Anda di halaman 1dari 1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN KEBERHASILAN KUMPULAN GURU (PdP)

NAMA CALON SEKOLAH SESI PENILAIAN GRED TARIKH

BIL 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 3.2 4.0 4.1 4.2 5.0 5.1 5.2

PERKARA PEMBELAJARAN MURID Peningkatan a Pembelajaran Pencapaian Akademik KOKURIKULUM Penglibatan Kokurikulum Pencapaian Kokurikulum SAHSIAH Kesedaran Intrapersonal Kesedaran Interpersonal
a b b

KT

KS

Skor

Petunjuk: a - Tahap/Peringkat b - Peratus/Band

CATATAN KT - Kitaran Terdahulu (TOV Take off Value) S - Sasaran (ETR Estimated Target Result) KS - Kitaran Semasa (AR Acquired Result) Beza = KS S Hasil dibandingkan dengan S Skor adalah merujuk kepada beza tersebut. Skor 1 = Tidak Mencapai Sasaran (beza yang kurang (negatif) adalah melebihi 10%/0.1) 2 = Hampir Mencapai Sasaran (beza yang kurang (negatif) adalah dalam julat 3% hingga 10% (0.03-0.1) 3 = Mencapai Sasaran (beza adalah dalam julat kurang/lebih 3% ( 3%/0.03) 4 = Melepasi Sasaran (beza yang lebih adalah melebihi 3%/0.03)

KHIDMAT KAUNSELING Kaunseling Kelompok Kaunseling Individu JURULATIH Pencapaian Individu


b b b

PENGESAHAN Penilai 1 Tandatangan Nama Tarikh


b

Pencapaian Pasukan

Pengerusi JK Kompetensi Organisasi

Perhatian ***
- Perkara 1, 2 dan 3 khusus untuk Guru Akademik
- Perkara 2, 3, dan 4 khusus untuk Guru Kaunseling *Ko-Kurikulum bagi Guru Kaunseling adalah PRS - Perkara 2, 3, dan 5 khusus untuk Jurulatih Sukan dan Seni Jawatan Hakiki

Tandatangan Nama Tarikh