Anda di halaman 1dari 1

PENGAKUAN

saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan

Nama Penulis

SUHANA BINTI WAN JUNIT

Tarikh

APRIL 2015