Anda di halaman 1dari 28

SJK (T) LADANG SUNGAI BARU,

71150, LINGGI, NEG.SEMBILAN.

KERTAS KERJA
PROGRAM TRANSISI & GURU PENYAYANG
TAHUN 1
2017
(3 - 20 JANUARI 2017)

PENGENALAN
1

Program Transisi Tahun Satu merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu
murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada
pendidikan lebih formal di Tahun Satu sekolah rendah. Dalam masa yang sama program ini juga
dapat memastikan agar semua murid Tahun Satu yang datangnya dari latar belakang, pengalaman
dan sosio ekonomi yang berbeza akan dapat memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu pada
tahap pencapaian yang hampir sama.
Matlamat Program
Program Transisi Tahun Satu akan dapat :
1.

Membimbing murid melalui fasa alam tadika kepada alam persekolahan secara formal.

2.

Menyediakan dan membantu murid-murid menyesuaikan diri dengan situasi persekitaran,


guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.

3.

Menarik minat murid untuk berasa seronok untuk datang ke sekolah untuk belajar.

Objektif
Di akhir program, murid-murid dapat:
1. Mengembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran pembelajaran
yang formal.
2. Dapat mengenalpasti potensi dan minat murid dari awal sesi persekolahan dari segi
kognitif, kebolehan, kecenderungan dan keupayaan murid dalam sesuatu bidang atau
mata pelajaran.
3. Membimbing murid Tahun 1 berkaitan amalan, budaya dan adab ketika berada di
sekolah.
4. Mengeratkan hubungan dengan para guru supaya proses pembelajaran dapat
dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.
TEMA PROGRAM

MINDA CERGAS MATA BERCAHAYA


2

MINDA CERGAS
Kemampuan murid-murid Tahun Satu membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir
secara aktif melalui aktiviti berkumpulan dan saling bantu membantu di antara satu
dengan lain serta penglibatan yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti yang dirancang
awal lagi menunjukkan Minda Cergas. Dalam masa yang sama, murid-murid juga
diharapkan dapat meningkatkan perasaan ingin tahu mereka melalui aktiviti-aktiviti yang
mencabar serta bersesuaian dengan tahap umur dan pencapaian sedia ada. Selain dari itu
melalui aktiviti-aktiviti tersebut akan wujud proses komunikasi yang dapat meningkatkan
tahap keyakinan diri di kalangan murid di samping dapat memantapkan pemupukan nilainilai murni yang ada atau yang dibawa dari pra sekolah.

MATA BERCAHAYA
Murid-murid Tahun Satu ini dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar
bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-guru yang baru.
Semangat dan minat mereka akan terus meningkat dari masa ke semasa melalui aktivitiaktiviti yang disediakan tanpa menimbulkan sebarang permasalahan kepada sekolah, guru
mahupun ibu bapa atau penjaga mereka. Keadaan ini dapat diterjemahkan melalui mata
bercahaya mereka yang sentiasa bercahaya pada setiap masa dan ketika untuk
meneruskan proses pembelajaran mereka di Tahun Satu.

TUJUAN PROGRAM TRANSISI


Murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan
baru dalam masa yang singkat.
3

Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi, kerohanian dan jasmani


murid-murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses pengajaran dan
pembelajaran secara formal di Tahun Satu.
Meningkatkan minat dan semangat murid-murid untuk datang ke sekolah dan
meneruskan pembelajaran tanpa menimbulkan banyak masalah di sekolah.
Murid-murid dapat mengembangkan kemahiran sosio-emosi yang baik supaya mereka
dapat menunjukkan kesedaran, penerimaan rakan-rakan yang berbeza serta mengucapkan
emosi dan perasaan mereka.
Murid-murid diberi peluang untuk menyelesaikan masalah, membina keyakinan diri dan
perasaan berdikari sehingga satu kelaziman.

VISI
Merealisasikan Program Transisi dan Guru Penyayang dengan berkesan.

MISI
Menyusun pendekatan dan strategi yang paling berkesan berdasarkan kepada keperluan serta
kemampuan sekolah bagi mencapai kecemerlangan.

AHLI JAWATANKUASA
PROGRAM TRANSISI
TAHUN SATU 2017
4

PENGERUSI
PN. L. Ranie
Guru Besar SJKT Ladang Sungai Baru
NAIB PENGERUSI 1
EN. S. Saravanan
Penolong Kanan Akademik SJKT Ladang Sungai Baru
NAIB PENGERUSI 2
Cik. K. Sumathi
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SJKT Ladang Sungai Baru
NAIB PENGERUSI 3
En. K. Ravi kumar
Penolong Kanan KoKurikulum SJKT Ladang Sungai Baru
PENYELARAS & SETIAUSAHA
Pn. A. Letchumy
GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1
Pn.A.Letchumi - Bahasa Malaysia
Pn.B.Dharmilah Matematik
Pn.M. Khanchana Bahasa Inggeris
Pn.K. Shankeetha Bahasa Tamil
En.K. Ravi kumar Dunia Sains,Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Pn.B.Subasheni Pendidikan Moral dan Pendidikan kesenian
BIDANG TUGAS GURU BAGI
PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU 2017

