Anda di halaman 1dari 2

SI KANCIL JEUNG BERUANG

Aya

hiji

beruang

nu

warnana

coklat

jeung

gendut.

Manehna

sok

ngadengekeun sora manuk-manuk nu baceo tiap isuk.


Beruang coklat hayang bisa nyanyi jeung ngaheot tapi manehna teu
bisa(bari mikir kumaha carana supaya bisa nyanyi jeung ngaheot). Hiji poe
manehna linglung di sawah deket pakampungan. Manehna takjub nempo barudak
nu keur ngangon munding bari niup suling nu sorana halimpu/merdu pisan.
Manehna balik ka jero leuweung terus dicaritakeun ka si kancil.
Hiji poe si kancil jalan-jalan nepikeun manehna istirahat di handapeun
tangkal awi haur hideung.teu sabaraha lila

manehna ngadenge sora derit

tangkal awi haur hideung nu halimpu tapi teu sahalimpu sora suling barudak nu
keur ngangon munding. Ngadenge sora derit awi haur hideung manehna boga
rencana jail jang babaturanna si beruang.
Hey beruang.ceuk sikancilmaneh pan resep kanu sora musik? Hayu
milu jeung urang cuang nempo konser musik alami.
Wah, bener cil? Hayu lamun kitu mah..!
Tikajauhan beruang nempo si kancil saolah-olah keur niup suling tinu
tangkal awi
Cil daripada urang nempomending pangajarkeun urang cara niup suling
eta,ceuk beruang bari ngadekeutan si kancil.
okeh,sok kaluarkeun letah maneh terus tempelkeun kanu tangkal awi nu
panjang di hareupeun maneh,ceuk si kancil.
Si kancil buru-buru ngaheot ngageroan sora angin, teu kungsi lila sora angin
niupan tangkal awi nepikeun tangkal awina ngagoyang.
Tangkal awi ngaderit ngajepit letahna beruang. Beruang ngajerit bari nahan
kanyeri lantaran letahna kajepit ku tangkal awi..untungna letah si beruang buruburu di cabut tina tangkal awi nu ngajepit.
Kakara sadar si beruang, si kancil nipu manehna.Tapi manehna teu
ngambek, sabab sora derit tangkal awi haur hideung teh meni merdu pisan.
Saking merduna sora tangkal awi hideung nepikeun si beruang nundutan asa di
pepende nepi ka sare.
Palaku Utamana

: Beruang

Palaku Panambah : Kancil


Latar Tempat
Latar Waktu

: Leuweung Awi
: Isuk-isuk

Kasimpulan tina carita diluhur:


Tong percaya ka batur can tangtu bakal mere pihadeun/pialuseun jang
urang
Dijieun ku:
Nami

: Saskia Gustiriani Pratiwi

Kelas

: VII A

No.Nis/Nisn: 161707019

Sakola

: SMPN I Cigasong-Majalengka