraturan-peraturan bagi Menguntukkan nombor pengoksidaan Sifar dalam neutral substamces Monatomic adalah bersamaan dengan caj ke atas ion Reaksi Reaksi Kekuatan kompaun Hidrogen + 1 apabila digabungkan dengan bebas Pengoksidaan Pengurangan logam Kecenderungan kompaun Hidrogen -1 apabila digabungkan dengan logam yang Kata majmuk bentuk Kumpulan IA berada dalam hilang keadaan pengoksidaan + 1 perolehi Adalah Kumpulan IIA bentuk sebatian dalam keadaan perolehi hilang hilang perolehi pengoksidaan + 2 Adalah Kumpulan VIIA bentuk sebatian dalam keadaan pengoksidaan-1 Elektron Oksigen Hidrogen Jumlah nombor pengoksidaan atom dalam molekul yang adalah sama dengan pertuduhan itu pada yang molecule Unsur ini Tempahan electronegative dalam kompaun nombor pengoksidaan yang negatif. In term transfer of

At the same time

Agen pengoksidaan

Memberi oksigen Keluarkan hidrogen Memberi elektron

REAKSI ELEKTROLOSIS
Ejen Reducing Mengeluarkan oksigen Berikan hidrogen Mengeluarkan elektron

Cara mudah untuk tindak balas pengoksidaan dan pengurangan pemisahan


Involves

Tindak balas elektrokimia keseluruhan proses redoks memerlukan keseimbangan antara komponen tindak balas separuh pengoksidaan dan penurunan
Menambah

Menerangkan

Mengimbangi tindak balas redoks

Contoh

Pengoksidaan

Cu(aq) + 2Ag+(aq) Cu2+(aq) + 2Ag(s) H2 O H+


Pengurangan

Media asid

Ditambah kepada setengah reaksi kepada kira-kira reaksi keseluruhan

Pengoksidaan

Media Asas

OH H+

CH4(g) + 2O2(g) CO2(g) + 2H2O


Pengurangan

Melengkapkan litar membenarkan pemindahan Anion dari satu bekas ke Jambatan garam dan dari Jambatan garam ke dalam bekas lain. Menghalang fizikal transference/penyebaran electrolytes dari satu bekas yang lain. Membantu dalam mengekalkan kira-kira caj dalam tindak balas yang berlaku di bekas dua dengan melepaskan ion-ion kaunter ke dalam penyelesaian. Menghapuskan orang hubungan secara langsung antara dua rumusan, dan dengan itu mengurangkan junction cecair yang Berfungsi sebagai berpotensi.

Jambatan garam

Ditunjukkan oleh Rajah ini

VOLTA VOLTA N SEL N SEL

Ditunjukkan oleh Rajah ini Ditakrifkan sebagai

Your electrochemical yang yang mengalir semasa elektrik Your electrochemical yang yang mengalir semasa elektrik luar boleh dibuat dengan menggunakan logam berlainan luarmana-mana boleh dibuat dengan menggunakan logam berlainan dua kerana logam berbeza dalam mana-mana mereka dua kerana logam berbeza dalam Diukur dengan kecenderungan untuk kehilangan elektron kecenderungan mereka untuk kehilangan elektron

Boleh dinilai dari

ELEKTROKIMIA SEL VOLTA

Potensi sel Standard, DE0 Potensi pengurangan Standard, E0


Juga dikenali sebagai

Example

Ditakrifkan Zn[Zn2+ (1.0M)][Cu2+(1.0M)]Cu Cu2+ + 2e Cu..Er=0.337 Zn Zn2++2e.Eo=0.763 Add Er and Eo to yield Zn + Cu2+ Zn2+ + CuDEo =Ec+Ea =1.100V

Perbezaan potensi maksimum antara 2 elektrod daripada sebuah galvanic voltan sel
Sebab-sebab

Redoks potensi, pengoksidaan/pengurangan atau ORP


Is

Ukuran kecenderungan kimia spesies memperolehi elektron dan seterusnya dapat dikurangkan
diukur