BIDANG TUGAS GURU-GURU MATAPELAJARAN


5

Memahami konsep dan tujuan Program Transisi


Menggunakan pelbagai pendekatan terhadap murid yang berbeza.
Membantu merancang aktiviti yang memenuhi keperluan JERI murid.
Merekod dan mengemaskinikan rekod pembelajaran 3M dan dalam aktiviti pra huruf, pra
nombor dan pra warna.
Membuat laporan dari semasa ke semasa kepada jawatankuasa mengenai perkembangan
setiap murid dalam mata pelajaran mereka.
Merangka strategi untuk menyelesaikan tahap penguasaan 3M murid yang berbeza.
Menyimpan hasil keputusan penilaian, pemerhatian dan ujian sepanjang tahun.
Menjaga dan mengemaskini sudut dan ruang mata pelajaran masing-masing.
Membuat dan membaiki ABM untuk dipamerkan di sudut atau ruang mata pelajaran.
Menyediakan rancangan tahunan bertema dan rangka aktiviti untuk minggu transisi.

BIDANG TUGAS GURU KELAS

Memahami konsep dan tujuan Program Transisi.


Menyediakan persekitaran kelas yang ada persamaan dengan tadika.
Melukis pelan bilik darjah.
Menyediakan sudut ruang mata pelajaran.
Menjaga dan memantau keceriaan dan kebersihan kelas berdasarkan garis panduan yang
diberikan.
Prihatin dan sentiasa menjaga kebajikan murid semasa di sekolah dan bertanggungjawab
kepada ibu bapa dan penjaga murid.
Menyediakan senarai bahan dan peralatan untuk kegunaan bilik darjah
Mengumpul maklumat untuk tujuan pengrekodan daripada ibu bapa atau penjaga murid.
Menyimpan rekod profil dan rekod kesihatan murid.
Membahagikan murid kepada kumpulan mengikut kecerdasan dan tahap kemampuan murid
selepas minggu transisi.
Mengumpul dan menyediakan laporan murid tentang penguasaan nilai, rutin dan peraturan
dalam bilik darjah secara berterusan.
Mengutip dan merekod yuran daripada ibu bapa dan penjaga.

BIDANG TUGAS GURU PENYELARAS TAHUN SATU


Merangka dan menyelaras aktiviti untuk tiga minggu (sepanjang Program Transisi
dijalankan).
Merancang aktiviti untuk hari pendaftaran, Majlis Suaikenal Tahun Satu 2017 dan Majlis
Penutupan Minggu Transisi 2017.
6

Mencari sumber kewangan untuk melaksanakan aktiviti yang hendak dirancang.


Mengumpul rekod serta laporan untuk dirumuskan kepada pihak pentadbir.
Mengemaskini fail perlaksanaan program transisi secara berterusan.
Membantu menyediakan dan mengedarkan bahan edaran kepada ibu bapa penjaga.
Membantu memantau sepanjang perlaksanaan program.
Bertindak sebagai pakar rujuk.

BIDANG TUGAS SETIAUSAHA AJK KERJA


Mencatat minit mesyuarat dan taklimat yang dilakukan secara formal atau tidak.
Membantu merancang aktiviti untuk hari pendaftaran, minggu transisi, majlis suai kenal
murid Tahun Satu dan Majlis Penutup Minggu Transisi.
Menyediakan dan mengedarkan aturcara bagi setiap majlis formal sepanjang program
diadakan.
Mengedar surat edaran dan jemputan kepada pihak yang berkenaan.
Memastikan maklumat disampaikan jelas dan mendapat maklumbalas seperti yang
dikehendaki.
Menyimpan fail dan rekod perlaksanaan program.
Menyediakan laporan bertulis mengenai perlaksanaan program di akhir tahun.

SENARAI NAMA MURID TAHUN 1


7

Bil

NAMA

BALAMURUGAN A/L BALASUNDRAM

DHARMINI A/P SILVA RAJU

JESIN RAJJ A/L MURUGAN

PRIYANKA A/P GOBINATHA

PELAN TINDAKAN 2017


PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1
SJKT LADANG SUNGAI BARU
Bil

Aktiviti

Tarikh

Catatan

Mengadakan mesyuarat dengan Guru Besar,

1 Disember 2016

Guru Besar, GPK

PK 1, PK HEM, PK KK, guru-guru Tahun

1, GPK HEM,

Satu tentang Program Transisi Tahun Satu.

GPK KK & Semua


guru.

Perbincangan dengan guru-guru Tahun Satu

21 Disember 2016

tentang rancangan Program Transisi selama

Guru Besar, GPK


1, GPK HEM &

3 minggu.

Semua guru tahun


1

Keceriaan Kelas Tahun Satu

penyusunan meja dan kerusi

kebersihan kelas

22-27 Disember 2016

GPK HEM, Guru


Kelas tahun 1

Pendaftaran murid Tahun Satu

28 Disember 2016

GPK HEM, Guru


Kelas tahun 1

Pelaksanaan Program Transisi sekolah

3 20 Januari 2017

Guru Besar, GPK


1, GPK HEM,

(3 minggu)

GPK KK & Semua


guru tahun 1

TENTATIF PROGRAM SUAIKENAL & PENDAFTARAN MURID-MURID TAHUN


(2017)
TARIKH

: 28 DISEMBER 2016 (RABU)

TEMPAT

: KELAS TAHUN 1

MASA
8.00 pagi
-9.00 pagi

PERKARA

TEMPAT

1. Pendaftaran murid dan ibu bapa / penjaga murid


tahun 1.

Kelas tahun 1

TINDAKAN
GPK HEM /
Guru Kelas

2. Pemberian buku teks kepada semua murid.


9.00 pagi-

Ucapan aluan dari Guru Besar.

10.00 pagi

Memperkenalkan guru-guru Tahun 1 2016.

tahun 1

Kelas tahun 1

Guru Besar /
GPK 1 / Guru

3. Penerangan tentang

tahun 1

Program Transisi
LINUS
Program Sekolah
4. Taklimat Sarana PIBG
10.00 pagi-

REHAT

Kantin

Guru bertugas

Kelas tahun 1

Guru Besar /

10.30 pagi
10.30 pagi-

Taklimat Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

11.15 pagi

GPK 1

11.15 pagi-

Taklimat GPK Hal Ehwal Murid

11.45 pagi

Taklimat pengurusan murid dan pengisian dokumen

GPK 1
Kelas tahun 1

GPK HEM

Kelas tahun 1

GPK KOKO

Kelas Tahun 1

Guru Kelas

peribadi murid.
Disiplin dan peraturan sekolah
Program Guru Penyayang
RMT dan Susu Sekolah
11.45 pagi12.00 tgh
12.00
tengah hari

1.Watikah Perlantikan Pengawas sekolah oleh GPK


KOKO.
1.Jamuan dan bersurai.

10

RANCANGAN PROGRAM
TRANSISI
11
& GURU PENYAYANG
TAHUN
SATU 2017

Hari/ Tarikh
1
03 Jan 2017
Selasa

Masa
7.15 7.30

7.30 7.45

MINGGU 1
TEMA : SEKOLAH SAYA
Perkara / Aktiviti
1.1 Pendaftaran
Mengambil kehadiran
Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang
akan dijalankan sepanjang hari ini.
1.2 Perjumpaan
Ucapan selamat datang oleh Guru Besar.
Murid diperkenalkan dengan barisan guruguru yang mengajar subjek Tahun 1
Murid bersalamanan dengan guru guru
yang terlibat.

12

Catatan
Guru Kelas
Tahun 1

GB
PK1
PKHEM
PK KK
Semua Guru
Subjek Tahun 1

7.45 8.45

1.3 Aktiviti Suai Kenal


Murid berdiri dalam satu bulatan yang besar Guru subjek
mengikut jadual.
Saling bersalaman dan bertanya khabar
Murid diagihkan dengan tag nama masing
masing.
Murid diminta mewarnakan nama masing
masing dalam kertas yang telah disediakan.

8.45 9.15

1.4 Lawatan sekitar kawasan sekolah

Tandas
Bilik darjah
Kantin

Guru subjek
mengikut jadual.

*Guru diminta menerangkan tatacara dan


peraturan bagi setiap tempat yang dilawati.
*Guru juga menerangkan tatacara murid
sewaktu rehat.
9.15 10.15

1.5 Lawatan sekitar kawasan sekolah

Perpustakaan
Pejabat

Guru subjek
mengikut jadual.

Bilik guru

*Guru diminta menerangkan kepada murid waktu


dibenarkan ke pejabat, bilik guru serta peraturan di
perpustakaan.
10.15 10.45
10.45 11.45

11.45 12.45

REHAT
1.6 Ice breaking
Murid menyanyikan lagu Good Morning
dan tepuk terima kasih.
Murid menjalankan aktiviti nyanyian rasa
sayang dan sayang sekolah saya
Murid diminta berbaris mengikut
ketinggian.
Murid dipilih secara rawak untuk
menyatakan nama kawan apabila guru
tunjuk ke arah sesiapa sahaja.
1.7 Aktiviti mewarna
Sambungan aktiviti mewarna tag nama.
Murid membuat bulatan dan dipilih secara
13

Guru subjek
mengikut jadual.