Aliran semasa dalam satu litar elektrik


Berkaitan dengan

Kecenderungan elemen

Di bawah syarat-syarat biasa: 25oC 1M tumpuan untuk ion setiap mengambil bahagian dalam tindak balas Tekanan separa 1 atm bagi setiap gas yang sebahagian daripada tindak balas
Measured in

Volts, V, milivolts (mV), or Eh

Dikira dengan

TINDAK BALAS TINDAK BALAS REDOKS REDOKS

Persamaan Nernst

Berlaku dalam

Spontan reaksi redoks

Bila Membenarkan untuk mengira

Persamaan

G adalah negatif apabila adalah positif


adalah

Elektrik potensi dalam "keadaan bebas standard

Reaksi spontan
8.314570J/K.moles (pemalar gas) Calculated using equation

Boleh menjadi

At 250C
Mempunyai Bilangan elektron yang dipindahkan Concentration of Standard yang berpotensi (dalam voltan pada 2980K) 9.6485309x10JV1 mole-1 (Faraday malar) Related with

Kesan kepekatan ke atas sel emf

dalam

Prinsip Le Chateliar

Meningkatkan kepekatan reactant drive reaksi ke hadapan Meningkatkan kepekatan produk impedes reaksi ke hadapan

Gabungan daripada sel-sel electrochemical satu/lebih, digunakan untuk menukar tenaga kimia yang tersimpan kepada tenaga elektrik

Voltan sel
Terdiri

adalah

BATERI BATERI
Boleh menjadi

Bateri rendah
adalah

Menengah bateri
adalah

Sel bahan api


adalah

Tidak boleh diisi


contoh

Boleh diisi dengan menggunakan voltan yang lebih besar daripada reaksi spontan sel yang membalikkan reaksi setengah
contoh

Orang-orang yang berfungsi secara berterusan kerana bekalan berterusan reactants


contoh

Kegunaan sel Leclanche/kering: peralatan rendah Parit Kegunaan beralkali sel: tinggi semasa/tinggi jumlah kapasiti perkakas Mercury butang kegunaan sel: jam tangan, alat bantuan pendengaran, mikrofon, penentu rentak Menggunakan butang Perak sel: jam tangan, penentu rentak, mendengar aids Menggunakan sel Lithium: autoAngin, auto-fokus, kamera Litium iodide Negeri sel kegunaan: perentak jantung jantung, jam tangan, Kalkulator

Menggunakan bateri Lead-asid (accumulator): bateri kenderaan Kegunaan sel nikel-kadmium: video, kamera, telefon, latihan tanpa wayar, komputer riba

Sel bahan api beralkali Asid sel bahan api

Kelebihan Menggalakkan pada masa hadapan Lebih cekap bahawa gas/arang batu dipecat stesen janakuasa Bebas-pencemaran

Kekurangan Mahal

Oksigen-dilucutkan Laman (kekurangan pelindung oksida filem)


Berlaku bila

Berlaku bila

menjadi

Depolarize Depolarize r r Bahagian logam menjadi anodic (MM++) Elektron yang dikeluarkan oleh logam diambil kira oleh depolarizer
Di mana

Logam adalah menekankan Kakisan yang sudah ada, dengan OHuntuk memusnahkan permukaan filem

Oksigen O2 + 4H2O 4e- + 4OHAsid 2H+ + 2e- H2 noble logam Cu2++2e- Cu

Kemerosotan bahan-bahan oleh proses kimia


Dikenali sebagai

KEREAKTIFAN logam Kehadiran bendasing

KAKISAN
Boleh dikawal oleh

Faktor-faktor yang menggalakkan hakisan

Kewujudan udara, kelembapan, gas-gas seperti SO2 & Co2


Kehadiran elektrolit

Halangan perlindungan
adalah

Perlindungan korban
adalah

adalah

Perlindungan elektrik / Perlindungan Sdn

Permukaan logam tidak dibenarkan untuk datang dalam hubungan dengan kelembapan, O2 & CO2
Seperti