Guru subjek
mengikut jadual.

rawak untuk menyatakan nama kawan


mereka.
12.45 1.15

Hari /
Tarikh
2
4 Jan 2017
Rabu

1.8 Peraturan sekolah dipatuhi


Murid diagihkan kepada 4 kumpulan
melalui undian.
Murid bergerak ke dalam kumpulan
masing-masing.
Murid diminta melantik ketua dan dengar
arahan untuk setiap tugasan yang diberikan
.
Murid diminta membentangkan hasil kerja
masing-masing.
Setiap kumpulan diminta melukis satu
objek yang dilihat mengikut kertas undi
dan warnakan seperti yang terdapat di
sekitar kawasan sekolah seperti tandas,
bilik guru, makmal computer bilik BOSS.
Setiap kumpulan diminta menerangkan
peraturan setiap tempat tersebut.
Murid mengemas kelas, berbaris dan
mengucapkan terima kasih kepada guru
sebelum pulang.

Masa

Perkara / Aktiviti

7.15 7.45

2.1 Pengurusan kelas


ambil kedatangan
nyanyi lagu tema sayang sekolah saya
saling bersalaman dan tepukan bersatu

7.45 8.45

2.2 Aktiviti LDK


Murid diminta membuat barisan iaitu
murid perempuan satu barisan, murid
lelaki satu barisan.
Murid mendengar arahan dari guru
sebelum menjalankan aktiviti.
Aktiviti dinamakan Duniaku Dunia
14

-membina
hubungan baik
sesama kawan.
Guru subjek
mengikut jadual.

Catatan/
Bahan-bahan
Guru Kelas Tahun
1.

Guru Subjek
mengikut jadual.

Baharu
Perbincangan dengan murid tentang tujuan
aktiviti ini diadakan.Aktiviti fizikal
8.45 -9.15

2.3 Melawat kawasan sekolah

Guru Subjek
mengikut jadual.

Bilik sains
Stor sukan
Tapak perhimpunan

9.15

10.15

10.15 -10.45
10.45

11.45

11.45 12.15

*Guru menerangkan peraturan dan tatacara


semasa berada di tempat tempat ini.
2.4 Warna
Perbualan tentang tajuk
Menamakan warna
REHAT
2.5 Mewarna
Murid diberikan lembaran aktiviti iaitu
mewarnakan gambar.
Murid diingatkan supaya mewarna dengan
cantik kerana hasil kerja yang terbaik akan
dipamerkan dan ditampal di dalam kelas.

Hari /
Tarikh
3
5 Jan 2017
Khamis

Masa

Guru subjek
mengikut jadual.
Lembaran aktiviti

2.6 Nyanyian

12.15 1.15

Guru subjek
mengikut jadual.

Nyanyian lagu NEGARAKU


tepuk terima kasih

2.7 Aktiviti mewarna


Murid diminta mewarna gambar yang diberi

Perkara / Aktiviti

7.15 7.45

3.1 Pengurusan Kelas


Mengambil kedatangan murid
Perbualan -Sayangi sekolah

7.45 8.15

3.2 Permainan kecil


Murid diperkenalkan permainan
tradisional
senamrobik dan permainan
15

Guru subjek
mengikut jadual
Radio dan lirik
lagu
Guru subjek
mengikut jadual..
Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas
Tahun Satu.
Guru subjek
mengikut jadual.
Lembara kerja

8.15 9.15

9.15 10.15

10.15 10.45
10.45 12.15

12.15 -1.15

3.3 Mewarna nombor


Guru subjek
Murid mewarna angka 1 hingga 10 dengan mengikut jadual.
warna kegemaran mereka.
Kad nombor
Murid membaca angka yang diberi.
Lembaran kerja
3.4 Pergerakan Motor Halus
Guru subjek
murid mewarnakan gambar yang diberi
mengikut jadual.
penggunaan warna yang sesuai
cara mewarna yang betul
mempamerkan hasil murid

REHAT
3.5 dinamika kumpulan
Guru subjek
Murid mendengar arahan guru untuk mengikut jadual.
aktiviti yang akan dijalankan.
Murid diminta mencabut undi untuk
menentukan kumpulan masing masing.
Murid bergerak dalam kumpulan dan
AKTIVITI BISIK.
Guru menerangkan kepentingan aktiviti
kepada murid.
3.7 Ice breaking
Permainan- Plastistin
Membentuk Huruf ABC
Membentuk nama sendiri

Guru subjek
mengikut jadual.

Murid mengemas kelas dan beratur untuk


balik.
Hari /
Tarikh
4
6 Jan 2017
Jumaat

Masa

Perkara / Aktiviti

7.15 7.45

4.1 Pengurusan kelas


ambil kedatangan
nyanyi lagu Negaraku

7.45 8.45

4.2 Kelas Thevaram


Cerita agama
Nyanyian Thevaram

8.45 9.45

4.3 Aktiviti Mengingat


16

Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas Tahun
1.
Guru subjek
mengikut jadual.
Kotak
Sepuluh benda
Guru subjek

mengikut jadual.
Guru menunjukkan sepuluh benda dan
menyuruh murid menamakannya.
Sepuluh benda kemudian diletakkan dalam
satu kotak.
Kotak
Guru meminta murid menyatakan 5 benda Sepuluh benda
yang dilihat dengan betul.
Memberi ganjaran kepada peserta.
9.45 10.15

4.4 Aktiviti Estatika dan daya kreatif

10.15 10.45
10.45 11.45

Menggunting dan menampal gambar


berdasarkan nombor.
Guru memilih hasil kerja terbaik.
REHAT
4.5 Menonton Video

11.45 12.15

12.15 1.15

Hari/ Tarikh
5
9 Jan 2017
Isnin

Masa
7.15 7.45

7.45 8.15

Menyaksikan video yang ditayangkan


Guru mengemukakan soalan
Murid memberi jawapan
Penerapan nilai moral dalam video
4.6 Jigsaw Puzzle
Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.
Murid mencantumkan keratan dan cari
objek berdasarkan gambar di sekitar kelas.
4.7 Nyanyian
Twincle twincle
School song
Murid mengemas kelas sebelum balik

MINGGU 2
TEMA : DIRI SAYA
Perkara / Aktiviti
1.1 Kehadiran
Mengambil kehadiran
Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang
akan dijalankan sepanjang hari ini.
1.2 Perhimpunan pagi
Mendengar laporan dari GB, PK1, PK
HEM dan PK KK
17

Guru subjek
mengikut jadual.

Guru subjek
mengikut jadual.
Komputer Riba
LCD Skrin
Guru subjek
mengikut jadual.
keratan
Guru subjek
mengikut jadual.
komputer riba,
skrin

Catatan/
Guru Kelas
Tahun Satu

GB
GPK
Guru bertugas

8.15 9.15

9.15 10.15

10.15 10.45
10.45 11.15

11.15 12.15

12.15 1.15

Hari /
Tarikh
6
10 Jan 2017
Selasa

1.3 Indahnya Duniaku


Murid dibawa ke sekitar kawasan sekolah.
Murid diminta menyatakan apa yang
mereka lihat.
Murid diminta menyatakan ciptaan Tuhan
yang mereka dapat lihat di kawasan sekitar
sekolah.
Murid diberikan sekeping kertas untuk
melukis permandangan yang mereka lihat.
1.4 Adab & Peraturan
Murid diterangkan tentang adab ketika
hendak ke tandas, bilik RMT dan ketika
waktu rehat.
Sesi soal jawab dengan murid.
Murid diminta berbaris sebelum keluar
kelas.
REHAT
1.5 Nyanyian
Menyanyi lagu Saya Bersih
Murid diminta menyatakan cara menjaga
kebersihan diri berdasarkan nyanyian tadi.
1.6 Saya yang Bersopan
Murid diminta membaca dialog yang
disediakan oleh guru.
Guru bersoal jawab dengan murid tentang
mengapa perlu bersopan.
Guru meminta murid memadankan
tuturkata yang sopan yang bersesuaian
dengan gambar yang ditunjukkan.
1.7 Mewarna dan melabel gambar.
Murid diberikan gambar anggota badan.
Murid diminta mewarnakan gambar dan
melengkapkan gambar bahagian anggota
badan.

Masa

Perkara / Aktiviti

7.15 7.45

2.1 Pengurusan kelas


ambil kedatangan
nyanyi lagu tema sayang sekolah saya
saling bersalaman dan tepukan bersatu

7.45 8.15

2.2 Aktiviti fizikal


berbaris ke padang
18

Guru subjek
mengikut jadual

Guru subjek
mengikut jadual

Guru subjek
mengikut jadual
-amalkan
kebersihan diri.
Guru subjek
mengikut jadual

Guru subjek
mengikut jadual.

Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas Tahun
Satu

Guru subjek PJ.

nyanyian lagu NEGARAKU


senamrobik dan permainan
tepuk terima kasih
8.15-8.45

8.45 10.15

10.15 10.45
10.45 11.45

11.45 12.45

12.45 1.15

Hari /
Tarikh
7
11 Jan 2017
Rabu

Masa
7.15 - 7.45

7.45 8.45

*balik ke kelas masing-masing dengan teratur


2.3 Nyanyian
Murid menyanyikan lagu Headshoulder-kness-and toes
Murid diminta menamakan anggota badan
dengan betul.
2.4 Teka silang kata.
Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.
Setiap kumpulan memilih nombor soalan
untuk menyelesaikan teka silangkata.
Kumpulan yang menjawab lebih banyak betul
dikira sebagai pemenang.
REHAT
2.5 Kotak beracun.
Murid menyanyikan lagu a,e,i,o,u
Soal jawab tentang maksud perkataan.
Permainan Kotak beracun. (10 situasi)
Murid diterangkan cara aktiviti ini
dijalankan.
2.6 Membentuk
Murid diberi bahan-bahan.
Murid membuat bentuk angka (1-10) dan
membentangkan di hadapan kelas.
2.7 Nilai rakan
Murid diterangkan bagaimana aktiviti
dijalankan.
Murid diagihkan dengan 2 helaian
lembaran aktiviti Pertandingan Murid
terbersih.
Murid memilih dua orang rakan untuk
dinilai.
Cari murid terbersih di dalam kelas.
Perkara / Aktiviti
3.1 Pengurusan Kelas
Ambil kedatangan
Perbualan tentang sayangi diri.
3.2 LDK- Cita cita saya
Murid- murid bergerak dalam kumpulan
19

Guru subjek
mengikut jadual.