Meliputi permukaan dengan lebih banyak elektron positif logam daripada Fe


Seperti

Objek besi adalah berkaitan logam lebih aktif sama ada secara langsung/melalui Wayar Kehilangan elektron & secara beransur-ansur hilang Fe (katod) dan lebih reaktif logam (anod)
Seperti

Mencat Salut minyak/grease Penyaduran Salutan dengan penyelesaian beralkali fosfat (anti karat)

Galvanization meliputi dengan zink Zink juga membentuk suatu lapisan pelindung ZnCO3Zn(OH)2

Fe boleh disambungkan ke Mg/Zn/Al yang digunakan untuk melindungi paip bawah tanah dari jar

Membawa sel galvanic dalam arah tidak spontan


Diperlukan untuk

Bebas Tenaga
Yang membekalkan Dipanggil

Penguraian bahan oleh arus elektrik


Dikenali sebagai Apabila dijalankan di

Anod: Pengoksidaan H2O Menghasilkan O2 & H+ Penyelesaian Aqueous / lebur

Aluminium penapisan

ELEKTROLISIS
Berlaku dalam satu

Boleh menyebabkan

Aplikasi prinsip perindustrian

Sel Elektrolisis

Stoichiometry yang ditadbir oleh

katod: Pengurangan H2O menghasilkan O2 & H+

mempunyai

m=(

)( )

Hukum Pertama Faradays

Pengeluaran Chloroalkali

Faktor kesan produk


Meneroka Seperti

Hukum Faradays Hukum Kedua Faradays

Kedudukan besi di dalam siri-siri elektrokimia Kepekatan ion dalam penyelesaian Jenis elektrod

Aspek kuantitatif elektrik

Menentukan

Faraday's berterusan

96485.31 C/mol
Sebagai caj yang dibawa oleh lalat 1 Kejuruteraan Elektrik

Kegunaan perdagangan elektrolisis Kegunaan perdagangan Penyaduran Penjelasan Apabila semasa diluluskan melalui litar, filem nipis logam Deposit pada katod. Katod daripada elektrolitik diperbuat dari: 1. Nikel 2. Perak 3. Emas Mengeluarkan logam Logam tertentu yang diambil dari mereka bijih yang menggunakan elektrolisis Mengeluarkan logam aktif seperti: 1. Sodium 2. kalsium 3. Magnesium Penulenan logam Contoh: - aluminium diperolehi dengan arus elektrik melalui dilenturkan bauksit dan cryolite Apabila di: 1. Logam yang jahat (anod) 2. Garam larut (elektrolitik) 3. Jalur logam tulen (katod)

Fosforik

Pada kelulusan semasa, jahat terhasil pada katod logam larut tetapi hanya tulen logam pada katod. Satu proses elektrolitik pempasifan yang digunakan untuk meningkatkan ketebalan lapisan oksida yang semula jadi di permukaan barangan logam. kepada: 1. Meningkatkan rintangan kakisan 2. Menyediakan lekat lebih baik untuk cat asas dan gam daripada logam yang terdedah 3. Menghalang galling komponen-komponen yang panjang dan untuk membuat filemfilem yang dielectric bagi capacitors elektrolitik.

Rawatan sisa kumbahan

Peningkatan dalam elektrolitik rawatan air sisa yang merupakan pengurangan oksigen pada katod karbon yang digunakan untuk bentuk hidrogen peroksida, yang seterusnya berperanan pencemar organik karbon oksida dalam air kumbahan.

1W=1J/s

Kerja-kerja elektrik

Kerja-kerja maksimum yang boleh diambil dari sel voltan


Diukur oleh

Kerja-kerja minimum yang diperlukan untuk membawa reaksi elektrolisis dikehendaki

Berkadar untuk

G=Wmax G=-nFE
Uses

E, sel yang berpotensi J/c

Luar yang berpotensi, Eext (besar dari Ecell)

And

Bilangan coulomb yang mengalir, nF

Pertukaran dari satu unsur kimia atau semulajadi yang berlaku kepada satu lagi, yang berlaku melalui tindak balas nuklear

Ditakrifkan sebagai

Keradioaktifan

Tindak balas nuklear


Boleh menjadi

Merujuk kepada Berkaitan dengan Berkaitan dengan

Kemungkinan tranmutasi nuklear

Fusing dua atau lebih atom ringan menjadi lebih besar

Zarah-zarah yang dikeluarkan daripada nukleus


Kesan daripada

digunakan

Pelakuran nuklear

Zarah caj

Ketidakstabilan nuklear

Cyclotron Berbentuk D elektrod (dees) Magnet besar, Pekeliling chamber

Membelah atom secara besarbesaran ke dalam dua atau lebih orang-orang kecil

Pembelahan nuklear

Neutron

Jenis-jenis reputan radioaktif


BOLEH MENJADI

contoh

Reput Alpha
Terhad

Beta reput

Reput Gamma
Selalunya diperolehi di

adalah

Nuclide induk

Excited state Lebih berat unsur dalam jadual berkala


Nuclide induk

Ditangguhkan

Pancara n elektron Secara literal adalah proses di mana elektron adalah ditolak keluar/dikeluarkan dari Pusat
contoh

Tangka p elektron Menguasai salah satu elektron yang mengelilingi nukleus

Positron pelepasa n Anti kira setara daripada elektron

Releases

Lebihan tenaga
bila

Tidak kekal lama Metastabil

Overall

Produk
adalah

Menghasilkan contoh

Nukleus mengeluarkan foton dalam x-ray foton spektrum elektromagnet

Mudah meramalkan jika kita menganggap bahawa kedua-dua jisim & caj dipelihara dalam tindak balas nuklear

Nuclide anak perempuan dengan 1 ditolak caj positif ke atas Pusat daripada ibu bapa

+Y

+hv

contoh

Nukleus ke atas kestabilan tali pinggang (meningkatkan Neutron nisbah proton) dikeluarkan oleh zarah-zarah

Nukleus di bawah tali pinggang kestabilan (mengurangkan Neutron nisbah proton) Emitted oleh positron & elektron menangkap
Boleh menjadi

Nukleus mempunyai nombor atom 84 dikeluarkan oleh zarah-zarah

Jenis-jenis Jenis-jenis nuklear nuklear

Kira-kira

Pola kestabilan nuklear


Merujuk kepada

tentang

Nukleus dengan nombor yang lebih lebih stabil daripada ganjil bilangan nucleon

Jika kenaikan nombor proton, nombor neutron mengurangkan

Neutron Neutron proton proton nisbah nisbah

Siri Siri radioaktif radioaktif

Nukleus berat
Bagi

by Dipanggil

Siri novel nuklear

Reput (berat isotop)

Tangkap elektron (isotop kaya proton)

Reput (keadaan kaya neutron)

Kadar reputan radioaktif

Pancaran sinar gamma () (kebanyakan semua, tidak stabil keadaan)

Pancaran positron ( +) (isotop kaya proton)

Spontan pembelahan (isotop sangat berat)

Tidak dapat mencapai kestabilan dengan pelepasan tunggal

Menjalani peralihan > 1 pada laluan kepada kestabilan

Jika salah satu daripada proses kerosakan bertindak secara berasingan

Positif nombor Bermakna sepanjang hayat-hayat purata zarah radioaktif

diukur dengan

Separu h hayat

adalah

Masa yang diperlukan untuk satu setengah tahun atom dalam mana-mana contoh permulaan Radioisotop reput

Calculated by

adalah

Asli logarithm 2 (kira-kira 0.693) Positif nombor Bermaksud kerosakan berterusan songsang purata jangka hayat

adalah

adalah

Haba Haba
Tenaga

Cahaya Cahaya

Tenaga Haba

Bahan Bentuk radioaktif pepejal

Letupan besar di bom Sangat sedikit perkara yang Menjana anatomic mengandungi sejumlah tenaga besar tenaga elektrik