Guru subjek
mengikut jadual.

Guru subjek
mengikut jadual.
Lembaran aktiviti

Guru subjek
mengikut jadual.

Guru subjek
mengikut jadual.

Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas
Tahun Satu
Guru subjek
mengikut jadual.

8.45 9.15

9.15 10.15

10.15 10.45
10.45 11.45

11.45 12.15

Hari /

melalui cabutan undi.


Murid diterangkan cara aktiviti dijalankan.
Setiap kumpulan diminta menyatakan
tugas setiap cita-cita yang mereka dapat.
3.3 Mewarna
Murid mewarna gambar kelas saya.
Murid diminta mewarna dengan cantik
dan kemas.
Hasil kerja terbaik akan ditampal di
dalam kelas.
3.4 Susun Puzzle
Murid dibahagiakan dalam 4 kumpulan
melalui undian.
Setiap kumpulan diminta mendengar
arahan sebelum menjalankan aktiviti.
Setiap kumpulan akan diberikan sampul
surat dan diminta menyelesaikan puzzle
dalam masa yang ditetapkan.
Kumpulan yang paling cepat
menyelesaikan puzzle dianggap sebagai
pemenang.
REHAT
3.5 Dinamika kumpulan
Murid mendengar arahan guru untuk
aktiviti yang akan dijalankan.
Murid diminta mencabut undi untuk
menentukan kumpulan masing masing.
Murid bergerak dalam kumpulan dan
AKTIVITI BISIK.
Guru menerangkan kepentingan aktiviti
kepada murid.
3.6 Nyanyian
Nyanyian lagu Negeri Sembilan.
Membimbing murid-murid menyanyi
dengan hormat dan tepat.

12.15 1.15

3.7 Lukisan
Murid diminta melukis dan mewarna
anggota badan.
Bimbing murid melukis dan mewarna
dengan kemas.
Murid mengemas kelas dan beratur untuk
balik.

Masa

Perkara / Aktiviti
20

Guru subjek
mengikut jadual.

Guru subjek
mengikut jadual.

Guru subjek
mengikut jadual.

Guru subjek
mengikut jadual.
Radio dan lirik
lagu
Guru subjek
mengikut jadual.

Catatan/

Tarikh
7.15 7.45

4.1 Pengurusan kelas


ambil kedatangan
nyanyi lagu tema

7.45

4.2 Aktiviti fizikal


berbaris ke padang
senamrobik dan permainan
tepuk terima kasih
4.3 Tempat
Melihat sekeliling sekolah.
Menyebut nama tempat di sekolah.
4.4 Makanan berkhasiat
Murid diminta menggunting dan
menampal gambar makanan pada
lembaran aktiviti yang disediakan.
REHAT
4.5 Aktiviti kendiri
Murid diminta mengisi maklumat tentang
diri dalam kertas yang disediakan.
Murid dipanggil secara rawak untuk
membaca dihadapan kawan-kawan.
4.6 Nyanyian
Menyanyi lagu Ibu Pertiwiku
Lagu kanak - kanak
balik secara teratur,

8.15

8.15 9.15
8
12 Jan 2017
Khamis

9.15 10.15

10.15 10.45
10.45 12.15

12.15 1.15

Hari /
Tarikh
9
13 Jan 2017

Masa
7.15 7.45

Perkara / Aktiviti
5.1 Pengurusan Kelas
Ambil kedatangan dalam kelas.
21

bahan-bahan
Guru Kelas Tahun
1.
Guru subjek
mengikut jadual.

Guru subjek
mengikut jadual.
Guru subjek
mengikut jadual.
Lembaran aktiviti
Guru subjek
mengikut jadual.

Guru subjek
mengikut jadual.
(muzik dan radio)

Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas Tahun
1.

Nyanyi lagu Negeri Sembilan.


7.45 8.45

8.45 9.45

9.45 10.15

Jumaat
10.15 10.45
10.45 11.45

11.45 12.15

12.15 1.15

Hari/ Tarikh

Masa

5.2 Kelas Thevaram


Cerita agama
Nyanyian Thevaram
5.3 Mewarna
Murid mewarnakan gambar yang diberi.
Penggunaan warna yang sesuai.
Cara mewarna yang betul.
Mempamerkan hasil murid.
5.4 Mengira
Murid diminta mengira objek yang
terdapat dalam lembaran aktiviti.
Murid yang mengira dengan cepat dan
tepat dikira sebagai pemenang.