Contoh lain

Sebab-sebab

Nukleus atom yang boleh boleh terbelah

Jumlah yang besar tenaga yang dilepaskan


yang

235U + 1 neutron 235U + 1 neutron

2 neutrons + 92Kr + 142Ba + TENAGA 2 neutrons + 92Sr + 140Xe + TENAGA


contoh Melibatkan Itu ialah Maksud

Digali dari tanah tempat-tempat yang ramai seluruh dunia

Uraniu Uraniu m m

contoh

Unsur-unsur semula jadi

Pembelahan nuklear
boleh Membuat

Mencipta Memberikan

Tindak balas nuklear


Untuk borang atom

digunakan

Disimpan dalam

Masak hingga mendidih air di teras reaktor

Ringa Ringa n n

Lebih Lebih stabil stabil

Nuclide Nuclide s s

kepada

Atom lebih Atom lebih besar besar

Nukleus yang lebih kecil Nukleus yang lebih kecil jamak nukleus untuk jamak nukleus untuk membuat teras lebih membuat teras lebih Bentuk besarlain Bentuk lain besar tenaga nuklear tenaga nuklear

Berterusan Berterusan Gabungan di tidak Gabungan di tidak usahasama Ketumpatan tinggi terkawal usahasama Ketumpatan tinggi terkawal

Bom Bom hidrogen hidrogen

Menyertai Diperlukan

Persekitaran suhu Persekitaran suhu yang tinggi yang tinggi

Fusing Fusing hidrogen ke hidrogen ke dalam dalam menaikkan menaikkan dihujungnya dihujungnya
adalah

Haba Haba
Boleh menjadi Memberikan Menjana

cahaya cahaya

Pelakura n nuklear
Pengeluaran

Sinara Sinara nn lain lain

Borang oleh fusing

Berlaku dalam

Bekalan Bekalan elektrik elektrik

Atom dua/terang

Bintan Bintan g g
Seperti

Matah Matah ari ari

Perbandingan dan pembelahan nuklear, pelakuran nuklear

Percikan penyambung

Mencetuskan melompat apabila zarah Pas Cekap pada zarah-zarah Mengesan peristiwa radioaktif yang tunggal Rekod kiraan 25 radiasi latar belakang / kedua

PENGESAN

Tiub GeigerMuller

Boleh mengesan penggunaan

Elektrod emas-daun

Udara terion dan mula menjalankan elektrik Zarah-zarah pengembangan & penyebaran & Memantau pencemaran di Stesen-stesen kuasa nuklear Mengenali pelbagai jenis pancaran

MENGESAN & MENGUKUR RADIOAKTIF

Kebuk kabus

Pengesan scintillation

Adalah berdasarkan

menjadi
Unit-unit yang kelabu (Gy, J kg-1) DIUKUR DALAM Unit Slevert (Sv, J kg-1)

kepada

Diserap dos sinaran mengion tenaga dalam J/kg menyerap bahan Setara dengan dos sinaran mengion ketika berhadapan dengan isu-isu kesihatan dan Keselamatan

Penggunaan Kimia Nuklear

Unit roentgen

Kesan sinaran mengion

Pertanian

Perubatan

Pengesan asap

Tracers radioaktif

Pengimejan tulang

Sinaran dalam kawalan serangga perosak

Sinaran makanan

Dating arkeologi

Americium-241 Sinar gamma, kobalt-60

karbon-14 Dari pengionan

Kerosakan sel
dalam

Langsung
Boleh menjadi

Kesankesan biologi sinaran

Secara tidak langsung

Proses pereputan radiolysis H2O dalam sel yang

Chernobyl Dos yang tinggi membunuh sel (Acute) Irradiator Kulit melecur Kemandulan Criticalities yang berkaitan Katarak

Boleh menjadi dalam

Menyebabkan

kesan

Boleh menjadi

in

Genetik-kesan yang dialami oleh anak Industrial mendedahkan Dos rendah kerosakan sel (Chronic)

Somatic-rendah mengalami (kanser) In-utero-malformation (seen after birth)-abnormalities, retardation

Anda mungkin juga menyukai