Guru subjek
mengikut jadual.
Lembara aktiviti
Guru subjek
mengikut jadual.

Guru subjek
mengikut jadual.
Lembaran aktiviti

REHAT
5.5 Nyanyian
Rasa sayang hey
Sekolah saya
Tepuk terima kasih
5.6 Gigi Saya
Murid menyanyi sambil dibimbing oleh
guru.
Murid diajar cara menggosok gigi dengan
betul.
Soal jawab tentang nama gigi dan fungsinya
secara ringkas.
5.7 Arah
Guru tunjukkan arah kanan dan kiri,
Murid mengikut arahan guru.
Aktiviti mewarna arah kanan dan kiri.
Murid mengemas kelas sebelum balik.

MINGGU 3
TEMA : SAYA BIJAK!
Perkara / Aktiviti
22

Guru subjek
mengikut jadual.

Guru subjek
mengikut jadual.
Gigi palsu,
Berus gigi

Guru subjek
mengikut jadual.
Lembaran aktiviti

Catatan/

7.15 7.45

1.1 Pendaftaran
Mengambil kehadiran
Penerangan guru kelas tentang aktiviti yang
akan dijalankan sepanjang hari ini.

Guru Kelas
Tahun 1

7.45 - 8.15

1.2 Perhimpunan pagi


Mendengar laporan dari GB, PK1, PK
HEM dan PK KK
1.3 Membentuk huruf
Murid diberikan aktiviti
Murid diminta menyiapkan aktiviti denagn
bimbingan guru.
1.4 Mari mengira!
Murid diberikan lembaran aktiviti.
Murid diminta menulis nombor dan
mewarnakan gambar.

GB
GPK
Guru bertugas
Guru subjek
mengikut jadual.

8.15 9.15

9.15 10.15
10
16 Jan 2017
Isnin

10.15 10.45
10.45 11.15

11.15 12.15

12.15 1.15

Guru subjek
mengikut jadual.
Lembaran aktiviti.

REHAT
1.5 Pengurusan diri
Membincangkan cara pengurusan diri
semasa di sekolah dan di rumah.

Guru subjek
mengikut jadual.

1.6 Mari bercerita


Murid ditunjukkan dengan gambar oleh
guru.
Murid diminta menceritakan apa yang
mereka lihat di dalam gambar.
1.7 Teka silang kata
Murid ditunjukkan dengan teka silang kata.
Guru membaca pembayang dan murid
memberi jawapan yang betul.

Guru subjek
mengikut jadual.

23

Guru subjek
mengikut jadual.

Hari /
Tarikh

Masa

Perkara / Aktiviti

7.15 7.45

2.1 Pengurusan kelas


ambil kedatangan
nyanyi lagu tema sayang sekolah saya
saling bersalaman dan tepukan bersatu

7.45 8.15

2.2 Aktiviti fizikal


berbaris ke padang
senamrobik dan permainan
tepuk terima kasih
2.3 Puzzle
Murid diberikan lembaran aktiviti.
Murid diminta menamakan objek objek
yang terdapat di dalam kelas.
Murid diberi teka silangkata objek di dalam
kelas.
2.4 Mari mengeja
Murid mengeja dan menulis nama masingmasing.
Murid mewarnakan nama yang ditulis.

8.15 8.45

8.45 10.15
11
17 Jan 2017
Selasa

10.15 10.45
10.45 - 11.45

11.45 12.45

12.45 1.15

Hari /

Masa

REHAT
2.5 Ceritakan!
Murid ditunjukkan dengan sekeping gambar.
Murid diminta menyatakan aktiviti yang
terdapat dalam gambar.
Murid mewarna gambar.
2.6 Jalan selamat!
Murid diminta melengkapkan lembaran
aktiviti.
Sesi soal jawab berkaitan dengan aktiviti.
Perbincangan tentang cara-cara menjaga
keselamatan diri di sekolah.
2.7 Suaikan
Murid melengkapkan lembaran aktiviti.
Guru mengingati bahan yang perlu dibawa
pada keesokan hari .
Balik secara teratur

Perkara / Aktiviti
24

Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas Tahun
1.

Guru subjek
mengikut jadual.

Guru subjek
mengikut jadual.
Lembaran aktiviti.

Guru subjek
mengikut jadual.

Guru Subjek BI
(DH)
Lembaran aktiviti
Guru subjek
mengikut jadual.
Lembaran aktiviti

Guru subjek
mengikut jadual.
Lembaran aktiviti

Catatan/

Tarikh
7.15 7.45

3.1 Pengurusan Kelas


Ambil kedatangan.
Nyanyi lagu sekolah

7.45 8.45

3.2 Teka silang kata


Guru subjek
Murid ditunjukkan dengan teka silang mengikut jadual
kata.
Guru membaca pembayang dan murid
memberi jawapan yang betul.

8.45

3.3 Akhlak yang baik


Perbualan mengenai tajuk
Guru dan murid berbincang mengenai
gambar.
Guru membimbing murid menyatakan
tanggungjawab sebagai anak yang baik
ketika di rumah.

9.15

12
18 Jan
2017
Rabu

bahan-bahan
Guru Kelas
Tahun Satu

9.15 10.15

10.15 10.45
10.45

11.45

11.45 12.15

12.15 1.15

3.4 Shapes!
Murid ditunjukkan dengan 4 bentuk asas.
Murid diminta mewarna mengikut arahan
yang tertulis pada setiap bentuk.

Lembaran Kerja
Mewarna gambar
aktviti keluarga di
rumah.
Guru subjek
mengikut jadual
Lembaran aktiviti

REHAT
3.5 Tubuh saya
Murid menyanyikan lagu Tubuh saya
Murid menamakan bahagian tubuh.
Perbincangan tentang fungsi tubuh.
3.6 Menyanyi
Murid menyanyi lagu Negaraku, Negeri
Sembilan dan lagu sekolah.

Guru Subjek
mengikut jadual

Guru Subjek
mengikut jadual

3.7 Membentuk
Guru Subjek
Murid membentuk nama masing-masing mengikut jadual
dengan menggunakan bahan yang diberi.
Murid diminta mengemas kelas selepas
aktiviti dijalankan

25

Hari /
Tarikh

Masa

Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas Tahun 1

7.15 7.45

4.1 Pengurusan kelas


ambil kedatangan
nyanyi lagu

7.45 8.15

4.2 Aktiviti fizikal


Guru subjek
berbaris ke padang
mengikut jadual.
senamrobik dan permainan
tepuk terima kasih
4.3 Nombor
Guru Subjek BI
Murid diminta membulatkan nombor (DH) & MT (JJ)
mengikut arahan serta padankan nombor
Lembaran aktiviti
dengan perkataan.

8.15 9.15

13
19 Jan 2017
Khamis

Perkara / Aktiviti

9.15

10.15

10.15 10.45
10.45

12.15
12.15 1.15

4.4 Melukis berpandukan garisan


Murid menulis berpandukan garisan
anggota badan.
Rehat
4.5 Mengenal dan membaca
Murid mengenal huruf dan membaca.
Murid dibimbing oleh guru.
4.6 Mari mengeja
Murid diberikan beberapa suku kata
Murid diminta melengkapkan suku kata
menjadi perkataan.
Murid membuat lembaran aktiviti.

26

Guru subjek
mengikut jadual.

Guru subjek
mengikut jadual.
Guru subjek
mengikut jadual.

Hari /
Tarikh

Masa
7.15 7.45
7.45 8.45

8.45 9.45

9.45 10.15
14
20 Jan 2017
Jumaat

10.15 10.45
10.45 11.45

11.45 12.15

12.15 1.15

Perkara / Aktiviti
5.1 Pengurusan Kelas
ambil kedatangan dalam kelas
Cerita teladan.
5.2 Kelas Thevaram
Cerita agama
Nyanyian Thevaram
5.3 Nyanyian
Murid menyanyi lagu huruf.
5.4 Mengira
Murid diminta pergi ke kawasan letak
kereta.
Murid diminta mencari nombor kereta
seperti yang disebut oleh guru.
Murid diminta menyatakan warna
kenderaan dalam kertas yang disediakan.
Murid yang paling cepat menjawab
dengan betul dikira sebagai pemenang.

Catatan/
bahan-bahan
Guru Kelas Tahun 1

Guru subjek
mengikut jadual.
Guru subjek
mengikut jadual.
Guru subjek
mengikut jadual.

REHAT
5.5 Nyanyian
Murid menyanyi lagu a,e,i,o,u.
5.6 Ciptaan manusia
Murid diminta melukis benda-benda
ciptaan manusia.
Mewarnakan benda-benda yang dilukis.
5.7 Majlis Penutupan Program Transisi Tahun 1
2017
Ucapan alu-aluan Guru Besar
Ucapan PK1, PK HEM & PKKK
Persembahan Murid Tahun 1
Penyampaian Hadiah kepada murid yang
berprestasi cemerlang Tahun 1.
Majlis bersurai.

27

Guru subjek
mengikut jadual.
Guru subjek
mengikut jadual.

Guru Besar
PK1
PKHEM
PKKK
Guru Penyelaras
Guru Mata
Pelajaran Tahun 1

PENUTUP

Program Transisi Tahun 1 pada tahun 2017 ini


diharap dapat berjalan dengan baik hasil
kerjasama daripada semua pihak. Pihak sekolah
berharap semua ibu bapa/penjaga dapat
menghantar anak-anak mereka yang telah cukup
umur untuk mendaftar dalam kelas pendidikan pra
sekolah supaya mendapat pendidikan awal kanakkanak secara menyeluruh. Justeru,segala
perancangan yang telah dirancang oleh pihak
sekolah dapat dijalankan dengan jayanya.

28

Anda mungkin juga menyukai